Đại lý độc quyền mua bán hàng hóa là gì?

Trả lời:

Table of Contents

Đại lý độc quyền là gì?

Theo pháp luật tại Điều 169 Luật Thương mại 2005, đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số ít mẫu sản phẩm hoặc đáp ứng một hoặc một số ít loại dịch vụ nhất định .

Điều đó có nghĩa trong một khu vực địa lý nhất định thì có duy nhất một đại lý được quyền mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.

 

Làm cách nào để trở thành đơn vị kinh doanh độc quyền sản phẩm?

Công ty bạn và nhà sản xuất nước ngoài phải ký Hợp đồng đại lý độc quyền. Nếu công ty bạn độc quyền phân phối bán hàng cho nhà sản xuất nước ngoài thì hợp đồng phải ghi rõ việc này, họ chỉ có thể cung cấp hàng cho 01 Công ty bạn trên lãnh thổ Việt Nam thôi và quy định chế tài xử phạt nếu họ vi phạm. Giá cả tự bên bạn ấn định. Doanh số hằng tháng 02 bên thương lượng.

Hợp đồng đại lý giữa bên giao đại lý và bên đại lý phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương tự. Trong đó hai bên thỏa thuận hợp tác về việc bên giao đại lý ấn định giá mua, giá bán sản phẩm & hàng hóa hoặc đáp ứng dịch vụ cho người mua ; hoặc không ấn định giá mua, giá bán sản phẩm & hàng hóa hoặc đáp ứng dịch vụ cho người mua mà chỉ ấn định giá giao đại lý cho bên đại lý .

Xem thêm  Mã coupon là gì? Tìm ưu đãi ngon lành ở đâu?

Ngoài ra công ty bạn hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác hoàn toàn có thể làm đại lý cho những nhà phân phối khác cùng loại sản phẩm với họ, nếu được đồng ý chấp thuận trong Hợp đồng thì Công ty bạn có quyền làm đại lý cho những đơn vị sản xuất khác .

Về thủ tục: chỉ là thỏa thuận giữa 02 bên mà không cần phải đăng ký hoặc thông báo cho cơ quan nào cả.

Về Hợp đồng mẫu : tùy thuộc vào nội dung thỏa thuận hợp tác giữa những bên mà Hợp đồng có những lao lý đơn cử, tương ứng. Tuy nhiên cần bộc lộ : loại sản phẩm giao ; khoanh vùng phạm vi độc quyền ; giá bán do bên đại lý ấn định ; việc giao dịch thanh toán, giao hàng giữa 02 bên ; …

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *