Cổ phiếu ưu đãi là gì? So sánh cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông

Cổ phiếu ưu đãi là loại sàn chứng khoán được nhiều nhà đầu tư yêu thích trên thị trường lúc bấy giờ. Tuy nhiên, so với 1 số ít nhà đầu tư mới thì đang vướng mắc cổ phiếu này là vì nó là một khái niệm khá mới lạ. Để hoàn toàn có thể góp vốn đầu tư một cách thuận tiện và thu được nhiều doanh thu bạn cần phải biết những kiến thức và kỹ năng cơ bản về cổ phiếu này. Sau đây hãy cùng Yuanta tìm hiểu và khám phá khái niệm, đặc thù cũng như sự độc lạ giữa cổ phiếu này và cổ phiếu thường qua bài viết dưới đây nhé !

Cổ phiếu là gì?

Theo Khoản 1 Điều 121, Luật doanh nghiệp 2020 lao lý : “ Cổ phiếu là chứng từ do công ty CP phát hành, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc 1 số ít CP của công ty đó. ”Tương tự tại Khoản 2, Điều 4, Luật chứng khoán 2019 pháp luật : “ Cổ phiếu là loại sàn chứng khoán xác nhận quyền và quyền lợi hợp pháp của người chiếm hữu so với một phần vốn CP của tổ chức triển khai phát hành. ”

Có thể hiểu, cổ phiếu (hay Stock) chính là giấy chứng nhận số tiền đầu tư góp vốn vào một doanh nghiệp và cổ phần chính là phần sở hữu tại công ty mà bạn đầu tư. Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông hay là một trong các chủ sở hữu của công ty phát hành. Hiện này các công ty cổ phần thường phát hành hai loại cổ phiếu là cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi (CPUD) hay trong tiếng Anh còn được gọi là Preferred Stock là loại cổ phiếu mà người sở hữu chúng được hưởng một số ưu đãi nhất định. Tuy nhiên, kèm theo đó chủ sở hữu của cổ phiếu này cũng bị hạn chế một số quyền lợi so với người sở hữu cổ phiếu phổ thông. Có nhiều loại CPUD, mỗi loại lại đem đến cho nhà đầu tư sở hữu nó các quyền và nghĩa vụ khác nhau.

CPUD được coi là một loại cổ phiếu đặc biệt quan trọng trong công ty CP. Trong đó, tương ứng với mỗi loại cổ phiếu đặc biệt quan trọng, những cổ đông ưu đãi sẽ được nhận 1 số ít quyền nhất định trong quy trình hoạt động giải trí và quản trị của công ty phát hành .

Xem thêm  5 Cách Bán Hàng Trên Tiktok Vốn Ít Nhưng Lợi Nhuận Gấp Đôi Trong 2021

Phân loại Cổ phiếu ưu đãi

Theo Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2020 có pháp luật về những loại CPUD như sau :“ 2. Ngoài CP đại trà phổ thông, công ty CP hoàn toàn có thể có CP ưu đãi. Người chiếm hữu CP ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm những loại sau đây :

  1. a ) Cổ phần ưu đãi cổ tức ;
  2. b ) Cổ phần ưu đãi hoàn trả ;
  3. c ) Cổ phần ưu đãi biểu quyết ;
  4. d ) Cổ phần ưu đãi khác theo pháp luật tại Điều lệ công ty và pháp lý về sàn chứng khoán ” .

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là cổ phiếu mà chủ sở hữu của loại cổ phiếu này được trả mức cổ tức cao hơn so với cổ tức của cổ phiếu đại trà phổ thông hoặc cao hơn so với mức cổ tức không thay đổi hằng năm. Mức cổ tức được chia hằng năm gồm có cổ tức thưởng và cổ tức cố định và thắt chặt. Trong đó, cổ tức cố định và thắt chặt là loại cổ tức không phụ thuộc vào vào tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Trên cổ phiếu này có ghi khá đầy đủ thông tin về mức cổ tức cố định và thắt chặt đơn cử cùng với phương pháp xác lập cổ tức thưởng .Trong trường hợp công ty giải thể hay phá sản, sau khi giao dịch thanh toán những khoản nợ và CPUD hoàn trả. Thì những chủ sở hữu của loại cổ phiếu này sẽ được phần gia tài còn lại tương ứng với tỷ suất chiếm hữu CP trong công ty .Tuy nhiên, cổ đông chiếm hữu CP ưu đãi cổ tức sẽ bị hạn chế 1 số ít quyền nhất định. Cụ thể là những cổ đông chiếm hữu CP ưu đãi cổ tức sẽ không có quyền dự họp, biểu quyết hay quyền đề cử người vào Ban trấn áp và Hội đồng quản trị .

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu ưu đãi hoàn trả là loại cổ phiếu mà cổ đông chiếm hữu nó sẽ được công ty phát hành hoàn trả phần vốn góp theo nhu yếu của chủ sở hữu cổ phiếu hoặc theo điều kiện kèm theo được ghi trên cổ phiếu này và Điều lệ của công ty. Tương tự như quyền của cổ đông sở hữu CPUD cổ tức, cổ đông này sẽ bị tước một số ít quyền nhất định. Cụ thể là những cổ đông chiếm hữu CP ưu đãi hoàn trả sẽ không có quyền dự họp, biểu quyết hay quyền đề cử người vào Ban trấn áp và Hội đồng quản trị. Trừ những hạn chế nêu trên thì cổ đông chiếm hữu này sẽ được hưởng những quyền tựa như như cổ đông đại trà phổ thông .

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là loại cổ phiếu mà những cổ đông chiếm hữu cổ phiếu này sẽ có số quyền biểu quyết nhiều hơn so với cổ đông chiếm hữu cổ phiếu đại trà phổ thông. Trong đó, Điều lệ công ty sẽ ra pháp luật đơn cử về số biểu quyết của một cổ phiếu này. Đặc biệt, khi là chủ sở hữu của cổ phiếu này, nhà đầu tư có quyền được biểu quyết về những yếu tố thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết ưu đãi hơn theo pháp luật. Ngoài ra, những quyền còn lại của CPUD biểu quyết sẽ tương tự như như cổ phiếu đại trà phổ thông .Lưu ý : Chỉ có cổ đông sáng lập và tổ chức triển khai được nhà nước ủy quyền mới được quyền sở hữu CP ưu đãi biểu quyết. Trong đó, những cổ đông sáng lập chiếm hữu loại cổ phiếu này chỉ có hiệu lực thực thi hiện hành ưu đãi trong vòng 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp. Sau 3 năm, CPUD biểu quyết của những cổ đông sáng lập sẽ chuyển thành cổ phiếu đại trà phổ thông .

Xem thêm  Thẻ ViettelPay là thẻ gì? Tổng hợp thông tin cần thiết

CPUDkhác do Điều lệ công ty quy định.

Ngoài những loại cổ phiếu ưu đãi được pháp lý pháp luật, những công ty cổ đông cũng có quyền luận bàn, thỏa thuận hợp tác về những loại CPUD khác. Loại cổ phiếu này sẽ tùy thuộc vào đặc thù hoạt động giải trí của công ty và do những điều lệ của công ty pháp luật. Từ đó đem lại những quyền hạn ưu đãi riêng đến với những cổ đông .

Lợi ích của Cổ phiếu ưu đãi

Cho nhà đầu tư

Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức, cổ đông được hưởng cổ tức cao hơn so với những cổ đông chiếm hữu cổ phiếu đại trà phổ thông. Ngoài ra, mức cổ tức của CPUD là cố định và thắt chặt và trọn vẹn không nhờ vào vào hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của doanh nghiệp phát hành. Trong trường hợp doanh nghiệp đó phá sản, sau khi thanh toán giao dịch những khoản nợ và cổ phiếu hoàn trả, những cổ đông chiếm hữu cổ phiếu này sẽ được nhận lại gia tài đúng với tỷ suất chiếm hữu cổ phiếu trong doanh nghiệp .Đối với cổ phiếu ưu đãi hoàn trả, nhà đầu tư hoàn toàn có thể nhu yếu doanh nghiệp hoàn trả số vốn gốc bất kỳ khi nào .Đối với CPUD biểu quyết, những cổ đông chiếm hữu loại cổ phiếu này sẽ có nhiều quyền biểu quyết trong những yếu tố thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết ưu đãi hơn theo pháp luật. Từ đó giúp nhà đầu tư có lời nói hơn trong việc ra những quyết định hành động ảnh hưởng tác động đến cơ cấu tổ chức của tổ chức triển khai cũng như những phương pháp hoạt động giải trí của công ty .Ngoài ra, CPUD cũng hoàn toàn có thể quy đổi thành cổ phiếu đại trà phổ thông thông nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, cổ phiếu đại trà phổ thông không hề quy đổi thành CP ưu đãi .

Xem thêm  Điều kiện và lợi ích khi làm thẻ tín dụng đen ACB Visa Platinum

Đối với công ty cổ phần

Lợi ích lớn nhất của cổ phiếu ưu đãi so với doanh nghiệp phát hành là doanh nghiệp hoàn toàn có thể lôi cuốn thêm một số lượng vốn kinh doanh thương mại dồi dào. Bên cạnh đó, trong trường hợp ngân sách vốn dùng để chi trả những quyền hạn của cổ phiếu này đang ở mức cao, doanh nghiệp phát hành hoàn toàn có thể mua lại số CPUD đó .

Rủi ro của Cổ phiếu ưu đãi

Đối với nhà đầu tư

Đối với những nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu ưu đãi hoàn trả hay CPUD cổ tức sẽ không có quyền được biểu quyết, dự họp hay đề cử người vào Ban trấn áp và Hội đồng quản trị. Ngoài ra so với CPUD biểu quyết, cổ đông sẽ không có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền nên nếu giá cổ phiếu trên thị trường tăng giá thì cổ đông đó sẽ bị hạn chế việc kiếm doanh thu. Bên cạnh đó, việc phát hành thêm những CPUD cũng hoàn toàn có thể dẫn đến pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng tác động đến quyền lợi của những cổ đông .

Đối với công ty cổ phần 

Việc phát hành thêm CPUD sẽ làm tăng ngân sách so với doanh nghiệp phát hành. Ngoài ra, trong trường hợp phá sản, doanh nghiệp phát hành phải có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn trả vốn cho những cổ đông chiếm hữu cổ phiếu này .

Sự khác biệt của CPUD và Cổ phiếu phổ thông

 

CPUD Cổ phiếu thường
Giống nhau Đều là một loại sàn chứng khoán vốnĐược phát hành bởi công ty CPPhát hành trải qua UBCKNN và bộ kinh tế tài chính
Khác nhau Ưu đãi Một số ưu đãi khác nhau theo từng loại CPUD khác nhau . Không có
Cổ tức Có mức cổ tức không thay đổi. Cổ đông sở hữu CPUD hoàn toàn có thể nhận được tỷ suất cổ tức cao hơn so với cổ đông chiếm hữu cổ phiếu đại trà phổ thông Cổ tức nhận được tùy theo hiệu suất cao hoạt động giải trí của doanh nghiệp và không không thay đổi .
Quyền quản trị công ty Không có quyền tham gia những công tác làm việc quản trị công ty . Được quyền tham gia vào những công tác làm việc quản trị công ty .
Số lượng cổ phiếu Số lượng nhỏ ( chiếm thiểu số ) Số lượng lớn ( chiếm đa phần )
Quyền biểu quyết Các loại CPUD không có quyền được biểu quyết trong hội đồng cổ đông, ngoại trừ cổ phiếu ưu đãi biểu quyết . Nhà góp vốn đầu tư có quyền biểu quyết trong hội đồng cổ đông. Trong đó, mỗi cổ phiếu sẽ được một phiếu biểu quyết .
Quyền ưu tiên về việc nhận lại vốn góp trong trường hợp công ty phát hành phá sản

Được nhận phần vốn góp còn lại trước cổ đông sở hữu cổ phiếu thường.

Được nhận phần vốn góp còn lại sau cổ đông sở hữu CPUD

Qua bài viết trên Yuanta đã ra mắt cho bạn những kỹ năng và kiến thức cơ bản về Cổ phiếu ưu đãi là gì và sự độc lạ so với cổ phiếu đại trà phổ thông. Từ đó giúp nhà đầu tư hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình loại cổ phiếu tương thích nhất với năng lực và kế hoạch góp vốn đầu tư của mình. Chúc bạn góp vốn đầu tư thành công xuất sắc !

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *