Sự khác biệt giữa Doanh số và Doanh thu | So sánh sự khác biệt giữa các thuật ngữ tương tự – ĐờI SốNg – 2022

Sự khác biệt giữa Doanh số và Doanh thu - ĐờI SốNg
Sự khác biệt giữa Doanh số và Doanh thu – ĐờI SốNg

Doanh số so với Doanh thu

Doanh số và doanh thu là những khái niệm tương tự như như nhau và thường được sử dụng thay thế sửa chữa cho nhau trên báo cáo giải trình thu nhập của công ty. Doanh số và doanh thu biểu lộ tổng giá trị của hàng hoá mà một công ty đang kinh doanh thương mại, hoàn toàn có thể từ những hoạt động giải trí cốt lõi của họ hoặc từ những hoạt động giải trí không phải cốt lõi. Bài viết sau đây phân phối một lời lý giải rõ ràng về doanh số và doanh thu và so sánh cả hai thuật ngữ để xem liệu chúng trên thực tiễn có nghĩa giống nhau hay không .

Bán hàng

Doanh số bán hàng là tổng giá trị sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ được bán bởi một doanh nghiệp. Một công ty bán những đơn vị chức năng mẫu sản phẩm sẽ tính doanh thu của mình bằng cách lấy tổng số đơn vị chức năng đã bán nhân với giá cả của mẫu sản phẩm. Mặt khác, một công ty dịch vụ sẽ đo lường và thống kê doanh số bán hàng bằng cách tính đến số giờ / số lượng dự án Bất Động Sản / số lượng chủ trương đã bán, v.v. Doanh số cho một công ty phân phối dịch vụ sẽ khó định giá hơn vì giá trị của dịch vụ được cung ứng hoàn toàn có thể khác nhau, trong khi doanh số cho một tổ chức triển khai bán loại sản phẩm dễ định giá hơn vì doanh số khi đó là tổng giá bán của những đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa đã bán. Trong toàn cảnh này, tổng doanh thu sẽ không tính đến bất kể khoản chiết khấu nào được đưa ra trên doanh thu hoặc giá trị của sản phẩm & hàng hóa bị trả lại. Ví dụ, nếu một công ty bán máy tính xách tay bán 10 máy tính xách tay với giá 800 đô la, giá trị bán hàng sẽ là 8000 đô la. Ngay cả khi một trong những máy tính xách tay đó được trả lại, tổng doanh số bán hàng sẽ vẫn ở mức 8000, nhưng số lượng bán hàng ròng, được tính sau khi bất kể khoản trả lại hoặc chiết khấu nào được khấu trừ khỏi tổng doanh số bán hàng, sẽ đại diện thay mặt cho giá trị thực của doanh số bán hàng của công ty. Vì vậy, trong trường hợp này, doanh thu ròng sẽ là [ tổng doanh thu ( USD 8000 ) – doanh thu ( USD 800 ) = Doanh thu ròng ( USD 7200 ) ] .

Doanh số

Doanh thu là thu nhập mà một công ty tạo ra thông qua việc kinh doanh hàng hóa và dịch vụ của mình. Doanh thu bán hàng đo lường số lượng thành phẩm của công ty được bán trong vòng một tuần, tháng, 6 tháng, một quý hoặc một năm. Việc xác định doanh thu của công ty sẽ giúp quản lý mức sản xuất và đảm bảo rằng hàng hóa thành phẩm không bị bỏ lại trong kho trong thời gian dài. Doanh thu được coi là gì sẽ phụ thuộc vào loại hình kinh doanh của công ty đó. Đối với các doanh nghiệp bán lẻ, doanh thu sẽ là doanh thu của hàng hóa được bán và đối với một công ty cung cấp dịch vụ tư vấn kinh doanh, đây sẽ là giá trị của phí được tính cho đề xuất thành công sẽ thắng. Doanh thu sẽ bao gồm tổng thu nhập giao dịch của công ty, bao gồm cả thu nhập phát sinh từ các hoạt động không được coi là hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Ví dụ, một công ty bán máy tính và máy tính xách tay sẽ ghi lại doanh thu của họ là tổng số lượng máy tính được bán trong năm. Tuy nhiên, họ cũng sẽ ghi nhận thu nhập mà họ nhận được từ các dịch vụ hỗ trợ, bảo trì và chăm sóc sau.

Sự khác biệt giữa Doanh thu và Doanh thu là gì?

Doanh thu và doanh thu đề cập đến cùng một thứ và được sử dụng thay thế sửa chữa cho nhau trên thông tin tài khoản lãi và lỗ. Doanh thu và doanh thu đề cập đến thu nhập được tạo ra từ việc kinh doanh sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ. Doanh số bán hàng và doanh thu hoàn toàn có thể được tính bằng cách nhân đơn giá với số lượng hàng đã bán. Việc xác lập doanh số hoặc doanh thu của công ty trong một khoảng chừng thời hạn sẽ giúp Dự kiến những số lượng trong tương lai, từ đó hoàn toàn có thể giúp quản trị năng lượng sản xuất trong tương lai .

Tóm lược:

Doanh số so với Doanh thu

• Doanh số và doanh thu là những khái niệm tương tự như nhau và thường được sử dụng thay thế sửa chữa cho nhau trên báo cáo giải trình thu nhập của công ty .• Doanh số là tổng giá trị sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ được bán bởi một doanh nghiệp .• Doanh thu là thu nhập mà một công ty tạo ra trải qua việc kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ của mình .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *