Cùng nhân viên thăng tiến là một lãnh đạo giỏi

Tạo điều kiện kèm theo cho những người đi sau tiến lên không riêng gì giúp cấp dưới thành công xuất sắc, mà chính nhà quản trị cũng có thời cơ bước lên một vị trí mới với trách nhiệm cao hơn ”. Khi thao tác trong tổ chức triển khai có kế hoạch tăng trưởng một cách chuyên nghiệp và bài bản, những nhà quản trị hạng sang và quản trị nhân sự luôn phải nhận diện những năng lượng, kỹ năng và kiến thức và kinh nghiệm tay nghề cần có so với những vị trí chỉ huy ở những thế hệ tiếp nối. Những người chỉ huy trong tương lai sẽ phải liên tục hành trình dài đi tới những tiềm năng cao hơn, lớn hơn mà thế hệ đi trước chưa thực thi xong .

Cùng nhân viên thăng tiến là một lãnh đạo giỏi

Một chỉ huy giỏi phải cùng nhân viên cấp dưới tăng trưởng

Do vậy, trong các phản hồi đánh giá hoạt động chung của bộ phận do mình trực tiếp quản lý, nhà quản trị cần lồng vào đó cả thông tin đánh giá lẫn kế hoạch phát triển nhân sự cho giai đoạn sau. Những nhân viên dưới quyền khi đó sẽ nhìn vào nhà quản trị để biết cách rèn giũa các kỹ năng mà họ cần có, biết tích lũy thành kinh nghiệm để nâng cao trình độ của bản thân và dễ dàng tiếp nhận những công việc mới. Nhà quản trị cần vừa thực hiện công việc mang tính dẫn dắt, đào tạo nhân viên, vừa tiếp tục hoàn thiện bản thân để bước tiếp lên vị trí cao hơn.Trong mọi tình huống, nhà quản trị luôn phải gánh trách nhiệm về sự tiến bộ của đội ngũ nhân viên dưới quyền và luôn kết nối công việc của họ với các cơ hội phát triển trong doanh nghiệp.

Lập kế hoạch phát triển nhân viên

Nhà quản trị có nghĩa vụ và trách nhiệm chuyển những ý đồ và mong ước của ban chỉ huy doanh nghiệp thành những kế hoạch hành vi cho bộ phận mà mình quản trị, gồm có cả kế hoạch tăng trưởng nhân sự và được cụ thể hóa bằng những chương trình trao đổi, học hỏi kinh nghiệm tay nghề trình độ và những bài học kinh nghiệm mang tính giải quyết và xử lý tình thế, sao cho chúng luôn liên kết với những tiềm năng việc làm của từng cá thể .
Vì những nhân viên cấp dưới có tiềm năng luôn muốn biết họ đã góp phần ra làm sao vào những tiềm năng lớn của doanh nghiệp nên việc nhà quản trị nhìn nhận và tranh luận với họ về những tác dụng việc làm cũng chính là cách giúp sức họ hoàn thành xong thiên chức cá thể .
Thành công của nhân viên cấp dưới cũng là thành công xuất sắc của bản thân Khi giúp nhân viên cấp dưới thăng quan tiến chức, bản thân nhà quản trị cũng tạo dựng sự thành công xuất sắc mới cho chính mình, bởi lẽ :

– Những phản hồi có hiệu quả giúp nâng cao năng lực lãnh đạo của chính nhà quản trị.

– Thực hiện được những kế hoạch tăng trưởng nhân sự chứng tỏ nhà quản trị hoàn thành xong tốt vai trò quản trị nhân sự, góp thêm phần tăng trưởng nguồn lực quý báu cho doanh nghiệp .
– Việc liên kết nhân viên cấp dưới với những tiềm năng của doanh nghiệp cho thấy nhà quản trị nhìn rõ bức tranh tổng thể và toàn diện cả trong hiện tại và tương lai của doanh nghiệp, nhờ đó hàng loạt guồng máy của doanh nghiệp luôn sẵn sàng chuẩn bị thay đổi để thích ứng với thực trạng mới và liên tục vươn lên, mặc dầu có nhiều thử thách đang chờ đón ở phía trước .

Như thế, một khi phát triển đội ngũ nhân viên thành công, nhà quản lý cũng đã sẵn sàng tiến lên, đủ năng lực và trình độ để đảm trách một vị trí quản lý cao hơn

Giúp nhân viên hình dung về sự thành công

Nhà quản trị có trách nhiệm truyền đạt tầm nhìn của ban chỉ huy doanh nghiệp cho những nhân viên cấp dưới của mình, giúp họ hiểu đúng tầm nhìn đó. Việc tiếp theo là khuyến khích nhân viên cấp dưới tăng trưởng tiếp xúc, tạo thiên nhiên và môi trường trao đổi thông tin đa chiều, link nhân viên cấp dưới với mạng lưới hệ thống nội bộ như một nhu yếu không hề thiếu trong sự tăng trưởng nghề nghiệp. Điều này còn nhằm mục đích giúp nhân viên cấp dưới hiểu thêm về những lựa chọn thời cơ nghề nghiệp và tưởng tượng được sự thăng quan tiến chức của họ trong tương lai .
Nhìn chung, những nhân viên cấp dưới luôn nhìn nhận cao những phản hồi mang tính kiến thiết xây dựng của nhà quản trị khi chúng kịp thời, đơn cử, hoàn toàn có thể giúp nhân viên cấp dưới nâng cấp cải tiến cách thao tác và nâng cao hiệu suất lao động. Phản hồi của nhà quản trị cũng là dịp liên kết việc làm của nhân viên cấp dưới với thời cơ tăng trưởng của họ .
>> Làm thế nào để trở thành một người chỉ huy đáng kính ?

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *