10 TRÁCH NHIỆM HÀNG ĐẦU CỦA MỘT GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO)? | Sổ Tay Doanh Trí | Học Viện Quản Lý PACE

Giám đốc Tài chính ( CFO ) phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về toàn bộ những yếu tố tương quan đến kế toán và tài chính. CFO phải thiết lập những tiềm năng, chủ trương, quy trình tiến độ, kế hoạch và thực thi những chủ trương, kế hoạch đó phải bảo vệ cho cấu trúc kế toán tài chính của công ty được không thay đổi. Hãy cùng xem vai trò của Giám đốc Tài chính và 10 nghĩa vụ và trách nhiệm số 1 mà mỗi CFO phải nắm rõ :

1. Quản lý sự luân chuyển của dòng tiền

Công việc của CFO là trấn áp sự luân chuyển của dòng tiền trong công ty, hiểu rõ nguồn tiền mặt, cũng như biết sử dụng tiền mặt, duy trì tính toàn vẹn của vốn, chứng từ và những tài liệu có giá trị khác. CFO được quyền tạm giữ hay thanh toán giao dịch tiền theo những chứng từ của công ty. Trách nhiệm của CFO gồm có thẩm quyền thiết lập những chủ trương kế toán và những thủ tục về tín dụng thanh toán và thu mua, giao dịch thanh toán hóa đơn và những nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính khác. Tiền mặt là “ vua ” và trấn áp dòng tiền là việc làm quan trọng nhất của CFO trong công ty .

2. Quản trị công nợ

Sau yếu tố về lưu chuyển tiền tệ, thì việc biết và hiểu tổng thể những khoản nợ của công ty là một phần nghĩa vụ và trách nhiệm của CFO. Một công ty sẽ có nhiều hợp đồng pháp lý, những nghĩa vụ và trách nhiệm theo luật định và thuế, những khoản nợ tiềm ẩn dưới hình thức dự trữ, hợp đồng thuê, hoặc những bản tóm lược về bảo hiểm, những doanh thu từ những pháp luật vay hoặc kỳ vọng từ hội đồng quản trị. Trong công ty, liệu rằng còn ai ngoài CFO có năng lực tiếp đón nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan đến pháp lý này ?

Xem thêm  Top 5 khoản vay tiền online bằng CMND có ngay trong ngày lãi suất 0%

3. Hiệu quả kinh doanh

CFO phải hiểu rõ quy mô kinh doanh thương mại của công ty để tạo ra giá trị người mua và tìm cách quy đổi những chỉ số hoạt động giải trí thành những giải pháp để thực thi. CFO sẽ nhìn nhận hiệu suất cao kinh doanh thương mại của công ty trải qua công cụ thiết kế xây dựng và tiến hành mạng lưới hệ thống hoạch định và quản trị kế hoạch bằng Balanced Scorecard và báo cáo giải trình hiệu quả báo cáo giải trình tài chính để nhìn nhận hiệu suất cao tài chính trong thực tiễn và hoạch định tài chính của công ty .

4. Giám sát hoạt động của các phòng ban

Với doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, CFO là giám sát của Kế toán, Tài chính, Nhân sự và CNTT. Với doanh nghiệp có quy mô lớn, nghĩa vụ và trách nhiệm của CFO chỉ hoàn toàn có thể gồm Kế toán và Tài chính. Dù với nghĩa vụ và trách nhiệm nào, CFO cũng sẽ giám sát cũng như tương hỗ mạnh về mảng tính năng kế toán và tài chính của công ty trải qua việc sử dụng bảng diễn đạt việc làm, những chủ trương và thủ tục, và những giải pháp tự động hóa trấn áp tài liệu theo đúng nhiệm vụ của mình .

5. Xây dựng những “mối quan hệ” Tài chính

CFO cần thiết lập và duy trì những mối liên hệ mật thiết với ngân hàng đầu tư, những nhà nghiên cứu và phân tích tài chính và những cổ đông cùng với Tổng Giám đốc. CFO phải quản trị được những thỏa thuận hợp tác ngân hàng nhà nước và thỏa thuận hợp tác vay vốn và duy trì những nguồn vốn thích hợp cho những khoản vay hiện tại của công ty từ những ngân hàng nhà nước thương mại và những tổ chức triển khai cho vay khác. Ngoài ra, CFO còn quản trị những nguồn vốn góp vốn đầu tư của công ty và hoạch định việc lựa chọn CP tặng thêm .

Xem thêm  Đăng ký kinh doanh dịch vụ internet như thế nào?

6. Quản lý vốn lưu động & Huy động vốn

Chúng ta thường cho rằng tài chính là một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm của Giám đốc Tài chính. Quả đúng như vậy. CFO sẽ thiết lập và triển khai những kế hoạch để quản trị vốn do công ty nhu yếu, gồm có đàm phán, quản trị và tịch thu nợ công, duy trì những thỏa thuận hợp tác tài chính nhằm mục đích bảo vệ nguồn vốn lưu động thiết yếu. CFO cần nắm rõ những kế hoạch dài hạn của công ty, nhìn nhận những nhu yếu tài chính tiềm ẩn trong những kế hoạch này và tăng trưởng những nhu yếu tài chính theo những phương pháp khác nhau .

7. Thực thi các nghĩa vụ tài chính

CFO phải là người trải qua cũng như thực thi những thỏa thuận hợp tác tương quan đến những nghĩa vụ và trách nhiệm tài chính như hợp đồng về nguyên vật liệu, gia tài và dịch vụ CNTT, hay những nhu yếu cam kết về nguồn tài chính của doanh nghiệp .

8. Kiểm soát tài chính

CFO chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những góc nhìn tài chính của toàn bộ những thanh toán giao dịch của công ty gồm có đấu thầu bất động sản, hợp đồng thuê và mua và bán. CFO cũng bảo vệ duy trì hồ sơ tài chính thích hợp, chuẩn bị sẵn sàng những báo cáo giải trình tài chính thiết yếu, bảo vệ truy thuế kiểm toán được triển khai xong đúng thời hạn và đóng sổ theo luật định. Một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm của Giám đốc Tài chính là bảo vệ tuân thủ những lao lý và chuẩn mực về tài chính như Sarbanes-Oxley, IRS Tax Code, và GAAP ( và ngay sau đó là IFRS ) .

Xem thêm  Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế | Trường Đại học Ngoại thương | Foreign Trade University - FTU cập nhật mới nhất - Akacoustic

9. Quan hệ cổ đông

Một CFO phải nghiên cứu và phân tích những chủ trương, thủ tục, và chương trình thông tin về cổ đông của công ty, gồm có báo cáo giải trình thường niên và trong thời điểm tạm thời cho những cổ đông và Hội đồng Quản trị, cũng như đề xuất kiến nghị với quản trị về những chủ trương, thủ tục hoặc hoạch định về tài chính mới nếu cần .

10. Quản lý ngân sách & kiểm soát chi phí

Chi tiêu là sự sống còn của doanh nghiệp, và CFO chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giám sát hàng loạt ngân sách, tích lũy những tỷ số tài chính, và so sánh hiệu suất trong thực tiễn của công ty với ngân sách. Đây là một quy trình trấn áp tài chính đầy khó khăn vất vả của CFO .
Theo Bizmanualz
Chương trình huấn luyện và đào tạo

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 
Chief Financial Officer ( CFO )

Nâng tầm quản trị tài chính của CFO trong thời kỳ mới

Vui lòng xem thông tin chương trình tại đây

Chia sẻ bài viết :

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *