Giáo trình đầu tư tài chính|Đầu tư tài chính – sách kinh tế

GIÁO TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (TS. VÕ THỊ THÚY ANH)

MỞ ĐẦU

Thị phần sàn chứng khoán Nước Ta sinh ra và tăng trưởng như thể môt bước tăng trưởng tất yếu của nền kinh tế tài chính Nước Ta. Cho đến nay, trải qua hơn 10 năm hình thành và tăng trưởng, kinh doanh thị trường chứng khoán Nước Ta đã từng bước tạo lập và dần triển khai được công dụng kinh tế tài chính cơ bản là thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính quốc gia. Giống như những thị trường mới khác, tuy thị trường mở ra nhiều thời cơ đầu tư mới cho nhà đầu tư, mức độ rủi ro đáng tiếc của thị trường cao .

Đối với bất kể nhà đầu tư tài chính nào, những câu hỏi cơ bản nhất và luôn luôn sống sót trong đầu họ gồm có : Cần phải xem xét những yếu tố gì trước khi ra quyết định hành động đầu tư ? Nói cách khác, để bảo toàn và không ngừng ngày càng tăng giá trị vốn đầu tư, nhà đầu tư cần phải làm gì ? Đầu tư vào bao nhiêu loại sàn chứng khoán ? Đầu tư vào loại sàn chứng khoán nào ? Đầu tư bao nhiêu vốn ? Chiến lược đầu tư trong từng quy trình tiến độ như thế nào ? Đầu tư dài hạn hay thời gian ngắn ? Mục tiêu đầu tư và mức độ rủi ro đáng tiếc hoàn toàn có thể gật đầu so với một kế hoạch đầu tư đơn cử ? …

Gắn liền với sự tăng trưởng của thị trường tài chính ở những Lever khác nhau, những câu hỏi nêu trên ngày càng nhận được sự chăm sóc đặc biệt quan trọng của giới đầu tư, nhà quản trị và cộng đồng học thuật. Tuy nhiên, hoạt động giải trí đầu tư của nhà đầu tư Nước Ta, đặc biệt quan trọng là nhà đầu tư cá thể còn nặng theo cảm tính, theo tin đồn thổi, thiếu chuyên nghiệp, mang nặng tính đầu tư mạnh và phần đông không theo một chiêu thức đầu tư khoa học, hiệu suất cao nào .

Điều này đã ít nhiều tác động tiêu cực đến kết quả đầu tư của nhà đầu tư trong giai đoạn vừa qua. Mục tiêu của nhóm biên soạn là nhằm cung cấp cho nhà đầu tư và học viên ở các cấp học đại học và cao hơn của chuyên ngành kinh tế và quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về đầu tư tài chính. Do đó, cuốn sách này vừa là tài liệu chuyên khảo cho các nhà đầu tư, các nhà nghiên cứu về đầu tư tài chính vừa là tài liệu giảng dạy và học ở các cấp học đại học và sau đại học.

Trong lần tái bản này, nhóm biên soạn đã update những thông tin về kinh doanh thị trường chứng khoán Nước Ta như giá CP, trái phiếu và trình diễn tác dụng nghiên cứu và điều tra của nhóm về rủi ro đáng tiếc. TSLT của những gia tài này tại Nước Ta. Các hiệu quả này sẽ hữu dụng cho nhà đầu tư trong quyết định hành động đầu tư và cho những học viên trong việc vận dụng những quy mô định giá vào đầu tư và chứng khoán Nước Ta .

Kỳ vọng của nhóm biên soạn là Giáo trình này sẽ bổ trợ tốt nhà đầu tư, cho việc dạy, học và nghiên cứu về đầu tư tài chính. Nhóm biên soạn rất mong nhận được những phản hồi từ người đọc để có thể hoàn thiện hơn nội dung của cuốn sách.  Chủ biên: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

1.1 KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

1.2 CÁC LOẠI TÀI SẢN TÀI CHÍNH

1.3 PHÂN BIỆT TÀI SẢN RỦI RO VÀ TÀI SẢN PHI RỦI RO

1.4 QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

1.5 ĐO LƯỜNG TỶ SUẤT LỢI TỨC VÀ RỦI RO CỦA MỘT CHỨNG KHOÁN

1.6 ĐO LƯỜNG TỶ SUẤT LỢI TỨC KỲ VỌNG VÀ RỦI RO CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ

1.7 PHẦN BÙ RỦI RO

1.8 NGẠI RỦI RO VÀ GIÁ TRỊ HỮU DỤNG

1.9 NGUYÊN LÝ THỐNG TRỊ VÀ SỰ ỨNG DỤNG TRONG ĐẦU TƯ

CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ

2.1 PHÂN BỔ VỐN GIỮA TÀI SẢN RỦI RO VÀ TÀI SẢN PHI RỦI RO

2.2 ĐƯỜNG THỊ TRƯỜNG VỐN ( CML ) VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THỤ ĐỘNG

2.3 PHÂN BỔ VỐN GIỮA CÁC TÀI SẢN RỦI RO VÀ MÔ HÌNH MARKOWITZ

2.4 LỰA CHỌN DANH MỤC ĐẦU TƯ TỐI ƯU

2.5 MÔ HÌNH CHỈ SỐ ĐƠN

2.6 MINH HỌA XÂY DỰNG DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ MARKOWITZ

CHƯƠNG 3: MÔ HINH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM)

3.1 TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG VỐN

3.2 MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN ( CAPM )

3.3 MÔ HÌNH CAPM KHI LOẠI BỎ NHỮNG GIẢ ĐỊNH

3.4 MÔ HÌNH CAPM BETA ZERO

3.5 MỘT SỐ LƯU Ý KHI ƯỚC LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG HỆ SỐ BETA TẠI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ VÀ LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ ARBITRAGE

4.1 MÔ HÌNH NHÂN TỐ

4.2 SỬ DỤNG MÔ HÌNH NHÂN TỐ ĐỂ ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI ( VAR ) VÀ HIỆP PHƯƠNG SAI ( COV ) CỦA TSLT CỦA CÁC TÀI SẢN

4.3 MÔ HÌNH NHÂN TỐ ĐỂ ƯỚC LƯỢNG PHƯƠNG SAI

4.4 DANH MỤC NHÂN TỐ THUẦN NHẤT

4.5 MÔ HÌNH VÀ KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ

4.6 PHÂN TÍCH CÁC DANH MỤC ĐẦU TƯ NHÂN TỐ THUẦN NHẤT DỰA TRÊN NHỮNG TỶ TRỌNG CỦA CÁC CHỨNG KHOÁN BAN ĐẦU

4.7 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TRÊN MÔ HÌNH ĐA NHÂN TỐ VÀ CÁC LƯU Ý

4.8 CƠ HỘI ARBITRAGE

4.9 LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ ARBITRAGE

4.10 MÔ HÌNH APT VÀ CAPM

4.11 CÁCH SỬ DỤNG APT

4.12 VÍ DỤ VỀ ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN SỬ DỤNG APT

TÓM TẮT

CÂU HỎI ÔN TẬP

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

5.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CỔ PHIẾU

5.2 PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU

5.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU

5.4 KỸ THUẬT TRIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

5.5 KỸ THUẬT ĐỊNH GIÁ SO SÁNH

5.6 ƯỚC TÍNH CÁC YẾU TỐ TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU NƯỚC NGOÀI

5.7 MINH HỌA : TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG KỲ VỌNG

CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU

6.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TRÁI PHIẾU

6.2 ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU ( BOND EVALUATION )

6.3 CÁC ĐẠI LƯỢNG ĐO LƯỜNG LÃI XUẤT TRONG ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

6.4 XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TRÁI PHIẾU TƯƠNG LAI

6.5 XÁC ĐỊNH GIÁ VÀ LÃI SUẤT CỦA TRÁI PHIẾU VÀO NGÀY KHÔNG THANH TOÁN LÃI

6.6 SỰ ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU ĐƯỢC MIỄN THUẾ

6.7 ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU DỰA VÀO LÃI XUẤT GIAO NGAY

6.8 CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA LÃI XUẤT

6.9 CẤU TRÚC KỲ HẠN CỦA LÃI XUẤT

6.10 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ TRÁI PHIẾU

6.11 ĐO LƯỜNG KHOẢNG THỜI GIAN ĐẦU TƯ

6.12 CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT

Sachkinhte.com.vn trân trọng giới thiệu cuốn sách tới quý độc giả!

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *