Cách dùng hàm DATEDIF tính chênh lệch giữa 2 ngày trong Google Sheet – https://wikifin.net

Ngô Minh Thư27/05/2021

Để tính độ chênh lệch ngày tháng năm trong Google Sheet (có thể áp dụng để tính toán độ tuổi, số ngày làm việc,…) Sử dụng hàm DATEDIF sẽ giúp bạn xử lý với những cú pháp và ví dụ cụ thể để dễ hình dung. Cùng theo dõi bài viết này để biết cách sử dụng hàm DATEIF một cách hiệu quả nhé!

1. Hàm DATEDIF là gì? Ứng dụng hàm DATEDIF trong Google Sheet

– Hàm DATEDIF trong Google Sheet là hàm dùng để tính toán sự chênh lệch giữa 2 giá trị thời gian. Có thể là tính toán sự chênh lệch theo ngày, tháng, năm.

– Ứng dụng mạnh mẽ trong việc tính toán độ tuổi trong các các công thức của Google Sheet.

2. Cách sử dụng hàm DATEDIF trong Google Sheet

Cú pháp hàm DATEDIF

= DATEDIF ( start_date, end_date, unit )

Trong đó:

  • start_date: Ngày tháng bắt đầu cần xem xét trong phép tính. Phải là giá trị tham chiếu đến ô có chứa DATE, hàm trả về loại DATE hoặc số.
  • end_date: Ngày tháng kết thúc cần xem xét trong phép tính. Phải là giá trị tham chiếu đến một ô có chứa DATE, hàm trả về loại DATE hoặc số.
  • unit: Viết tắt dạng văn bản của đơn vị thời gian. Ví dụ: “M” là tháng. Giá trị được chấp nhận là “Y”, “M”, “D”, “MD”, “YM”, “YD”.

+ ” Y ” : Số năm làm tròn xuống giữa ngày mở màn và ngày kết thúc .+ ” M ” : Số tháng làm tròn xuống giữa ngày mở màn và ngày kết thúc .+ ” D ” : Số ngày giữa ngày mở màn và ngày kết thúc .+ ” MD ” : Số ngày giữa ngày khởi đầu và ngày kết thúc, bỏ lỡ số tháng .+ ” YM ” : Số tháng giữa ngày mở màn và ngày kết thúc, bỏ lỡ số năm .+ ” YD ” : Số ngày giữa ngày mở màn và ngày kết thúc, giả sử ngày mở màn và ngày kết thúc cách nhau không quá một năm .

Sử dụng hàm DATEDIF để tính toán độ tuổi

+ Sử dụng DATEDIF để tìm tổng số năm

Sử dụng datedif để tính tổng số năm

Sử dụng datedif để tính tổng số nămTrong ví dụ này, ngày khởi đầu nằm trong ô A2 và ngày kết thúc trong B2. Trong công thức, ” y ” trả về số năm vừa đủ giữa hai ngày .

Lưu ý: Giá trị trong ô A2, B2 phải được định dạng kiểu ngày.

+ Sử dụng DATEDIF với “YM” để tìm tháng

Sử dụng hàm datedif để tìm tháng

Sử dụng hàm datedif để tìm thángTrong ô C3, hãy dùng công thức DATEDIF bằng tham số ” YM “. ” YM ” trả về số tháng còn lại trong năm vừa đủ ở đầu cuối .

+ Sử dụng DATEDIF một lần nữa với “MD” để tìm ngày

Dùng hàm datedif để tìm ngày

Dùng hàm datedif để tìm ngàyTrong ô C4, hãy dùng công thức DATEDIF bằng tham số ” MD “. ” MD ” trả về số ngày còn lại trong tháng .Hoặc hoàn toàn có thể đặt 3 phép tính trong 1 ô như ví dụ này :

Xuất ra tuổi hiện tại theo số ngày số tháng số năm

Xuất ra tuổi hiện tại theo số ngày số tháng số năm

3. Lỗi thường gặp

Nếu Ngày Bắt Đầu lớn hơn Ngày Kết Thúc, kết quả sẽ là #NUM!

Cách khắc phục: Hãy điều chỉnh lại Ngày bắt đầu bé hơn ngày kết thúc là được nhé.

Trên đây là hướng dẫn bạn sử dụng hàm DATEDIF trong Google Sheet! Chúc các bạn thực hiện thành công!

3.278 lượt xem

Bạn có làm được hướng dẫn này không ?Không

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *