Thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư thực hiện như thế nào?

Nhà đầu tư phân phối điều kiện kèm theo sẽ được hưởng ưu đãi trong thời hạn nhất định. Vậy thủ tục vận dụng ưu đãi đầu tư triển khai như thế nào ?

Thủ tục vận dụng ưu đãi đầu tư mới nhất

Căn cứ Điều 17 Luật Đầu tư năm 2020 và Điều 23 Nghị định số 31/2021 / NĐ-CP, tùy thuộc vào đối tượng người dùng được hưởng ưu đãi đầu tư, nhà đầu tư tự xác lập ưu đãi và thực thi thủ tục hưởng tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan … Cụ thể :

Bước 1: Xác định căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư

  • Đối với dự án Bất Động Sản được cấp :

– Giấy chứng nhận ĐK đầu tư ; hoặc
– Quyết định chủ trương đầu tư ; hoặc
– Quyết định đồng ý chấp thuận nhà đầu tư ; hoặc
– Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiên tiến ; hoặc
– Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ; hoặc
– Giấy chứng nhận dự án Bất Động Sản ứng dụng công nghệ cao ; hoặc
– Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất mẫu sản phẩm công nghiệp tương hỗ ; hoặc
– Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến khuyến khích chuyển giao .
Trên cơ sở nội dung của sách vở này để xác lập hình thức, địa thế căn cứ, điều kiện kèm theo vận dụng ưu đãi đầu tư .

Bước 2: Nộp hồ sơ áp dụng ưu đãi đầu tư thông qua bưu điện/trực tiếp tại trụ sở cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư

Hồ sơ gồm :
– Kê khai / ý kiến đề nghị vận dụng ưu đãi đầu tư .
– Giấy chứng nhận ĐK đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư ; Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiên tiến … so với trường hợp được cấp một trong số những loại sách vở này .

Bước 3: Cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan, cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng ưu đãi đầu tư về đất đai và ưu đãi khác đối với nhà đầu tư đáp ứng điều kiện

Thời hạn xử lý :
Tùy thuộc thời hạn xử lý của từng cơ quan vận dụng ưu đãi đầu tư so với từng loại ưu đãi đầu tư .
thu tuc ap dung uu dai dau tuThủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư thực hiện như thế nào? (Ảnh minh họa)
 

2 trường hợp kiểm soát và điều chỉnh ưu đãi đầu tư

Theo Điều 22 Nghị định 31/2021 của nhà nước, ưu đãi đầu tư được kiểm soát và điều chỉnh trong trường hợp :
– Dự án đầu tư phân phối thêm điều kiện kèm theo để được hưởng ưu đãi đầu tư ở mức cao hơn ; hoặc
– Dự án đầu tư cung ứng điều kiện kèm theo được hưởng thêm ưu đãi theo hình thức ưu đãi mới .
Nếu dự án Bất Động Sản đầu tư không phân phối điều kiện kèm theo hưởng ưu đãi pháp luật ở Quyết định chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận đồng ý chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận đồng ý nhà đầu tư, Quyết định đồng ý chấp thuận nhà đầu tư / không phân phối điều kiện kèm theo hưởng ưu đãi đầu tư tự xác lập thì sẽ không được hưởng ưu đãi .

Trường hợp dự án đầu tư có thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư không được hưởng ưu đãi đầu tư cho thời gian không đáp ứng điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư.

Lưu ý: 

Tổ chức kinh tế tài chính mới xây dựng hoặc triển khai dự án Bất Động Sản đầu tư từ việc quy đổi mô hình tổ chức triển khai kinh tế tài chính, quy đổi chiếm hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản đầu tư được thừa kế những ưu đãi đầu tư của dự án Bất Động Sản đầu tư trước khi quy đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng ủy quyền .
Trên đây là hướng dẫn thủ tục vận dụng ưu đãi đầu tư, nếu có vướng mắc tương quan, bạn đọc vui vẻ liên hệ 1900.6192 để được giải đáp .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Xem thêm  Phương pháp tiếp cận báo cáo tài chính

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *