5 Cách Làm Tròn Số Trong Excel: Đơn Giản và Chi Tiết Nhất

Trong vài tình huống khi sử dụng Excel, bạn sẽ cần làm tròn số đến số gần nhất do giá trị thập phân không đáng kể, hoặc bạn muốn dữ liệu là một số nguyên để đơn giản hóa quá trình tính toán. Hôm nay, Wiki Fin sẽ chia sẻ với bạn 5 cách làm tròn số trong Excel đơn giản nhất.

1. Làm tròn số bằng cách thêm định dạng số

Bước 1: Chọn ô/dãy ô bạn muốn định dạng, sau đó chọn General trên thanh công cụ.

Chọn ô bạn muốn định dạng và bấm vào mũi tên bên cạnh Định dạng số

Bước 2: Chọn Thêm định dạng số (More Number Formats).

Chọn More Number Formats

Bước 3: Chọn định dạng phù hợp, chẳng hạn như Tiền tệ (Currency), Kế toán (Accounting), Tỉ lệ phần trăm (Percentage),…

Bước 4: Nhập số lượng vị trí thập phân mà bạn muốn hiển thị tại ô Vị trí thập phân (Decimal places). Decimal places tượng trưng cho số đằng sau dấu phẩy.

Chọn định dạng phù hợp và nhập số chữ số sau dấu thập phân

Ngoài ra, bạn cũng có thể thực hiện nhanh bằng công cụ Tăng thập phân (Increase Decimal) hoặc Giảm thập phân (Decrease Decimal) ở thanh công cụ.

Sử dụng công cụ Tăng hoặc Giảm thập phân

2. Sử dụng hàm làm tròn số lên

Hàm ROUNDUP dùng để làm tròn số lên, ra xa số 0 (không).

Xem thêm  Một hệ sinh thái độc đáo để vận hành doanh nghiệp của bạn

Cú pháp: =ROUNDUP(number, num_digits)

Trong đó:

  • Number (bắt buộc) là số bạn muốn làm tròn lên.
  • Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau dấu phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUNDUP(3.275, 1) nghĩa là làm tròn số 3.275 lên đến 1 chữ số thập phân. Kết quả hiển thị sẽ là 3.3.

Hàm ROUNDUP

3. Sử dụng hàm làm tròn số xuống

Hàm ROUNDDOWN dùng để làm tròn số xuống, tiến đến số 0 (không).

Cú pháp: =ROUNDDOWN(number, num_digits)

Trong đó:

  • Number (bắt buộc) là số bạn muốn làm tròn xuống.
  • Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau dấu phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUNDDOWN(3.275, 1) nghĩa là làm tròn số 3.275 xuống đến 1 chữ số thập phân. Kết quả hiển thị sẽ là 3.2.

Hàm ROUNDDOWN

4. Hàm làm tròn một số đến số gần nhất

Hàm ROUND dùng để làm tròn một số đến số gần nhất với số chữ số thập phân đã xác định.

Cú pháp: =ROUND(number, num_digits)

Trong đó:

  • Number (bắt buộc) là số bạn muốn làm tròn.
  • Num_digits (bắt buộc) là số chữ số thập phân sau dấu phẩy mà bạn muốn làm tròn đến.

Ví dụ: =ROUND(3.275, 2) nghĩa là làm tròn số 3.275 đến 2 chữ số thập phân. Kết quả hiển thị sẽ là 3.28.

Hàm ROUND

5. Cách làm tròn với hàm ODD và EVEN

Hàm ODD

Hàm ODD dùng để làm tròn lên tới số nguyên lẻ gần nhất, ra xa số 0 (không).

Cú pháp: =ODD(number)

Xem thêm  TOP 6 cách tiếp cận khách hàng online hiệu quả nhất hiện nay

Trong đó:

  • Number (bắt buộc) là số bạn muốn làm tròn.

Ví dụ: =ODD(3.275) nghĩa là làm tròn số 3.275 lên tới số nguyên lẻ gần nhất. Kết quả hiển thị sẽ là 5.

Hàm ODD

Khi sử dụng hàm ODD, bất kể dấu của số là gì, giá trị luôn được điều chỉnh làm tròn lên theo nguyên tắc ra xa số 0 (không). Nếu số là số nguyên lẻ, sẽ không xảy ra việc làm tròn.

Ví dụ: =ODD(-3.275) nghĩa là làm tròn số -3.275 lên tới số nguyên lẻ gần nhất. Kết quả hiển thị sẽ là -5.

Hàm ODD trả về kết quả số nguyên gần nhất ra xa số 0

Hàm EVEN

Hàm EVEN dùng để làm tròn lên tới số nguyên chẵn gần nhất, ra xa số 0 (không).

Cú pháp: =EVEN(number)

Trong đó:

  • Number (bắt buộc) là số mà bạn muốn làm tròn.

Ví dụ: =EVEN(3.275) nghĩa là làm tròn số 3.275 lên tới số nguyên chẵn gần nhất. Kết quả hiển thị sẽ là 4.

Hàm EVEN

Tương tự như hàm ODD, khi sử dụng hàm EVEN, bất kể dấu của số là gì, giá trị luôn được điều chỉnh làm tròn lên theo nguyên tắc ra xa số 0 (không). Nếu số là số nguyên chẵn, sẽ không xảy ra việc làm tròn.

Bài viết đã chỉ cho bạn 5 cách làm tròn số trong Excel chi tiết cụ thể nhất. Chúc bạn thực thi thành công xuất sắc!


Đọc thêm: Wiki Fin