NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Table of Contents

Giới thiệu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam ( VietinBank ), tiền thân là Ngân hàng Công thương Việt Nam, được xây dựng vào ngày 26/3/1988, trên cơ sở tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Nghị định số 53 / HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. Ngày 25/12/2008, Ngân hàng Công Thương tổ chức triển khai bán đấu giá CP ra công chúng thành công xuất sắc và thực thi quy đổi thành doanh nghiệp CP. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chính thức niêm yết CP trên Sở thanh toán giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ( HOSE ) từ ngày 16/7/2009 .
Với quy mô Tổng tài sản luôn ở top đầu, thị trường cho vay chiếm gần 12 % thị trường toàn mạng lưới hệ thống, nguồn vốn không thay đổi, nền tảng người mua vững chãi, VietinBank luôn giữ vững vị thế là Ngân hàng Thương mại Nhà nước nòng cốt, trụ cột, dẫn dắt thị trường, góp phần quan trọng vào hiệu quả chung của Ngành ngân hàng cũng như sự tăng trưởng tổng lực kinh tế tài chính xã hội của quốc gia .

Kết thúc năm 2019, với việc thực hiện tái cấu trúc toàn diện hoạt động theo hướng nâng cao tiêu chuẩn hoạt động, chuyển đổi mạnh mẽ mô hình kinh doanh, phương thức kinh doanh, kết quả kinh doanh của VietinBank vượt các mục tiêu kế hoạch, quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp, lợi nhuận hợp nhất đạt hơn 11,7 nghìn tỷ đồng.

Xem thêm  File Excel Tính Các Chỉ Số Tài Chính, File Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Bằng Excel

Bạn đang đọc: NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Bên cạnh đó, VietinBank luôn chú trọng nâng cao tiêu chuẩn hoạt động theo thông lệ tốt của quốc tế; áp dụng phương thức quản trị điều hành tiên tiến của thế giới vào hoạt động, vận hành. Ngoài ra, VietinBank là ngân hàng tiên phong, tiêu biểu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động ngân hàng với sự đầu tư đồng bộ vào hạ tầng công nghệ hiện đại và tập trung phát triển mạnh các giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế.

Đồng thời, VietinBank đã cải thiện mạnh mẽ về chế độ chính sách về tiền lương và đãi ngộ, điều kiện làm việc, giảm áp lực thời gian làm việc, nâng cao mức độ cân bằng công việc và cuộc sống của cán bộ, tăng cường cơ hội học hỏi và phát triển bản thân đối với cán bộ trong hệ thống.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *