Bảo vệ tín dụng trong đại dịch Coronavirus | Consumer Financial Protection Bureau

Báo cáo và điểm số tín dụng thanh toán của quý vị đóng vai trò quan trọng trong những yếu tố tương quan về kinh tế tài chính trong tương lai. Quý vị hoàn toàn có thể khám phá những giải pháp dưới đây để quản trị và bảo vệ tín dụng thanh toán trong đại dịch COVID-19 ( Coronavirus ) .

Nhận một bản báo cáo tín dụng của quý vị

Nếu quý vị chưa nhu yếu bản báo cáo giải trình tín dụng thanh toán hàng năm không tính tiền, quý vị hoàn toàn có thể lấy được những bản sao tại AnnualCreditReport. com. Một trong số ba cơ quan báo cáo giải trình tín dụng thanh toán trên toàn nước ( còn được gọi là công ty báo cáo giải trình tín dụng thanh toán ) – Equifax, TransUnion, và Experian – được cho phép quý vị nhận bản báo cáo giải trình không lấy phí cứ 12 tháng một lần. Quý vị hoàn toàn có thể nhu yếu thêm bản báo cáo giải trình và quý phải trả một chút ít phí, nếu đã nhận bản báo cáo giải trình không tính tiền rồi. Hãy nhớ kiểm tra những bản báo cáo giải trình xem có sai không ( bằng tiếng Anh ) và khiếu nại mọi thông tin không đúng chuẩn ( bằng tiếng Anh ) .

Bên cạnh báo cáo tín dụng miễn phí hàng năm, tất cả người tiêu dùng Hoa Kỳ đều được hưởng sáu bản báo cáo tín dụng miễn phí mỗi năm từ Equifax đến tháng 12 năm 2026. Quý vị cần tạo tài khoản “myEquifax” tại equifax.com/personal/credit-report-services/free-credit-reports/ hoặc gọi Equifax tại 866-349-5191.

Nếu quý vị không thể trả nợ, hãy liên lạc với công ty cho vay

Nhiều công ty cho vay đã công bố những giải pháp chuẩn bị sẵn sàng nhằm mục đích tương hỗ những người vay bị ảnh hưởng tác động bởi dịch COVID-19. Giống như những thảm họa vạn vật thiên nhiên và thực trạng khẩn cấp khác, những công ty này hoàn toàn có thể sẵn sàng chuẩn bị phân phối chương trình giảm nợ, gia hạn cho vay, giảm lãi suất vay và / hoặc những giải pháp trả nợ tương thích khác. Một số công ty cho vay cũng nói rằng họ sẽ không báo cáo giải trình những lần trả quá hạn cho những cơ quan báo cáo giải trình tín dụng thanh toán hoặc họ sẽ miễn những khoản phí trả quá hạn cho những người vay của chương trình giảm nợ bị ảnh hưởng tác động bởi đại dịch này. Nếu quý vị cảm thấy mình không hề trả nợ ( bằng tiếng Anh ), hãy liên lạc với công ty cho vay để lý giải thực trạng của quý vị và nên xác nhận những thỏa thuận hợp tác bằng văn bản .CFPB có những nguồn lực trợ giúp quý vị luận bàn với công ty cho vay về sự ảnh hưởng tác động của dịch COVID-19 đến tình hình kinh tế tài chính của quý vị ( bằng tiếng Anh ) .

Xem thêm  Tập tành bán hàng online: Nên bán hàng online ở đâu kênh nào

Báo cáo tín dụng theo Đạo luật CARES

Đạo luật Hỗ trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế trong Đại dịch Vi-rút Corona (CARES) mới được thông qua gần đây đã đặt ra những yêu cầu đặc biệt đối với các công ty chịu trách nhiệm báo cáo thông tin thanh toán của quý vị cho các công ty báo cáo tín dụng. Những yêu cầu này được áp dụng nếu quý vị là đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch do vi-rút corona gây ra và nếu chủ nợ của quý vị đưa ra một thỏa thuận (được gọi là “thỏa thuận dàn xếp” trong Đạo luật) với quý vị để trì hoãn thanh toán, thanh toán một phần, khất nợ số tiền chậm thanh toán, sửa đổi khoản vay hoặc phương án miễn giảm khác.

Cách thức những chủ nợ triển khai báo cáo giải trình thông tin tài khoản của quý vị cho những công ty báo cáo giải trình tín dụng thanh toán theo Đạo luật CARES tùy thuộc vào việc liệu quý vị hiện có đang hoặc đã có khoản nợ chậm giao dịch thanh toán quá hạn tại thời gian lập thỏa thuận hợp tác này hay không .

  • Nếu tài khoản của quý vị hiện đang hoạt động và quý vị ký kết một thỏa thuận về việc thanh toán một phần, bỏ qua khoản thanh toán hoặc thỏa thuận dàn xếp khác, thì chủ nợ phải báo cáo cho các công ty báo cáo tín dụng rằng quý vị đang có khoản vay hoặc tài khoản của quý vị hiện đang hoạt động. Điều này chỉ áp dụng nếu quý vị đang đáp ứng các điều khoản của thỏa thuận.
  • Nếu tài khoản của quý vị đang có khoản nợ chậm thanh toán và quý vị ký kết một thỏa thuận, thì tài khoản của quý vị sẽ duy trì trạng thái đó trong thời gian thực hiện thỏa thuận cho đến khi quý vị đưa tài khoản về trạng thái đang hoạt động.
  • Nếu tài khoản của quý vị đang có khoản nợ chậm thanh toán và quý vị ký kết thỏa thuận và đưa tài khoản về trạng thái hoạt động, chủ nợ phải báo cáo rằng quý vị đang có khoản vay hoặc tài khoản của quý vị hiện đang hoạt động.
Xem thêm  AETOS Review - Đánh giá sàn AETOS mới nhất 2021 - https://wikifin.net

Yêu cầu của Đạo luật CARES này chỉ vận dụng cho những thỏa thuận hợp tác được thực thi từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 trở đi :

  • 120 ngày sau ngày 27 tháng 3 năm 2020 hoặc
  • 120 ngày sau khi tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến đại dịch COVID-19 kết thúc

Đạo luật CARES cũng áp dụng cho một số khoản vay sinh viên của liên bang và bao gồm các yêu cầu liên quan đến việc tạm hoãn thanh toán và báo cáo tín dụng. Trong thời gian Bộ Giáo dục ra lệnh tạm hoãn việc thanh toán các khoản vay sinh viên liên bang, bất kỳ khoản thanh toán nào đã bị tạm hoãn sẽ được báo cáo như thể đó là một khoản thanh toán được lên lịch thường xuyên do người đi vay thực hiện.

Thường xuyên kiểm tra bản báo cáo

Nếu quý vị đang thao tác với công ty cho vay về những chương trình tương hỗ trả nợ hoặc giảm nợ, hãy tiếp tục kiểm tra những bản báo cáo giải trình tín dụng thanh toán của quý vị ( bằng tiếng Anh ) để bảo vệ những báo cáo giải trình kinh tế tài chính là đúng chuẩn và hiện đúng theo thỏa thuận hợp tác của quý vị. Ví dụ : nếu công ty cho vay đồng ý chấp thuận được cho phép quý vị bỏ lỡ khoản nợ một tháng, quý vị nên kiểm tra lại xem họ không báo cáo giải trình là khoản nợ quá hạn hoặc chưa trả .Quý vị cũng nên kiểm tra những bản báo cáo giải trình khác như những báo cáo giải trình giám sát ngân hàng nhà nước của quý vị và kiểm tra lịch sử vẻ vang thông tin tài khoản, v.v. CFPB có list ( bằng tiếng Anh ) những công ty báo cáo giải trình người tiêu dùng nơi quý vị hoàn toàn có thể khám phá thêm về những bản báo cáo giải trình hoàn toàn có thể thiết yếu, tùy thuộc vào thực trạng đơn cử của quý vị .

Xem thêm  Hướng dẫn cách bán hàng trên Shopee: 11 điều cơ bản để thành công

Báo cáo và khiếu nại thông tin không chính xác

Nếu quý vị tìm thấy thông tin không đúng chuẩn trong những báo cáo giải trình tín dụng thanh toán của mình, hãy sử dụng bản hướng dẫn từng bước của CFPB để khiếu nại thông tin đó ( bằng tiếng Anh ) với cơ quan báo cáo giải trình tín dụng thanh toán và công ty cung ứng thông tin đó cho họ, còn được gọi là công ty cung ứng .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *