Đánh giá khái quát tình hình biến động dòng tiền

Tình hình biến động (tăng hay giảm) của dòng tiền lưu chuyển thuần theo thời gian (giữa kỳ này so với kỳ trước, năm nay so với năm trước) phản ánh kết quả lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động mà doanh nghiệp tiến hành trong kỳ (HĐKD, HĐĐT, HĐTC).

Đánh giá tình hình dịch chuyển dòng tiền

Sự biến động của dòng tiền lưu chuyển thuần theo thời gian không chỉ đơn thuần làm thay đổi về quy mô mà còn kéo theo cả sự thay đổi về chất lượng, xu hướng và nhịp điệu tăng trưởng của dòng tiền.

Thông qua việc nghiên cứu tình hình biến động dòng tiền lưu chuyển thuần cả về quy mô, về chất lượng, về xu hướng và nhịp điệu tăng trưởng, người sử dụng thông tin có thể đánh giá được mức độ thành công của doanh nghiệp trong kinh doanh, nắm được khả năng thanh toán cũng như triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp

Đánh giá khái quát tình hình biến động dòng tiền phải trả lời được các câu hỏi sau:

  1. Mức độ dịch chuyển của về quy mô và vận tốc của dòng tiền lưu chuyển thuần ?
  2. Khả năng của doanh nghiệp trong việc phân phối những nhu yếu về chỉ tiêu vốn, góp vốn đầu tư HTK và chi trả cổ tức ?
  3. học kế toán thực hành ở đâu tốtChất lượng dòng tiền và sự biến hóa chất lượng dòng tiền của doanh nghiệp ?
Xem thêm  Cách hạch toán dự phòng tổn thất khoản đầu tư chứng khoán

Đánh giá khái quát tình hình biến động dòng tiền

Đánh giá khái quát tình hình biến động dòng tiền được tiến hành bằng cách tính ra và so sánh các chỉ tiêu sau đây: học nghiệp vụ xuất nhập khẩu

Tổng dòng tiền lưu chuyển thuần

Tổng dòng tiền lưu chuyển thuần của doanh nghiệp được tạo thành từ 3 bộ phận : dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐKD, dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐĐT và dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐTC ke toan cong ty xay dung

Để xác định sự biến động của dòng tiền lưu chuyển thuần, cần tiến hành xem xét cả về quy mô biến động lẫn tốc độ biến động bằng kỹ thuật so sánh

Tỷ suất an toàn của dòng tiền

Tỷ suất bảo đảm an toàn của dòng tiền dùng để giám sát năng lực cung ứng những khoản tiêu tốn vốn, góp vốn đầu tư vào HTK và chỉ trả cổ tức bằng dòng tiền tạo ra từ HĐKD

Để loại bỏ ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh và các nguyên nhân ngẫu nhiên khác, khi tính toán chỉ tiêu này, các nhà phân tích thường sử dụng số liệu của ba năm liên tiếp lớp học kế toán thuế tại tphcm

Trị số của chỉ tiêu càng lớn hơn 1 ( hay > 100 ), mức độ bảo đảm an toàn của dòng tiền càng cao, dòng tiền từ HĐKD của doanh nghiệp có thừa năng lực giàn trải những nhu yếu chỉ tiêu vốn, góp vốn đầu tư HTK và chi trả cổ tức .trái lại, khi trị số chỉ tiêu nhỏ hơn 1 ( hay < 100 ), dòng tiền từ HĐKD không đủ bù đắp những nhu yếu cơ bản về chỉ tiêu vốn, góp vốn đầu tư HTK và chi trả cổ tức, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn vất vả trong thanh toán giao dịch

Xem thêm  Đầu Tư Vào Vàng

Tỷ suất an toàn của dòng tiền

Khi xác định chỉ tiêu “Tỷ suất an toàn của dòng tiền”, các khoản đầu tư quan trọng khác vào TSNH (ngoài HTK) được bỏ qua vì chúng được tài trợ từ tín dụng ngắn hạn

>>Xem thêm: Trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tỷ suất dòng tiền tự do

“ Tỷ suất dòng tiền tự do ” phản ánh chất lượng dòng tiền của doanh nghiệp. Nó cho biết dòng tiền tự do chiếm bao nhiêu % trong hàng loạt dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐKD của doanh nghiệp .

Trị số của chỉ tiêu càng lớn, chất lượng dòng tiền càng cao, doanh nghiệp càng có điều kiện bảo đảm khả năng thanh toán các chi phí hoạt động, chi phí lãi vay, nộp thuế, thanh toán cổ tức,… cũng như đáp ứng các yêu cầu của HĐĐT và HĐTC

Tỷ suất dòng tiền tự do

Trong đó :

Dòng tiền tự do

Hoặc:

Dòng tiền tự do

Dòng tiền tự do phản ánh phần chênh lệch giữa dòng tiền lưu chuyển thuần từ HĐKD sau khi đã bù đắp những khoản tiêu tốn vốn và chi trả cổ tức

Dòng tiền tự do cũng phản ánh phần chênh lệch giữa lợi nhuận sau thuế từ HĐKD sau khi đã trừ đi sự gia tăng của tài sản thuần sử dụng cho HĐKD học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất tphcm

Nói cách khác, dòng tiền tự do phản ánh số tiền sẵn có sử dụng cho những HĐKD sau khi giàn trải cho những nhu yếu kinh tế tài chính và góp vốn đầu tư để duy trì năng lượng sản xuất ở mức hiện tại

Xem thêm  Kinh nghiệm kinh doanh bánh ngọt online giúp bạn hốt tiền mỗi ngày

Chỉ tiêu “Chỉ tiêu vốn” phản ánh khoản chi tiêu phát sinh để tạo ra lợi ích trong tương lai (mua tài sản mới, như nhà cửa, văn phòng, máy móc, thiết bị, hoặc nâng cấp, gia tăng năng lực của TSCĐ).

Thực chất, chỉ tiêu vốn là khoản tiêu tốn được vốn hóa, có thời hạn tạo ra doanh thu dài hơn một năm hay ngoài một chu kỳ luân hồi kinh doanh thương mại thông thường của doanh nghiệp

Bài viết tham khảo: khóa học kế toán trưởng

Tìm hiểu thêm : học xuất nhập khẩu ở đâu

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *