【GNP là gì】Chỉ số tổng sản phẩm quốc dân Việt Nam mới nhất

GNP là gì? GNP (viết tắt của Gross National Product) là tổng giá trị sản phẩm quốc dân được đo bằng tổng giá trị tiền của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng, do một công dân làm ra (trong và ngoài nước) ở một khoảng thời gian nhất định (thường là 1 năm).

Ví dụ về GNP: Một chủ doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến mía đường tại Campuchia thì lợi nhuận sau thuế của nhà máy này sẽ được tính vào GNP Việt Nam. Đồng thời, các nhân công Việt Nam làm việc trong nhà máy này cũng đóng góp một phần cho GNP của nước ta.

GNP là gì

GNP là gì ?
GNP được chia làm 2 loại là GNP danh nghĩa và GNP trong thực tiễn, đơn cử của 2 loại GNP này được hiểu như sau :

GNP danh nghĩa là gì?

GNP danh nghĩa (tiếng anh Nominal Gross National Product, viết tắt GNPn) là tổng sản phẩm quốc dân tạo ra trong 1 khoảng thời gian nhất định theo giá cả hiện hành. GNPn được được sử dụng chính trong việc nghiên cứu mối quan hệ giữa tài chính và ngân hàng.

GNP thực tế là gì?

GNP thực tế (tiếng anh Real Gross National Product, viết tắt GNPr) là tổng sản phẩm quốc dân tạo ra trong 1 khoảng thời gian nhất định NHƯNG theo giá cố định của một mốc thời gian gốc trước đó. Trong kinh tế, GNPr thường để phân tích tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Xem thêm  Dòng chảy (FLOW) - Thay đổi Cách Chúng Ta Trải Nghiệm Kỹ Thuật Số

Cách tính chỉ số GNP

Cách tính GNP

Cách tính GNP

Cách 1: tính GNP theo GDP

GNP = GDP  + thu nhập ròng từ nước ngoài

Trong đó :

GNP: tổng sản phẩm quốc dân.

GDP: tổng sản phẩm quốc nội.

Thu nhập ròng từ nước ngoài: Thu nhập xuất khẩu – Thu nhập nhập khẩu

Cách 2:

GNP = (X-M) + NR + C + I + G

Trong đó :

GNP: tổng sản phẩm quốc dân.

X: chỉ số sản lượng kinh ngạch xuất khẩu ròng dịch vụ và hàng hóa.

M: Chỉ số sản lượng kim ngạch nhập khẩu ròng dịch vụ và hàng hóa.

NR: Thu nhập ròng từ các tài sản ở nước ngoài.

C: Chỉ số chi phí tiêu dùng cá nhân.

I: Tổng mức đầu tư cá nhân quốc nội.

G: Chỉ số chi phí tiêu dùng nhà nước

5 điểm khác biệt giữa GNP và GDP

GNP và GDP khác nhau thế nào

GNP và GDP khác nhau thế nào ?

Tiêu chí

GNP

GDP

Khái niệm

GNP là tổng sản phẩm quốc gia do người dân một nước tạo ra ở trong và cả ngoài nước.

GDP tổng sản phẩm quốc nội do người dân một nước tạo ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia đó.

Bản chất

GNP được tạo ra ở tổng thể những vương quốc, vùng chủ quyền lãnh thổ mà doanh nghiệp, công dân 1 vương quốc nào đó tạo được . GDP là hàng loạt giá trị kinh tế tài chính được làm ra trong khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ 1 vương quốc nhất định

Công thức tính

GNP = ( X – M ) + NR + C + I + G GDP = C + I + G + NX

Mức độ phản ánh

GNP phản ánh tốt hơn số lượng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ mà người dân 1 nước hoàn toàn có thể mua được nhờ phần chênh lệch gia tài từ quốc tế . GDP phản ánh tốt hơn số lượng sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra – làm địa thế căn cứ tính trung bình cho người dân vương quốc đó

Tính ứng dụng

Được ngân hàng nhà nước quốc tế ứng dụng để ước tính GNP của một vương quốc Được những vương quốc sử dụng để tính trung bình đầu người
Xem thêm  Bí quyết thành công trong quản lý chuỗi cửa hàng

Chỉ số GNP của Việt Nam

Năm

Giá Trị USD

2018 231,476,280,000
2017 213,005,790,000
năm nay 196,686,612,000
năm ngoái 183,320,503,000
năm trước 177,360,648,000
2013 163,884,761,000
2012 149,569,185,000
2011 149,569,185,000

2010

111,512,775,000

Tóm lại GNP là gì?

GNP là tổng giá trị sản phẩm quốc dân được đo bằng tổng giá trị tiền của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng, do một công dân một quốc ra làm nên không phân biệt trong nước hãy ngoài nước. GNP bao gồm GNP danh nghĩa sử dụng chính trong việc nghiên cứu mối quan hệ giữa tài chính và ngân hàng; GNP thực tế thường để phân tích tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Bài viết tương quan :

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *