Các công cụ của tín dụng xanh

TCCTThS. DƯƠNG THỊ THANH TÂN (Bộ môn Tài chính – Kế toán, Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp)

TÓM TẮT:

Tài chính xanh (TCX) đang bao phủ và trở thành xu thế phổ biến trên tại các quốc gia trên thế giới trong thu hút vốn đầu tư vào các hoạt động giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu gây ra. TCX chỉ có thể phát huy tối đa hiệu quả trong thu hút vốn từ các nhà đầu tư khi có sự tăng trưởng của các công cụ tín dụng đầy sáng tạo nhằm thu hút mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Hiện nay, tại Việt Nam, các công cụ của TCX vẫn còn hạn chế, dẫn tới hiệu quả thu hút vốn còn chưa cao. Bài nghiên cứu này thực hiện nhằm giới thiệu một số công cụ tín dụng xanh đang áp dụng tại các quốc gia trên thế giới, qua đó đề xuất một số công cụ tín dụng xanh phù hợp nhằm nâng cao khả năng thu hút vốn cho TCX tại Việt Nam.

Từ khóa: tài chính xanh, công cụ, tín dụng.

1. Đặt vấn đề

TCX đang bao trùm khắp toàn thế giới và có tiềm năng tăng trưởng can đảm và mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Các công cụ thu nhập cố định và thắt chặt được dán nhãn xanh đã được công nhận trên khoanh vùng phạm vi toàn thế giới là chiêu thức hiệu suất cao để khuynh hướng vốn góp vốn đầu tư vào những hoạt động giải trí giảm thiểu biến hóa khí hậu cũng như những dự án Bất Động Sản bền vững và kiên cố và thích ứng với đổi khác khí hậu. Song song với sự tăng trưởng của TCX là sự tăng trưởng và tăng trưởng của những công cụ tín dụng đầy phát minh sáng tạo lôi cuốn được mức độ chăm sóc ngày càng tăng của những nhà đầu tư như những khoản vay và trái phiếu xanh, khoản vay và trái phiếu xã hội, khoản vay và trái phiếu ESG, khoản vay và trái phiếu vững chắc và những loại sản phẩm chỉ số xanh .
Hiện nay, ở Nước Ta đang thử nghiệm phát hành trái phiếu xanh lôi cuốn vốn cho những dự án Bất Động Sản xanh và tiến hành tín dụng xanh tại những ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, để ngày càng lôi cuốn được vốn góp vốn đầu tư cho TCX nhằm mục đích ứng phó với đổi khác khí hậu, Nước Ta cần thôi thúc phát hành thêm những công cụ kinh tế tài chính ngoài trái phiếu xanh. Bài điều tra và nghiên cứu này được thực thi nhằm mục đích nhận định và đánh giá sự tăng trưởng của TCX tại Nước Ta, cũng như yêu cầu một số ít công cụ TCX để nâng cao năng lực lôi cuốn vốn cho TCX .

2. Sự phát triển của TCX tại Việt Nam

TCX đang tăng trưởng tại Nước Ta với vận tốc nhanh và là một động lực thôi thúc hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh tế tài chính vượt bậc. Điều này sẽ góp thêm phần tạo ra tiềm năng vốn cho góp vốn đầu tư vào những nghành, dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư xanh vốn nhận được ít sự quan tâm tư những nhà đầu tư hơn so với những nghành nghề dịch vụ khác. Hiện nay, Nước Ta đã khai thác công cụ nợ xanh là trái phiếu địa phương xanh những công cụ vốn chủ sở hữu, được tương hỗ theo những chính sách tăng cường tín dụng và những giải pháp san sẻ rủi ro đáng tiếc khác. Ngoài ra, 1 số ít ngân hàng nhà nước cũng đã trong bước đầu tiến hành 1 số ít mô hình tín dụng xanh. Tuy nhiên, những công cụ này vẫn còn ít dẫn tới sự lôi cuốn so với những nhà đầu tư cũng một phần do những nhà đầu tư có rất ít sự lựa chọn trong việc góp vốn đầu tư vào công cụ tương thích nhằm mục đích mang lại hiệu suất cao tối đa .
TCX đang tăng trưởng tại Nước Ta với lộ trình đã được cụ thể hóa trong những văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước. Trong tương lai, việc thôi thúc góp vốn đầu tư vững chắc sẽ hầu hết phủ thuộc vào cam kết của nhà nước Nước Ta về yếu tố xanh hóa nền kinh tế tài chính. Bất kỳ chủ trương nào khuyến khích góp vốn đầu tư công vào hạ tầng xanh cũng đều hoàn toàn có thể đưa Việt Nam tiến theo lộ trình tăng trưởng bền vững và kiên cố trong dài hạn – gửi một tín hiệu quan trọng tới thị trường và tạo cho quốc gia thời cơ tiếp cận vốn mới .
Năm 2012, cơ quan chính phủ Nước Ta đã phê duyệt lan rộng ra “ Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh ” thời kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, với tiềm năng kiến thiết xây dựng nền kinh tế tài chính hiệu suất cao và bền vững và kiên cố, tương hỗ thực thi kế hoạch vương quốc về biến hóa khí hậu. Năm 2020, nhà nước và những Bộ tương quan hoàn toàn có thể dựa vào tầm nhìn này thiết lập khung TCX và tăng trưởng những công cụ TCX nhằm mục đích tương hỗ kinh tế tài chính cho những dự án Bất Động Sản xanh .
Gần 30 tỉnh ( thành phố ) tại Nước Ta đã thiết kế xây dựng và tiến hành Kế hoạch hành vi Tăng trưởng xanh. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, do chính quyền sở tại cấp tỉnh sẽ trở thành tác nhân then chốt trong việc tạo điều kiện kèm theo cho góp vốn đầu tư xanh khi tiến hành những chủ trương về biến hóa khí hậu theo hướng phi tập trung chuyên sâu. Chính quyền cấp tỉnh hoàn toàn có thể được cho phép góp vốn đầu tư xanh vào những nghành hạ tầng xanh, giao thông vận tải công cộng, nguồn năng lượng tái tạo và hiệu suất cao nguồn năng lượng trải qua những khuyễn mãi thêm thuế, cũng như những pháp luật và tổ chức triển khai thể chế hiệu suất cao. Điều này hoàn toàn có thể thực thi dưới hình thức đối tác chiến lược công tư, với năng lực gỡ bỏ gánh nặng kinh tế tài chính địa phương và kinh tế tài chính nhà nước. Điều này cũng hoàn toàn có thể được thực thi trải qua việc phát hành trái phiếu xanh của chính quyền sở tại địa phương .

3. Tình hình phát hành các công cụ của thị trường TCX tại Việt Nam

Tại Nước Ta lúc bấy giờ, công cụ hầu hết của TCX được sử dụng là trái phiếu xanh. Theo pháp luật được phát hành bởi nhà nước, trái phiếu xanh gồm 3 loại : trái phiếu doanh nghiệp xanh, trái phiếu chính phủ xanh và trái phiếu chính quyền sở tại địa phương xanh .
Tính đến nay, việc phát hành chính thức trái phiếu doanh nghiệp xanh tại Nước Ta vẫn chưa được thực thi do thiếu khung pháp lý tương thích tương hỗ phát hành loại trái phiếu này. Tuy nhiên, với sự sinh ra của Nghị định 163 và thị trường kinh tế tài chính đang tăng trưởng tại Nước Ta, trái phiếu doanh nghiệp xanh dự kiến sẽ sớm xuất hiện trên thị trường trái phiếu Nước Ta .
Đối với trái phiếu chính quyền sở tại địa phương xanh, vào tháng 2/2016, Nước Ta đã thử nghiệm phát hành tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Bà Rịa – Vũng Tàu có mệnh giá bằng đồng Nước Ta tiên phong, được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hà Nội. Đợt phát hành này là hiệu quả của chương trình thử nghiệm giữa Bộ Tài chính và Cơ quan Hợp tác quốc tế Đức ( GIZ ) nhằm mục đích chuẩn bị sẵn sàng thị trường cho những đợt phát hành trong tương lai. Tính đến nay, tổng giá trị trái phiếu xanh được phát hành tại Nước Ta đã đạt 27 triệu USD và số lượng này có tiềm năng liên tục tăng lên. Các đơn vị chức năng phát hành là chính quyền sở tại địa phương mở ra thị trường trái phiếu xanh tại Nước Ta và cho đến thời gian hiện tại là những cơ quan chính quyền sở tại địa phương duy nhất phát hành trái phiếu xanh trong thị trường ASEAN. Các đơn vị chức năng phát hành tiềm năng trong khu vực nhà nước, ví dụ như Ngân hàng Phát triển Nước Ta, Ngân hàng Chính sách Xã hội và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Nước Ta hoàn toàn có thể hỗ trợ chiến lược Tăng trưởng Xanh Nước Ta và thôi thúc sự tăng trưởng bền vững và kiên cố của vương quốc bằng cách tăng cường khuyến khích góp vốn đầu tư xanh .
Đối với trái phiếu chính phủ xanh, Nước Ta đang đứng trước thời cơ quan trọng để phát hành loại trái phiếu này. Đây là loại trái phiếu hoàn toàn có thể hỗ trợ vốn cho hàng loạt dự án Bất Động Sản hạ tầng, gồm có cả những loại dự án Bất Động Sản đang tiến hành đã được hỗ trợ vốn bằng trái phiếu cơ quan chính phủ Nước Ta. Mục đích sử dụng nguồn thu hoàn toàn có thể là dùng cho một lọai hạ tầng duy nhất hoặc nhiều nghành nghề dịch vụ khác nhau .

Xem thêm  Kinh nghiệm và cách order quần áo taobao cho người mới bắt đầu

4. Các công cụ của TCX và ví dụ áp dụng tại các quốc gia trên thế giới

Dưới đây là 1 số ít công cụ nợ xanh và công cụ vốn xanh đang được vận dụng tại Nước Ta và những vương quốc trên quốc tế, qua đó, Nước Ta hoàn toàn có thể xem xét lựa chọn thêm những công cụ để tăng thêm sức mê hoặc cho thị trường TCX .

4.1. Các công cụ nợ xanh

– Trái phiếu siêu quốc gia và chính phủ xanh : Là số tiền thu được được phân chia cho những dự án Bất Động Sản và gia tài được chỉ định. Chứng khoán nợ có xếp hạng tín dụng của vương quốc phát hành .
Ví dụ : Cộng hòa Indonesia đã phát hành một trái phiếu ( sukuk ) cơ quan chính phủ xanh kỳ hạn 5 năm, trị giá 1,25 tỷ USD vào năm 2018 để hỗ trợ vốn cho những dự án Bất Động Sản đủ điều kiện kèm theo thuộc một loạt những nghành nghề dịch vụ nguồn năng lượng tái tạo, hiệu suất cao nguồn năng lượng, thích ứng, giao thông vận tải, khu công trình xanh, …
→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng ở Nước Ta .
– Trái phiếu xanh của chính quyền sở tại địa phương : Là số tiền thu được, được phân chia cho những dự án Bất Động Sản và gia tài được chỉ định trong khu vực hỗ trợ vốn. Xếp hạng tín dụng dựa trên xếp hạng tín dụng của thành phố phát hành và chất lượng tín dụng của những gia tài tương quan đến sàn chứng khoán .
Ví dụ : Tháng 9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( Nước Ta ) đã tung ra thị trường trái phiếu xanh kỳ hạn 5 năm trị giá 80 tỷ đồng để hỗ trợ vốn cho một dự án Bất Động Sản quản trị tài nguyên nước. Cũng năm năm nay, Công ty Đầu tư kinh tế tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hành trái phiếu xanh kỳ hạn 15 năm, trị giá 523,5 tỷ đồng phân bổ cho 11 dự án Bất Động Sản tương quan đến hạ tầng nước và thích ứng .
– Trái phiếu xanh cho nghĩa vụ và trách nhiệm chung : Là số tiền thu được được phân chia cho những dự án Bất Động Sản và gia tài được chỉ định trong khu vực hỗ trợ vốn. Do trái phiếu xanh được bảo vệ bằng gia tài trong bảng cân đối kế toán, trái phiếu sẽ có xếp hạng tín dụng của đơn vị chức năng phát hành .
Ví dụ : Ngân hàng Phát triển nhà nước Nước Singapore, DBS Group đã phát hành một trái phiếu xanh 500 triệu USD kỳ hạn 5 năm vào tháng 7/2017. Số tiền thu được sẽ được phân chia cho những khu công trình xanh, giao thông vận tải, nguồn năng lượng tái tạo, hiệu suất cao nguồn năng lượng, chất thải và thích ứng .
→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng ở Nước Ta .
– Trái phiếu lệch giá xanh : Là số tiền thu được phân chia cho những dự án Bất Động Sản và gia tài được chỉ định. Do trái phiếu xanh được bảo vệ tối thiểu là một phần bởi dòng lệch giá của đơn vị chức năng phát hành, trái phiếu có xếp hạng tín dụng của đơn vị chức năng phát hành .
Ví dụ : Vào năm năm trước, Bang Hawaii ( Mỹ ) phát hành GEMS năm trước – 1, một thanh toán giao dịch thỏa thuận hợp tác sàn chứng khoán bảo vệ bằng gia tài ( ABS ) được bảo vệ bằng phí hạ tầng xanh được thu bởi ba công ty cấp điện nhà nước trải qua hóa đơn tiền điện .
→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng ở Nước Ta .
– Tài chính xanh : Là sàn chứng khoán nợ được bảo vệ bằng một nhóm gia tài tương quan đến sàn chứng khoán. Tiền thu được chỉ phân chia cho những dự án Bất Động Sản và gia tài có tên trong giấy ghi nhận. Rủi ro tín dụng nhờ vào vào rủi ro đáng tiếc gia tài .
Ví dụ : Ngân hàng Quốc gia Úc đã phát hành 200 triệu AUD tín phiếu có bảo vệ để tái hỗ trợ vốn cho gia tài điện mặt trời và điện gió vào tháng 6 năm 2018. Cấu trúc này được bảo vệ bằng khoản vay của những đơn vị chức năng tăng trưởng nguồn năng lượng tái tạo tại Úc .
→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng tại Nước Ta .
– Chứng khoán hóa xanh những đợt phát hành xanh trong những thanh toán giao dịch sàn chứng khoán bảo vệ bằng gia tài ( ABS ) và sàn chứng khoán bảo vệ bằng thế chấp ngân hàng : Là sàn chứng khoán nợ được bảo vệ bằng một nhóm gia tài tương quan đến sàn chứng khoán. Tiền thu được chỉ phân chia cho những dự án Bất Động Sản và gia tài có tên trong giấy ghi nhận. Rủi ro tín dụng nhờ vào vào rủi ro đáng tiếc gia tài
Ví dụ : Flexigroup ( Úc ) đã thực thi 3 thanh toán giao dịch thỏa thuận hợp tác ABS có những đợt phát hành xanh để hỗ trợ vốn mái nhà nguồn năng lượng mặt trời. Giao dịch thỏa thuận hợp tác của Flexigroup cũng có những ghi chú B. Harvest Capital ( Trung Quốc ) phát hành sàn chứng khoán bảo vệ bằng thế chấp ngân hàng bất động sản thương mại ( CMBS ) xanh được bảo vệ bằng tòa nhà văn phòng đạt ghi nhận vàng của chương trình LEED.
→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng ở Nước Ta .
– Trái phiếu quy đổi xanh : Là số tiền thu được chỉ phân chia cho những dự án Bất Động Sản và gia tài được chỉ định. Trái phiếu hoàn toàn có thể được quy đổi thành lượng CP đại trà phổ thông được xác lập từ trước của công ty. Trái phiếu sẽ có xếp hạng tín dụng của đơn vị chức năng phát hành .
Ví dụ : Sumitomo Forestry Co., LTD có trụ sở tại Nhật Bản đã phát hành trái phiếu quy đổi xanh tiên phong vào tháng 9/2018 để hỗ trợ vốn cho việc mua lại 30.000 ha đất rừng trồng đạt ghi nhận FSC ở Nelson, New Zealand. Quyền mua lại Cổ phiếu phân phối cho trái chủ quyền chọn mua CP đại trà phổ thông của công ty .
→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng ở Nước Ta .
– Trái phiếu dự án Bất Động Sản xanh : Là số tiền thu được được phân chia cho những dự án Bất Động Sản và gia tài được chỉ định. Xếp hạng tín dụng dựa trên chất lượng của những gia tài xanh đang bảo vệ và dòng doanh thu của dự án Bất Động Sản tương quan đến sàn chứng khoán .
Ví dụ : Vào tháng 2/2016, AP Renewables ( Philippines ) trở thành đơn vị chức năng phát hành trái phiếu xanh tiên phong của khu vực với một trái phiếu xanh trị giá 10,7 tỷ peso ( 226 triệu USD ), được ghi nhận theo Tiêu chí Địa nhiệt của Tiêu chuẩn Trái phiếu Khí hậu. Trái phiếu dự án Bất Động Sản đã hỗ trợ vốn cho công tác làm việc tái tạo Dự án Năng lượng Địa nhiệt Tiwi – Makban .

Xem thêm  Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu để đầu tư dự án bất động sản

→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng ở Việt Nam.

– Trái phiếu phát hành riêng không liên quan gì đến nhau : Là trái phiếu xanh được phát hành trực tiếp cho những nhà đầu tư. Nội dung chi tiết cụ thể về thanh toán giao dịch hoàn toàn có thể được giữ bí hiểm, nhưng đơn vị chức năng phát hành dự kiến sẽ công bố cụ thể về những dự án Bất Động Sản và gia tài được chỉ định sẽ được hỗ trợ vốn .
Ví dụ : Ngân hàng TMB có trụ sở tại Đất nước xinh đẹp Thái Lan đã phát hành riêng không liên quan gì đến nhau trái phiếu xanh kỳ hạn 7 năm trị giá 60 triệu USD vào tháng 6/2018 để hỗ trợ vốn cho những dự án Bất Động Sản điện mặt trời, sinh khối và đốt chất thải để tịch thu nguồn năng lượng. IFC là nhà đầu tư duy nhất trong thanh toán giao dịch này .
→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng ở Nước Ta .
– Khoản vay xanh, khoản vay hợp vốn và hạn mức tín dụng : Cung cấp cho vay để khuyến khích tăng trưởng thị trường trong những nghành kiểm soát và điều chỉnh theo khí hậu tương thích với nguyên tắc phân loại Trái phiếu khí hậu và tuân thủ những nguyên tắc Tín dụng xanh .
Ví dụ : Fraser Property Limited ( Singrapore ) đã phát hành khoản vay xanh kỳ hạn 5 năm trị giá 1,2 tỷ SGD ( 876 triệu USD ) để tái hỗ trợ vốn cho những khoản vay hiện có tương quan đế việc thiết kế xây dựng Fraser Tower .
→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng trong những dự án Bất Động Sản xanh ở Nước Ta .
– Nợ không gia tài bảo vệ và nợ có thứ tự ưu tiên thanh toán giao dịch thấp : Là số tiền thu được được phân chia cho những dự án Bất Động Sản và gia tài được chỉ định. Các khoản vốn góp vốn đầu tư hỗn hợp, từ những ngân hàng nhà nước tăng trưởng đang tìm cách tương hỗ việc góp vốn đầu tư tư nhân vào khoản nợ cấp cao hoặc từ những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro đáng tiếc cao hơn .
Ví dụ : Công ty quản trị góp vốn đầu tư toàn thế giới AMP Capital đã cung ứng khoản tín dụng kinh tế tài chính hạng 2 trị giá 245 triệu EUR cho Neoen, một công ty phân phối nguồn năng lượng tái tạo tại Pháp. Vào tháng 5/2018, Công ty Bảo hiểm Canada Manulife Financial đã phát hành một trái phiếu bảo vệ bổ trợ xanh kỳ hạn 10 năm trị giá 600 triệu CAD ( 464 triệu USD ) .
→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng ở Nước Ta .

4.2. Các công cụ vốn xanh

– Quan hệ đối tác chiến lược công – tư : Là hợp đồng dài hạn giữa một thực thể nhà nước và một bên tư nhân nhằm mục đích kiến thiết xây dựng, tương hỗ một gia tài hoặc dịch vụ công. Bên tư nhân đảm nhiệm nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị những rủi ro đáng tiếc đáng kể, thù lao gắn liền với việc triển khai hợp đồng .
Ví dụ : Nhà máy Sử lý nước mặt sông Đuống là một dự án Bất Động Sản lớn được triển khai trải qua quan hệ đối tác chiến lược công – tư từ năm năm nay. Dự án là quan hệ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Nước AquaOne và chính quyền sở tại thành phố Thành Phố Hà Nội. Dự án này không được gắn nhãn riêng và thanh toán giao dịch xanh. Tuy nhiên, dự án Bất Động Sản đã được EDGE ghi nhận là dự án Bất Động Sản xanh .
– Công ty liên kết kinh doanh, công ty hợp danh : Là thỏa thuận hợp tác kinh doanh thương mại giữa 2 hoặc nhiều bên tham gia góp vốn, sử dụng kiến thức và kỹ năng và nguồn lực để giành được một dự án Bất Động Sản hoặc hoạt động giải trí kinh doanh thương mại đơn cử .
Ví dụ : Công ty Xuân Cầu của Nước Ta và Công ty B. Grimm Power Public Company LTD của xứ sở của những nụ cười thân thiện, dưới hình thức công ty liên kết kinh doanh, đã góp vốn đầu tư 391 triệu USD vào cụm nguồn năng lượng mặt trời Dầu Tiếng kể từ năm 2018. Thỏa thuận kinh doanh thương mại này không được gắn nhãn riêng là thanh toán giao dịch xanh ; tuy nhiên, thanh toán giao dịch này đang hỗ trợ vốn cho một dự án Bất Động Sản xanh .
– Góp vốn tư nhân, vốn góp vốn đầu tư mạo hiểm và quỹ góp vốn đầu tư CP chưa niêm yết : Phân bổ quỹ cho những dự án Bất Động Sản thay đổi xanh quy mô thử nghiệm gồm có cả hạ tầng xanh đủ điều kiện kèm theo. Điều này giúp những đơn vị chức năng tăng trưởng dự án Bất Động Sản và người kinh doanh khởi nghiệp bảo vệ nguồn hỗ trợ vốn cho những dự án Bất Động Sản xanh .
Ví dụ : Xe bus điện Vinfast là dự án Bất Động Sản xe bus điện thử nghiệm tiên phong tại Nước Ta. Dự án được hỗ trợ vốn 100 % bởi Vingroup trải qua vốn đầu mạo hiểm. Ngân sách chi tiêu ước tính của dự án Bất Động Sản là 43 triệu USD ( Hoạt động góp vốn đầu tư này không được gắn nhãn riêng là thanh toán giao dịch xanh ; tuy nhiên, thanh toán giao dịch này đang hỗ trợ vốn cho một dự án Bất Động Sản xanh ) .
– Nợ không gia tài bảo vệ / thứ cấp và CP khuyến mại ( CP B ) : Tài trợ hỗn hợp thường là từ những ngân hàng nhà nước tăng trưởng và những tổ chức triển khai kinh tế tài chính quốc tế được tương hỗ bởi thứ tự ưu tiên thanh toán giao dịch thấp hơn những đợt vốn chủ chiếm hữu .
Ví dụ : Khoản góp vốn đầu tư hạng hai trị giá 37 triệu GBP của AMP Capital trong khoảng chừng cấp vốn 247 triệu GBP cho những công viện điện mặt trời tại Vương Quốc Anh .
→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng ở Nước Ta .
– Công ty con / công ty hỗ trợ vốn dự án Bất Động Sản / Yield Co : Sử dụng tiền thu được để hỗ trợ vốn cho hạng mục dự án Bất Động Sản xanh ( ngoài bảng cân đối kế toán ). Phương tiện thanh toán giao dịch tư nhân hoặc công khai minh bạch gồm có những nhóm gia tài xanh tạo tiền mặt dài hạn, hoàn toàn có thể có lợi thế về thuế .
Ví dụ : City Developments Limited ( CDL ) đã phát hành Trái phiếu Khí hậu đạt ghi nhận cấp có bảo vệ trị giá 100 triệu SGD ( 71 triệu USD ) vào tháng 4 năm 2017 trải qua công ty con thuộc chiếm hữu hàng loạt CDL Properties LTD để hỗ trợ vốn khoản vay liên công ty cho CDLP cung ứng cho CDLP tương quan đến Republic Plaza .
→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng trong những dự án Bất Động Sản xanh ở Nước Ta .
– Ủy thác góp vốn đầu tư : Là sử dụng tiền thu được để hỗ trợ vốn cho hạng mục những dự án Bất Động Sản xanh. Phương tiện thanh toán giao dịch công khai minh bạch gồm có những nhóm gia tài xanh tạo tiền mặt dài hạn, hoàn toàn có thể có lợi thế về thuế .
Ví dụ : Công ty Ủy thác góp vốn đầu tư Hanno Armstrong của Mỹ đã phát hành ABS trị giá 100 triệu USD tiên phong vào 2013. Giao dịch thỏa thận được bảo vệ bằng những khoản phải thu từ cho thuê ruộng đất của 78 trang trại điện mặt trời và điện gió .
→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng trong những dự án Bất Động Sản xanh ở Nước Ta .
– Cơ sở hạ tầng / quỹ góp vốn đầu tư bất động sản : Là quỹ góp vốn đầu tư trực tiếp vào những dự án Bất Động Sản hạ tầng được chỉ định. Các quỹ hoàn toàn có thể có cơ cấu tổ chức hỗ trợ vốn hỗn hợp bằng cả góp vốn đầu tư trực tiếp vào gia tài và trải qua đặt mua sàn chứng khoán nợ .
Ví dụ : Glennmont Partners là một công ty quản trị quỹ có trụ sở tại châu Âu tập trung chuyên sâu vào góp vốn đầu tư hạ tầng nguồn năng lượng sạch. Vào tháng 10 năm 2017, quỹ đã hoàn thành xong những khoản tái cấp vốn trị giá 190 triệu USD cho một hạng mục góp vốn đầu tư gồm những tuabin gió đang hoạt động giải trí tại Sicily và Puglia, Ý .

Xem thêm  " Tổng Sản Phẩm Quốc Dân Là Gì ? 5 Tiêu Chí Phân Biệt Gnp Và Gdp

→ Tuy nhiên, công cụ này chưa được sử dụng trong các dự án xanh tại Việt Nam.

5. Kết luận

TCX sẽ mở ra thời cơ rất lớn cho Nước Ta trong việc triển khai những cam kết giảm phát thải khí nhà kính, cũng như lôi cuốn sự góp vốn đầu tư của những nhà đầu tư muốn tham gia vào nghành nghề dịch vụ góp vốn đầu tư xanh. Tuy nhiên, lúc bấy giờ ở Nước Ta mới có rất ít công cụ nhằm mục đích kêu gọi vốn, làm giảm sự lôi cuốn của những nhà đầu tư. Do đó, nhà nước cần thực thi đo lường và thống kê và xem xét đưa ra thị trường thêm những loại công cụ để vừa bảo vệ tính phong phú, năng lực cạnh tranh đối đầu và năng lực lôi cuốn vốn của những nhà đầu tư. Các công cụ nợ xanh mà Nước Ta hoàn toàn có thể tiến hành trong thời hạn sắp tới là : trái phiếu chính phủ xanh, trái phiếu doanh nghiệp xanh, trái phiếu lệch giá xanh, trái phiếu dự án Bất Động Sản xanh, … Bên cạnh đó, nhà nước hoàn toàn có thể xem xét tiến hành một số ít công cụ vốn xanh là : công ty con / công ty hỗ trợ vốn dự án Bất Động Sản, ủy thác góp vốn đầu tư .

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1. Bộ Tài chính (2015). Quyết định số 2183/QĐ-BTC ngày 20/10/2015 ban hành Kế hoạch hành động của ngành tài chính thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020.
  2. Chính phủ (2012). Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/09/2012 phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.
  3. Chính phủ (2014). Quyết định số 403/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020.
  4. Kristiane Davidson, Phi Thị Minh Nguyệt, Nabilla Gunawan (2019). Báo cáo Cơ hội đầu tư xanh ở Việt Nam. Climate Bonds Intiative.
  5. Lại Thị Thanh Loan (2019). Thị trường tài chính xanh tại Việt Nam: Thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và giải pháp. Truy cập tại https://thitruongtaichinhtiente.vn/thi-truong-tai-chinh-xanh-tai-viet-nam-thuc-trang-kinh-nghiem-quoc-te-va-giai-phap-25485.html
  6. Phan Thị Hoàng Yến, Trần Thị Châu (2020). Đẩy mạnh hoạt động tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Truy cập tại https://thitruongtaichinhtiente.vn/day-manh-hoat-dong-tin-dung-xanh-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-36044.html

INSTRUMENTS OF GREEN FINANCE

• Master. DUONG THI THANH TAN

Department of Finance – Accounting
Faculty of Economics and Business Administration
Vietnam National Forestry University

ABSTRACT:

Green finance has become a popular global trend in attracting investment capital into activities that reduce impacts of climate change. Green finance can only maximize its effectiveness in attracting capital from investors when innovative credit instruments are developed to attract investors. Currently, green finance in Vietnam has some shortcomings, lowering the effectiveness of this financial tool in attracting capital. This study introduces some green finance instruments which are applied in some countries, thereby making some recommendations for Vietnam to develop suitable green finance instruments in order to better attract capital for the countrys green development .

Keywords: green finance, tool, credit.

[Tạp chí Công Thương – Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 23, tháng 10 năm 2021]

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *