Công ty liên doanh là gì? Đặc điểm và các quy định về công ty liên doanh?

Công ty liên doanh ( Joint Venture Company ) là gì ? Công ty liên doanh trong Tiếng anh là gì ? Đặc điểm về công ty liên doanh ? Các pháp luật về công ty liên doanh ?

Hoạt động góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại yên cầu nhiều yếu tố vững mạnh về vốn, về tri thức và quy mô, cùng với đó là sự tiếp cận của những nhà đầu tư quốc tế đến thị trường Nước Ta khiến cho mô hình công ty liên doanh ngày càng tăng trưởng. Thực chất thuật ngữ công ty liên doanh không được xem là một mô hình công ty, và cũng không được pháp luật đơn cử trong những văn bản pháp lý ở nước ta.

1. Công ty liên doanh là gì ?

Công ty liên doanh hay doanh nghiệp liên doanh được hiểu là doanh nghiệp do hai hoặc nhiều bên công ty hợp tác thành lập tại Việt Nam hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước ngoài; hay là doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam; hoặc do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

Về mặt hình thức, công ty liên doanh thường được xây dựng dưới dạng công ty CP hoặc công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn

Công ty liên doanh bao gồm các loại sau:

– Liên doanh hội nhập phía trước ( Forward integration joint venture ) : theo hình thức này, những bên thỏa thuận hợp tác góp vốn đầu tư cùng nhau trong những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thuộc mảng xuôi dòng – điều này được lí giải là những hoạt động giải trí tiến dần đến việc sản xuất những mẫu sản phẩm hoàn hảo hay Giao hàng đến tận nơi người tiêu dùng ở đầu cuối. – Liên doanh hội nhập phía sau ( Backward integration joint venture ) : là hình thức liên doanh mà ở đó những công ty có tín hiệu chuyển sang những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại thuộc mảng ngược dòng – tức là những hoạt động giải trí tiến dần đến việc sản xuất và khai thác những nguyên vật liệu thô bắt đầu. – Liên doanh mua lại ( Buyback joint venture ) là hình thức liên doanh trong đó những nguồn vào được cung ứng hoặc / và những đầu ra được tiếp đón bởi từng đối tác chiến lược trong liên doanh. – Liên doanh đa tiến trình ( Multistage joint venture ) là hình thức liên doanh trong đó một đối tác chiến lược hội nhập mảng xuôi dòng ( downstream ) trong khi đối tác chiến lược kia hội nhập trong mảng ngược dòng ( upstream ).

Ưu điểm của công ty liên doanh:

Xem thêm  Link Spin Coin Master ngày 12/7/2020 - Iotstartup

+ Sự san sẻ rủi ro đáng tiếc dành cho những đối tác chiến lược trong phần góp phần của mình, điều này làm giảm thiểu gánh nặng so với công ty chiếm hữu hàng loạt. + Có năng lực xâm nhập những thị trường mà một trong những đối tác chiến lược đang hoạt động giải trí. Nhà góp vốn đầu tư việt nam còn có điều kiện kèm theo tiếp cận với công nghệ tiên tiến văn minh, phong thái và trình độ quản trị kinh tế tài chính tiên tiến và phát triển. so với bên quốc tế. + Nâng cao năng lực cạnh tranh đối đầu trên thị trường.

Nhược điểm của công ty liên doanh:

+ Có thể xảy ra tranh chấp giữa những chủ chiếm hữu. + Việc phân loại doanh thu có sự tác động ảnh hưởng trong chủ trương của quốc gia. + Có sự ràng buộc ngặt nghèo trong một pháp nhân chung giữa những bên trọn vẹn khác nhau không chỉ về ngôn từ mà còn về truyền thống cuội nguồn, phong tục, tập quán, phong thái kinh doanh thương mại, do vậy hoàn toàn có thể phát sinh những xích míc không dễ gì xử lý.

2. Công ty liên doanh trong Tiếng anh là gì?

Công ty liên doanh trong Tiếng anh là “Joint Venture Company”.

3. Đặc điểm về công ty liên doanh?

– Đặc điểm cốt lõi nhất về công ty liên doanh là có sự phối hợp cùng góp vốn đầu tư sản xuất kinh doanh thương mại của những nhà đầu tư quốc tế và những nhà đầu tư Nước Ta. – Tỷ lệ góp vốn của mỗi bên sẽ quyết định hành động tới mức độ tham gia quản trị doanh nghiệp, tỷ suất doanh thu được hưởng cũng như rủi ro đáng tiếc mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu. – Doanh nghiệp liên doanh có tư cách pháp nhân theo pháp luật của pháp lý Nước Ta. – Đối tác liên doanh là những doanh nghiệp trong nước hoặc ngoài nước. – Công ty liên doanh được xây dựng như một công ty độc lập

4. Các quy định về công ty liên doanh?

4.1. Đối với công ty liên doanh được thành lập theo hình thức công ty cổ phần.

– Chủ thể : Là những pháp nhân theo pháp luật của pháp lý. – Hồ sơ ĐK : 1. Giấy ý kiến đề nghị ĐK doanh nghiệp. 2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách cổ đông sáng lập ; list cổ đông là nhà đầu tư quốc tế. 4. Bản sao những sách vở sau đây : a ) Giấy tờ pháp lý của cá thể so với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tưnước ngoài là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý ; b ) Giấy tờ pháp lý của tổ chức triển khai so với cổ đông là tổ chức triển khai và văn bản cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền ; sách vở pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai. Đối với cổ đông là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ; c ) Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo pháp luật của Luật Đầu tư.

Xem thêm  Tại sao mã OTP không gửi về điện thoại? 3 Cách lấy mã OTP nhanh nhất

4.2. Đối với công ty liên doanh được xây dựng theo hình thức công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên .

– Chủ thể : Là những pháp nhân theo lao lý của pháp lý. – Hồ sơ ĐK :

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty. 3. Danh sách thành viên. 4. Bản sao những sách vở sau đây : a ) Giấy tờ pháp lý của cá thể so với thành viên là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý ; b ) Giấy tờ pháp lý của tổ chức triển khai so với thành viên là tổ chức triển khai và văn bản cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền ; sách vở pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo ủy quyền của thành viên là tổ chức triển khai. Đối với thành viên là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ; c ) Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo pháp luật của Luật Đầu tư

4.3. Các lao lý chung .

– Trình tự, thủ tục ĐK doanh nghiệp 1. Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được chuyển nhượng ủy quyền thực thi ĐK doanh nghiệp với Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại theo phương pháp sau đây : a ) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại ; b ) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính ; c ) Đăng ký doanh nghiệp mạng thông tin điện tử 2. Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người xây dựng doanh nghiệp nộp hồ sơ ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp. Hồ sơ ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử gồm có những tài liệu theo pháp luật của Luật này và được bộc lộ dưới dạng văn bản điện tử. Hồ sơ ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương tự hồ sơ ĐK doanh nghiệp bằng bản giấy. 3. Tổ chức, cá thể có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo pháp luật của pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử hoặc sử dụng thông tin tài khoản ĐK kinh doanh thương mại để ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 4. Tài khoản ĐK kinh doanh thương mại là thông tin tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp, cấp cho cá thể để thực thi ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Cá nhân được cấp thông tin tài khoản ĐK kinh doanh thương mại chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc ĐK để được cấp và việc sử dụng thông tin tài khoản ĐK kinh doanh thương mại để ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 5. Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ ĐK doanh nghiệp và cấp ĐK doanh nghiệp ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại phải thông tin bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ trợ cho người xây dựng doanh nghiệp. Trường hợp khước từ ĐK doanh nghiệp thì phải thông tin bằng văn bản cho người xây dựng doanh nghiệp và nêu rõ nguyên do. – Mã số doanh nghiệp 1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi xây dựng và được ghi trên Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. 2. Mã số doanh nghiệp được dùng để triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm khác. – Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp gồm có những nội dung đa phần sau đây : 1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp ; 2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp ; 3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và công ty CP ; là tổ chức triển khai so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ; 4. Vốn điều lệ so với công ty. – Tên doanh nghiệp : 1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp gồm có hai thành tố theo thứ tự sau đây : a ) Loại hình doanh nghiệp ; b ) Tên riêng. 2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “ công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ” hoặc “ công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn ” so với công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn ; được viết là “ công ty CP ” hoặc “ công ty CP ” so với công ty CP ; được viết là “ công ty hợp danh ” hoặc “ công ty HD ” so với công ty hợp danh ; được viết là “ doanh nghiệp tư nhân ”, “ DNTN ” hoặc “ doanh nghiệp TN ” so với doanh nghiệp tư nhân. 3. Tên riêng được viết bằng những vần âm trong bảng vần âm tiếng Việt, những chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu. 4. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, Trụ sở, vănphòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên những sách vở thanh toán giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. 5. Căn cứ vào pháp luật tại Điều này và những điều 38, 39 và 41 của Luật này, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có quyền khước từ đồng ý chấp thuận tên dự kiến ĐK của doanh nghiệp.

Xem thêm  Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ mới nhất và cách viết chuẩn

– Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng quốc tế là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng quốc tế hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng quốc tế, tên riêng của doanh nghiệp hoàn toàn có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng quốc tế. 2. Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng quốc tế, tên bằng tiếng quốc tế của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại của doanh nghiệp hoặc trên những sách vở thanh toán giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành. 3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng quốc tế.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *