Cách sử dụng hàm DATEDIF tính chênh lệch giữa 2 ngày trong Google Sheet

Ngô Minh Thư, 27/05/2021

Giới thiệu

Bạn đã bao giờ cần tính độ chênh lệch ngày tháng năm trong Google Sheet chưa? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng hàm DATEDIF để giải quyết vấn đề này một cách dễ dàng và hiệu quả. Hãy cùng theo dõi bài viết này nhé!

Hàm DATEDIF là gì? Ứng dụng hàm DATEDIF trong Google Sheet

 • Hàm DATEDIF trong Google Sheet được sử dụng để tính toán sự chênh lệch giữa 2 giá trị thời gian, có thể là ngày, tháng, hoặc năm.
 • Đây là một công cụ mạnh mẽ để tính toán độ tuổi hoặc số ngày làm việc trong các công thức của Google Sheet.

Cách sử dụng hàm DATEDIF trong Google Sheet

Cú pháp hàm DATEDIF

= DATEDIF(start_date, end_date, unit)

Trong đó:

 • start_date: Ngày tháng bắt đầu cần xem xét trong phép tính.
 • end_date: Ngày tháng kết thúc cần xem xét trong phép tính.
 • unit: Đơn vị thời gian mà bạn muốn tính toán. Ví dụ: “M” là tháng. Các giá trị chấp nhận được bao gồm “Y” (năm), “M” (tháng), “D” (ngày), “MD” (ngày không tính tháng), “YM” (tháng không tính năm), “YD” (ngày không tính năm).

Ví dụ:
= DATEDIF(A1, B1, "Y")
Trong ví dụ này, hàm DATEDIF sẽ trả về số năm giữa ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Xem thêm  Độ co giãn của cầu theo giá (Price Elasticity of Demand) là gì?

Sử dụng hàm DATEDIF để tính toán độ tuổi

 • Sử dụng DATEDIF để tìm tổng số năm:
  Sử dụng datedif để tính tổng số năm

  Trong ví dụ này, ngày bắt đầu nằm trong ô A2 và ngày kết thúc nằm trong ô B2. Công thức “y” trả về số năm giữa hai ngày.

 • Sử dụng DATEDIF với “YM” để tìm tháng:
  Sử dụng hàm datedif để tìm tháng

  Trong ô C3, chúng ta sử dụng công thức DATEDIF với tham số “YM”. “YM” trả về số tháng còn lại trong năm giữa hai ngày.

 • Sử dụng DATEDIF với “MD” để tìm ngày:
  Dùng hàm datedif để tìm ngày

  Trong ô C4, chúng ta sử dụng công thức DATEDIF với tham số “MD”. “MD” trả về số ngày còn lại trong tháng giữa hai ngày.

Ví dụ này chỉ ra cách sử dụng hàm DATEDIF trong Google Sheet để tính toán độ tuổi một cách linh hoạt và chính xác.

Lỗi thường gặp

Nếu ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc, kết quả sẽ là “#NUM!”. Để khắc phục, hãy kiểm tra và điều chỉnh lại ngày bắt đầu sao cho bé hơn ngày kết thúc.

Đó là những hướng dẫn về cách sử dụng hàm DATEDIF trong Google Sheet. Hy vọng rằng bạn đã hiểu cách thực hiện một cách thành công. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Wiki Fin.