MIỄN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập là gì? Đây là ưu đãi từ chính sách của nhà nước trong việc khuyến khích sự phát triển đầu tư kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Nhằm đem lại sự phát triển thuận lợi của các doanh nghiệp trong việc phát triển hoạt động kinh doanh và sản xuất của mình. Vậy những doanh nghiệp nào được miễn thuế thu nhập và những quy định về việc miễn thuế này ra sao? Trả lời các câu hỏi xoay quanh chủ đề này và những vấn đề liên quan khác sẽ được chúng tôi đề cập trong bài viết dưới đây.

Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Thành Lập

THẮC MẮC VIỆC MIỄN THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP

Hỏi: Doanh nghiệp mới thành lập có được miễn thuế hay không?

Đáp: Nếu doanh nghiệp của bạn thuộc diện được miễn giảm thuế thì phải có công văn xin miễn giảm thuế gửi lên cục thuế. Có như vậy thì doanh nghiệp của bạn mới được miễn thuế TNDN 2 năm.

Hỏi: Tôi thấy hiện nay có một số nghành nghề kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Vậy đó là những doanh nghiệp nào thì được phép miễn thuế này?

Đáp: Những doanh nghiệp/ cơ sở kinh doanh được miễn thuế gồm : doanh nghiệp có thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học. Doanh nghiệp thu nhập từ việc thực hiện các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người tàn tật, người dân tộc thiểu số, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội thì được miễn thuế TNDN.

Hỏi: Các doanh nghiệp nước ngoài có được miễn / giảm thuế hay không? Và những trường hợp nào thì được miễn giảm thuế?

Đáp: Các doanh nghiệp nước ngoài hoàn toàn được phép miễn giảm thuế nếu nằm trong những trường hợp sau :

Các dự án Bất Động Sản được vận dụng mức thuế suất 20 % trong thời hạn 10 năm kể từ khi hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 1 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 % cho 2 năm tiếp theo .
Các dự án Bất Động Sản được vận dụng mức thuế suất 15 % trong thời hạn 12 năm kể từ khi hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50 % trong 3 năm tiếp theo .
Các dự án Bất Động Sản vận dụng mức thuế suất 10 % trong thời hạn 15 năm kể từ khi có hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50 % trong 4 năm tiếp theo .
Các dự án Bất Động Sản trồng rừng, thiết kế xây dựng kiến trúc tại miền núi, hải đảo và những dự án Bất Động Sản khác đặc biệt quan trọng khuyến khích góp vốn đầu tư được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng 8 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế .
Người Nước Ta định cư ở quốc tế góp vốn đầu tư về nước theo Luật góp vốn đầu tư quốc tế tại Nước Ta được giảm 20 % số thuế thu nhập phải nộp, trừ trường hợp được hưởng thuế suất thuế thu nhập là 10 % .
Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp phần giá trị văn bằng bản quyền trí tuệ, tuyệt kỹ kỹ thuật, quá trình công nghệ tiên tiến, dịch vụ kỹ thuật của những nhà đầu tư quốc tế góp vốn pháp định .
Miễn thuế thu nhập cho những nhà đầu tư quốc tế chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp cho những doanh nghiệp nhà nước hoặc những doanh nghiệp mà nhà nước nắm CP chi phối .
Giảm 50 % thuế thu nhập doanh nghiệp cho những nhà đầu tư quốc tế chuyển nhượng ủy quyền phần vốn góp cho những doanh nghiệp Nước Ta khác

Hỏi: Cách tính miễn/ giảm thuế dành cho doanh nghiệp thường được tính như nào?

Đáp: Một doanh nghiệp thông thường được miễn giảm thuế 2 năm đầu tiên, 2 năm tiếp theo sẽ giảm 50% trên thu nhập của doanh nghiệp. Áp dụng với từng doanh nghiệp mà có cách tính thuế khác nhau.

Hỏi: Quy định dành cho doanh nghiệp được hưởng ưu đãi TNDN?

Đáp: một doanh nghiệp thực hiện nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất/ kinh doanh được hưởng ưu đãi từ thuế TNDN và thu nhập từ hoạt động không được hưởng ưu đãi thuế để kê khai nộp thuế riêng.

Nếu doanh nghiệp không tính riêng được từng nguồn thu nhập riêng thì thuế sẽ được xác lập bằng tổng thu nhập tính thuế nhân với tỷ suất Xác Suất lệch giá hoặc ngân sách được trừ đi của những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại được tặng thêm thuế so với tổng doanh thu hoặc tổng ngân sách được trừ của doanh nghiệp khi tính thuế .

QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC MIỄN THUẾ

Miễn thuế 4 năm, giảm 50 % số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo so với :
Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới lao lý tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định này .
Thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới trong nghành nghề dịch vụ xã hội hóa triển khai tại địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả hoặc đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả lao lý tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này .
Miễn thuế 4 năm, giảm 50 % số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo so với thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới trong nghành nghề dịch vụ xã hội hóa tại địa phận không thuộc hạng mục địa phận có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả hoặc đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả pháp luật tại Phụ lục phát hành kèm theo Nghị định này .
Miễn thuế 2 năm và giảm 50 % số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo so với thu nhập từ triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới lao lý tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới tại khu công nghiệp ( trừ khu công nghiệp nằm trên địa phận có điều kiện kèm theo – kinh tế tài chính xã hội thuận tiện ) .
Địa bàn có điều kiện kèm theo – kinh tế tài chính xã hội thuận tiện lao lý tại Khoản này là những Q. nội thành của thành phố của đô thị loại đặc biệt quan trọng, đô thị loại I thường trực TW và những đô thị loại I thường trực tỉnh ; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa phận thuận tiện và địa phận không thuận tiện thì việc xác lập tặng thêm thuế so với khu công nghiệp địa thế căn cứ vào địa phận có phần diện tích quy hoạnh khu công nghiệp lớn hơn. Việc xác lập đô thị loại đặc biệt quan trọng, loại I pháp luật tại Khoản này thực thi theo pháp luật của nhà nước pháp luật về phân loại đô thị .
Thời gian miễn thuế, giảm thuế lao lý tại Điều này được tính liên tục từ năm tiên phong có thu nhập chịu thuế từ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới được hưởng tặng thêm thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm tiên phong có lệch giá từ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới thì thời hạn miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư. Thời gian miễn thuế, giảm thuế so với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khoản 1 Điều này được tính từ thời gian được công nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao .
Trường hợp, trong kỳ tính thuế tiên phong mà dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới của doanh nghiệp có thời hạn hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại được miễn thuế, giảm thuế dưới 12 ( mười hai ) tháng, doanh nghiệp được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế so với dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư mới ngay kỳ tính thuế đó hoặc ĐK với cơ quan thuế thời hạn mở màn được miễn thuế, giảm thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo .

Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại Khoản này bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự án góp vốn đầu tư lan rộng ra pháp luật tại Khoản này phải phân phối một trong những tiêu chuẩn sau :

  • Nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư.
  • Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.
  • Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định này mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Điểm này thì ưu đãi thuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).
  • Trường hợp doanh nghiệp chọn hưởng ưu đãi thuế theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng; trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ giữa nguyên giá tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp.
  • Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Khoản này được tính từ năm dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đưa vào sản xuất, kinh doanh có thu nhập; trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mở rộng thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Ưu đãi thuế pháp luật tại Khoản này không vận dụng so với những trường hợp góp vốn đầu tư lan rộng ra do nhận sáp nhập, mua lại doanh nghiệp hoặc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đang hoạt động giải trí .

Trên đây là những quy định mới về việc Miễn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Mới Thành Lập khi tiến hành đăng ký thành lập và hoạt động. Mong rằng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những ưu đãi này của nhà nước dành cho sự phát triển của doanh nghiệp. Để có thể tận dụng được vốn và ưu đãi cho công việc làm ăn kinh doanh cho doanh nghiệp của mình.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *