Mẫu Đơn đặt hàng file word và file excel doanh nghiệp thường dùng

Đơn đặt hàng ( tiếng anh là Purchase order hay PO ) là văn bản thường dùng trong những doanh nghiệp. Dù là đặt hàng văn phòng phẩm hay đặt hàng nguyên vật liệu sản xuất … những doanh nghiệp cũng cần có mẫu Đơn đặt hàng cho riêng doanh nghiệp mình .

1. Đơn đặt hàng là gì?

Đơn đặt hàng ( tiếng anh là Purchase order ) là sách vở dùng để thống nhất những yếu tố đặt hàng, thời hạn, khu vực giao hàng, phương pháp giao dịch thanh toán và chất lượng dịch vụ trong trao đổi thanh toán giao dịch. Đơn đặt hàng thường dùng trong những doanh nghiệp thương mại, sản xuất …Hiện nay, mẫu đơn đặt hàng thường do người mua gửi cho người bán, thường gồm có thông tin về những loại loại sản phẩm, số lượng và giá thỏa thuận hợp tác cho những loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà người mua muốn đặt .Thông thường, một đơn đặt hàng có các nội dung sau:

Thông thường, một đơn đặt hàng có những nội dung sau :Đơn đặt hàng có ý nghĩa lớn trong quy trình thực thi thanh toán giao dịch mua và bán, bởi, nếu xảy ra tranh chấp thì việc sử dụng đơn đặt hàng sẽ giúp những bên bảo vệ được được quyền hạn của mình như :

  • Khi bên mua hàng từ chối trong việc trả tiền dịch vụ hoặc hàng hoá, người bán sẽ được bảo vệ
  • Xác nhận rõ mặt hàng, số lượng nếu tranh chấp.
     

2. Đơn đặt hàng có thay thế được Hợp đồng mua bán không?

Về yếu tố này, theo quan điểm của Cục Hải quan Đồng Nai thì địa thế căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư 39/2015 / TT-BTC :

1. Hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa là thỏa thuận hợp tác mua và bán sản phẩm & hàng hóa được xác lập bằng văn bản hoặc những hình thức có giá trị tương tự văn bản gồm có : điện báo, telex, fax, thông điệp tài liệu. Trong đó, người bán có nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng, chuyển quyền chiếm hữu sản phẩm & hàng hóa cho người mua và nhận thanh toán giao dịch ; người mua có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán cho người bán, nhận hàng và quyền sở hữu sản phẩm & hàng hóa theo thỏa thuận hợp tác ; sản phẩm & hàng hóa được chuyển từ người bán sang người mua, qua cửa khẩu, biên giới Nước Ta hoặc từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước hoặc từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan .

Căn cứ nêu trên thì đơn hàng ( Purchase Order ) không hề thay thế sửa chữa cho Hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa .​ Tuy vậy, Đơn đặt hàng cũng có ý nghĩa quan trọng trong trường hợp 02 bên không ký kết hợp đồng với nhau .mau don dat hang
Đơn đặt hàng có ý nghĩa quan trọng khi xảy ra tranh chấp (Ảnh minh họa)
 

Xem thêm  Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant) – Đặc điểm & cách giao dịch

3. Mẫu Đơn đặt hàng file word số 1

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

ĐƠN ĐẶT HÀNG

Số : ……..Kính gửi : Công ty ………………………………………………….Công ty … … … ……………………….. có nhu yếu đặt hàng tại Quý công ty theo mẫu nhu yếu .Nội dung đặt hàng như sau :

STT

Tên mặt hàng

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

           
           

Tổng cộng:

Thời gian giao hàng : …………………………………………………………………………………..Địa điểm giao hàng : …………………………………………………………………………………….

Phương thức thanh toán:

– Thanh toán bằng tiền mặt hoặc giao dịch chuyển tiền- Thanh toán trước 50 % giá trị hợp đồng, 50 % còn lại giao dịch thanh toán sau khi giao hàng .

…………., ngày ….. tháng ……. năm …….

GIÁM ĐỐC

4. Mẫu Đơn đặt hàng file word số 2

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

ĐƠN ĐẶT HÀNG/ORDER

Số : .. / … … / … …Kính gửi : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Kindly attention : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ( Customer information ) : … … … … … … … … ..TÊN KHÁCH HÀNG ( Customer name ) : … … … … … … … … … … … … … … … … …ĐỊA CHỈ ( Address ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..MST ( Tax code ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .ĐẶT HÀNG ( Order ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Xem thêm  Ngân hàng Bóng tối (Shadow Banking) là gì?

STT/No

Mã hàng/

Item code

Tên hàng/

Product Name

Đơn vị/

Unit

SL/

Quality

Đơn giá/

Price

Thành tiền(+VAT)/

Amount (+VAT)

1            
2

 

3
Tổng cộng ( Giá trị đơn hàng ) / Total ( Order value )

NƠI NHẬN HÀNG ( Ship to ) :ĐỊA CHỈ ( Address ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .THỜI GIAN ( Time ) : Nhận hàng ngày .. / .. / … .. / Receiving roducts .. / .. / … .PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN ( Delivery means ) : … … … … … … … … … … .CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ( Delivery fee ) : … … … … … … … … … … … … … ..THANH TOÁN ( Payment ) : … … … … … … … … … … … …ĐẶT CỌC ( Deposit ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … …Bên … sẽ đặt cọc cho … … … … … … … … … … … … … … … …. đồng sau khi ký đơn đặt hàng để bảo vệ ký kết và triển khai đơn đặt hàng này. Khoản tiền đặt cọc này sẽ được hoàn trả lại cho … trong vòng một ( … … … … .. ) ngày kể từ ngày .. hoàn thành xong giao dịch thanh toán giá trị đơn đặt hàng cho … … … … … .Shall deposit to … … … … … … …. VND … … … … … … .. after signing the Order for signing and performance of the Order … … … … … … … … …. shall return the deposit to … within one ( …. ) after … completed the payment .HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THANH TOÁN ( Form and Payment time ) :Bên … thanh toán giao dịch cho … … … … … … … .. giá trị đơn đặt hàng sau khi nhận sản phẩm & hàng hóa thực tiễn và hóa đơn GTGT hợp lệShall pay the order value to … … … … … … … … … … after completion of receipt goods and Hóa Đơn đỏ VAT invoice .

ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG/ORDERED BY

CÔNG TY/COMPANY…………….

Ngày tháng / ( Date ) … … … …

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG/CONFIRMED BY

CÔNG TY /COMPANY…………………

Ngày tháng / ( Date ) … … … …

5. Mẫu Đơn đặt hàng file excel

https://cdn.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/05/11/don-dat-hang_1105161036.xls

6. Mẫu Đơn đặt hàng tiếng Anh

Tải vềSửa/In biểu mẫu

Purchase Order

Ngày : … … … .. Terms / Conditions … … … … … … … … … … …
Purchase Order … … … … … … .. Ship Via … … … … … … … … … … … … …
Requested By … … … … … … … … Ship To … … … … … … … … … … … … … ….
Date Needed By … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … ….
Account Debited … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ….

Stock Control

Item/Description

Quantity Ordered

Unit Price

Total

         
         
  Total  

Authorized Signature

7. Những lưu ý khi lập Đơn đặt hàng

Lập Đơn đặt hàng là việc làm tưởng như đơn thuần nhưng cũng có không ít điều cần quan tâm .- Cần điền không thiếu những thông tin trên mẫu đơn đặt hàng : số lượng, đơn giá và tính thành tiền tương ứng. Những nội dung này cũng là một cách xác nhận số lượng, Ngân sách chi tiêu sản phẩm & hàng hóa làm địa thế căn cứ giao dịch thanh toán sau này .Đồng thời, khu vực và thời hạn giao hàng cũng được bên đặt hàng ghi rõ để làm địa thế căn cứ giao hàng và giao dịch thanh toán, nếu giao hàng chậm sẽ bị phạt .- Càng chi tiết cụ thể càng tốt những thông tin về loại sản phẩm : Đặc biệt là những thông số kỹ thuật kỹ thuật để không bị nhầm lẫn với loại sản phẩm khác. Đồng thời, cũng là cơ sở để 02 bên giao nhận sản phẩm & hàng hóa và làm cơ sở để xử lý những tranh chấp sau này .- Phương thức giao dịch thanh toán : Mẫu đơn đặt hàng ngoài những thông tin thiết yếu phải có ở trên thì người làm đơn cũng cần phải ghi rõ phương pháp thanh toán giao dịch, hoàn toàn có thể là thanh toán giao dịch trước 50 – 50 hoặc thanh toán giao dịch 100 % trước khi giao hàng hoặc ngay sau khi nhận hàng .

Phương thức thanh toán trong Đơn đặt hàng là do sự thỏa thuận giữa 02 bên. Vì thế, nếu thấy Đơn đặt hàng ghi nội dung này chưa hợp lý thì bên nhận đặt hàng cũng có quyền yêu cầu bên đặt hàng điều chỉnh lại.

Ngoài ra, 02 bên cũng hoàn toàn có thể chọn hình thức giao dịch thanh toán trực tiếp hoặc thực thi chuyển khoản qua ngân hàng qua ngân hàng nhà nước .

– Sau khi nhận được Đơn đặt hàng từ bên mua, bên bán cần ký, đóng dấu hoặc sử dụng phương thức khác để xác nhận đã nhận được Đơn đặt hàng và gửi lại cho bên đặt mua hàng.

Trên đây là một số mẫu Đơn đặt hàng thường dùng. Nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 19006192 để được hỗ trợ.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *