Quy trình định khoản giảm giá hàng bán theo thông tư 200 – TT 133

Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách, lạc hậu với thị hiếu hay không đúng theo yêu cầu trong hợp đồng đã kí kết. Đây là một khoản làm giảm trừ doanh thu, cuối kỳ sẽ được kết chuyển sang tài khoản doanh thu bán hàng để tính ra doanh thu thu thuần trong kỳ. Cùng Kế toán Việt Hưng  theo dõi cách hạch toán giảm giá hàng bán ngay sau đây

Định khoản hàng bán

1. Khái niệm về hạch toán giảm giá hàng bán

– Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do sản phẩm & hàng hóa kém phẩm chất, sai qui cách, lỗi thời với thị hiếu hay không đúng theo nhu yếu trong hợp đồng đã kí kết .
– Trường hợp sản phẩm & hàng hóa rơi lệch quá nhiều so với hợp đồng người mua hoàn toàn có thể trả lại hàng loạt số sản phẩm & hàng hóa này cho nhà cung ứng .

2. Quy trình hạch toán giảm giá hàng bán

2.1 THÔNG TƯ 200

Đối với bên bán hàng

– Khi có chứng từ xác định khoản giảm giá hàng bán cho người mua về số lượng hàng đã bán kém phẩm chất, sai quy cách :
Nợ TK 5213 : Giảm giá hàng bán
Nợ TK 532 : Giảm giá hàng bán
Nợ TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp
Có TK 111, 112 : Nếu người mua đã trả tiền
Có TK 131 : Nếu người mua chưa giao dịch thanh toán
– Cuối kỳ kết chuyển sang thông tin tài khoản lệch giá để xác lập lệch giá thuần :
Nợ TK 511 : Doanh thu bán hàng
Có TK 532 : Giảm giá hàng bán theo QĐ 15
Có TK 5213 : Giảm giá hàng bán theo QĐ 48

Xem thêm  Khởi Nghiệp Bán Lẻ - Bí Quyết Thành Công Và Giàu Có Bằng Những Cửa Hàng Đông Khách - Công Thức Kinh Doanh Và Quản Lý Cửa Hàng Hiệu Quả | Tiki

Đối với bên mua hàng

– Khi được bên bán giảm giá
Nợ TK 111,112 : Thu lại bằng tiền khoản giảm giá
Nợ TK 331 : Ghi giảm khoản phải trả người bán
Có TK 1561 : Giảm giá trị sản phẩm & hàng hóa
Có TK 1331 : Thuế GTGT nguồn vào giảm đi

VÍ DỤ

Ví dụ 1 :

Công ty Tân Long mua 1 lô hàng của Công ty An Tiến. Trị giá lô hàng là 60.000.000, thuế GTGT nguồn vào là 10 %. Chưa thanh toán giao dịch cho nhà cung ứng .
– Công ty An tiến giảm giá 2 % trên tổng giá thanh toán giao dịch cho công ty Tân Long
– Kế toán tại Công ty Tân Long Hạch toánBT1 : Khi mua hàng
Nợ TK 1561 : 60.000.000
Nợ TK 1331 : 6.000.000
Có TK 331 : 66.000.000 BT2 : Chiết khấu, giảm giá trên hóa đơn mua hàng được hưởng
Nợ TK 331 : 1.320.000
Có TK 1561 : 1.200.000
Có TK 1331 : 120.000

Ví dụ 2 :

Công ty Tân Long bán hàng cho Công ty Cẩm Hà theo số hoá đơn 0000002, Ký hiệu TL / 13P với tổng tiền chưa có Hóa Đơn đỏ VAT là 220.000.000 đ, thuế 10 %. Giá vốn lô hàng : 185.000.000 đ. Công ty Tân Long giảm giá cho Công ty Cẩm Hà là 2 % .
– Kế toán tại Công ty Tân Long phản ánh như sau :

Chúng ta phải định khoản bút toán khi bán hàng:
BT1:  Phản ánh doanh thu

Nợ TK 131 : 220.000.000
Có TK 5111 : 200.000.000
Có TK 3331 : 20.000.000 BT2 : Phản ánh giá vốn
Nợ TK 632 : 185.000.000

Có TK 1561: 185.000.000 BT3: Sau đó phản ánh số tiền giảm giá hàng bán

Nợ TK 5213 : 200.000.000 * 2 % = 4.000.000
Nợ TK 3331 : 20.00.000 * 2 % = 400.000
Có TK 131 : 4.400.000
– Kế toán hiểu thực chất tiến trình để khi công ty không có ứng dụng thì kế toán định khoản tách những nhiệm vụ như vậy trong sổ nhật ký chung .
Còn nếu công ty có ứng dụng thì chỉ cần hạch toán bán ra và ghi 2 % vào dòng tỷ suất chiết khấu khi đó ứng dụng tự tính .
Cuối năm kế toán kết chuyển làm giảm lệch giá BT4 :
Nợ TK 511 : 4.000.000
Có TK 5213 : 4.000.000

định khoản hàng bán

2.2 THÔNG TƯ 133

giảm giá hàng bán
Hạch toán giảm giá hàng bán vào bên nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ ( chi tiết cụ thể theo TK cấp 2 tương thích ) và cuối kỳ kế toán. Không cần phải kết chuyển sang TK 511 vì khi phát sinh Giảm giá hàng bán đã hạch toán vào bên nợ TK 511 .

Đối với bên bán hàng

– Phản ánh giá vốn hàng bán ghi :
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có những TK 155, 156, …
– Phản ánh lệch giá bán hàng ghi :
Nợ những TK 111, 112, 131, … Tổng số tiền trên hóa đơn
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ ( giá chưa có thuế )
Nợ TK 333 – Thuế và những khoản phải nộp Nhà nước ( cụ thể từng loại thuế )

Đối với bên mua

– Nếu thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ ghi :
Nợ TK 152, 153, 156 …. : Giá mua chưa có thuế GTGT
Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ
Có những TK 111, 112, 331, … : Tổng giá giao dịch thanh toán .
– Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ ghi :
Nợ TK 152, 153, 156, … : Giá mua đã có thuế GTGT
Có những TK 111, 112, 331, … : Tổng giá giao dịch thanh toán .
⇒ Như vậy khoản giảm giá hàng bán là một khoản làm giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ. Ngoài ra khi người mua mua hàng với số lượng lớn bên bán hàng hoàn toàn có thể cho người mua hưởng Chiết khấu thương mại. Số tiền chiết khấu này cuối kỳ cũng được kết chuyển làm giảm trừ lệch giá hạch toán chiết khấu thương mại

THAM KHẢO: Các Khóa học kế toán Online tại Việt Hưng

Trên đây là Quy trình định khoản giảm giá hàng bán theo thông tư 200 – TT 133 mà Kế toán Việt Hưng muốn chia sẻ đến cho các bạn đọc – Tham gia ngay Khóa học Kế toán Online tương tác cao 1 Kèm 1 học viên trực tiếp cầm tay chỉ việc sau 30 ngày cam kết tự làm được nghề.

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *