CTR trong Marketing: Tại sao nó quan trọng và cách tối ưu

CTR (Click Through Rate) là một chỉ số quan trọng trong marketing, đo lường tỷ lệ click vào quảng cáo so với số lần hiển thị. Tỷ lệ CTR không chỉ cho biết hiệu suất của quảng cáo mà còn ảnh hưởng đến điểm chất lượng và quyết định giá trị quảng cáo. Trong bài vi

Xem thêm  CGI: Cách công nghệ này làm thay đổi ngành điện ảnh