Hỏi đáp CSTC

Kính thưa Bộ Tài chính, tôi đang công tác làm việc tại Phòng Tài chính – KH huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, xin được hỏi quý Bộ giúp giải đáp một nội dung như sau : Nguồn vốn Chương trình tiềm năng quốc gia giảm nghèo vững chắc ( Chương trình 135 ) khuôn khổ tương hỗ tăng trưởng sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo ( chăn nuôi lợn thịt ) năm 2019 thuộc giá thành cấp tỉnh tương hỗ cho Chi tiêu huyện không sử dụng hết ( do xảy ra dịch tả lợn Châu Phi ) có được phép chuyển nguồn sang năm 2020 liên tục sử dụng hay không ? Có phải nộp trả về Chi tiêu cấp tỉnh ngay năm 2020 hay không ? Khi Nguồn vốn này thuộc Chương trình đầu tư công, có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn tiến trình năm nay – 2020, Kế hoạch đâu tư công năm 2019 của tỉnh, được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phân chia cụ thể cho năm 2019 với tiêu đề ” Về việc giao chi tiết cụ thể kế hoạch đầu tư công, vốn ngân sách tỉnh năm 2019 ” ( phân chia ngày 20/12/2018 ), theo đó, trong biểu cụ thể Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ghi : Nguồn vốn được triển khai quản trị theo hình thức cấp phép, thanh toán giao dịch kinh phí đầu tư sự nghiệp. Quá trình giải quyết và xử lý nhiệm vụ, có hai quan điểm trái chiều : ( 1 ) Quan điểm thứ nhất : được phép chuyển nguồn theo Khoản b Mục 1 Điều 76 Luật Đầu tư công năm năm trước, Khoản a Mục 3 Điều 64 Luật giá thành Nhà nước, Khoản a Mục 1 Công văn số 15391 / BTC-KBNN ngày 11/12/2018 của Bộ Tài chính, do đây là nguồn vốn đầu tư tăng trưởng, có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, đồng thời Chương trình 135 ( Chương trình đâu tư công ) chưa kết thúc đầu tư, không thuộc dự trù chi liên tục năm 2019 do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giao. Vốn tương hỗ tăng trưởng sản xuất chính là vốn đầu tư tăng trưởng ( cùng với vốn đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản ) mặc dầu thuộc hình thức cấp phép, giao dịch thanh toán vốn đầu tư XDCB hay vốn sự nghiệp. ( 2 ) Quan điểm thứ 2 : không được phép chuyển nguồn theo Điều 64 Luật giá thành nhà nước, do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phân chia nguồn vốn triển khai quản trị theo hình thức cấp phép, giao dịch thanh toán kinh phí đầu tư sự nghiệp, không còn là vốn đầu tư tăng trưởng, không phải là khoản bổ trợ sau ngày 30/9 ( quan điểm này chỉ cho rằng thuộc hình thức cấp phép, giao dịch thanh toán đầu tư kiến thiết xây dựng cơ bản mới là vốn đầu tư tăng trưởng ). Kính mong Bộ Tài chính giúp vấn đáp sớm để đội ngũ cán bộ, công chức, mạng lưới hệ thống ngành Tài chính tại những địa phương có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính – xã hội khó khăn vất vả được Trung ương và Tỉnh chăm sóc tương hỗ nguồn vốn Chương trình tiềm năng quốc gia giảm nghèo bền vững và kiên cố nắm được và triển khai đúng nhiệm vụ, triển khai tốt hơn vai trò quản trị giá thành nhà nước. Xin trân trọng cảm ơn !

Xem thêm  Alien Worlds: Khám phá dự án game độc đáo

20/08/2020

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *