ĐỀ CƯƠng môn họC ĐẦu tư TÀi chính thông tin về MÔn họC


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC

Mã môn học: FIN603

Khoa: Tài chính – ngân hàng

Số tín chỉ: 03

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Nắm vững lý thuyết đầu tư tài chính hiện đại. Học viên sẽ được tiếp xúc với các công cụ mà chứng khoán được lựa chọn để kết hợp vào danh mục đầu tư với các đặc điểm rủi ro – lợi nhuận kỳ vọng. Học viên được cung cấp về lý thuyết thị trường hiệu quả và lĩnh vực được nghiên cứu gần đây là hành vi tài chính.

Nội dung tóm tắt:
Môn học tập trung vào những đề tài bàn luận về thiên nhiên và môi trường đầu tư, phân loại những loại gia tài, công cụ tài chính, quỹ hỗ tương, nghiên cứu và phân tích sàn chứng khoán, tối ưu hóa hạng mục đầu tư và phân bổ gia tài, kim chỉ nan định giá gia tài và ý nghĩa của nó trong nghành đầu tư cũng như những kỹ thuật nhìn nhận hiệu suất cao quy trình đầu tư .

Các kỹ năng, kiến thức đạt được sau khi học môn học này:
Hiểu biết về thiên nhiên và môi trường đầu tư, những quy trình mua và bán những loại sàn chứng khoán. Có năng lực nghiên cứu và phân tích sàn chứng khoán. Hiểu biết những loại rủi ro đáng tiếc và quy trình phân chia gia tài. Biết cách tối ưu hóa doanh thu dựa trên rủi ro đáng tiếc trên suất sinh lợi – phương sai. Biết sử dụng những quy mô CAPM, APT và hiểu được ý nghĩa của chúng .

3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Chia nhóm tranh luận, trình diễn những chuyên đề, hướng dẫn học viên đọc và tranh luận những bài điều tra và nghiên cứu công bố trên những tạp chí kinh tế tài chính và tài chính được xếp hạng trên quốc tế .

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm  Học luật thương mại quốc tế ra làm gì? - Joboko

Bodie Z., Kane A., Marcus A.J., (2014), “Investment”, McGraw Hill Education. Download tại: http://www.slideshare.net/RickyyIriarte/investments-10th-edition-1.

Reilly & Brown, “Investment Analysis and Portfolio Management” (7th ed.) South Western Cengage learning (ebook). 10th ed. Download here http://dl.yazdanpress.com/BOOKS/MANAGEMENT/Investment_Analysis_and_Portfolio_Management(marked).pdf

Achelis, Steven B., “Technical Analysis from A to Z”. Tải về từ http://equis.com/free/taaz

Brealey Richard A., Stewart C. Myers, “Principles of Corporate Finance”, (7thth ed download tại đây: https://www.gbv.de/dms/ilmenau/toc/560149867.PDF

Phan thị Bích Nguyệt, 2008, “Đầu tư tài chính – phân tích đầu tư chứng khoán”, NXB Thống Kê

Frank J. Fabozzi, Harry M. Markowitz (2011), “The Theory and Practice of Investment Management”, John Wiley and Sons. 2th ed, http://download.e-bookshelf.de/download/0000/5902/35/L-G-0000590235-0002385185.pdf

H. Ken Baker and John R. Nofsinger (2010), “Behavior Finance: Investers, Corporation and Markets” John Wiley and Sons, Inc http://down.cenet.org.cn/upfile/10/2012220192642116.pdf

Frank K. Reily, (2002), “Investment Analysis and Portfolio Management”, South Western, Cengage learning http://dl.yazdanpress.com/BOOKS/MANAGEMENT/Investment_Analysis_and_Portfolio_Management(marked).pdf

5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Bài trắc nghiệm tại lớp ( tối thiểu 5 bài ) : 10 %
Điểm giữa kỳ ( 2 bài tập nhóm ) : 40 %
ĐIểm cuối kỳ ( bài tiểu luận ) : 50 %

Tiểu luận “Phân tích công ty”:
Mục tiêu : Giúp học viên hoàn toàn có thể sử dụng 1 hay nhiều kỹ thuật nghiên cứu và phân tích lựa chọn CP để hoàn toàn có thể chọn được công ty để đầu tư vào. Các bạn không cần phải là những chuyên viên về những kỹ thuật này và bạn hoàn toàn có thể cần nhiều thời hạn nghiên cứu và điều tra trước khi đầu tư trong thực tiễn, nhưng tối thiểu bạn hoàn toàn có thể biết được bạn sẽ làm gì .

Hướng dẫn làm tiểu luận:
Đánh máy 8 – 10 trang, không kể bìa và phụ lục. Font Times New Roman 12, double space .
Định giá sàn chứng khoán của một công ty niêm yết trên sàn HOSE hay HNX theo tối thiểu 2 chiêu thức khác nhau ( chiết khấu cổ tức, chiết khấu dòng tiền doanh nghiệp, chiết khấu dòng tiền của cổ đông, chiêu thức tương đối )
Trang tiên phong phải ghi không thiếu tên và MSSV của toàn bộ những thành viên

Xem thêm  4 Cách kiếm Bitcoin đơn giản và mới nhất 2021 | Money24h

Thuyết trình: ngày cuối cùng của môn học.

6. NỘI DUNG CHI TIẾT

Tuần 1, 11.3.2016
Giới thiệu môn học
Tuần 2, 18.3.2016
Môi trường đầu tư
Phương trình thị trường tài chính
Thị Trường tài chính và kinh tế tài chính vĩ mô
Tài chính trực tiếp và tài chính gián tiếp
Lợi nhuận và rủi ro đáng tiếc
Bodie, Kane and Marcus Chương 1
Phát hành và mua và bán sàn chứng khoán
Công ty đại chúng và công ty tư nhân
Phát hành ra công chúng lần đầu ( Initial Public Offerings )
Cổ phiếu đang lưu hành và CP lãi suất vay thả nổi
Mua bán sàn chứng khoán trên thị trường thứ cấp
Cấu trúc thị trường quy ước
Phát minh mới : kinh doanh thương mại bằng thuật toán và thanh toán giao dịch tần suất cao
Bodie, Kane and Marcus Chương 3
Tuần 3, 25.3.2016
Lợi nhuận và rủi ro đáng tiếc : lịch sử vẻ vang và cách đo
Tỷ suất lợi nhuận
Tỷ suất sinh lợi cho từng kỳ
Phí thưởng rủi ro đáng tiếc ( Risk Premia )
Cách tính doanh thu và rủi ro đáng tiếc
Đầu tư dài hạn
Bodie, Kane and Marcus Chương 5
Tuần 4 1.4.2016
Chứng khoán thu nhập cố định và thắt chặt
Giá trị trái phiếu Bond Pricing
Lợi tức đáo hạn ( Yield to Maturity ( YTM ) )
Rủi ro vỡ nợ và giá trị trái phiếu

Bodie, Kane and Marcus Phần 2.2

Chương 14
Tuần 5, 8.4.2016
Chứng khoán thu nhập cố định và thắt chặt ( tt )
Rủi ro tín dụng thanh toán
Rủi ro lãi suất vay
Thời hạn hiệu chỉnh ( duration ) Độ lồi ( Convexity ) Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất vay ( The Term Structure of Interest Rates )
Bodie, Kane and Marcus Chương 15
Phần 16.1, 16.2
Tuần 6, 15.4.2016
Chứng khoán vốn
Phương pháp định giá gia tài vốn
Thị Trường
NgànhCông ty : Phân tích báo cáo giải trình tài chính

Xem thêm  Kinh tế đầu tư là gì? Các vấn đề ngành kinh tế đầu tư nên biết

Bodie, Kane and Marcus Phần17.5, 17.6

Chương 19
Tuần 7, 22.4.2016
Xây dựng hạng mục
Quyết định danh mục
Quan điểm về rủi ro đáng tiếc
Bodie, Kane and Marcus Chương 6
Tuần 8, 29.4.2016
Xây dựng hạng mục đầu tư ( tt )
Danh mục đầu tư tối ưu
Lý thuyết quản trị hạng mục hiệu suất cao Markowitz
Phân bổ và giảm thiểu rủi ro đáng tiếc ( Risk Pooling )
Hiệu quả nhờ phong phú ( Efficient Diversification )
Bodie, Kane and Marcus Chương. 7
Tuần 9, 6.5.2016
Mô hình định giá gia tài vốn ( CAPM )
Giả thuyết và ứng dụng
Cấu trúc của quy mô
Bodie, Kane and Marcus Chương 9
Tuần 10, 13.5.2016
Lý thuyết kinh doanh thương mại chênh lệch giá ( Arbitrage Pricing Theory ) và quy mô đa yếu tố của rủi ro đáng tiếc và doanh thu ( Multifactor Models of Risk and Return )
Mối quan hệ với CAPM

Bodie, Kane and Marcus Chương 10

Tuần 11, 27.5.2016

Định giá danh mục đầu tư

Các cách tiếp cận theo quy ước

Lý thuyết thời gian thị trường ( Market Timing )
Phân tích chủng loại ( Style Analysis )
Quá trình phát hành hiệu năng ( Performance Attribution Procedures )

Bodie, Kane and Marcus Chương 24

Tuần 12, 3.6.2016

Lý thuyết hiệu trường hiệu quả (Efficient Market Hypothesis (EMH)) và hành vi tài chính (Behavioral Finance)

Lý thuyết nền tảng của EMH

Các nghiên cứu thực nghiệm

Hành vi tài chính
Bodie, Kane and Marcus Chương 11

Tuần 13, 10.6.2016

Thuyết trình tiểu luận

Đề cương này có thể thay đổi theo thời gian và mục tiêu của người học và giảng viên.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *