Điều gì đang được phát biểu trong DOT PLOT của FED và tác động lên chính sách tiền tệ của Việt Nam nếu FED tăng lãi suất vào tháng 11

Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không thể bỏ qua việc quan tâm đến DOT PLOT (kỳ vọng lãi suất) của FED (Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ) và cơ chế hoạt động của nó.

DOT PLOT là một biểu đồ thể hiện quan điểm của các thành viên Ủy ban Thị trường Mở của FED (FOMC) về lãi suất trong tương lai. Với DOT PLOT, chúng ta có thể hiểu được tầm nhìn của các thành viên và cách họ đánh giá tiến độ, từ ngắn hạn (vài tháng) đến dài hạn (2-3 năm).

Nhìn vào DOT PLOT tháng 6 năm 2023, chúng ta có thể nhận thấy rằng đa số các thành viên đánh giá rằng lãi suất sẽ tiếp tục ở mức 5,25-5,5% đến hết năm nay. Tuy nhiên, điều quan trọng là nhìn vào các năm sau.

Với DOT PLOT tháng 6 năm 2023, chúng ta thấy rằng các thành viên FOMC đánh giá rằng lãi suất sẽ tiếp tục tăng và có thể đạt mức từ 5,63% đến 5,87% vào cuối năm nay. Dự đoán tăng trưởng kinh tế cũng được điều chỉnh tăng lên 2,1% trong năm nay.

Tuy nhiên, các quan chức cũng cho rằng số lần giảm lãi suất sẽ giảm vào năm sau so với các dự báo trước đó. Điều này khiến nhà đầu tư lo ngại rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, trong bối cảnh áp lực lạm phát đang trở lại do tăng giá hàng hóa.

Xem thêm  Tác động của việc Ngân hàng Nhà nước mua mạnh ngoại tệ - Đi theo dòng tiền 18/01/2023

Tuy nhiên, việc tăng lãi suất của FED sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chính sách tiền tệ của Việt Nam? Chúng ta cần nhìn sâu vào tình hình kinh tế Việt Nam, không chỉ nhìn vào DOT PLOT của FED. Mặc dù tác động của FED đang ít ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam hơn, chúng ta không thể bỏ qua tình hình kinh tế thực tế của Việt Nam.

Chúng ta cũng nhận thấy rằng trong các cuộc họp gần đây của Chính phủ và các chuyên gia tài chính, chúng ta đã nhìn thấy sự quan tâm đến việc kiểm soát lạm phát hơn và cần phải tập trung vào tình hình kinh tế thực tế của Việt Nam hơn. Điều này không có nghĩa rằng chúng ta sẽ không quan tâm đến FED nữa, mà chỉ là một yểm để chúng ta nhìn sâu hơn.

DOT PLOT cho chúng ta cái nhìn đa chiều về tăng trưởng kinh tế, lạm phát và lãi suất của phép, và từ đó, chúng ta có thể đưa ra những quyết định dựa trên thông tin và quan điểm của chúng ta riêng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *