Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật hiện hành

Hiện nay nhà nước đang có nhiều chính sách nhằm hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Vậy xác định doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa thế nào theo quy định pháp luật?

Căn cứ pháp lý :– Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

– Nghị định 39/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, doanh nghiệp nhỏ và vừa ( Doanh Nghiệp nhỏ và vừa ) gồm có doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình năm không quá 200 người và phân phối một trong hai tiêu chuẩn sau đây :– Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng– Tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỷ đồngXác định quy mô doanh nghiệp cần dựa vào nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí của doanh nghiệp. Cụ thể, Nghị định 39/2018 / NĐ-CP pháp luật :

Lĩnh vực hoạt động 

Doanh nghiệp nhỏ

Doanh nghiệp vừa

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy hải sản, công nghiệp, thiết kế xây dựng Số lao động tham gia BHXH trung bình năm : từ > 10 – 100 ngườiTổng doanh thu của năm : từ > 3 – 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn : từ > 3 – 20 tỷ đồng . Số lao động tham gia BHXH trung bình năm : từ > 100 – 200 ngườiTổng doanh thu của năm : từ > 50 – 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn : từ > 20 – 100 tỷ đồng .
Thương mại, dịch vụ

Số lao động tham gia BHXH bình quân năm: từ >10 – 50 người

Tổng doanh thu của năm : từ > 10 – 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn : từ > 3 – 50 tỷ đồng .

Số lao động tham gia BHXH trung bình năm : từ > 50 – 100 ngườiTổng doanh thu của năm : từ > 100 – 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn : từ > 50 – 100 tỷ đồng .

>> Xem thêm : Chế độ kế toán vận dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Xác định lĩnh vực hoạt động của DN nhỏ và vừa

Lĩnh vực hoạt động giải trí của Doanh Nghiệp nhỏ và vừa được xác lập địa thế căn cứ vào lao lý của pháp lý về mạng lưới hệ thống ngành kinh tế tài chính và lao lý của pháp lý chuyên ngành .Trường hợp hoạt động giải trí trong nhiều nghành nghề dịch vụ, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác lập địa thế căn cứ vào nghành có lệch giá cao nhất. Trường hợp không xác lập được nghành nghề dịch vụ có lệch giá cao nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác lập địa thế căn cứ vào nghành sử dụng nhiều lao động nhất .

Số lao động tham gia BHXH bình quân của DN nhỏ và vừa

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội là hàng loạt số lao động do doanh nghiệp quản trị, sử dụng và trả lương, trả công tham gia bảo hiểm xã hội theo pháp lý về bảo hiểm xã hội .Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình năm được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của năm chia cho số tháng trong năm và được xác lập trên chứng từ nộp bảo hiểm xã hội của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động giải trí dưới 01 năm, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình được tính bằng tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội của những tháng hoạt động giải trí chia cho số tháng hoạt động giải trí .

Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Tổng nguồn vốn được xác lập trong bảng cân đối kế toán biểu lộ trên Báo cáo kinh tế tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản trị thuế .Trường hợp doanh nghiệp hoạt động giải trí dưới 01 năm, tổng nguồn vốn được xác lập trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp tại thời gian cuối quý liền kề thời gian doanh nghiệp ĐK hưởng nội dung tương hỗ .

Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Tổng doanh thu của năm là tổng doanh thu bán sản phẩm & hàng hóa, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp và được xác lập trên Báo cáo kinh tế tài chính của năm trước liền kề mà doanh nghiệp nộp cho cơ quan quản trị thuế .Trường hợp doanh nghiệp hoạt động giải trí dưới 01 năm hoặc trên 01 năm nhưng chưa phát sinh lệch giá thì doanh nghiệp địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn tổng nguồn vốn pháp luật tại Điều 9 Nghị định này để xác lập Doanh Nghiệp nhỏ và vừa .

Xác định kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Doanh Nghiệp nhỏ và vừa địa thế căn cứ vào mẫu pháp luật tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định 39/2018 / NĐ-CP để tự xác lập và kê khai quy mô là doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc doanh nghiệp nhỏ hoặc doanh nghiệp vừa và nộp cho cơ quan, tổ chức triển khai tương hỗ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc kê khai .

Trường hợp doanh nghiệp tự phát hiện kê khai quy mô không chính xác, doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện điều chỉnh và kê khai lại. Việc kê khai lại phải được thực hiện trước thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng nội dung hỗ trợ.

Trường hợp doanh nghiệp cố ý kê khai không trung thực về quy mô để được hưởng tương hỗ thì phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý và hoàn trả hàng loạt kinh phí đầu tư và ngân sách tương quan mà doanh nghiệp đã nhận tương hỗ .>> Xem thêm : Những điều cần biết về sổ kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trên đây là nội dung LawKey chia sẻ về Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định pháp luật hiện hành. Nếu có thắc mắc liên quan, bạn đọc vui lòng liên hệ qua hotline của LawKey để được tư vấn. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý bạn đọc!

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Xem thêm  Vietcombank

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *