Slide KDQT gui SV TMU – giáo trình kinh doanh quốc tế – DAKD1 – StuDocu

Kinh doanh quốc tế

1

Chương 1. Kinh doanh quốc tế

trong bối cảnh toàn cầu hóa

2
1 Toàn cầu hóa

1.1 Khái niệm toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa là quy trình link, hội nhập của những vương quốc và chủ quyền lãnh thổ ( gọi chung là những vương quốc ), tiến tới nhất thể hóa thị trường giữa những vương quốc trên quốc tế, làm cho những vương quốc trở nên ngày càng nhờ vào lẫn nhau .
Trong học phần này, toàn thế giới hóa được đề cập đến với ý nghĩa là toàn thế giới hóa kinh tế tài chính
3
1 Toàn cầu hóa
1.1 Nội dung của toàn thế giới hóa

 • Toàn cầu hóa các thị trường: được đề cập với ý nghĩa là quá trình hợp
  nhất các thị trường ở các quốc gia vốn riêng rẽ và tách biệt thành một
  thị trường rộng lớn mang tính toàn cầu. Ở đó các rào cản đối với
  thương mại quốc tế được Chính phủ các nước thỏa thuận cắt giảm để
  tạo điều kiện cho sự chuyển dịch về hàng hóa, dịch vụ và dòng vốngiữa
  các quốc gia trở nên dễ dàng hơn.

4
1 Toàn cầu hóa
1.1 Các tác nhân thôi thúc toàn thế giới hóa

 • Sự phát triển về khoa học công nghệ: Nhiều công nghệ mới được
  phát minh tạo ra các hàng hóa, dịch vụ có chất lượng và sức cạnh tranh
  cao. Điều này thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ giữa cácquốc
  giả, thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu giữa chính phủ hoặc doanh nghiệp
  ở các nước. Sự phát triển của công nghệ thông tin, viễn thông, vận tải
  cũng góp phần giúp cho

7
1 Khái quát về hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế
1.2 Khái niệm và đặc thù của hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế
Kinh doanh quốc tế được hiểu là việc những doanh nghiệp thực hiệncác
hoạt động giải trí thương mại, góp vốn đầu tư qua biên giới của vương quốc, mà thựcchất
đó là việc thực thi những thanh toán giao dịch qua biên giới nhằm mục đích mục tiêu sinh lợi ,
nhằm mục đích cung ứng nhu yếu tăng trưởng của chính những doanh nghiệp .
8
1 Khái quát về hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế
1.2 Khái niệm và đặc thù của hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế Hoạt động kinh doanh quốc tế có 1 số ít đặc thù :

 • Chủ thể tham gia hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế có trụ sở ở những vương quốc khác nhau
 • Hoạt động kinh doanh quốc tế chịu sự ảnh hưởng tác động bởi những yếu tố thuộc thiên nhiên và môi trường kinh doanh mang tính quốc tế abo gồm thiên nhiên và môi trường chính trị, pháp lý, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống và những yếu tố khác thuộc thiên nhiên và môi trường tự nhiên, xã hội .
 • Đồng tiền được sử dụng mang tính quốc tế
 • Hoạt động quản trị doanh nghiệp có phần phúc tạp hơn

9
1 Khái quát về hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế
1.2 Vai trò của hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế

 • Giúp khai thác hiệu suất cao nguồn lực ở trong và ngoài nước .
 • Giúp thôi thúc sản xuất và kinh tế tài chính trong nước tăng trưởng .
 • Góp phần vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa .
 • Giúp nâng cao năng lượng cạnh tranh đối đầu cho những doanh nghiệp và thúcđẩy xuất khẩu .
 • Tăng năng lực lôi cuốn góp vốn đầu tư trong và ngoài nước .
Xem thêm  Cách vay tiền F88 tại Thế Giới Di Động rất nhanh, chỉ 15 phút là xong

10
1 Khái quát về hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế
1.2 Chủ thể tham gia vào hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế

 • Chính phủ và các tổ chức toàn cầu
 • Doanh nghiệp bao gồm:
 • Các doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ
 • Các công ty lớn

13
1 Khái quát về hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế
1.2 Các hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế

 • Xuất khẩu/Nhập khẩu
 • Tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập
 • Gia công quốc tế
 • Mua bán đối lưu
 • Đầu tư trực tiếp
 • Đầu tư gián tiếp
 • Mua bán giấy phép
 • Nhượng quyền thương mại

14
1 Cơ hội và thử thách của toàn thế giới hóa so với hoạt động giải trí kinhdoanh quốc tế
1.3 Cơ hội

 • Giảm hoặc hạ thấp rào cản thuế quan, đơn giản hóa các thủ tục hành
  chính góp phần làm giảm chi phí sản xuất, đầu tư, giảm thất nghiệp,
  và tăng thêm lợi ích cho người tiêu dùng
 • Doanh nghiệp mở rộng thị trường tăng được nguồn thu bằng ngoại tệ
  thông qua cung cấp hàng hóa, dịch vụ
 • Thúc đẩy chuyển giao công nghệ, chuyển giao vốn kỹ năng quảnlý,
  mở rộng địa bàn đầu tư
 • Tạo ra các cơ hội đầu tư mới, tăng nhanh vòng quay vốn và tạo điều
  kiện để đa dạng hóa các loại hình đầu tư nhờ đó vừa nâng cao hiệu
  quả vừa hạn chế rủi ro trong đầu tư.

   15

1 Cơ hội và thử thách của toàn thế giới hóa so với hoạt động giải trí kinhdoanh quốc tế
1.3 Thách thức

 • Tạo nên sự bất bình đẳng, phân hóa giàu nghèo giữa những vương quốc
 • Tạo nên khuynh hướng độc quyền, tập trung chuyên sâu quyền lực tối cao vào một số ít tập đoàn lớn lớn .
 • Nguy cơ tụt hậu của một số ít vương quốc
 • Nguy cơ đồng điệu dẫn tới mất đi sự phong phú về văn hóa truyền thống của những quốcgia
 • Gia tăng rủi ro tiềm ẩn mất không thay đổi về bảo mật an ninh, chính trị, y tế
 • Vai trò của nhà nước yếu đi
 • Các yếu tố về thiên nhiên và môi trường 16

2 Khái niệm và đặc thù của môi trường tự nhiên kinh doanh quốc
2.1 Đặc điểm của thiên nhiên và môi trường kinh doanh quốc tế

 • Môi trường kinh doanh quốc tế sống sót tất yếu khách quan
 • Môi trường kinh doanh mang tính đặc trưng riêng không liên quan gì đến nhau
 • Môi trường kinh doanh có đặc thù phong phú và phức tạp
 • Môi trường kinh doanh luôn biến hóa, hoạt động theo khunh hướng khác nhau

19
2 Khái niệm và đặc thù của thiên nhiên và môi trường kinh doanh quốc
2.1 Sự thiết yếu của việc khám phá về thiên nhiên và môi trường kinh doanh quốc tế
Khi nghiên cứu và điều tra về môi trường tự nhiên kinh doanh quốc tế, doanh nghiệp hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích, nhìn nhận để lựa chọn được thị trường tương thích ; xác lập những công dụng trách nhiệm và tiềm năng ; vạch ra những tác nghiệp đơn cử cần thực thi .
Tìm hiểu môi trường tự nhiên kinh doanh giúp những công ty quốc tế nhìn nhận tông thể những yếu tố của môi trường tự nhiên kinh doanh, nghiên cứu và phân tích đồng điệu những tác nhânảnh hưởng trong hiện tại và tương lai, từ đó có những quyết định hành động kế hoạch nhằm mục đích tăng trưởng những lợi thế và ngăn ngừa rủi ro đáng tiếc, giúp doanh nghiệp thích ứng với thiên nhiên và môi trường kinh doanh mới
20
2 Môi trường kinh doanh quốc tế
2.2 Môi trường chính trị
2.2.1 Hệ thống chính trị quốc tế
Hệ thống chính trị là khái niệm dùng để chỉ một chỉnh thể bao gồmcác tổ chức triển khai như đảng chính trị, nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội ; với những quan hệ ảnh hưởng tác động qua lại giữa những tác nhân đó trong việc tham gai vào những quá trìnhhoạch định và thực thi những quyết sách chính trị nhằm mục đích bảo vệ quyền thống trị của giai cấp, lực lượng cầm quyền, đồng thời phân phối nhu yếu không thay đổi và phát triểnxã hội .
21
2 Môi trường kinh doanh quốc tế

Xem thêm  Quản lý hệ thống bán thuốc online thế nào cho đúng?

2.2 Môi trường chính trị
2.2.1 Hệ thống chính trị thế giới

 • Chế độ chuyên chế ( totalitarianism )
 • Chế độ xã hội chủ nghĩa ( Socialism )
 • Chế độ dân chủ ( democracy )

22
2 Môi trường kinh doanh quốc tế
2.2 Môi trường pháp lý
Việc điều tra và nghiên cứu và hiểu rõ môi trường tự nhiên pháp lý trong nước, môitrường pháp lý
ngoài nước, môi trường tự nhiên pháp luật quốc tế và đặc biệt quan trọng là việc nghiên cứu và điều tra ảnh hưởng tác động
của nó đến cacs hoạt động giải trí kinh doanh quốc tế trở nên cấp thiết so với những nhà hoạt động giải trí kinh doanh muốn thành công xuất sắc trên thương trường quốc tế .
25
2 Môi trường kinh doanh quốc tế
2.2 Môi trường pháp lý
2.2.2 Hệ thống pháp lý trên quốc tế

 • Luật thông lệ ( Thông luật ) – Common Law
 • Luật dân sự ( Civil law )
 • Hệ thống Luật Hồi giáo

26
2 Môi trường kinh doanh quốc tế
2.2 Môi trường pháp lý
2.2.2 Các yếu tố pháp lý tương quan đến kinh doanh quốc tế

 • Pháp luật quốc tế về hợp đồng thương mại
 • Pháp luật về tiêu chuẩn hóa quốc tế
 • Pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ
 • Pháp luật quản trị ngoại thương
 • Pháp luật góp vốn đầu tư quốc tế

27
2 Môi trường kinh doanh quốc tế
2.2 Môi trường pháp lý
2.2.2 Tác động của môi trường tự nhiên pháp lý đến kinh doanh quốctế
Nghiên cứu thiên nhiên và môi trường pháp lý của những vương quốc giúp doanh nghiệp giám sát tác động ảnh hưởng của môi trường tự nhiên này đến hoạt động giải trí kinh doanh là thử thách hay thuận tiện. Doanh nghiệp cần làm rõ những yếu tố cơ bản

 • Hiểu rõ mạng lưới hệ thống pháp lý của nước thường trực và luật quốc tế vận dụng tại đó
 • Tìm hiểu những rào cản thương mại quốc tế của vương quốc đó
 • Tìm hiểu về những luật và lao lý của nước thường trực so với góp vốn đầu tư quốc tế
 • Các pháp luật tương quan đến marketing và phân phối. 28

2 Môi trường kinh doanh quốc tế
2.2 Môi trường kinh tế tài chính 2.2.3 Các chỉ số nghiên cứu và phân tích thiên nhiên và môi trường kinh tế tài chính

 • Tổng thu nhập quốc gia (Gross National Income – GNI)
 • Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product – GDP)
 • Ngang giá sức mua (Purchasing Power Parity – PPP)
 • Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index – CPI)
 • Mức độ phát triển con người (Human development Index – HDI)
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (Global Competitiveness Index – GCI)
 • Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index – GII)
 • Chỉ số đo lường xanh (Green Measures)
  31

2 Môi trường kinh doanh quốc tế
2.2 Môi trường kinh tế tài chính
2.2.3 Tác động của thiên nhiên và môi trường kinh tế tài chính đến kinh doanh quốc tế
Môi trường kinh tế tài chính hoàn toàn có thể mang lại cho những doanh nghiệp những cơhội tốt khi nền kinh tế tài chính tăng trưởng và tăng trưởng không thay đổi. trái lại, khi có những tín hiệu không ổn định từ nền kinh tế tài chính khiến hoạt động giải trí kinh doanh gặp nhiều rủi ro đáng tiếc và khó khăn vất vả, vì thế sẽ khs hoàn toàn có thể tăng trưởng hoạt động giải trí kinh doanhquốc tế trong môi trường tự nhiên kinh tế tài chính nhiều dịch chuyển
32
2 Môi trường kinh doanh quốc tế
2.2 Môi trường văn hóa truyền thống
2.2.4 Khái niệm về văn hóa Văn hóa là một tổng thể và toàn diện phức tạp về những giá trị vật chất và tinhthần do con người thiết kế nên và mang đặc trưng riêng của mỗi dân tộc bản địa .

 • Văn hóa mang tính nguyên tắc phải tuân theo.
 • Văn hóa mang tính phổ biến trong xã hội.
 • Văn hóa mang tính riêng biệt
 • Văn hóa mang tính lâu dài và vĩnh viễn
 • Văn hóa cũng hết sức linh hoạt
Xem thêm  Hướng dẫn đăng ký giao hàng Lalamove thành công 100%

33
2 Môi trường kinh doanh quốc tế
2.2 Môi trường văn hóa truyền thống
2.2.4 Các yếu tố trong môi trường tự nhiên văn hóa truyền thống

 • Ngôn ngữ: được coi là tấm gương phản ánh văn hóa. Chính nhờ ngôn
  ngữ mà con người có thể xây dựng và duy trì văn hóa của mình
 • Ngôn ngữ bằng lời và chữ viết
 • Phi ngôn ngữ như ngôn ngữ cơ thể, giao tiếp bằng mắt, biểu cảm khuôn
  mặt, cử chỉ, thời gian, không gian…

34
2 Môi trường kinh doanh quốc tế
2.2 Môi trường văn hóa truyền thống
2.2.4 Các yếu tố trong thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống

 • Phong tục tập quán và chuẩn mực đạo đức: là những luật lệ xã hộiđể
  kiểm soát hành động của người này đối với người kia. Phong tục tập
  quán là những quy ước thông thường của cuộc sống hàng ngày.
  Phong tục tập quán là những quy ước xã hội có liên quan đến các vấn
  đề như nên ăn mặc thế nào, cách sử dụng đồ dùng ăn uống, cách ứng
  xử với người xunh quanh…

37
2 Môi trường kinh doanh quốc tế
2.2 Môi trường văn hóa truyền thống
2.2.4 Các yếu tố trong môi trường tự nhiên văn hóa truyền thống

 • Phong tục tập quán và chuẩn mực đạo đức: là những luật lệ xã hộiđể
  kiểm soát hành động của người này đối với người kia. Phong tục tập
  quán là những quy ước thông thường của cuộc sống hàng ngày.
  Phong tục tập quán là những quy ước xã hội có liên quan đến các vấn
  đề như nên ăn mặc thế nào, cách sử dụng đồ dùng ăn uống, cách ứng
  xử với người xunh quanh…

38
2 Môi trường kinh doanh quốc tế
2.2 Môi trường văn hóa truyền thống
2.2.4 Các yếu tố trong thiên nhiên và môi trường văn hóa truyền thống

 • Văn hóa vật chất là những giá trị vật chất do con người sáng tạonên trong quá
  trình phát triển của loài người. Nó có thể bao gồm trang phục, ẩm thực, nhà cửa,
  công cụ sản xuất, vũ khí, nhạc cụ…
 • Giáo dục: Thông qua giáo dục văn hóa được truyền đạt, chia sẻ,và phát triển qua
  các thế hệ.
 • Thẩm mỹ: thể hiện sự hiểu biết và thưởng thức cái đẹp thẩm mỹ liên quan đến sự
  cảm thụ nghệ thuật đến thị hiếu của một nền văn hóa từ đó ảnh hưởng đến giá
  trị và thái độ của con người là thành viên của nền văn hóa đó.

   39

2 Môi trường kinh doanh quốc tế
2.2 Môi trường văn hóa truyền thống
2.2.4 Tác động của môi trường tự nhiên văn hóa truyền thống đến kinh doanh quốc tế

40

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *