3 cách chỉnh kích thước ảnh online không cần phần mềm cực đơn giản

Bạn đang muốn thay đổi kích thước ảnh trên máy tính một cách đơn giản, nhanh chóng. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp cho các bạn 3 cách chỉnh kích thước ảnh online không cần phần mềm cực đơn giản.

Bài hướng dẫn được triển khai trên máy tính Macbook Air 2017 và bạn cũng hoàn toàn có thể thực thi những bước tựa như với máy tính Windows .

3 cách chỉnh kích thước ảnh online không cần phần mềm cực đơn giản

1. Cách chỉnh kích thước ảnh online bằng iloveimg.com

1.1 Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào https://www.iloveimg.com/vi/thay-doi-kich-thuoc-anh > Nhấn Chọn ảnh từ máy tính, Google Drive, Dropbox hoặc kéo ảnh từ thư mục vào trang web.
 • Tại mục TÙY CHỌN THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC, bạn có thể thay đổi chiều rộng, chiều cao của ảnh theo pixel hoặc thay đổi kích thước ảnh nhỏ hơn 25%, 50%, 70% theo phần trăm.
 • Nhấn Thay đổi kích thước ảnh.

1.2 Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào https://www.iloveimg.com/vi/thay-doi-kich-thuoc-anh > Nhấn Chọn ảnh từ máy tính, Google Drive, Dropbox hoặc kéo ảnh từ thư mục vào trang web.

Truy cập vào https://www.iloveimg.com/vi/thay-doi-kich-thuoc-anh > Nhấn Chọn ảnh từ máy tính, Google Drive, Dropbox hoặc kéo ảnh từ thư mục vào trang web” class=”lazy” height=”450″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1339662//A%CC%89nhchu%CC%A3pMa%CC%80nhi%CC%80nh2021-03-31lu%CC%81c19.15.06-800×450.jpg” title=”Truy cập vào https://www.iloveimg.com/vi/thay-doi-kich-thuoc-anh > Nhấn Chọn ảnh từ máy tính, Google Drive, Dropbox hoặc kéo ảnh từ thư mục vào trang web” width=”800″/></p>
<p class=Truy cập vào https://www.iloveimg.com/vi/thay-doi-kich-thuoc-anh > Nhấn Chọn ảnh từ máy tính, Google Drive, Dropbox hoặc kéo ảnh từ thư mục vào trang web

Bước 2: Tại mục TÙY CHỌN THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC, bạn có thể thay đổi chiều rộng, chiều cao của ảnh theo pixel hoặc thay đổi kích thước ảnh nhỏ hơn 25%, 50%, 70% theo phần trăm.

Tại mục TÙY CHỌN THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC, bạn có thể thay đổi chiều rộng, chiều cao của ảnh theo pixel hoặc thay đổi kích thước ảnh nhỏ hơn 25%, 50%, 70% theo phần trăm

Tại mục TÙY CHỌN THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC, bạn hoàn toàn có thể đổi khác chiều rộng, độ cao của ảnh theo px hoặc biến hóa kích thước ảnh nhỏ hơn 25 %, 50 %, 70 % theo Phần Trăm

Ngoài ra, để chỉnh kích thước của nhiều ảnh cùng lúc, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở bên phải để thêm ảnh từ máy tính, Google Drive hoặc Dropbox.

Ngoài ra, để chỉnh kích thước của nhiều ảnh cùng lúc, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở bên phải để thêm ảnh từ máy tính, Google Drive hoặc Dropbox

Ngoài ra, để chỉnh kích thước của nhiều ảnh cùng lúc, bạn chỉ cần nhấn vào hình tượng dấu cộng ở bên phải để thêm ảnh từ máy tính, Google Drive hoặc Dropbox

Bước 3: Nhấn Thay đổi kích thước ảnh.

Nhấn Thay đổi kích thước ảnh

Nhấn Thay đổi kích thước ảnh

Lưu ý:

 • Bạn có thể giữ tỷ lệ ban đầu của ảnh hoặc không phóng to nếu ảnh nhỏ hơn.
 • Hỗ trợ chỉnh kích thước với nhiều định dạng ảnh như JPG, PNG, SVG, GIF.
 • Sau khi hoàn tất quá trình chỉnh kích thước, ảnh sẽ tự động tải về máy tính của bạn.

2. Cách chỉnh kích thước ảnh online bằng https://picresize.com/vi

2.1 Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào https://picresize.com/vi > Nhấn Drag and drop a file here or click hoặc nhấn vào biểu tượng máy ảnh để chọn ảnh từ máy tính. Bạn cũng có thể dán URL của ảnh, chọn nhiều ảnh cùng lúc hoặc kéo ảnh từ thư mục vào trang web.
 • Nhấn TIẾP TỤC CHỈNH SỬA ẢNH.
 • Tại mục Thay Đổi Kích Thước Ảnh, bạn có thể chọn kích thước mới cho ảnh nhỏ hơn 20%, 50% hoặc tùy chỉnh kích thước mà bạn muốn.
 • Chọn định dạng ảnh bạn muốn lưu sau khi chỉnh kích thước, bao gồm: PNG, GIF, JPG, BMP.
 • Nhấn XONG, THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC ẢNH CỦA TÔI!
 • Nhấn Lưu vào Đĩa để tải ảnh về máy tính của bạn.

2.2 Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào https://picresize.com/vi > Nhấn Drag and drop a file here or click hoặc nhấn vào biểu tượng máy ảnh để chọn ảnh từ máy tính. Bạn cũng có thể dán URL của ảnh, chọn nhiều ảnh cùng lúc hoặc kéo ảnh từ thư mục vào trang web.

Truy cập vào https://picresize.com/vi > Nhấn Drag and drop a file here or click hoặc nhấn vào biểu tượng máy ảnh để chọn ảnh từ máy tính. Bạn cũng có thể dán URL của ảnh, chọn nhiều ảnh cùng lúc hoặc kéo ảnh từ thư mục vào trang web” class=”lazy” height=”180″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1339662//ScreenshotatMar3119-28-55-800×180.png” title=”Truy cập vào https://picresize.com/vi > Nhấn Drag and drop a file here or click hoặc nhấn vào biểu tượng máy ảnh để chọn ảnh từ máy tính. Bạn cũng có thể dán URL của ảnh, chọn nhiều ảnh cùng lúc hoặc kéo ảnh từ thư mục vào trang web” width=”800″/></p>
<p>Truy cập vào https://picresize.com/vi > Nhấn Drag and drop a file here or click hoặc nhấn vào hình tượng máy ảnh để chọn ảnh từ máy tính. Bạn cũng hoàn toàn có thể dán URL của ảnh, chọn nhiều ảnh cùng lúc hoặc kéo ảnh từ thư mục vào trang web</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Nhấn <strong>TIẾP TỤC CHỈNH SỬA ẢNH</strong>.</p>
<p class=Nhấn TIẾP TỤC CHỈNH SỬA ẢNH

Nhấn TIẾP TỤC CHỈNH SỬA ẢNH

Bước 3: Tại mục Thay Đổi Kích Thước Ảnh, bạn có thể chọn kích thước mới cho ảnh nhỏ hơn 20%, 50% hoặc tùy chỉnh kích thước mà bạn muốn.

Tại mục Thay Đổi Kích Thước Ảnh, bạn có thể chọn kích thước mới cho ảnh nhỏ hơn 20%, 50% hoặc tùy chỉnh kích thước mà bạn muốn

Tại mục Thay Đổi Kích Thước Ảnh, bạn hoàn toàn có thể chọn kích thước mới cho ảnh nhỏ hơn 20 %, 50 % hoặc tùy chỉnh kích thước mà bạn muốn

Bước 4: Chọn định dạng ảnh bạn muốn lưu sau khi chỉnh kích thước, bao gồm: PNG, GIF, JPG, BMP.

Chọn định dạng ảnh bạn muốn lưu sau khi chỉnh kích thước, bao gồm: PNG, GIF, JPG, BMP

Chọn định dạng ảnh bạn muốn lưu sau khi chỉnh kích thước, gồm có : PNG, GIF, JPG, BMP

Bước 5: Nhấn XONG, THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC ẢNH CỦA TÔI!

Nhấn XONG, THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC ẢNH CỦA TÔI!

Nhấn XONG, THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC ẢNH CỦA TÔI !

Bước 6: Nhấn Lưu vào Đĩa để tải ảnh về máy tính của bạn.

Nhấn Lưu vào Đĩa để tải ảnh về máy tính của bạn

Nhấn Lưu vào Đĩa để tải ảnh về máy tính của bạn

Lưu ý:

 • Tại mục Cắt và Xoay ảnh, bạn chọn cắt ảnh bằng cách nhấn giữ phím Shift để chọn phần muốn cắt, bỏ chọn, xoay, lật ảnh hoặc quay lại bản gốc của ảnh.
 • Tại mục Chọn Hiệu Ứng Đặc Biệt, bạn có thể tùy chọn một số hiệu ứng cho ảnh.

3. Cách chỉnh kích thước ảnh bằng https://www.img2go.com/vi/resize-image

3.1 Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập vào https://www.img2go.com/vi/resize-image > Nhấn Chọn tập tin để tải ảnh lên. Bạn cũng có thể chọn ảnh từ Google Drive, Dropbox, kéo thả ảnh từ thư mục vào trang web hoặc nhập URL của ảnh.
 • Tại mục Các cài đặt, chọn định dạng ảnh bạn muốn lưu sau khi chỉnh kích thước, bao gồm: PNG, GIF, JPG, BMP,…
 • Tại mục Thay đổi kích thước, bạn có thể thay đổi chiều rộng, chiều cao của ảnh theo pixel hoặc thay đổi giá trị DPI (số chấm trên mỗi inch) của hình ảnh.
 • Nhấn BẮT ĐẦU để hoàn tất quá trình chỉnh kích thước.

3.2 Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập vào https://www.img2go.com/vi/resize-image > Nhấn Chọn tập tin để tải ảnh lên. Bạn cũng có thể chọn ảnh từ Google Drive, Dropbox, kéo thả ảnh từ thư mục vào trang web hoặc nhập URL của ảnh.

Truy cập vào https://www.img2go.com/vi/resize-image > Nhấn Chọn tập tin để tải ảnh lên. Bạn cũng có thể chọn ảnh từ Google Drive, Dropbox, kéo thả ảnh từ thư mục vào trang web hoặc nhập URL của ảnh” class=”lazy” height=”242″ src=”https://cdn.tgdd.vn//GameApp/1339662//ScreenshotatMar3119-45-20-800×242.png” title=”Truy cập vào https://www.img2go.com/vi/resize-image > Nhấn Chọn tập tin để tải ảnh lên. Bạn cũng có thể chọn ảnh từ Google Drive, Dropbox, kéo thả ảnh từ thư mục vào trang web hoặc nhập URL của ảnh” width=”800″/></p>
<p>Truy cập vào https://www.img2go.com/vi/resize-image > Nhấn Chọn tập tin để tải ảnh lên. Bạn cũng hoàn toàn có thể chọn ảnh từ Google Drive, Dropbox, kéo thả ảnh từ thư mục vào website hoặc nhập URL của ảnh</p>
<p><strong>Bước 2:</strong> Tại mục <strong>Các cài đặt</strong>, chọn <strong>định dạng ảnh</strong> bạn muốn lưu sau khi chỉnh kích thước, bao gồm: PNG, GIF, JPG, BMP,…</p>
<p class=Tại mục Các cài đặt, chọn định dạng ảnh bạn muốn lưu sau khi chỉnh kích thước, bao gồm: PNG, GIF, JPG, BMP,...

Tại mục Các setup, chọn định dạng ảnh bạn muốn lưu sau khi chỉnh kích thước, gồm có : PNG, GIF, JPG, BMP, …

Bước 3: Tại mục Thay đổi kích thước, bạn có thể thay đổi chiều rộng, chiều cao của ảnh theo pixel hoặc thay đổi giá trị DPI (số chấm trên mỗi inch) của hình ảnh.

Tại mục Thay đổi kích thước, bạn có thể thay đổi chiều rộng, chiều cao của ảnh theo pixel hoặc thay đổi giá trị DPI (số chấm trên mỗi inch) của hình ảnh

Tại mục Thay đổi kích thước, bạn hoàn toàn có thể biến hóa chiều rộng, độ cao của ảnh theo px hoặc biến hóa giá trị DPI ( số chấm trên mỗi inch ) của hình ảnh

Bước 4: Nhấn BẮT ĐẦU để hoàn tất quá trình chỉnh kích thước.

Nhấn BẮT ĐẦU để hoàn tất quá trình chỉnh kích thước

Nhấn BẮT ĐẦU để hoàn tất quy trình chỉnh kích thước

Lưu ý: Sau khi hoàn tất quá trình chỉnh kích thước:

 • Ảnh sẽ tự động tải về máy tính của bạn.
 • Bạn có thể chuyển hình ảnh sang văn bản, nén, xoay hình ảnh,…

Bài viết trên đã tổng hợp cho những bạn 3 cách chỉnh kích thước ảnh online không cần ứng dụng cực đơn thuần. Nếu bạn thấy có ích thì hãy san sẻ với bè bạn và đừng quên để lại phản hồi phía bên dưới nhé !

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *