MPI ‘than’ kế hoạch đầu tư công 2021-2025 của Đông Nam Bộ vượt khả năng cân đối NSNN

Tài chính

Theo MPI, tổng nhu yếu nguồn vốn ngân sách nhà nước quy trình tiến độ 2021 – 2025 của vùng Đông Nam Bộ là 421.732 tỷ đồng .
Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 349.686 tỷ đồng, gồm : thu từ sử dụng đất 79.111 tỷ đồng, thu từ nguồn thu xổ số kiến thiết thiết kế 53.647 tỷ đồng, dự kiến nguồn vay bội chi 51.768 tỷ đồng ;

Nguồn vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn ODA và vốn vay của nhà tài trợ) là 72.046 tỷ đồng, gồm: vốn trong nước 58.486 tỷ đồng dự kiến phân bổ cho 80 dự án, vốn ngoài nước 13.560 tỷ đồng dự kiến bố trí cho 20 dự án.

Như vậy, nhu yếu vốn ngân sách nhà nước ( chưa gồm có số vốn chương trình tiềm năng vương quốc ) quy trình tiến độ 2021 – 2025 của vùng Đông Nam Bộ cao gấp 1,65 lần so với số vốn đã được Thủ tướng giao trong quá trình năm nay – 2020 ( 255.284 tỷ đồng ) .
Trong đó, nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương dự kiến cao gấp 1,77 lần số giao tiến trình năm nay – 2020 ( Thủ tướng nhà nước giao 327.713 tỷ đồng ) ;
Nguồn thu sử dụng đất dự kiến cao gấp 2,74 lần số giao quá trình năm nay – 2020 ( Thủ tướng nhà nước giao 28.833 tỷ đồng ) ;
Nguồn góp vốn đầu tư từ xổ số kiến thiết dự kiến cao gấp 2,06 lần số giao tiến trình năm nay – 2020 ( Thủ tướng nhà nước giao 25.996 tỷ đồng ) ;
Nguồn vốn ngân sách TW dự kiến cao gấp 1,24 lần số giao tiến trình năm nay – 2020 ( Thủ tướng nhà nước giao 57.670 tỷ đồng ) ;
Nguồn vốn ODA dự kiến bằng 73,4 % số giao quá trình năm nay – 2020 ( Thủ tướng nhà nước giao 18.459 tỷ đồng ) .

Xem thêm  Supply chain là gì? Hiểu Supply chain để định hướng tương lai

Dự kiến nhu cầu nguồn vốn đầu tư công 2021 vùng Đông Nam Bộ

Nhu cầu nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 93.728 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với kế hoạch 2020 ( 69.277 tỷ đồng ) .

Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương theo điểm, tiêu chí dự kiến là 25.726 tỷ đồng, gấp 1,16 lần so với kế hoạch 2020 (22.045 tỷ đồng);

Nguồn thu xổ số kiến thiết thiết kế dự kiến là 10.575 tỷ đồng, gấp 1,07 lần so với KH 2020 ( 9.916,608 tỷ đồng ) ;
Nguồn từ tiền thu sử dụng đất dự kiến là 17.160 tỷ đồng, bằng 98 % so với KH 2020 ( 17.378 tỷ đồng ) ;
Nguồn vay bội chi dự kiến là 15.266 tỷ đồng, bằng 73,3 % so với KH 2020 ( 20.826 tỷ đồng ) ;
Các nguồn vốn bổ trợ từ ngân sách TW gồm : vốn tương hỗ có tiềm năng từ ngân sách TW trong nước dự kiến là 12.525 tỷ đồng ( gồm cả chương trình tiềm năng vương quốc ), gấp 1,08 lần so với KH 2020 ( 11.581 tỷ đồng ) ; vốn ngoài nước dự kiến là 5.266 tỷ đồng, bằng 86 % so với KH 2020 ( 6.062 tỷ đồng ) .

Nhiều chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2020 không hoàn thành

Theo MPI, vận tốc tăng trưởng kinh tế tài chính 6 tháng đầu năm 2020 của vùng Đông Nam Bộ chỉ đạt 1,24 %, thấp nhất so với những vùng trong cả nước và thấp hơn mức trung bình của cả nước ( 1,81 % ) .
Một số địa phương có vận tốc tăng trưởng khá so với cả nước như : Tỉnh Bình Dương 6,73 %, Đồng Nai 5,8 %, Bình Phước 5,31 % .
Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng thấp 1,02 % do suy giảm từ những ngành chịu ảnh hưởng tác động xấu đi của dịch bệnh như dịch vụ, công nghiệp .

Riêng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tăng trưởng âm (-6,87%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp ( IIP ) của một số ít địa phương có mức tăng trưởng dương như Bình Phước 8,7 %, Đồng Nai 4,77 %, Tỉnh Bình Dương 5,77 %, Tây Ninh 5,47 % .
Hai địa phương có mức tăng trưởng âm so với cùng kỳ là Thành phố Hồ Chí Minh ( – 5,8 % ) và Bà Rịa – Vũng Tàu ( – 5,34 % ) .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *