Hàm VLOOKUP trong Excel: Cách sử dụng và ví dụ cụ thể

Hàm VLOOKUP trong Excel là một công cụ hữu ích giúp bạn tìm kiếm và trả về dữ liệu tương ứng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm VLOOKUP và xem qua một số ví dụ cụ thể.

Hàm VLOOKUP là gì?

Hàm VLOOKUP (Vertical Look Up) được sử dụng để tìm kiếm dữ liệu trong một bảng theo hàng dọc và trả về giá trị tương ứng theo hàng ngang. Hàm này thường được sử dụng khi bạn cần tìm kiếm các thông tin như tên sản phẩm, giá cả, số lượng dựa trên mã vạch hoặc tìm kiếm tên nhân viên, xếp loại dựa trên tiêu chí quy định.

Công thức hàm VLOOKUP

Công thức của hàm VLOOKUP có dạng:

VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_num, Range_lookup)

Trong đó:

  • Lookup_value: Giá trị cần tìm kiếm, có thể nhập trực tiếp hoặc tham chiếu đến ô trong bảng tính.
  • Table_array: Phạm vi dữ liệu để tìm kiếm.
  • Col_index_num: Số thứ tự của cột chứa dữ liệu cần trả về, tính từ trái sang phải.
  • Range_lookup: Chỉ định tìm kiếm chính xác hoặc tương đối. Nếu bỏ qua tham số này, mặc định sẽ là tìm kiếm tương đối.
Xem thêm  Ngôn ngữ Golang: Tại sao bạn nên sử dụng ngôn ngữ này?

Nếu Range_lookup = 1 (TRUE): Tìm kiếm tương đối.
Nếu Range_lookup = 0 (FALSE): Tìm kiếm chính xác.

Ví dụ hàm VLOOKUP

Ví dụ 1: Tính phụ cấp theo chức vụ

Giả sử công ty quyết định trả phụ cấp cho nhân viên cấp dưới dựa trên chức vụ tương ứng như bảng sau:

Phụ cấp theo chức vụ

Để tính phụ cấp, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP. Ví dụ, để tính phụ cấp cho nhân viên có chức vụ “Nhân viên bán hàng”, bạn có thể sử dụng công thức sau: =VLOOKUP(D4,USD B USD 16 : USD C $ 21,2,0)

Tương tự, bạn có thể áp dụng công thức này cho các nhân viên khác và sao chép công thức hoặc sử dụng Flash Fill để nhanh chóng tính toán phụ cấp theo chức vụ.

Ví dụ 2: Xếp loại học sinh theo điểm số

Giả sử bạn có bảng điểm của học sinh và muốn xếp loại học sinh dựa trên điểm số như sau:

Xếp loại học sinh theo điểm số

Tương tự như ví dụ trước, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP để xác định xếp loại dựa trên điểm số. Ví dụ, để xếp loại học sinh có điểm số 8.5, bạn có thể sử dụng công thức sau: =VLOOKUP(D4, USD B USD 11 : USD C $ 15,2,1)

Sau đó, bạn có thể sao chép công thức hoặc sử dụng Flash Fill để nhanh chóng xếp loại tất cả học sinh dựa trên điểm số.

Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm VLOOKUP

Lỗi #N/A

Một lỗi phổ biến khi sử dụng hàm VLOOKUP là lỗi #N/A. Lỗi này xảy ra khi hàm không thể tìm thấy giá trị trong cột ngoài cùng bên trái của phạm vi dữ liệu. Để sửa lỗi này, bạn có thể điều chỉnh Table_array để hàm tìm kiếm trong cột khác.

Xem thêm  Những bí quyết để kinh doanh quán ăn thành công

Lỗi #REF!

Nếu số cột được chỉ định (Col_index_num) lớn hơn số cột trong Table_array, bạn sẽ gặp lỗi #REF!. Để sửa lỗi này, hãy kiểm tra lại công thức và đảm bảo số cột được chỉ định không vượt quá số cột trong phạm vi dữ liệu.

Lỗi #VALUE!

Nếu số cột được chỉ định (Col_index_num) nhỏ hơn 1 trong công thức, bạn sẽ gặp lỗi #VALUE!. Hãy kiểm tra lại số cột được chỉ định trong công thức để sửa lỗi này.

Lỗi #NAME?

Lỗi #NAME? xảy ra khi giá trị được tìm kiếm không được đặt trong dấu ngoặc kép. Để khắc phục, hãy sử dụng dấu ngoặc kép để bao quanh giá trị tìm kiếm.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm VLOOKUP

Sử dụng tham chiếu tuyệt đối

Khi sao chép công thức, hãy đảm bảo rằng Table_arrayLookup_value được tham chiếu tuyệt đối bằng cách sử dụng ký tự $ trước các cột và hàng. Điều này giúp đảm bảo công thức không bị thay đổi khi sao chép.

Không lưu trữ giá trị số dưới dạng văn bản

Nếu Table_array chứa giá trị số nhưng được định dạng là văn bản và Lookup_value là số, hàm VLOOKUP sẽ trả về lỗi #N/A. Để khắc phục, hãy đảm bảo dữ liệu trong Table_array được định dạng là số.

Bảng tìm kiếm chứa giá trị trùng

Nếu bảng tìm kiếm chứa nhiều giá trị trùng nhau, hàm VLOOKUP sẽ trả về giá trị tìm thấy đầu tiên từ trên xuống. Để loại bỏ các giá trị trùng lặp, bạn có thể sử dụng chức năng Remove Duplicates hoặc Pivot Table để lọc danh sách kết quả.

Xem thêm  [Ebook] Bí quyết kinh doanh thời trang thành công từ A - Z

Với những thông tin trên, bạn đã hiểu cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel. Hãy áp dụng hàm này vào công việc của bạn và tận dụng những tiện ích mà nó mang lại.

Đọc thêm tại: https://wikifin.net