Công ty hợp danh là gì ? Khái niệm và đặc điểm của công ty hợp danh

Công ty hợp danh là gì ? Đặc điểm của công ty hợp danh như thế nào ? Thủ tục và hồ sơ để thành lập loại hình công ty này cần lưu ý điều gì ? 

Công ty Hợp danh là gì? 

Theo điều 172 luật doanh nghiệp năm trước, công ty hợp danh là doanh nghiệp trong đó :– Phải có tối thiểu 02 thành viên ( là cá thể ) là chủ sở hữu chung của Công ty, cùng nhau kinh doanh thương mại dưới một tên chung. Các thành viên hợp danh phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về những nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty. Ngoài thành viên hợp danh, công ty hoàn toàn có thể có thêm thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn chỉ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào công ty .

– Công ty Hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm : Các mô hình doanh nghiệp

Đặc điểm của công ty hợp danh 

Công ty hợp danh có rất nhiều đặc thù khác với những mô hình công ty khác. Chúng ta cùng nghiên cứu và phân tích những đặc thù đó .

Xem thêm  Cách đổi pass WiFi, mật khẩu WiFi VNPT, FPT, Viettel: Dễ như trở bàn tay

Thành viên công ty hợp danh

Công ty hợp danh phải có tối thiểu 2 thành viên là chủ sở hữu chung công ty gọi là thành viên hợp danh. Ngoài ra hoàn toàn có thể có thành viên góp vốn .Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của những thành viên hợp danh còn lại .Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá thể hoặc nhân danh người khác triển khai kinh doanh thương mại cùng ngành, nghề kinh doanh thương mại của công ty đó để tư lợi hoặc ship hàng quyền lợi của tổ chức triển khai, cá thể khác .Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc hàng loạt phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự đồng ý chấp thuận của những thành viên hợp danh còn lại .

Thực hiện góp vốn và cấp giấy ghi nhận phần vốn góp

– Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn như đã cam kết .– Thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty .– Thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó so với công ty ; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có tương quan hoàn toàn có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định hành động của Hội đồng thành viên .– Tại thời gian góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên được cấp giấy ghi nhận phần vốn góp

Xem thêm  Đề thi tài chính công.pdf (.docx) | Tải miễn phí với 1 click

Tài sản của công ty hợp danh

Tài sản của công ty hợp danh gồm có :– Tài sản góp vốn của những thành viên đã được chuyển quyền chiếm hữu cho công ty ;– Tài sản tạo lập được mang tên công ty ;– Tài sản thu được từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại do những thành viên hợp danh triển khai nhân danh công ty và từ những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty do những thành viên hợp danh nhân danh cá thể thực thi ;

– Các tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Đại diện theo pháp lý và điều hành kinh doanh

Các thành viên hợp danh có quyền đại diện thay mặt theo pháp lý và tổ chức triển khai quản lý và điều hành hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế so với thành viên hợp danh trong thực thi việc làm kinh doanh thương mại hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực hiện hành so với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó .Trong điều hành quản lý hoạt động giải trí kinh doanh thương mại công ty hợp danh, thành viên hợp danh phân công nhau đảm nhiệm những chức vụ quản trị và trấn áp công ty .Khi một số ít hoặc tổng thể thành viên hợp danh cùng thực thi 1 số ít việc làm kinh doanh thương mại thì quyết định hành động được trải qua theo nguyên tắc hầu hết .Hoạt động do thành viên hợp danh thực thi ngoài khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty đều không thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty, trừ trường hợp hoạt động giải trí đó đã được những thành viên còn lại chấp thuận đồng ý .>> Xem thêm : Đặc điểm của Công ty Hợp danh theo luật doanh nghiệp

Xem thêm  Chỉ số EPS là gì? Phân loại & cách tính EPS chuẩn nhất

Thủ tục thành lập công ty hợp danh

Thủ tục xây dựng công ty hợp danh tuân theo những bước sau :

Bước 1. Cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bước 2. Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ. Trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 3. Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ. Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4. Doanh nghiệp Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký quốc gia. Nội dung công bố gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và ngành nghề kinh doanh.

Bước 5: Thông báo mẫu con dấu với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư.

Hồ sơ đề nghị đăng ký thành lập Công ty Hợp danh

– Giấy đề nghi ĐK doanh nghiệp theo Mẫu .– Điều lệ công ty– Danh sách thành viên công ty hợp danh, thành viên góp vốn ( nếu có )

– Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.

Xem thêm : Hồ sơ, thủ tục xây dựng Công ty Hợp danhHãy liên hệ với luật sư của LawKey để được tư vấn không tính tiền phương pháp xây dựng công ty hợp danh :Điện thoại : ( 024 ) 665.65.366 hotline : 0967.59.1128

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *