Git – Công cụ Cần Thiết Cho Lập Trình Viên

Khi lập trình, chúng ta thường xóa và sửa lại đoạn code theo nhu cầu mới. Tuy nhiên, nếu sau đó bạn muốn khôi phục lại phiên bản trước đó, làm sao để làm điều này? Đây là lúc mà công cụ quản lý mã nguồn (Version Control System – VCS) trở nên vô cùng quan trọng.

Cơ bản về VCS

Hiện nay, có nhiều ứng dụng quản lý mã nguồn, nhưng đa phần chúng được chia thành hai loại chính:

1. Quản lý phiên bản tập trung (CVCS)

Hệ thống quản lý phiên bản tập trung (Centralized Version Control System – CVCS) lưu trữ mã nguồn và sự thay đổi tại một nơi duy nhất gọi là máy chủ. Các máy trạm sẽ kết nối với máy chủ để lấy và sao chép mã nguồn. Tuy nhiên, nếu máy chủ gặp sự cố, mã nguồn sẽ bị mất nếu không có sao lưu, ví dụ như:

 • Concurrent Version System (CVS)
 • Subversion

2. Quản lý phiên bản phân tán (DVCS)

Hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS) cho phép máy trạm và máy khách không chỉ kiểm tra phiên bản mới nhất của tập tin mà còn sao chép toàn bộ mã nguồn. Nếu máy chủ ngừng hoạt động, bạn có thể khôi phục mã nguồn từ bất kỳ máy trạm nào.

Xem thêm  Chiến lược marketing của samsung? Điều gì giúp Samsung lớn mạnh

Các ứng dụng quản lý phiên bản phân tán bao gồm:

 • Mercurial
 • Bazaar
 • Git

Git là một trong những phần mềm phổ biến nhất vì nó dễ sử dụng, nhanh chóng và có cộng đồng người sử dụng đông đảo để tư vấn, hỏi đáp và gỡ lỗi.

Câu chuyện của Git

Git là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán ra đời vào năm 2005 bởi Linus Torvald, nhằm quản lý mã nguồn của hệ điều hành Linux. Hiện nay, Git đã trở thành một công cụ quan trọng trong lĩnh vực phát triển phần mềm.

Lợi ích của Git:

 • Lưu trữ các phiên bản khác nhau của mã nguồn phần mềm
 • Khôi phục lại mã nguồn từ bất kỳ phiên bản nào
 • Dễ dàng so sánh giữa các phiên bản
 • Hỗ trợ nhiều người làm việc trên một dự án hiệu quả
 • Kiểm tra thay đổi và biết được ai đã thay đổi
 • Phục hồi các tập tin đã mất và đưa về các phiên bản trước
 • Thử nghiệm mở rộng tính năng của dự án mà không làm ảnh hưởng đến phiên bản chính

Workflow Git

Quy trình làm việc với Git bao gồm hai môi trường tự nhiên: local và remote. Local là môi trường làm việc trên máy tính của lập trình viên, trong khi remote là máy chủ chứa mã nguồn.

Trong môi trường local, chúng ta có 3 thành phần chính:

 • Working directory: môi trường làm việc của lập trình viên
 • Staging area: nơi lưu trữ các thay đổi của mã nguồn
 • Local repository: thư mục chứa mã nguồn và các thay đổi
Xem thêm  Đầu tư vàng dài hạn vẫn có lãi

Môi trường remote là nơi chứa mã nguồn và sự thay đổi từ lập trình viên.

Giữa local và remote, cần có một chính sách tiếp xúc để đồng bộ hóa và giải quyết xung đột mã nguồn. Chính sách này sẽ được thảo luận và khám phá chi tiết hơn trong phần sau.

Cài đặt Git

Để cài đặt Git, bạn có thể tải bản phù hợp với hệ điều hành của mình tại trang download của Git.

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể kiểm tra bằng lệnh git version. Nếu kết quả trả về phiên bản, bạn đã cài đặt thành công Git.

Các lệnh cơ bản trong Git

Dưới đây là một số lệnh cơ bản trong Git:

 • git config: thiết lập người dùng Git
 • git init: khởi tạo một local repository mới
 • git clone: nhân bản remote repository về local repository
 • git status: kiểm tra trạng thái của dự án
 • git add: thêm thay đổi vào staging area
 • git commit: lưu các thay đổi vào repository
 • git push: đẩy thay đổi từ local repository lên remote repository
 • git pull: cập nhật local repository với remote repository
 • git branch: làm việc với các nhánh trong repository
 • git merge: hợp nhất thay đổi từ một nhánh sang nhánh khác
 • git reset: loại bỏ thay đổi khỏi staging area
 • git remote: làm việc với remote repository

Lưu ý khi làm việc với Git:

 • Nên commit thường xuyên với thông tin ghi chú cụ thể
 • Kiểm tra kỹ trước khi commit
 • Thử nghiệm trên các branch riêng biệt
 • Theo Git workflow của nhóm
 • Sử dụng Git cheat sheets để tham khảo lệnh Git
Xem thêm  Terra Virtua Kolect (TVK) là gì? Toàn tập về đồng tiền ảo TVK

Đây chỉ là những khái niệm cơ bản về Git. Bạn có thể tìm hiểu thêm chi tiết tại tài liệu Git để nắm rõ hơn về các tính năng và lệnh của nó.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về Git và cách sử dụng nó trong quá trình phát triển phần mềm. Bạn có thể tạo tài khoản miễn phí trên GitHub để lưu trữ và chia sẻ mã nguồn dễ dàng và hiệu quả.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào, hãy để lại phản hồi dưới đây.