Hướng dẫn hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Ông Hà hỏi, nếu ông đặt số tiền xin hoàn vào chỉ tiêu [ 42 ] ( ” Tổng số thuế GTGT đề xuất hoàn ” ) trên tờ khai thuế GTGT kỳ tháng 5/2021 thì khi làm Giấy đề xuất hoàn trả khoản thu ngân sách, kỳ đề xuất hoàn thuế có bắt buộc phải từ tháng 8/2019 đến tháng 5/2021 không ?
Trường hợp Công ty đặt chỉ tiêu hoàn thuế trên tờ khai thuế GTGT tháng 5/2021 nhưng khi làm Giấy ý kiến đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Công ty chỉ ý kiến đề nghị hoàn thuế từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2020 thì có được gật đầu không ?
Cục Thuế TP. Thành Phố Hà Nội vấn đáp yếu tố này như sau :

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/03/2018 hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“ Điều 2 : Sửa, bổ trợ Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 219 / 2013 / TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính ( đã được sửa đổi, bổ trợ theo Thông tư số 130 / năm nay / TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính ) như sau :
“ 4. Hoàn thuế so với sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
a ) Cơ sở kinh doanh thương mại trong tháng ( so với trường hợp kê khai theo tháng ), quý ( so với trường hợp kê khai theo quý ) có sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu gồm có cả trường hợp : Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan ; sản phẩm & hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra quốc tế, có số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị ngày càng tăng theo tháng, quý ; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị ngày càng tăng đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo .
Cơ sở kinh doanh thương mại trong tháng / quý vừa có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ trong nước thì cơ sở kinh doanh thương mại phải hạch toán riêng số thuế GTGT nguồn vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì số thuế giá trị ngày càng tăng nguồn vào của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được xác lập theo tỷ suất giữa lệch giá của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của những kỳ khai thuế giá trị ngày càng tăng tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề xuất hoàn thuế hiện tại .
Số thuế GTGT nguồn vào của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ( gồm có số thuế GTGT nguồn vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân chia theo tỷ suất nêu trên ) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ trong nước còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh thương mại được hoàn thuế cho sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá lệch giá của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân ( x ) với 10 % … ” .
Căn cứ mục 2 Phần II nội dung quá trình đảm nhiệm hồ sơ và trả hiệu quả xử lý hoàn thuế GTGT bằng phương pháp điện tử ( Ban hành kèm theo Quyết định số 2790 / QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ) pháp luật :

Xem thêm  Cách tạo tài khoản quảng cáo Facebook đơn giản, nhanh chóng nhất

“… Chỉ tiêu “đến kỳ” người nộp thuế phải khai trùng khớp với kỳ tính thuế mm/yyyy hoặc Qx/yyyy của Tờ khai thuế có chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế tương ứng với Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách Nhà nước…

– Người nộp thuế khai số tiền đề xuất hoàn thuế phải nhỏ hơn hoặc bằng số tiền ý kiến đề nghị hoàn thuế đã khai trên Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng có kỳ tính thuế trùng với kỳ ý kiến đề nghị hoàn thuế của Giấy ý kiến đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN, đơn cử :
Đối với trường hợp hoàn xuất khẩu : là Chỉ tiêu 42 trên Tờ khai thuế giá trị ngày càng tăng mẫu 01 / GTGT … ” .
Căn cứ Công văn số 2035 / TCT-KK về việc khai bổ trợ hồ sơ khai thuế GTGT để hoàn thuế lao lý :
“ … – Trường hợp người nộp thuế có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thuộc trường hợp được hoàn thuế GTGT, đã khai số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết trong kỳ vào chỉ tiêu chuyển khấu trừ kỳ sau ( chỉ tiêu 43 “ Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ” trên tờ khai 01 / GTGT hoặc chỉ tiêu 32 “ Thuế GTGT nguồn vào của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau ” trên tờ khai 02 / GTGT ) và không khai ( hoặc đã khai ) chỉ tiêu ý kiến đề nghị hoàn thuế ( chỉ tiêu 42 “ Tổng số thuế GTGT ý kiến đề nghị hoàn ” trên tờ khai 01 / GTGT hoặc chỉ tiêu 30 “ Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư đề xuất hoàn ” trên tờ khai 02 / GTGT ) của tờ khai thuế GTGT chính thức của kỳ tính thuế đã nộp cho cơ quan thuế ; đồng thời đã kết chuyển số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế trước vào chỉ tiêu thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang ( chỉ tiêu 22 “ Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang ” trên tờ khai 01 / GTGT hoặc chỉ tiêu 21 “ Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang ” trên tờ khai 02 / GTGT ) trên tờ khai chính thức của kỳ tính thuế tiếp theo thì không được khai bổ trợ làm tăng chỉ tiêu đề xuất hoàn trên tờ khai bổ trợ của kỳ tính thuế đó ” .
Trường hợp trên tờ khai thuế GTGT ( mẫu 01 / GTGT ) kỳ tính thuế tháng 5/2021 của Công ty có khai chỉ tiêu đề xuất hoàn thuế ( chỉ tiêu 42 ), khi công ty thực thi thủ tục hoàn thuế với cơ quan thuế thì Công ty gửi Giấy đề xuất hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước ( mẫu 01 / ĐNHT ) .

Xem thêm  Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật quan trọng nhất 2021

Tại Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, Công ty ghi kỳ hoàn thuế từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ khai thuế có chỉ tiêu hoàn thuế tháng 5/2021 hoặc từ kỳ khai thuế liền kề sau kỳ khai thuế phát sinh số thuế phải nộp sau kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ khai thuế có chỉ tiêu hoàn thuế tháng 5/2021.

Đề nghị ông địa thế căn cứ vào tình hình thực tiễn và so sánh với những pháp luật tại văn bản pháp lý về thuế và văn bản pháp lý có tương quan để triển khai theo đúng pháp luật .
Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc về chủ trương thuế, ông liên hệ với cơ quan thuế quản trị trực tiếp Công ty để được hướng dẫn đơn cử .

Chinhphu.vn

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *