Thông Tin Thêm về Kế Hoạch Thanh Toán | Internal Revenue Service

Lợi ích của việc trả tiền thuế đúng hạn là gì?

Theo pháp luật, IRS hoàn toàn có thể ấn định tiền phạt cho người đóng thuế trong trường hợp không khai thuế và không trả tiền nợ thuế trước thời hạn chót .
Nếu quý vị không hề trả tiền nợ thuế vào ngày đáo hạn khởi đầu thì số tiền nợ này phải chịu tiền lời ( tiếng Anh ) và tiền phạt trả chậm hàng tháng. Quý vị cũng bị phạt tiền do không khai thuế, do đó nên nộp đúng hạn ngay cả khi quý vị không hề trả đủ số tiền nợ. Tốt nhất là quý vị nên trả vừa đủ càng sớm càng tốt để giảm thiểu những ngân sách khác .

Lợi ích

 • Tránh dồn lại tiền lãi và tiền phạt
 • Tránh bù trừ tiền hoàn trả trong tương lai
 • Tránh gặp khó khăn khi đi vay

Nếu quý vị không hề trả số đủ tiền nợ thì nên trả càng nhiều càng tốt và hoàn toàn có thể vào http://www.irs.gov/payments để xem những lựa chọn trả tiền .

Kế hoạch thanh toán là gì?

Kế hoạch thanh toán là thỏa thuận với IRS để trả tiền nợ thuế trong thời khoảng gia hạn. Quý vị nên yêu cầu kế hoạch thanh toán nếu thấy mình có thể trả tiền thuế đầy đủ trong thời khoảng gia hạn. Nếu đủ điều kiện được kế hoạch thanh toán ngắn hạn thì quý vị sẽ không phải trả lệ phí người dùng. Không trả tiền thuế khi đáo hạn có thể bị gởi Thông Báo về Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang và/hoặc hành động sai áp của IRS (tiếng Anh). Xem Ấn Bản 594, Tiến Trình Truy Thâu của IRS (tiếng Anh) PDF.

Kế hoạch thanh toán có các chi phí hay lệ phí nào?

Nếu IRS đồng ý chấp thuận kế hoạch giao dịch thanh toán của quý vị ( thỏa thuận hợp tác trả góp ), thì tiền thuế của quý vị sẽ được cộng thêm một trong những lệ phí sau đây. Những đổi khác trong lệ phí người dùng có hiệu lực hiện hành so với thỏa thuận hợp tác trả góp ký vào hoặc sau ngày 10 tháng 4 năm 2018. Đối với cá thể, phải trả bằng ghi nợ trực tiếp cho số nợ hơn USD 25,000. Đối với doanh nghiệp, phải trả bằng ghi nợ trực tiếp cho số nợ hơn $ 10,000 .

Xem thêm  Đặc khu kinh tế là gì ? Lợi ích của đặc khu kinh tế - Luật Thiên Minh

Đăng ký trực tuyến thông qua công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến hay nộp qua điện thoại, bưu điện, bằng cách nộp Mẫu 9465, Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Góp (tiếng Anh).

Lưu ý : Nếu trả bằng thẻ ghi nợ / tín dụng thanh toán thì hoàn toàn có thể tính lệ phí cứu xét. Lệ phí thanh toán giao dịch trả cho người cứu xét tiền trả và vận dụng những số lượng giới hạn .

Tại sao tôi nợ tiền lời và tiền phạt?

Tiền lời và một số ít ngân sách tiền phạt liên tục cộng vào số tiền quý vị nợ cho đến khi trả hết số nợ. Tìm hiểu thêm về tiền phạt và tiền lời ( tiếng Anh ) .

Tại sao tôi phải trả lệ phí thiết lập?

Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách hướng dẫn những cơ quan liên bang tính lệ phí người dùng cho những dịch vụ như chương trình Thỏa Thuận Trả Góp. IRS sử dụng lệ phí người dùng để giàn trải ngân sách cứu xét thỏa thuận hợp tác trả góp .
Việc miễn hoặc hoàn trả lệ phí người dùng chỉ vận dụng cho người đóng thuế cá thể có thu nhập gộp đã kiểm soát và điều chỉnh, như được xác lập cho năm gần đây nhất có thông tin đó, bằng hoặc dưới 250 % mức nghèo liên bang hiện hành ( người đóng thuế thu nhập thấp ) mà tham gia vào vào những kế hoạch giao dịch thanh toán dài hạn ( thỏa thuận hợp tác trả góp ) vào hoặc sau ngày 10 tháng 4 năm 2018. Nếu quý vị là người đóng thuế thu nhập thấp, lệ phí người dùng sẽ được miễn nếu quý vị đồng ý chấp thuận thanh toán giao dịch ghi nợ điện tử bằng cách tham gia thỏa thuận hợp tác trả góp ghi nợ trực tiếp ( direct debit installment agreement hay DDIA ). Nếu quý vị là người đóng thuế thu nhập thấp nhưng không hề thực thi giao dịch thanh toán ghi nợ điện tử bằng cách tham gia vào một DDIA thì quý vị sẽ được hoàn trả lệ phí người dùng sau khi triển khai xong thỏa thuận hợp tác trả góp. Nếu mạng lưới hệ thống IRS xác lập rằng quý vị là người đóng thuế thu nhập thấp thì công cụ Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến sẽ tự động hóa phản ánh phí vận dụng .
Nếu quý vị tin rằng mình cung ứng những nhu yếu về thực trạng người đóng thuế thu nhập thấp, nhưng IRS không xác lập quý vị là người đóng thuế thu nhập thấp, vui mừng xem Mẫu đơn 13844 : : Đơn Xin Giảm Lệ Phí Người Dùng so với những Thỏa Thuận Trả Góp ( tiếng Anh ) PDF để được hướng dẫn. Người đăng kýphải nộp mẫu này cho IRS trong vòng 30 ngày kể từ ngày trên thư gật đầu thỏa thuận hợp tác trả góp của họ để nhu yếu IRS xem xét lại thực trạng của họ .

Internal Revenue Service
PO Box 219236, Stop 5050
Kansas City, MO 64121-9236

Làm thế nào để tôi kiểm tra số dư và quá trình trả tiền?

Các cá thể hoàn toàn có thể xem số dư hiện tại và quy trình trả tiền khi xem Tài Khoản Trực Tuyến. Quý vị phải xác nhận danh tánh qua kiểm tra bảo mật an ninh để xem trương mục thuế. Cần một đến ba tuần ( ba tuần cho tiền trả theo cách phi điện tử ) để được ghi tín dụng thanh toán tiền trả gần đây vào trương mục của quý vị .

Xem thêm  Tổng đài OCB - Hotline OCB Hỗ Trợ Khách Hàng 24/7

Tôi có đủ điều kiện đăng ký xin kế hoạch thanh toán trực tuyến không?

Tình trạng thuế đơn cử của quý vị sẽ cho biết những lựa chọn trả tiền có sẵn cho quý vị. Các lựa chọn trả tiền gồm có trả hết, kế hoạch giao dịch thanh toán thời gian ngắn ( trả trong 120 ngày hay ít hơn ) hay kế hoạch thanh toán giao dịch dài hạn ( thỏa thuận hợp tác trả góp ) ( trả hàng tháng ). Hiện tại, người đóng thuế chỉ hoàn toàn có thể ĐK kế hoạch thanh toán giao dịch thời gian ngắn trên 120 ngày ( tối đa 180 ngày ) qua điện thoại thông minh hoặc thư .

Các yêu cầu trình duyệt của công cụ Thỏa thuận Thanh toán Trực tuyến (OPA) là gì?

OPA được tương hỗ trên những phiên bản hiện tại của những trình duyệt sau :

Để sử dụng ứng dụng này, trình duyệt của quý vị phải được thông số kỹ thuật để đồng ý những cookie phiên mạng. Vui lòng bảo vệ rằng tương hỗ cho cookie phiên mạng được bật trong trình duyệt của quý vị, sau đó nhấn nút quay lại để truy vấn ứng dụng .
Các cookie phiên mạng được sử dụng bởi ứng dụng này không nên bị nhầm lẫn với những cookie liên tục. Cookie phiên mạng chỉ sống sót trong thời điểm tạm thời trong bộ nhớ của trình duyệt web và bị hủy ngay khi đóng trình duyệt web. Các ứng dụng đang chạy phụ thuộc vào vào loại cookie này để hoạt động giải trí đúng. Các cookie phiên mạng được sử dụng trên website này không được sử dụng để link người dùng của trang IRS với một người thực tiễn. Nếu quý vị quan ngại về quyền riêng tư của mình trên website của IRS thì vui mừng xem Chính sách quyền riêng tư của IRS ( tiếng Anh ) .

Tôi có thể kiểm tra kế hoạch thanh toán của mình bằng cách nào?

Quý vị hoàn toàn có thể xem thông tin chi tiết cụ thể về kế hoạch thanh toán giao dịch hiện tại của mình ( loại thỏa thuận hợp tác, ngày đáo hạn, và số tiền quý vị cần trả ) khi đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến .

Tôi có thể thay đổi những gì với kế hoạch thanh toán của mình trực tuyến?

Quý vị hoàn toàn có thể sử dụng công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến để biến hóa những điều sau đây :

 • Thay đổi số tiền trả hàng tháng của quý vị
 • Thay đổi ngày đáo hạn trả tiền hàng tháng của quý vị
 • Chuyển đổi thỏa thuận hiện tại thành một thỏa thuận nghi nợ trực tiếp
 • Thay đổi định tuyến ngân hàng và số tài khoản trên một thỏa thuận Ghi Nợ Trực Tiếp
 • Phục hồi sau khi không trả tiền đúng hạn

Tôi có thể sửa đổi kế hoạch thanh toán trực tuyến bằng cách nào?

Quý vị hoàn toàn có thể biến hóa theo ý muốn bằng cách đăng nhập vào công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến. Ở trang tiên phong, quý vị hoàn toàn có thể đổi khác loại chương trình hiện tại, ngày trả tiền, và số tiền. Sau đó nộp những biến hóa của quý vị .
Nếu số tiền trả hàng tháng không cung ứng số tiền trả yên cầu thì quý vị sẽ được hỏi để đổi khác số tiền trả. Nếu không hề trả số tiền yên cầu tối thiểu thì quý vị sẽ được hướng dẫn điền vào Mẫu 433 – F, Báo Cáo Thông Tin Truy Thâu ( tiếng Anh ) PDF hoặc Mẫu 433 – B, Báo Cáo Thông Tinh Truy Thâu cho Doanh Nghiệp ( tiếng Anh ) PDF và cách nộp .
Để quy đổi thỏa thuận hợp tác hiện tại của quý vị thành thỏa thuận hợp tác Ghi Nợ Trực Tiếp, hoặc để thực thi những đổi khác so với thông tin tài khoản được link với thỏa thuận hợp tác Ghi Nợ Trực Tiếp hiện tại của quý vị, hãy nhập định tuyến ngân hàng nhà nước và số thông tin tài khoản của quý vị .
Nếu chương trình của quý vị bị hủy bỏ khi không trả tiền đúng hạn rồi được hồi sinh, thì quý vị hoàn toàn có thể phải trả phí Phục hồi lại .

Nếu tôi không đủ điều kiện hoặc không có khả năng đăng ký xin hoặc sửa đổi kế hoạch thanh toán trực tuyến thì sao?

Nếu không đủ điều kiện kèm theo được kế hoạch giao dịch thanh toán trải qua công cụ Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến thì quý vị vẫn hoàn toàn có thể trả góp .

Nếu quý vị không thể sửa đổi một thỏa thuận trả góp hiện có trực tuyến, hãy gọi cho chúng tôi theo số 800-829-1040 (cá nhân) hoặc 800-829-4933 (doanh nghiệp). Nếu quý vị đã nhận được thông báo quá hạn trả nợ và không thể thay đổi trực tuyến, hoặc quý vị nhận được thông báo khẩn về nợ đến hạn, thì hãy làm theo hướng dẫn được nêu trong thư và liên lạc với chúng tôi ngay.

Tôi có thể quản lý kế hoạch thanh toán của mình như thế nào để tránh tình trạng vi phạm?

Để tránh việc vi phạm kế hoạch giao dịch thanh toán, phải chắc như đinh là quý vị hiểu rõ và quản trị được trương mục của mình .

 • Trả ít nhất số tiền tối thiểu hàng tháng khi đáo hạn.
 • Nộp đúng hạn tất cả các tờ khai đòi hỏi và trả đủ mọi khoản thuế và trả đúng hạn (liên lạc với IRS để thay đổi thỏa thuận hiện tại nếu quý vị không thể thực hiện).
 • Tiền hoàn thuế trong tương lai sẽ được dùng để trả cho nợ thuế của quý vị cho đến khi trả hết.
 • Trả tất cả các khoản tiền đã ấn định ngay cả khi chúng tôi dung tiền hoàn thuế của quý vị để trả cho số dư trong trương mục của quý vị.
 • Khi trả bằng chi phiếu, nhớ ghi tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số điện thoại ban ngày, năm thuế và loại khai thuế trên tiền trả của quý vị.
 • Liên lạc với chúng tôi nếu quý vị chuyển đi hay điền và gởi qua bưu điện Mẫu Đơn 8822, Thay Đổi Địa Chỉ (tiếng Anh) PDF.
 • Xác nhận thông tin trả tiền, ngày và số tiền bằng cách duyệt qua báo cáo gần đây hay thư xác nhận mà quý vị đã nhận. Khi quý vị gởi tiền trả qua bưu điện thì gởi đến địa chỉ nêu trong thư tín.

Có thể tính lệ phí phục sinh nếu chương trình của quý vị không được trả đúng hạn. Tiền phạt và tiền lời liên tục cộng dồn cho đến khi trả hết số nợ. Nếu quý vị nhận được thông tin về dự tính chấm hết thỏa thuận hợp tác trả góp thì liên lạc với chúng tôi ngay. Thông thường chúng tôi sẽ không truy thu ( tiếng Anh ) :

 • Khi đang cứu xét kế hoạch thanh toán;
 • Khi chương trình đang có hiệu lực;
 • Trong 30 ngày sau khi từ chối yêu cầu, hoặc
 • Trong thời gian IRS đánh giá khiếu nại về việc từ chối hay chấm dứt thỏa thuận.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *