Công ty mẹ là gì? Công ty con là gì? Thế nào là công ty mẹ con?

Công ty mẹ là gì ? Công ty con là gì ? Thế nào là công ty mẹ con ? Thế nào là công ty mẹ, công ty con ? Quy định của pháp lý doanh nghiệp về công ty mẹ, công ty con .

Công ty mẹ, công ty con là khái niệm được nhiều người nhắc đến trong hoạt động giải trí doanh nghiệp. Tuy nhiên khái niệm này được pháp lý nước ta lao lý như thế nào thì vẫn còn nhiều người chưa nắm rõ. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về yếu tố trên.

1. Công ty mẹ là gì ? Công ty con là gì ?

Việc nhận định như thế nào là một công ty mẹ có thể dựa vào các yếu tố như số vốn đóng góp, quyền quản lý, điều hành hoặc quyền đưa ra quyết định,… của một công ty đối với một công ty khác. Chẳng hạn một công ty A sẽ được coi là công ty mẹ của công ty B nếu đáp ứng được một trong ba yếu tố sau:

– Công ty A có chiếm hữu tối thiểu 50 % trở lên vốn điều lệ hoặc tổng số CP đại trà phổ thông của công ty B. – Công ty A được quyền đưa ra quyết định hành động so với việc sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của công ty B. – Hoặc công ty A có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định hành động chỉ định đa phần hoặc toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty B. Điều 189 Luật doanh nghiệp năm năm trước. còn pháp luật về công ty mẹ, công ty con như sau : – Một công ty là công ty con thì sẽ không được góp vốn đầu tư góp vốn, mua CP của công ty mẹ. – Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua CP để sở hữu chéo lẫn nhau. Nếu là những công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có chiếm hữu tối thiểu 65 % vốn Nhà nước không được cùng nhau góp vốn xây dựng doanh nghiệp.

2. Thế nào là công ty mẹ con?

Cụ thể hơn Nghị định 96/2015 / ND-CP Nghị định pháp luật cụ thể một số ít điều của Luật doanh nghiệp có hướng dẫn về yếu tố này :

Thứ nhất, góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp bao gồm góp vốn, mua cổ phần để thành lập doanh nghiệp mới, mua phần vốn góp, cổ phần của doanh nghiệp đã thành lập.

Xem thêm: Công ty con chưa hợp nhất là gì? Đặc điểm và ví dụ về công ty con chưa hợp nhất

Thứ hai, sở hữu chéo là việc đồng thời hai doanh nghiệp có sở hữu phần vốn góp, cổ phần của nhau.

Thứ ba, cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp là trường hợp tổng số cổ phần, phần vốn góp của các công ty này sở hữu bằng hoặc lớn hơn 51% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty có liên quan.

Thứ tư, chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị của các công ty có liên quan chịu trách nhiệm bảo đảm tuân thủ đúng quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp khi quyết định góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của công ty khác. Trong trường hợp này, Chủ tịch công ty hoặc thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị của công ty có liên quan cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra cho công ty khi vi phạm các quy định tại Điều này.

Xem thêm  Tổng đài SCB hỗ trợ 24/7 - Hotline chăm sóc khách hàng

Thứ năm, cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối đăng ký thay đổi thành viên, cổ đông công ty nếu trong quá trình thụ lý hồ sơ phát hiện việc góp vốn, mua cổ phần thành lập doanh nghiệp hoặc chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp liên quan vi phạm quy định tại các Khoản 2 và 3 Điều 189 Luật Doanh nghiệp.

Thứ sáu, Các công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 có quyền mua bán, chuyển nhượng, tăng, giảm phần vốn góp, số cổ phần nhưng không được làm tăng tỷ lệ sở hữu chéo hiện có.

the-nao-la-cong-ty-me-cong-ty-con

Luật sư tư vấn pháp luật về công ty mẹ, công ty con: 1900.6568

Luật doanh nghiệp năm năm trước ghi nhận rõ về quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm giữa công ty mẹ và công ty con, theo đó :

Xem thêm: Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

Tùy thuộc vào mô hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo lao lý tương ứng của Luật này và pháp luật khác của pháp lý có tương quan. Hợp đồng, thanh toán giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực thi độc lập, bình đẳng theo điều kiện kèm theo vận dụng so với những chủ thể pháp lý độc lập. Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại trái với thông lệ kinh doanh thương mại thông thường hoặc triển khai hoạt động giải trí không sinh lợi mà không đền bù hài hòa và hợp lý trong năm kinh tế tài chính có tương quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về thiệt hại đó. Người quản trị của công ty mẹ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại lao lý tại khoản 3 Điều này phải trực tiếp cùng công ty mẹ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những thiệt hại đó. Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo lao lý tại khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có chiếm hữu tối thiểu 1 % vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con. Trường hợp hoạt động giải trí kinh doanh thương mại như lao lý tại khoản 3 Điều này do công ty con thực thi đem lại quyền lợi cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi đó phải trực tiếp cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại. Như vậy hoàn toàn có thể hiểu rằng công ty mẹ là một công ty A chiếm hữu một phần chính hoặc hàng loạt số CP của một công ty khác để hoàn toàn có thể trấn áp quản lý và những hoạt động giải trí của công ty B ( công ty con ). Công ty con là một quy mô doanh nghiệp được doanh nghiệp khác đứng ra xây dựng và cung ứng vốn để hoàn toàn có thể hoạt động giải trí trong 1 số ít nghành tương ứng với doanh nghiệp đó. Luật Doanh nghiệp năm năm trước đã pháp luật đơn cử về mối quan hệ, giữa công ty mẹ – công ty con, mối liên hệ trong quy mô này ngoài về vốn còn về hoạt động giải trí, công ty mẹ nắm quyền trấn áp, chi phối xu thế, điều phối hoạt động giải trí và quyết định hành động những yếu tố quan trọng về nhân sự và sản xuất kinh doanh thương mại của công ty con theo kế hoạch chung so với công ty con.

Xem thêm  Columbia Records - Wikipedia

3. Cách xác định công ty mẹ, công ty con

Tóm tắt câu hỏi:

Công ty CP có 3 cổ đông có 6 thành viên hội đồng quản trị ; 1 cổ đông chiếm 50 % vốn điều lệ công ty và 3 thành viên hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ quản trị hội đồng quản trị ; 3 thành viên hội đồng quản trị khác do 2 cổ đông khác. Xin hỏi trong trường hợp này, cổ đông giữ 50 % có phải là công ty mẹ của công ty CP đó không ?

Luật sư tư vấn:

Xem thêm: Công ty mẹ bảo lãnh cho công ty con vay vốn ngân hàng

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho công ty chúng tôi, về yếu tố của bạn công ty chúng tôi xin vấn đáp như sau : Công ty CP theo pháp luật tại Điều 110 Luật doanh nghiệp năm năm trước. như sau : “ 1. Công ty CP là doanh nghiệp, trong đó : a ) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là CP ; b ) Cổ đông hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai, cá thể ; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa ; c ) Cổ đông chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp ; d ) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền CP của mình cho người khác, trừ trường hợp lao lý tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này. 2. Công ty CP có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp .

Xem thêm: Công ty con có được tham gia đấu thầu do công ty mẹ là chủ đầu tư?

3. Công ty CP có quyền phát hành CP những loại để kêu gọi vốn. ” Việc tổ chức triển khai, quản trị công ty CP được lao lý tại những điều từ Điều 149 đến Điều 152 Luật doanh nghiệp năm năm trước. như sau : – Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định hành động, thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. – Hội đồng quản trị quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được pháp luật đơn cử tại Điều lệ công ty. – Thành viên Hội đồng quản trị phải có những tiêu chuẩn và điều kiện kèm theo sau đây : + Có năng lượng hành vi dân sự vừa đủ, không thuộc đối tượng người dùng không được quản trị doanh nghiệp ; + Có trình độ trình độ, kinh nghiệm tay nghề trong quản trị kinh doanh thương mại của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty pháp luật khác ; + Thành viên Hội đồng quản trị công ty hoàn toàn có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác ; + Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản trị khác của công ty ; không được là người có tương quan của người quản trị, người có thẩm quyền chỉ định người quản trị công ty mẹ. – Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm quản trị. quản trị Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp pháp luật tại khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp năm trước và Điều lệ công ty, pháp lý về sàn chứng khoán không có pháp luật khác. Theo đó, số lượng thành viên hội đồng quản trị là 6 thành viên do Điều lệ công ty lao lý là không trái pháp lý tuy nhiên nội dung bạn cung ứng là 3 thành viên hội động quản trị nắm giữ chức quản trị quản trị là không đúng mực bởi quản trị hội đồng quản trị là chức vụ quản ký cho 1 cá thể là thành viên hội đồng quản trị. Nội dung này phải được hiểu là : trong công ty có 1 cổ đông chiếm giữ 50 % vốn điều lệ, cổ đông này cử 3 thành viên tham gia hội đồng quản trị, trong đó có 1 người giữ chức vụ quản trị hội đồng quản trị. Điều 189 Luật doanh nghiệp năm năm trước. lao lý về công ty mẹ, công ty con với nội dung sau đây : “ 1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây : a ) Sở hữu trên 50 % vốn điều lệ hoặc tổng số CP đại trà phổ thông của công ty đó ; b ) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định hành động chỉ định đa phần hoặc toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó ; c ) Có quyền quyết định hành động việc sửa đổi, bổ trợ Điều lệ của công ty đó. ”

Xem thêm  Cách kiếm tiền từ việc giải bài tập về nhà online, qua điện thoại - BYTUONG

Theo đó, trong trường hợp này cổ đông chiếm giữ 50% vốn điều lệ của công ty mà bạn đề cập được hiểu là một công ty khác, tuy nhiên chưa đủ điều kiện để trở thành công ty của công ty có phần vốn góp bởi:

– Không chiếm hữu trên 50 % vốn điều lệ ( chiếm 50 % vốn điều lệ ) ; – Không có quyền chỉ định hầu hết hoặc tổng thể những thành viên hội đồng quản trị ( 3/6 thành viên ) ; – Không có quyền sửa đổi, bổ trợ Điều lệ công ty ( thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông ).

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *