Phân biệt công ty chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán

Là hai chủ thể hoạt động giải trí tích cực trên kinh doanh thị trường chứng khoán và đều được cấp phép xây dựng bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tuy nhiên, công ty sàn chứng khoán và công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán có vai trò, vị trí và những điểm độc lạ rất lớn trong xây dựng và hoạt động giải trí. LTS LAW xin làm rõ 1 số ít yếu tố tương quan đến công ty sàn chứng khoán và công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán để người sử dụng hoàn toàn có thể hiểu đúng và sử dụng đúng quy mô cho mục tiêu kinh doanh thương mại của mình .

1. Định nghĩa

 

Công ty chứng khoán là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập, hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo giấy phép do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.

Công ty đầu tư chứng khoán là quỹ đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần. Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức là công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ (có tối đa 99 cổ đông, trong đó giá trị vốn góp đầu tư của cổ đông tổ chức tối thiểu phải là 03 tỷ đồng và của cá nhân tối thiểu phải là 01 tỷ đồng) và công ty đầu tư chứng khoán đại chúng (thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng).

2. Hoạt động kinh doanh thương mại

Công ty sàn chứng khoán thực thi một hoặc 1 số ít những nhiệm vụ kinh doanh thương mại sàn chứng khoán gồm có : môi giới sàn chứng khoán, tự doanh sàn chứng khoán, bảo lãnh phát hành sàn chứng khoán, tư vấn góp vốn đầu tư sàn chứng khoán. Ngoài ra, công ty sàn chứng khoán cũng được phân phối 1 số ít dịch vụ kinh tế tài chính theo lao lý của pháp lý sàn chứng khoán .
Công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán triển khai việc góp vốn đầu tư vào những loại sàn chứng khoán, những loại bất động sản và gia tài khác cung ứng những điều kiện kèm theo để đưa vào kinh doanh thương mại. Hoạt động của công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán phải tuân thủ một số ít hạn chế theo lao lý pháp lý, ví dụ điển hình như không được kinh doanh thương mại, sản xuất và phân phối dịch vụ, không được phát hành sàn chứng khoán ra công chúng ngoại trừ trường hợp chào bán CP lần đầu ra công chúng để xây dựng công ty, hoặc phát hành CP cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ hoặc phát hành CP để quy đổi trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập và một số ít hạn chế khác tùy thuộc vào mô hình công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán riêng không liên quan gì đến nhau hay công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán đại chúng .

3. Tỷ lệ chiếm hữu của nhà đầu tư quốc tế

Đối với công ty sàn chứng khoán, từ ngày 01/07/2016, tổ chức triển khai quốc tế phân phối những điều kiện kèm theo sau thì được chiếm hữu từ 51 % trở lên vốn điều lệ của công ty sàn chứng khoán tại Nước Ta :

  • Quy định tại Khoản 6, 10 Điều 71 Nghị định số 58/2012 / NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của nhà nước lao lý cụ thể và hướng dẫn thi hành 1 số ít điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Luật chứng khoán và Khoản 21, 24 Điều 1 Nghị định số 60/2015 / NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm năm ngoái của nhà nước sửa đổi, bổ trợ 1 số ít Điều của Nghị định 58/2012 / NĐ-CP .
  • Được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu của tổ chức triển khai quốc tế trải qua việc mua CP hoặc phần vốn góp để chiếm hữu từ 51 % trở lên vốn Điều lệ của tổ chức triển khai kinh doanh thương mại sàn chứng khoán tại Nước Ta .
  • Được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu của tổ chức triển khai kinh doanh thương mại sàn chứng khoán tại Nước Ta trải qua việc được cho phép tổ chức triển khai quốc tế mua CP hoặc phần vốn góp để chiếm hữu từ 51 % trở lên vốn Điều lệ, trừ trường hợp tổ chức triển khai quốc tế triển khai chào mua công khai minh bạch theo lao lý pháp lý sàn chứng khoán .
  • Chỉ được sử dụng vốn chủ sở hữu và những nguồn vốn hợp pháp khác để mua CP hoặc phần vốn góp và không thuộc những trường hợp hạn chế chiếm hữu theo pháp luật tại Điểm c Khoản 7 và Điểm c Khoản 8 Điều 71 Nghị định 58/2012 / NĐ-CP .
  • Báo cáo kinh tế tài chính năm gần nhất tính đến thời Điểm nộp hồ sơ của tổ chức triển khai quốc tế ( hoặc báo cáo giải trình kinh tế tài chính hợp nhất năm gần nhất trong trường hợp tổ chức triển khai quốc tế là công ty mẹ ) được lập và truy thuế kiểm toán theo pháp luật của pháp lý quốc tế tương thích với chuẩn mực kế toán và truy thuế kiểm toán quốc tế .
Xem thêm  Indochine imex., JSC

Còn những nhà đầu tư quốc tế là cá thể, tổ chức triển khai khác chỉ được chiếm hữu dưới 51 % vốn điều lệ của công ty sàn chứng khoán .

Đối với công ty đầu tư chứng khoán, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư không hạn chế vào cổ phiếu của công ty đầu tư chứng khoán. Trường hợp điều lệ công ty đầu tư chứng khoán có quy định cho phép nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu trên 49% vốn điều lệ, công ty đầu tư chứng khoán phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và chịu sự điều chỉnh bởi các quy định pháp luật về hạn chế sở hữu áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.

4. Điều kiện kinh doanh thương mại

Đối với công ty sàn chứng khoán, để xây dựng và hoạt động giải trí, cần phân phối bốn nhóm điều kiện kèm theo sau :

  • Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị:

Có trụ sở thao tác bảo vệ cho hoạt động giải trí kinh doanh thương mại sàn chứng khoán ; có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng, mạng lưới hệ thống máy tính, ứng dụng ship hàng cho hoạt động giải trí nghiên cứu và phân tích góp vốn đầu tư, nghiên cứu và phân tích và quản trị rủi ro đáng tiếc, tàng trữ, dữ gìn và bảo vệ chứng từ, tài liệu và những thiết bị bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật an ninh cho trụ sở thao tác của công ty tương thích với pháp luật về quá trình nhiệm vụ về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại sàn chứng khoán. Đối với nhiệm vụ bảo lãnh phát hành sàn chứng khoán và tư vấn góp vốn đầu tư sàn chứng khoán thì không phải cung ứng điều kiện kèm theo về trang bị, thiết bị .

  • Điều kiện về vốn:

Xem thêm  Chuyên ngành Đầu tư Tài chính của UEH được Viện CFA (Hoa Kỳ) công nhận đạt chuẩn - Như Thế https://wikifin.net

Vốn đã góp tại thời gian xây dựng công ty tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo lao lý tại Khoản 1, 2 Điều 71 Nghị định 58/2012 / NĐ-CP, đơn cử như sau :
+ Môi giới sàn chứng khoán : 25 tỷ đồng Nước Ta ;
+ Tự doanh sàn chứng khoán : 50 tỷ đồng Nước Ta ;
+ Bảo lãnh phát hành sàn chứng khoán : 165 tỷ đồng Nước Ta ;
+ Tư vấn góp vốn đầu tư sàn chứng khoán : 10 tỷ đồng Nước Ta .
Đối với tổ chức triển khai ý kiến đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nhiệm vụ kinh doanh thương mại, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nhiệm vụ ý kiến đề nghị cấp phép .

  • Điều kiện về nhân sự:

Tổ chức dự tính kinh doanh thương mại sàn chứng khoán cần phải có list dự kiến về nhân sự công ty, trong đó có tối thiểu 03 người hành nghề sàn chứng khoán tương thích cho mỗi nhiệm vụ kinh doanh thương mại ý kiến đề nghị cấp phép xây dựng và hoạt động giải trí. Có Tổng Giám đốc ( Giám đốc ) công ty sàn chứng khoán và phải phân phối những tiêu chuẩn sau :
+ Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt tù hoặc bị TANDTC cấm hành nghề kinh doanh thương mại theo pháp luật pháp lý ;
+ Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tay nghề thao tác tại những bộ phận nhiệm vụ trong nghành kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước, sàn chứng khoán hoặc tại bộ phận kinh tế tài chính, kế toán, góp vốn đầu tư trong doanh nghiệp khác và có kinh nghiệm tay nghề quản trị điều hành quản lý tối thiểu 02 năm ;
+ Có Chứng chỉ hành nghề nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính hoặc Chứng chỉ hành nghề quản trị quỹ ;
+ Không bị xử phạt theo pháp lý sàn chứng khoán và kinh doanh thị trường chứng khoán trong vòng 06 tháng gần nhất tính đến thời gian nộp hồ sơ ;

  • Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn:

Cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn phân phối những pháp luật tại Khoản 5, 6, 7 và 10 Điều 71 Nghị định 58/2012 / NĐ-CP, pháp luật so với nhà đầu tư quốc tế tại Khoản 21, 24 Điều 1 Nghị định 60/2015 / NĐ-CP và so với trường hợp công ty sàn chứng khoán được tổ chức triển khai dưới mô hình công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng nhà nước thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức triển khai quốc tế phân phối lao lý tại Điều 4 Nghị định 86/2016 / NĐ-CP .
Đối với công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán, những điều kiện kèm theo cần thỏa mãn nhu cầu nhờ vào vào việc công ty dự kiến xây dựng là công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán đại chúng, công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán riêng không liên quan gì đến nhau ủy thác vốn hay công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán riêng không liên quan gì đến nhau tự quản trị vốn. Các điều kiện kèm theo đơn cử được bộc lộ trong bảng dưới .

Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

Có vốn thực góp tối thiểu là 50 tỷ đồng Nước Ta ;

Có tối thiểu một trăm ( 100 ) cổ đông, không kể cổ đông là nhà đầu tư sàn chứng khoán chuyên nghiệp ;

Xem thêm  Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại An Khánh

Tài sản được lưu ký tại ngân hàng nhà nước giám sát ;

Tối thiểu hai phần ba ( 2/3 ) số thành viên hội đồng quản trị phải độc lập với công ty quản trị quỹ, ngân hàng nhà nước giám sát theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 80 Nghị định 58/2012 / NĐ-CP ;

Do một công ty quản trị quỹ quản trị .

Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ ủy thác vốn

Có vốn thực góp tối thiểu là 50 tỷ đồng Nước Ta ;

Có tối đa là chín mươi chín ( 99 ) cổ đông, không tính nhà đầu tư sàn chứng khoán chuyên nghiệp. Trong đó, mỗi cổ đông là tổ chức triển khai phải góp tối thiểu là 03 tỷ đồng Vỉệt Nam và cổ đông cá thể phải góp tối thiểu 01 tỷ đồng Nước Ta .

Tài sản được lưu ký tại ngân hàng nhà nước giám sát ;

Tối thiểu hai phần ba ( 2/3 ) số thành viên hội đồng quản trị phải độc lập với công ty quản trị quỹ, ngân hàng nhà nước giám sát theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 80 Nghị định 58/2012 / NĐ-CP ;

Do một công ty quản trị quỹ quản trị .

Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn

Có vốn thực góp tối thiểu là 50 tỷ đồng Nước Ta ;

Có tối đa là chín mươi chín ( 99 ) cổ đông, không tính nhà đầu tư sàn chứng khoán chuyên nghiệp. Trong đó, mỗi cổ đông là tổ chức triển khai phải góp tối thiểu là 03 tỷ đồng Vỉệt Nam và cổ đông cá thể phải góp tối thiểu 01 tỷ đồng Nước Ta ;

Tài sản phải được lưu ký tại ngân hàng nhà nước lưu ký ;

Cổ đông trong nước của công ty góp vốn đầu tư sàn chứng khoán riêng không liên quan gì đến nhau phải là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hoặc tổ chức triển khai kinh doanh thương mại sàn chứng khoán hoặc doanh nghiệp bảo hiểm hoặc thành viên hội đồng quản trị, Giám đốc ( Tổng Giám đốc ), Phó Giám đốc ( Phó Tổng Giám đốc ) của công ty dự kiến xây dựng ;

Giám đốc ( Tổng Giám đốc ), Phó Giám đốc ( Phó Tổng Giám đốc ), nhân viên cấp dưới nhiệm vụ phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tay nghề trong hoạt động giải trí quản lý tài sản và nghiên cứu và phân tích góp vốn đầu tư, có chứng từ hành nghề quản trị quỹ hoặc những chứng từ quốc tế theo lao lý của Bộ Tài chính .

5. Thủ tục xây dựng

Để thành lập công ty chứng khoán, Quý khách hàng cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đối với công ty đầu tư chứng khoán, thủ tục thành lập có sự khác nhau giữa công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ. Cụ thể, để thành lập công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ chỉ cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tuy nhiên, đối với công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, cần thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận phát hành cổ phiếu ra công chúng trước, sau đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty quản lý quỹ báo cáo kết quả đợt chào bán và nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.

Xem thêm:

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

 

Liên hệ LTS LAW

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *