Đốc thúc, gỡ khó giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Theo đó, số vốn giải ngân cho vay đến hết ngày 30/11/2021 của 6 địa phương nói trên là 18.288,782 tỷ đồng, đạt 67,74 % so với kế hoạch Thủ tướng nhà nước giao từ đầu năm, đồng thời cao hơn trung bình cả nước là 63,86 % .
Theo nhìn nhận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bên cạnh 1 số ít khó khăn vất vả, vướng mắc về chính sách, chủ trương trong quy trình triển khai giải ngân cho vay đầu tư công, những địa phương đều gặp phải khó khăn vất vả chung do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tác động lớn đến những hoạt động giải trí của dự án Bất Động Sản, nhất là dự án Bất Động Sản sử dụng vốn ODA và vay khuyễn mãi thêm của những nhà hỗ trợ vốn quốc tế …
Ghi nhận những khó khăn vất vả mà những địa phương đang phải đương đầu tuy nhiên theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, trong cùng mặt phẳng chủ trương, cùng khó khăn vất vả, tỷ suất giải ngân cho vay của những địa phương rất lại khác nhau. Trong số 6 địa phương, địa phương có tỷ suất giải ngân cho vay cao nhất đạt 70,11 %, còn 2 địa phương dưới 60 % .

“Thực tế đó cho thấy, nguyên nhân chính là do tổ chức chỉ đạo, điều hành của mỗi địa phương”, Thứ trưởng Phương nhấn mạnh.

Vấn đề lê dài thời hạn triển khai, giải ngân cho vay vốn kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 ; kiểm soát và điều chỉnh giảm kế hoạch vốn quốc tế năm 2021, ông Đỗ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế tài chính quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết thêm, theo pháp luật của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn thì giải ngân cho vay chỉ trong một năm, việc lê dài vốn chỉ xem xét với từng dự án Bất Động Sản và chỉ trong trường hợp bất khả kháng .
” Thời gian qua, nhà nước đã báo cáo giải trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc lê dài giải ngân cho vay vốn kế hoạch năm 2021, nhưng Uỷ ban thường vụ Quốc hội không đồng ý chấp thuận, nhu yếu triển khai đúng pháp luật. Hay yêu cầu cắt giảm vốn ODA, nhà nước đã báo cáo giải trình nhưng Uỷ ban thường vụ Quốc hội không trải qua, nhu yếu những địa phương tập trung chuyên sâu tiến hành tốt ”, ông Trung cho biết .
Vì thế, việc lê dài vốn kế hoạch năm 2021 sang năm 2022 hay trả lại vốn ODA năm 2021 để sắp xếp lại sau như yêu cầu của những địa phương là rất khó. Theo lao lý, hết niên độ kế hoạch năm 2021 mà không giải ngân cho vay hết thì sẽ bị tịch thu và trừ luôn ở kế hoạch trung hạn 2021 – 2025, không được sắp xếp lại .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *