Kinh doanh thương mại và các đặc trưng của nó. 1. Kinh doanh thương mại. – Tài liệu text

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (281.28 KB, 32 trang )

PHẦN II NỘI DUNG

I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI VÀ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ THƯƠNG.

1. Thương mại và kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường. 1.1. Thương mại trong cơ chế thị trường.
Thương mại business, trade, hay commercium được hiểu nghĩa hẹp là quá trình mua bán hay lĩnh vực hoạt động trao đổi lưu thơng hàng hố trên thị
trường nhằm thu được lợi nhuận. Còn theo nghĩa rộng nó được hiểu là tồn bộ hoạt động kinh doanh trên
thị trường, thương mại đồng nghĩa với kinh doanh được hiểu như là hoạt động kinh tế nhằm mục tiêu sinh lời của chủ thể kinh doanh.
1.2. Kinh doanh thương mại và các đặc trưng của nó. 1.2.1. Kinh doanh thương mại.
Thương mại là một lĩnh vực trao đổi và lưu thơng hàng hố thơng qua mua bán bằng tiền trên thị trường nhằm mục đích sinh lời, vậy còn kinh doanh
thương mại là gi? Thương mại là xét về mặt khái niệm còn hoạt động thương mại chính là
hành động của nó, nó bao gồm nhiều hành vi thương mại tổng hợp nên. Nó là hoạt động dùng tiền của công sức, tài năng… vào việc mua hàng hố để bán
bn bán hàng hố nhằm mục đích sinh lời.

Xem thêm  NPS là gì? Vì sao thông số NPS lại cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp -

1.2.2. Các đặc trưng của kinh doanh thương mại là:

– Kinh doanh thương mại phải có vốn kinh doanh. – Kinh doanh thương mại đòi hỏi phải thực hiện hành vi mua để bán
buôn bán. – Việc kinh doanh hàng hố thì phải hiểu và quản lý tốt hàng hố
– Sau mỗi kỳ kinh doanh thì phải bảo tồn vốn và có lãi, nó là điều tất 2
yếu muốn có tái kinh doanh, muốn quay vòng vốn, mở rộng và phát triển kinh doanh thì phải có lợi nhuận.
Mục đích của kinh doanh thương mại là lợi nhuận, an tồn, vị thế. Đây là mục đích căn bản, xuyên suốt quản trị hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp thương mại xết tới cùng.Tuy nhiên trên thực tiễn hoạt động của mỗi doanh nghiệp cụ thể còn có các mục đích cụ thể khác nữa, kể cả mục đích
trước mắt và lâu dài, tuỳ theo khả năng của từng doanh nghiệp.
2. Quản trị doanh nghiệp thương mại. 2.1. Các doanh nghiệp thương mại
Doanh nghiệp thương mại là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hoá và thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm thoả mãn nhu
cầu khách hàng nhằm thu lợi nhuận. Trong những năm gần đây với đường lối phát triển kinh tế nhiều thành
phần tự do theo khuôn khổ pháp luật thì các loại hình doanh nghiệp thương mại lại càng trở nên phong phú đa dạng.
Trần Anh bước đầu thành lập chỉ là hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn năm 2002. Cùng với sự phát triển của thời gian, Trần Anh đã mở rộng và
phát triển vượt bậc, đến 08082007 quyết định chuyển đổi sang mô hình cơng ty cổ phần, để thuận tiện hơn cho hoạt động kinh doanh của mình.

Xem thêm  Có nên thanh toán shopee bằng airpay khi mua hàng không?

2.2. Khái niệm về quản trị doanh nghiệp thương mại

1. Thương mại và kinh doanh thương mại trong cơ chế thị trường. 1.1. Thương mại trong cơ chế thị trường.Thương mại business, trade, hay commercium được hiểu nghĩa hẹp là quá trình mua bán hay lĩnh vực hoạt động trao đổi lưu thơng hàng hố trên thịtrường nhằm thu được lợi nhuận. Còn theo nghĩa rộng nó được hiểu là tồn bộ hoạt động kinh doanh trênthị trường, thương mại đồng nghĩa với kinh doanh được hiểu như là hoạt động kinh tế nhằm mục tiêu sinh lời của chủ thể kinh doanh.1.2. Kinh doanh thương mại và các đặc trưng của nó. 1.2.1. Kinh doanh thương mại.Thương mại là một lĩnh vực trao đổi và lưu thơng hàng hố thơng qua mua bán bằng tiền trên thị trường nhằm mục đích sinh lời, vậy còn kinh doanhthương mại là gi? Thương mại là xét về mặt khái niệm còn hoạt động thương mại chính làhành động của nó, nó bao gồm nhiều hành vi thương mại tổng hợp nên. Nó là hoạt động dùng tiền của công sức, tài năng… vào việc mua hàng hố để bánbn bán hàng hố nhằm mục đích sinh lời.- Kinh doanh thương mại phải có vốn kinh doanh. – Kinh doanh thương mại đòi hỏi phải thực hiện hành vi mua để bánbuôn bán. – Việc kinh doanh hàng hố thì phải hiểu và quản lý tốt hàng hố- Sau mỗi kỳ kinh doanh thì phải bảo tồn vốn và có lãi, nó là điều tất 2yếu muốn có tái kinh doanh, muốn quay vòng vốn, mở rộng và phát triển kinh doanh thì phải có lợi nhuận.Mục đích của kinh doanh thương mại là lợi nhuận, an tồn, vị thế. Đây là mục đích căn bản, xuyên suốt quản trị hoạt động kinh doanh của doanhnghiệp thương mại xết tới cùng.Tuy nhiên trên thực tiễn hoạt động của mỗi doanh nghiệp cụ thể còn có các mục đích cụ thể khác nữa, kể cả mục đíchtrước mắt và lâu dài, tuỳ theo khả năng của từng doanh nghiệp.2. Quản trị doanh nghiệp thương mại. 2.1. Các doanh nghiệp thương mạiDoanh nghiệp thương mại là doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực mua bán hàng hoá và thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm thoả mãn nhucầu khách hàng nhằm thu lợi nhuận. Trong những năm gần đây với đường lối phát triển kinh tế nhiều thànhphần tự do theo khuôn khổ pháp luật thì các loại hình doanh nghiệp thương mại lại càng trở nên phong phú đa dạng.Trần Anh bước đầu thành lập chỉ là hình thức cơng ty trách nhiệm hữu hạn năm 2002. Cùng với sự phát triển của thời gian, Trần Anh đã mở rộng vàphát triển vượt bậc, đến 08082007 quyết định chuyển đổi sang mô hình cơng ty cổ phần, để thuận tiện hơn cho hoạt động kinh doanh của mình.

Xem thêm  ABBank Là Ngân Hàng Gì? Ngân Hàng ABBank Có Tốt Không?

Xem thêm: 5 Ý tưởng kinh doanh đồ uống tại Đà Nẵng lãi cao năm 2019

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *