Cùng nhân viên thăng tiến là một lãnh đạo giỏi

Cùng nhân viên thăng tiến là một lãnh đạo giỏi

Việc tạo điều kiện cho những nhân viên đi sau tiến lên không chỉ giúp cấp dưới thành công xuất sắc, mà còn là cơ hội cho lãnh đạo thăng tiến với trách nhiệm cao hơn. Trong quá trình triển khai kế hoạch tăng trưởng chuyên nghiệp và bài bản, những lãnh đạo hàng đầu và nhà quản trị nhân sự cần nhận ra năng lượng, kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho vị trí chỉ huy trong thế hệ tương lai. Những lãnh đạo trong tương lai sẽ phải vượt qua những tiềm năng mới lớn hơn những gì thế hệ trước chưa thể hoàn thành.

Lập kế hoạch phát triển nhân viên

Nhà quản trị có nhiệm vụ chuyển ý đồ và mong ước của ban chỉ huy thành những kế hoạch hành động cho bộ phận mà họ quản lý, bao gồm cả kế hoạch tăng trưởng nhân sự và cụ thể hóa thông qua các chương trình trao đổi, học hỏi kỹ năng và trình độ chuyên môn, cũng như các bài học kinh nghiệm giải quyết vấn đề. Điều này giúp những nhân viên cấp dưới hiểu cách rèn giũa các kỹ năng cần thiết, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao trình độ và dễ dàng tiếp nhận công việc mới. Nhà quản trị cần vừa làm công việc dẫn dắt và đào tạo nhân viên, vừa hoàn thiện bản thân để tiến lên vị trí cao hơn. Trong mọi tình huống, nhà quản trị luôn chịu trách nhiệm về sự tiến bộ của đội ngũ nhân viên dưới quyền và liên kết công việc của họ với cơ hội phát triển trong doanh nghiệp.

Xem thêm  Hướng dẫn thay đổi số điện thoại SmartBanking BIDV Online

Giúp nhân viên hình dung về sự thành công

Nhà quản trị có trách nhiệm truyền đạt tầm nhìn của ban chỉ huy doanh nghiệp cho nhân viên cấp dưới, giúp họ hiểu rõ tầm nhìn đó. Tiếp theo đó, cần khuyến khích nhân viên cấp dưới tăng cường giao tiếp, tạo môi trường trao đổi thông tin đa chiều và kết nối nhân viên với mạng lưới hệ thống nội bộ, như một yếu tố không thể thiếu trong quá trình phát triển nghề nghiệp. Điều này giúp nhân viên cấp dưới hiểu rõ hơn về những cơ hội nghề nghiệp và tưởng tượng về sự thăng quan tiến chức trong tương lai. Nhân viên cấp dưới luôn đánh giá cao phản hồi xây dựng của nhà quản trị, vì những phản hồi hiệu quả có thể giúp cải thiện cách làm việc và nâng cao hiệu suất lao động. Phản hồi của nhà quản trị cũng giúp kết nối công việc của nhân viên cấp dưới với cơ hội tăng trưởng của họ.

Để trở thành một lãnh đạo giỏi, hãy cùng nhân viên thăng tiến và tạo dựng thành công cho cả nhóm. Hãy lập kế hoạch phát triển nhân viên và giúp họ hình dung được sự thành công của mình. Tất cả đều có thể thực hiện được, và bạn có thể tìm hiểu thêm tại Wiki Fin.