Phân loại dự án đầu tư công được quy định như thế nào?

Dự án đầu tư công là dự án sử dụng hàng loạt hoặc một phần vốn đầu tư công. Vốn đầu tư công quy định tại Luật Đầu tư công gồm có : vốn ngân sách nhà nước ; vốn từ nguồn thu hợp pháp của những cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp lý. Vậy để phân loại dự án đầu tư công cần dựa theo những tiêu chuẩn nào ? Tại Điều 6 Luật Đầu tư công 2019 quy định việc phân loại dự án đầu tư công theo đặc thù và dựa theo mức độ quan trọng và quy mô của dự án thì sẽ có những loại dự án đầu tư công khác nhau.

Căn cứ và tính chất

Theo Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư công 2019 phân loại dự án đầu tư công theo đặc thù của dự án đầu tư công như sau :

“1. Căn cứ vào tính chất, dự án đầu tư công được phân loại như sau:

a ) Dự án có cấu phần kiến thiết xây dựng là dự án đầu tư kiến thiết xây dựng mới, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra dự án đã đầu tư thiết kế xây dựng, gồm có cả phần mua gia tài, mua trang thiết bị của dự án ; b ) Dự án không có cấu phần kiến thiết xây dựng là dự án mua gia tài, nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa thay thế, tăng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác không quy định tại điểm a khoản này. ”

Theo đó, địa thế căn cứ vào đặc thù của dự án thì dự án đầu tư công được chia làm hai loại là dự án có cấu phần kiến thiết xây dựng và dự án không có cấu phần kiến thiết xây dựng. Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 92/2017 / TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự trù, phân chia và quyết toán kinh phí đầu tư để triển khai sửa chữa thay thế, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất, khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh không gồm có :

“ 1. Kinh phí để triển khai những khu công trình sửa chữa thay thế, bảo dưỡng, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra cơ sở vật chất trong nghành nghề dịch vụ quốc phòng, bảo mật an ninh và trật tự bảo đảm an toàn xã hội ; 2. Xây dựng mới những khuôn khổ khu công trình trong những cơ sở đã có ; 3. Các dự án sử dụng vốn đầu tư công ; 4. Các khu công trình sửa chữa thay thế, tái tạo, tăng cấp, lan rộng ra có đặc thù đặc trưng đã được quy định tại những văn bản quy phạm pháp luật riêng ”.

Theo các quy định nêu trên, các dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất là dự án đầu tư có cấu phần xây dựng, phải thực hiện theo quy trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công 2019. Các hoạt động sửa chữa, bảo trì dự án thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư hướng dẫn số 92/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Xem thêm  Tuyển dụng, tìm việc làm Nhân Viên Kinh Doanh Online - | JobStreet

Xem thêm: Vì Sao Không Nên Gửi Tiền Vào Ngân Hàng? Thực Hư Thế Nào!

Căn cứ vào mức độ quan trọng và quy mô

Theo Khoản 2 Điều 6 Luật Đầu tư công 2019 phân loại dự án đầu tư công theo mức độ quan trọng và quy mô của dự án đầu tư công như sau :

“ 2. Căn cứ mức độ quan trọng và quy mô, dự án đầu tư công được phân loại thành dự án quan trọng vương quốc, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo tiêu chuẩn quy định tại những điều 7, 8, 9 và 10 của Luật này. ”

Như vậy, nếu địa thế căn cứ vào mức độ quan trọng và quy mô của dự án thì dự án đầu tư công được chia thành dự án quan trọng vương quốc, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C. Cụ thể từng tiêu chuẩn để phân loại dự án quan trọng vương quốc, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C được quy định lần lượt tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Luật Đầu tư công 2019.

Xem thêm: Tiêu chí phân loại dự án đầu tư công theo mức độ quan trọng và quy mô dự án là gì?

Điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công

Việc kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại dự án đầu tư công được quy định đơn cử tại Điều 11 Luật Đầu tư công 2019 như sau :

Điều 11. Điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công

1. Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại dự án quan trọng vương quốc quy định tại Điều 7 của Luật này. 2. nhà nước trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại dự án đầu tư công quy định tại những điều 8, 9 và 10 của Luật này và báo cáo giải trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

3. Việc điều chỉnh tiêu chí phân loại dự án đầu tư công quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện trong trường hợp chỉ số giá có biến động lớn hoặc có điều chỉnh lớn về phân cấp quản lý đầu tư công liên quan đến tiêu chí phân loại dự án đầu tư công hoặc xuất hiện các yếu tố quan trọng khác tác động tới tiêu chí phân loại dự án đầu tư công.”

Như vậy, so với tiêu chuẩn phân loại dự án quan trọng vương quốc sẽ do Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại. Đối với tiêu chuẩn phân loại những dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định hành động kiểm soát và điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại và nhà nước sẽ báo cáo giải trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Xem thêm  9 kỹ năng cần có để thành công trong kinh doanh

Xem thêm: Tổng hợp các bài viết về Luật Đầu tư công 2019

Luật Hoàng Anh

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *