Đăng ký kinh doanh là gì? (Cập nhật 2021)

3. Một số câu hỏi thường gặpĐăng ký kinh doanh phải được triển khai qua một thủ tục nhất định để doanh nghiệp hoạt động giải trí hợp pháp. Để việc quản trị tiến trình đăng ký kinh doanh diễn ra hiệu suất cao hơn, Nghị định 01/2021 / NĐ-CP sinh ra, có hiệu lực hiện hành từ ngày 04/01/2021 đã tạo cơ sở pháp lý vững chãi cho hoạt động giải trí này hiệu suất cao hơn, cùng với đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và hợp tác xã tại Luật hợp tác xã năm 2012. Bài viết dưới đây sẽ giải đáp những yếu tố về đăng ký kinh doanh với những nội dung chính sau :

1 .Đăng ký kinh doanh là gì?

Luật doanh nghiệp năm trước pháp luật đăng ký kinh doanh là Sự ghi nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý sự sinh ra của chủ thể kinh doanh .
Đến Luật doanh nghiệp năm 2020, khái niệm đăng ký kinh doanh đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm khái niệm đăng ký doanh nghiệp tại Khoản 1, Điều 3, Nghị định 01/2021 / NĐ-CP. Theo đó, Đăng ký doanh nghiệp là việc người xây dựng doanh nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến xây dựng, doanh nghiệp đăng ký những biến hóa trong thông tin về đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở tài liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp gồm có đăng ký xây dựng doanh nghiệp, đăng ký hoạt động giải trí Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh và những nghĩa vụ và trách nhiệm đăng ký, thông tin khác theo pháp luật của Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Tuy nhiên, đăng ký kinh doanh còn mở rộng ra với hình thức đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã.

2. Quy trình đăng ký kinh doanh update năm 2021

Bước 1 : Lựa chọn mô hình muốn đăng ký kinh doanh, gồm có những mô hình sau :

– Hộ kinh doanh thành viên
– Hợp tác xã
– Doanh nghiệp tư nhân ;
– Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên
– Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
– Công ty CP
– Công ty hợp danh

Bước 2 : Chuẩn bị hồ sơ với những sách vở cơ bản sau :

  1. Đối với đăng ký hộ kinh doanh thành viên

– Giấy ý kiến đề nghị đăng ký hộ kinh doanh ;
– Giấy tờ pháp lý của cá thể so với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký hộ kinh doanh ;
– Bản sao biên bản họp thành viên hộ mái ấm gia đình về việc xây dựng hộ kinh doanh trong trường hợp những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký hộ kinh doanh ;
– Bản sao văn bản chuyển nhượng ủy quyền của thành viên hộ mái ấm gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh so với trường hợp những thành viên hộ mái ấm gia đình đăng ký hộ kinh doanh .

  1. Đối với đăng ký hợp tác xã

– Giấy ý kiến đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã ;
– Điều lệ ;
– Phương án sản xuất, kinh doanh ;
– Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên ; list hội đồng quản trị, giám đốc ( tổng giám đốc ), ban trấn áp hoặc kiểm soát viên ;
– Nghị quyết hội nghị xây dựng .

  1. Đối với đăng ký doanh nghiệp tư nhân

– Giấy ý kiến đề nghị đăng ký doanh nghiệp .
– Bản sao sách vở pháp lý của cá thể so với chủ doanh nghiệp tư nhân .

  1. Đối với đăng ký công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Giấy đề xuất đăng ký doanh nghiệp .
– Điều lệ công ty .
– Danh sách thành viên .
– Bản sao những sách vở sau đây :
Giấy tờ pháp lý của cá thể so với thành viên là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý ;

Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ;
Giấy ghi nhận đăng ký góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo lao lý của Luật Đầu tư .

  1. Đối với đăng ký công ty CP

– Giấy ý kiến đề nghị đăng ký doanh nghiệp .
– Điều lệ công ty .
– Danh sách cổ đông sáng lập ; list cổ đông là nhà đầu tư quốc tế .
– Bản sao những sách vở sau đây :
Giấy tờ pháp lý của cá thể so với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý ;
Giấy tờ pháp lý của tổ chức triển khai so với cổ đông là tổ chức triển khai và văn bản cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền ; sách vở pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai .
Đối với cổ đông là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ;
Giấy ghi nhận đăng ký góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo pháp luật của Luật Đầu tư .

  1. Đối với đăng ký công ty hợp danh

– Giấy ý kiến đề nghị đăng ký doanh nghiệp .
– Điều lệ công ty .
– Danh sách thành viên .
– Bản sao sách vở pháp lý của cá thể so với thành viên .
– Bản sao Giấy ghi nhận đăng ký góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo pháp luật của Luật Đầu tư .

Bước 3 : Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đơn cử :

– Đối với những mô hình doanh nghiệp như công ty CP, công ty hợp danh, công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân thì nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch góp vốn đầu tư nơi doanh nghiệp dự tính đặt trụ sở chính
– Đối với hộ kinh doanh thành viên thì nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện
– Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thì nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính .

Bước 4 : Nhận tác dụng

– Tùy theo tính hợp lệ của hồ sơ mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xử lý hồ sơ đơn cử. Thường thì từ 03-05 ngày nếu hồ sơ không cần sửa đổi bổ trợ thêm
– Trường hợp cần sửa đổi, bổ trợ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra thông tin bằng văn bản

3. Một số câu hỏi thường gặp

– Đăng ký kinh doanh dành cho những đối tượng người tiêu dùng nào ?
Đăng ký kinh doanh được dành cho những đối tượng người dùng được phép xây dựng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã địa thế căn cứ theo pháp luật pháp lý
– Đăng ký kinh doanh hết nhiều tiền không ?
Thông thường, nếu tự đăng ký thì ngân sách không nhiều tuy nhiên mất thời hạn. Cho nên việc đăng ký trải qua văn phòng luật sư, công ty tư vấn được sử dụng nhiều hơn

– Đăng ký kinh doanh được thực hiện ở đâu?

Tùy theo mô hình mà chủ thể kinh doanh lựa chọn thì sẽ được đăng ký tại những cơ quan như Bước 3, Mục 2
– Luật ACC có triển khai đăng ký kinh doanh không ?
Nếu như quý khách có nhu yếu, chúng tôi sẵn sàng chuẩn bị thay quy khách thực thi dịch vụ với giá thành hài hòa và hợp lý, phải chăng

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *