Công ty tài chính là gì? Đặc điểm của công ty tài chính

Công ty tài chính là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định. Vậy công ty tài chính là gì?Đặc điểm?

1. Công ty tài chính là gì ?

– Công ty tài chính là mô hình tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước. Tổ chức này có tính năng là sử dụng vốn tự có, vốn kêu gọi và những nguồn vốn khác để cho vay, góp vốn đầu tư ; đáp ứng những dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và triển khai một số ít dịch vụ khác theo pháp luật của pháp lý .Theo Luật tổ chức triển khai tín dụng thanh toán sửa đổi, bổ trợ năm 2017 pháp luật : Tổ chức tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước là mô hình tổ chức triển khai tín dụng thanh toán được thực thi một hoặc một số ít hoạt động giải trí ngân hàng nhà nước theo lao lý, trừ những hoạt động giải trí nhận tiền gửi của cá thể và đáp ứng những dịch vụ giao dịch thanh toán qua thông tin tài khoản của người mua. Tổ chức tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước gồm có công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng nhà nước khác .

Xem thêm  Quên tên đăng nhập Internet Banking VCB phải làm thế nào?

2. Đặc điểm của công ty tài chính

2.1. Mức vốn pháp định

– So với ngân hàng, công ty tài chính có mức vốn pháp định thấp hơn. 

– Theo pháp luật tại Nghị định 86/2019 / NĐ-CP, mức vốn pháp định so với công ty tài chính là 500 tỷ đồng .

2.2. Các mô hình công ty tài chính

– Công ty tài chính tổng hợpCông ty tài chính tổng hợp là công ty tài chính được thực thi những hoạt động giải trí theo lao lý .– Công ty tài chính chuyên ngành+ Công ty tài chính bao thanh toán giao dịch là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động giải trí chính trong nghành nghề dịch vụ bao giao dịch thanh toán .+ Công ty tài chính tín dụng thanh toán tiêu dùng là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động giải trí chính trong nghành nghề dịch vụ tín dụng thanh toán tiêu dùng .+ Công ty cho thuê tài chính là công ty tài chính chuyên ngành, hoạt động giải trí chính là cho thuê tài chính .

2.3. Hoạt động của công ty tài chính

Theo lao lý tại Nghị định 39/2014 / NĐ-CP và Nghị định 16/2019 / NĐ-CP, hoạt động giải trí của công ty tài chính gồm có :

(1) Huy động vốn

Xem thêm: MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN – JobsGO Blog

Xem thêm  Quy trình các bước triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình

Hoạt động kêu gọi vốn của công ty tài chính gồm :– Nhận tiền gửi của những tổ chức triển khai– Phát hành chứng từ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để kêu gọi vốn của tổ chức triển khai– Vay vốn của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, tổ chức triển khai tài chính trong nước và quốc tế theo pháp luật của pháp lý ; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo lao lý của Luật Ngân hàng Nhà nước Nước Ta .( 2 ) Hoạt động cho vay– Cho vay, gồm có cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng ;– Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng ủy quyền, những sách vở có giá khác

(3) Bảo lãnh ngân hàng

Công ty tài chính được bảo lãnh dựa trên uy tín và năng lực tài chính của mình so với người nhận bảo lãnh .( 4 ) Phát hành thẻ tín dụng thanh toán, bao giao dịch thanh toán, cho thuê tài chính và những hình thức cấp tín dụng thanh toán khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đồng ý .>> > Xem thêm Công ty cho thuê tài chính là gì ? Đặc điểm hoạt động giải trí ?

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *