CÔNG NỢ LÀ GÌ? – Hoangnamtax

CÔNG NỢ LÀ GÌ?

Một doanh nghiệp khi có phát sinh những nhiệm vụ mua, bán mẫu sản phẩm sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ … hoặc phát sinh thanh toán giao dịch tiền trong kỳ với một cá thể / tổ chức triển khai khác, số tiền còn lại nợ sang kỳ sau được gọi tắt là nợ công. Người đảm nhiệm việc theo dõi nợ công này với người mua được gọi là kế toán nợ công .
Công nợ được chia thành 2 loại : nợ công phải thu và nợ công phải trả .

  • Công nợ phải thu: bao gồm tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa thu được tiền, hay các khoản đầu tư tài chính.

Kế toán nợ công cần theo dõi theo từng đối tượng người tiêu dùng đơn cử, riêng không liên quan gì đến nhau và cần phân loại nhóm đối tượng người dùng nhằm mục đích trấn áp nợ công hiệu suất cao ( đối tượng người tiêu dùng nhà cung ứng, người mua, nhân viên cấp dưới … )

  • Công nợ phải trả: bao gồm khoản phải trả cho nhà cung cấp về vật tư, công cụ dụng cụ, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ…mà doanh nghiệp chưa thanh toán tiền. Cũng giống như công nợ phải thu, kế toán cần theo dõi công nợ phải trả theo từng đối tượng.

Ngoài những công nợ chính cần kiểm soát để đảm bảo dòng tiền của công ty thì kế toán còn theo dõi các khoản công nợ phải thu khác như: các khoản thu hộ nội bộ, tạm ứng, thu tiền bồi thường hay trừ lương nhân viên do làm mất mát hư hỏng hàng hóa… và các khoản công nợ phải trả khác như phải trả nội bộ, phải trả công nhân viên (tiền lương, trợ cấp), phải trả phải nộp cho nhà nước….

Tất cả những nợ công được kế toán update kịp thời khi có phát sinh ; cuối tháng tổng hợp, so sánh số liệu với những đối tượng người dùng nợ công. Nếu nợ công 2 bên khớp nhau thì chốt số báo cáo giải trình tháng, đồng thời kế toán nợ công có trách nhiệm đốc thúc những đối tượng thanh toán những khoản nợ phải trả đúng hạn. Thường ở những doanh nghiệp sẽ làm Giấy Đề nghị thanh toán giao dịch gửi những đối tượng người dùng nợ công để bên kia làm thủ tục trả tiền cho doanh nghiệp mình .
Trường hợp nợ công không được giao dịch thanh toán trong tháng thì kế toán liên tục treo trên thông tin tài khoản 331 và chuyển số dư vào tháng sau theo dõi tiếp .

NHỮNG LƯU Ý VỀ QUẢN LÝ CÔNG NỢ

  • Đối với công nợ phải thu:

+ Cần hạch toán chi tiết từng đối tượng, từng lần phát sinh, theo dõi hạn thanh toán để đôn đốc khách hàng thanh toán đúng hạn.

+ Chứng từ tương quan nợ công người mua cần tập hợp không thiếu và tàng trữ cẩn trọng. Cuối tháng so sánh nợ công cần có biên bản so sánh có chữ ký xác nhận của hai bên .
+ Đối với những khoản nợ công quá hạn hoặc khó đòi, kế toán cần báo cáo giải trình với cấp trên trực tiếp quản trị một cách kịp thời để có hướng xử lý sớm, tránh để thực trạng thất thoát tiền của công ty một thời hạn dài, dẫn đến thực trạng sử dụng nguồn tiền không hiệu suất cao .

  • Đối với công nợ phải trả:

+ Cần hạch toán chi tiết từng đối tượng, theo dõi sát sao và kiểm soát tốt hạn thanh toán cho nhà cung cấp, nhằm bảo đảm chữ tín của doanh nghiệp.

+ Các khoản phải trả cho nhà nước, người lao động cần thực thi chi đúng thời hạn, đúng luật lao động .
+ Đối với những khoản nợ phải trả chưa có hóa đơn, kế toán cần theo dõi cụ thể ở ngoài, khi có Hóa đơn cần update kịp thời vào sổ sách .
Trên đây là những kiến thức và kỹ năng cơ bản giúp bạn hiểu được Công nợ là gì. Và trấn áp nợ công là việc quan trọng cần phải được kế toán theo dõi một cách liên tục, nhằm mục đích quản trị tốt dòng tiền của Doanh nghiệp .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *