Liệt kê các công cụ kiểm tra đánh giá

Một số công cụ đánh giá trong tổ chức triển khai Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệpNội dung chính

  • Một số công cụ đánh giá trong tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
  • Sản phẩm hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
  • Bảng ghi chép
  • Câu hỏi (bảng hỏi, bài trắc nghiệm khách quan)
  • Bảng kiểm
  • Thang đánh giá
  • Video liên quan

Một số công cụ đánh giá trong tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

60059f103baf221a2c0450e6.png

Bảng 5: Một số công cụ đánh giá trong tổ chức Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Phiếu đánh giá theo tiêu chuẩn

1. Khái niệm

Rubric là một bản diễn đạt đơn cử những tiêu chuẩn đánh giá và những mức độ đạt được của từng tiêu chuẩn đó về quy trình hoạt động giải trí hoặc mẫu sản phẩm hoạt động giải trí của học viên .
Như vậy, rubric gồm có hai yếu tố cơ bản : những tiêu chuẩn đánh giá và những mức độ đạt được của từng tiêu chuẩn, trong đó những mức độ thường được biểu lộ dưới dạng thang miêu tả hoặc tích hợp giữa thang số và thang miêu tả để miêu tả một cách chi tiết cụ thể những mức độ triển khai trách nhiệm của học viên .
Cũng tựa như như bảng kiểm, rubric gồm một tập hợp những tiêu chuẩn đánh giá quy trình hoạt động giải trí / loại sản phẩm của học viên về một trách nhiệm nào đó. Tuy nhiên, rubric khắc phục được điểm yếu kém của bảng kiểm, bởi nếu bảng kiểm chỉ đưa ra cho giáo viên 2 lựa chọn cho việc đánh giá thì rubric đưa ra nhiều hơn hai lựa chọn cho mỗi tiêu chuẩn .
Các tiêu chuẩn đánh giá của rubric là những đặc thù, đặc thù, tín hiệu đặc trưng của hoạt động giải trí hay mẫu sản phẩm được sử dụng làm địa thế căn cứ để nhận ra, xác lập, so sánh, đánh giá hoạt động giải trí hay loại sản phẩm đó .
Các tiêu chuẩn đánh giá cần bảo vệ những nhu yếu sau :
Thể hiện đúng trọng tâm những góc nhìn quan trọng của hoạt động giải trí / mẫu sản phẩm cần đánh giá .
Mỗi tiêu chuẩn phải bảo vệ tính riêng không liên quan gì đến nhau, đặc trưng cho một tín hiệu nào đó của hoạt động giải trí / loại sản phẩm cần đánh giá
Tiêu chí đưa ra phải quan sát và đánh giá được
Cấu trúc chung của rubric :

6005a1dd0fe6c606ce10b038.png

2. Mục đích sử dụng

Rubric được sử dụng thoáng đãng để đánh giá những loại sản phẩm, quy trình hoạt động giải trí, đánh giá loại sản phẩm và quy trình hoạt động giải trí của học viên cũng như đánh giá cả thái độ và hành vi về những phẩm chất đơn cử .
Cũng giống như bảng kiểm, rubric được sử dụng để đánh giá cả định đính và định lượng .
Đối với đánh giá định tính : Giáo viên dựa vào sự miêu tả những mức độ trong bản rubric để chỉ ra cho học viên thấy khi so sánh loại sản phẩm, quy trình triển khai của học viên với từng tiêu chuẩn thì những tiêu chuẩn nào họ làm tốt và làm tốt đến mức độ nào ( mức 4 hay 5 ), những tiêu chuẩn nào chưa tốt và mức độ ra làm sao ( mức 1, 2 hay 3 ). Từ đó, giáo viên dành thời hạn trao đổi với học viên hoặc nhóm học viên một cách kĩ càng về loại sản phẩm hay quy trình thực thi trách nhiệm của họ để chỉ cho họ thấy những điểm được và chưa được. Trên cơ sở học viên đã nhận ra rõ những điểm yếu kém của bản thân hoặc của nhóm mình, giáo viên nhu yếu học viên đề xuất kiến nghị cách thay thế sửa chữa điểm yếu kém để cải tổ loại sản phẩm / quy trình cho tốt hơn. Với cách này, giáo viên không chỉ sử dụng rubric để đánh giá học viên mà còn hướng dẫn học viên tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng. Qua đó, học viên sẽ nhận rõ được những gì mình đã làm tốt, những gì còn yếu kém, tự vạch ra hướng khắc phục những sai sót đã phạm phải, nhờ đó mà sẽ ngày càng tân tiến. Tuy việc trao đổi giữa giáo viên và học viên cần rất nhiều thời hạn của lớp nhưng chúng thực sự đóng vai trò quyết định hành động làm tăng hiệu suất cao hoạt động giải trí và tăng cường năng lực tự đánh giá của học viên .
Đối với đánh giá định lượng : Để lượng hóa điểm số của những tiêu chuẩn trong bản rubric thành một điểm số đơn cử, giáo viên cần tính tổng điểm những mức độ đạt được của từng tiêu chuẩn sau đó chia cho điểm số kì vọng để quy ra điểm Xác Suất rồi đưa về hệ điểm 10. Tùy thuộc vào việc rubric được kiến thiết xây dựng có bao nhiêu mức độ ( 3, 4, hay 5 mức độ ) mà việc tính điểm cho từng tiêu chuẩn hoàn toàn có thể khác nhau .
Ví dụ : giáo viên sử dụng bản rubric có 5 tiêu chuẩn để đánh giá một mẫu sản phẩm tuyên truyền của học viên và mỗi tiêu chuẩn đó được chia làm 4 mức thì mỗi mức ứng với một mức điểm từ 1 đến 4, trong đó mức 1 ứng với điểm 1 và mức 4 ứng với điểm 4. Giả sử những tiêu chuẩn có giá trị như nhau. Như vậy, tổng điểm trên cao nhất ( điểm kì vọng ) về bài báo cáo giải trình của học viên là 5 x 4 = 20. Khi chấm bài cho học viên A, tổng tổng thể những tiêu chuẩn của HS đó được 16, thì học viên A sẽ có điểm số là : 16 : 20 x 100 = 80 ( tức là 8 điểm )

3. Thời điểm sử dụng

Việc sử dụng rubric để đánh giá và phản hồi hiệu quả thường được triển khai sau khi học viên thực thi xong những bài tập / trách nhiệm được giao. Hệ thống những trách nhiệm này rất phong phú, phong phú và đa dạng : chúng hoàn toàn có thể là những trách nhiệm có số lượng giới hạn yên cầu vận dung tri thức, kĩ năng trong một khoanh vùng phạm vi hẹp và cần ít thời hạn để thực thi. Hoặc chúng cũng hoàn toàn có thể là những trách nhiệm lan rộng ra có cấu trúc phức tạp yên cầu phải vận dụng nhiều tri thức, kĩ năng khác nhau và mất nhiều thời hạn để hoàn thành xong như : dự án Bất Động Sản điều tra và nghiên cứu, đề tài NCKH, phong cách thiết kế tổ chức triển khai 01 hoạt động giải trí
Khi triển khai sử dụng rubric cần quan tâm :
Giáo viên cần đưa ra những tiêu chuẩn sẽ được sử dụng để đánh giá cho học viên ngay khi giao trách nhiệm cho họ để họ tưởng tượng rõ việc làm cần phải làm, những gì được mong đợi ở họ và làm như thế nào để xử lý trách nhiệm .
Không những thế, GV cần tập cho học viên cùng tham gia kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn đánh giá những trách nhiệm để họ tập làm quen và biết cách sử dụng những tiêu chuẩn trong đánh giá .

4. Thiết kế phiếu đánh giá theo tiêu chí

Căn cứ vào những yếu tố cấu thành rubric, việc thiết kế xây dựng rubric gồm có hai nội dung là kiến thiết xây dựng tiêu chuẩn đánh giá và kiến thiết xây dựng những mức độ đạt được của những tiêu chuẩn đó .

5. Xây dựng tiêu chí đánh giá

Phân tích nhu yếu cần đạt của bài học kinh nghiệm, chủ đề hoat động thưởng thức và xác lập những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng mong đợi ở học viên và bộc lộ những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng mong đợi này vào những trách nhiệm đánh giá mà giáo viên kiến thiết xây dựng .
Xác định rõ những trách nhiệm đánh giá đã thiết kế xây dựng là đánh giá hoạt động giải trí, mẫu sản phẩm hay đánh giá cả quy trình hoạt động giải trí và loại sản phẩm .
Phân tích, cụ thể hóa những loại sản phẩm hay những hoạt động giải trí đó thành những yếu tố, đặc thù hay hành vi sao cho bộc lộ được đặc trưng của loại sản phẩm hay quy trình đó. Đó là những yếu tố, những đặc thù quan trọng, thiết yếu quyết định hành động sự thành công xuất sắc trong việc thực thi hoạt động giải trí / mẫu sản phẩm. Đồng thời địa thế căn cứ vào nhu yếu cần đạt của chủ đề, Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp để từ đó xác lập tiêu chuẩn đánh giá. Sau khi triển khai việc này ta sẽ có một list những tiêu chuẩn khởi đầu .
Chỉnh sửa, hoàn thành xong những tiêu chuẩn. Công việc này gồm có :
+ Xác định số lượng những tiêu chuẩn đánh giá cho mỗi hoạt động giải trí / mẫu sản phẩm. Mỗi hoạt động giải trí / loại sản phẩm hoàn toàn có thể có nhiều yếu tố, đặc thù để chọn làm tiêu chuẩn. Tuy nhiên số lượng những tiêu chuẩn dùng để đánh giá cho một hoạt động giải trí / mẫu sản phẩm nào đó không nên quá nhiều. Bởi trong một thời hạn nhất định, nếu có quá nhiều tiêu chuẩn đánh giá sẽ khiến cho giáo viên ít khi có đủ thời hạn quan sát và đánh giá, khiến cho việc đánh giá thường bị nhiễu. Do đó, để sử dụng tốt nhất và hoàn toàn có thể quản trị một cách hiệu suất cao, cần xác lập số lượng giới hạn số lượng tiêu chuẩn thiết yếu nhất để đánh giá. Thông thường, mỗi hoạt động giải trí / loại sản phẩm có khoảng chừng 3 đến 8 tiêu chuẩn đánh giá là tương thích .
+ Các tiêu chuẩn đánh giá cần được diễn đạt sao cho hoàn toàn có thể quan sát được mẫu sản phẩm hoặc hành vi của học viên trong quy trình họ triển khai những trách nhiệm. Các tiêu chuẩn cần được xác lập sao cho đủ khái quát để tập trung chuyên sâu vào những đặc thù điển hình nổi bật của những hoạt động giải trí / loại sản phẩm, nhưng cũng cần diễn đạt đơn cử để dễ hiểu và quan sát được thuận tiện, tránh sử dụng những từ ngữ mơ hồ làm che lấp những tín hiệu đặc trưng của tiêu chuẩn, làm giảm sự đúng mực và hiệu suất cao của đánh giá .

6. Xây dựng các mức độ thể hiện các tiêu chí đã xác định

Xác định số lượng về mức độ bộc lộ của những tiêu chuẩn. Sở dĩ cần thực thi việc này là vì rubric thường sử dụng thang diễn đạt để diễn đạt mức độ thực thi việc làm của học viên. Với thang đo này, không phải giáo viên nào cũng hoàn toàn có thể phân biệt rạch ròi khi vượt quá 5 mức độ miêu tả. Khi phải đương đầu với nhiều mức độ hơn năng lực phân biệt, giáo viên hoàn toàn có thể đưa ra những đánh giá và nhận định và điểm số không đúng mực, làm giảm độ an toàn và đáng tin cậy của sự đánh giá. Vì thế, chỉ nên sử dụng 3 đến 5 mức độ miêu tả là thích hợp nhất .
Đưa ra diễn đạt về những tiêu chuẩn đánh giá ở mức độ cao nhất, thực thi tốt nhất .
Đưa ra những diễn đạt về những tiêu chuẩn ở những mức độ còn lại .
Hoàn thiện bản rubric : bản rubric cần được thử nghiệm nhằm mục đích phát hiện ra những điểm cần chỉnh sửa trước khi đem sử dụng chính thức .
Một trong những yếu tố quan trọng nhất của việc phong cách thiết kế thang đo cho rubric là sử dụng từ ngữ diễn đạt những mức độ triển khai tiêu chuẩn. Cần phải sử dụng những từ ngữ diễn đạt sao cho bộc lộ được những mức độ thực thi khác nhau của học viên. Có thể sử dụng nhiều nhóm từ ngữ để miêu tả những mức độ từ cao đến thấp hoặc ngược lại như : thực thi tốt, tương đối tốt, chưa tốt, kém hay những từ diễn đạt khác như luôn luôn, phần đông, đôi lúc, ít khi, không khi nào và nhiều nhóm từ ngữ khác, v.v

7. Minh họa phiếu đánh giá theo tiêu chí dùng trong kiểm tra, đánh giá Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Trong quy trình học viên tham gia những hoạt động giải trí thưởng thức hướng nghiệp, đặc biệt quan trọng là những hoạt động giải trí dưới hình thức thao tác nhóm, GV hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng Phiếu tự đánh giá cá thể theo tiêu chuẩn như mẫu dưới đây để HS hoàn toàn có thể tự đánh giá bản thân sau quy trình tham gia hoạt động giải trí cùng nhóm. Phiếu dưới đây được thiết kế xây dựng dựa trên những trách nhiệm nhóm yên cầu những cá thể trong nhóm cùng phải điều tra và nghiên cứu, tích lũy thông tin, kiến thiết xây dựng mẫu sản phẩm .

6005a33b5ada3070e13bbb87.png

6005a593df6111357537b2f9.bmp

Hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp
Hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp là tập tài liệu về những loại sản phẩm được lựa chọn một cách có chủ đích của học viên trong quy trình hoạt động giải trí thưởng thức, hướng nghiệp, được sắp xếp có mạng lưới hệ thống và theo một trình tự nhất định .
Những mẫu sản phẩm hoàn toàn có thể tàng trữ trong hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp gồm :
Các bài làm, bài kiểm tra, bài báo cáo giải trình, ghi chép ngắn, sơ đồ, những sáng tạo v.v của cá thể HS .
Các báo cáo giải trình, bài tập, nhận xét, bản kế hoạch, tập san, quy mô, được làm theo nhóm .
Các hình ảnh, âm thanh như : ảnh chụp, băng ghi âm, đoạn video, tranh vẽ, chương trình / ứng dụng máy tính v.v
Tuy nhiên cần quan tâm rằng : hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp không chỉ đơn thuần là tập hợp toàn bộ những mẫu sản phẩm đã triển khai của học viên. Các yếu tố đưa vào trong hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp cần được lựa chọn cẩn trọng và có xem xét để Giao hàng cho mục tiêu đơn cử .

1. Mục đích sử dụng

Hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp hoàn toàn có thể được sử dụng với nhiều mục tiêu khác nhau, nhưng hai mục tiêu chính của hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp là :
Trưng bày / ra mắt thành tích của học viên : Với mục tiêu này, hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp tiềm ẩn những bài làm, mẫu sản phẩm tốt nhất, mang tính nổi bật của học viên trong quy trình hoạt động giải trí thưởng thức. Nó được dùng cho việc khen ngợi, biểu dương thành tích mà học viên đạt được. Nó cũng hoàn toàn có thể dùng trong đánh giá tổng kết hoặc tọa lạc, ra mắt cho người khác xem .
Chứng minh sự văn minh của học viên về một chủ đề / nghành nào đó theo thời hạn. Loại hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp này tích lũy những mẫu trách nhiệm đã được thực thi liên tục của học viên trong một tiến trình hoạt động giải trí nhất định để chẩn đoán khó khăn vất vả trong hoạt động giải trí, hướng dẫn cách tham gia những hoạt động giải trí mới, qua đó cải tổ hiệu suất cao tham gia hoạt động giải trí của học viên. Đó là những mẫu sản phẩm được cho phép GV, bản thân học viên và những lực lượng khác có tương quan nhìn thấy sự tân tiến và sự cải tổ việc hoạt động giải trí theo thời hạn ở học viên .
Qua mục tiêu của hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp hoàn toàn có thể nhận thấy : hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp mang tính cá thể rất cao, mỗi hồ sơ có nét độc lạ riêng. Nó không dùng vào việc so sánh, đánh giá giữa những HS với nhau ( không so sánh loại sản phẩm của HS này với HS khác ). Hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp tập trung chuyên sâu vào tương hỗ và kiểm soát và điều chỉnh việc hoạt động giải trí của HS. Nó được cho phép HS thời cơ để nhìn nhận lại và suy ngẫm về loại sản phẩm và quy trình mà họ đã thực thi, qua đó họ phát huy điểm mạnh và khắc phục hạn chế trong quy trình tham gia hoạt động giải trí .

2. Thời điểm sử dụng

Hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp được sử dụng trong nhiều thời gian khác nhau của năm học. Với hồ sơ đánh giá sự văn minh của HS thì sẽ được sử dụng liên tục. Sau mỗi lần lựa chọn mẫu sản phẩm để đưa vào hồ sơ, GV hoàn toàn có thể tổ chức triển khai cho HS đánh giá cho từng loại sản phẩm đó. Vào cuối kì hoặc cuối năm, hàng loạt những nội dung của hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp sẽ được đánh giá toàn diện và tổng thể. GV cũng hoàn toàn có thể sử dụng hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp trong những cuộc họp cha mẹ cuối kì, cuối năm để thông tin cho cha mẹ HS về thành tích và sự văn minh của con em của mình họ .
Vì đánh giá bằng hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp là một hình thức mới lạ nên để tránh kinh ngạc, GV cần trình làng về hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp cho HS cũng như cha mẹ HS ngay từ đầu năm học. Việc trình làng cho cha mẹ HS hoàn toàn có thể khuyến khích họ cùng tham gia vào đánh giá bằng hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp, qua đó biểu lộ nghĩa vụ và trách nhiệm của họ so với việc hoạt động giải trí của HS. GV cũng cần trình làng đơn cử về những tiêu chuẩn, nhu yếu loại sản phẩm và cách đánh giá cho HS và cha mẹ được biết .

3. Thiết kế các dạng hồ sơ tham gia Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp/ thiết kế và quản lý hồ sơ

Các mẫu sản phẩm đưa vào hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp được lấy từ những hoạt động giải trí hoạt động giải trí hàng ngày của HS như trách nhiệm về nhà, những báo cáo giải trình, băng ghi âm, hình vẽ, tranh vẽ do GV giao cho, hoặc từ những bài kiểm tra tiếp tục và định kì .
Một câu hỏi đặt ra là : Ai sẽ là người lựa chọn những loại sản phẩm để đưa vào hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp ? Đối với HS lứa tuổi trung học, họ chưa thể chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn trong việc lựa chọn những loại sản phẩm đưa vào hồ sơ, nên cần có sự hướng dẫn đơn cử của GV lúc khởi đầu. Tuy nhiên dù hướng dẫn HS lựa chọn mẫu sản phẩm đưa vào hồ sơ nhưng GV vẫn phải là người trấn áp chính trong yếu tố này .
Cần xác lập số lượng mẫu sản phẩm đưa vào hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp, bởi lẽ nếu lựa chọn quá nhiều bài làm đưa vào hồ sơ mà không có sự phân loại sẽ gây khó khăn vất vả cho việc sắp xếp, nhưng nếu quá ít mẫu sản phẩm thì lại không đủ thông tin để đánh giá. Đối với hồ sơ dẫn chứng sự văn minh của HS thì cần khoảng chừng mươi, mười lăm bài cho suốt quy trình hoạt động giải trí thưởng thức. Đối với hồ sơ nhằm mục đích đánh giá thành tích thì cần ít mẫu sản phẩm hơn, khoảng chừng 3 5 loại sản phẩm mẫu là đủ .
Hồ sơ phải được phân loại và sắp xếp khoa học :
Xếp loại theo đặc thù của loại sản phẩm theo những dạng bộc lộ khác nhau : những bài làm, bài viết, ghi chép được xếp riêng, những băng đĩa ghi hình, ghi âm được xếp riêng rẽ .
Xếp theo thời hạn : những mẫu sản phẩm trên lại được sắp xếp theo trình tự thời hạn để thuận tiện theo dõi sự tân tiến của HS theo từng thời gian. Khi lựa chọn loại sản phẩm đưa vào hồ sơ cần có miêu tả sơ lược về ngày làm bài, ngày nộp bài và ngày đánh giá. Đặc biệt nếu là hồ sơ nhằm mục đích đánh giá sự tân tiến của HS mà không ghi ngày tháng cho những loại sản phẩm thì rất khó để triển khai đánh giá. Tốt nhất nên có mục lục ở đầu mỗi hồ sơ để dễ theo dõi .
Hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp yên cầu khoảng trống. Chúng phải được tàng trữ bảo đảm an toàn nhưng phải dễ lấy ra để sử dụng. Việc kiểm tra, quản trị, duy trì và đánh giá hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp của HS là tốn thời

4. Minh họa hồ sơ tham gia Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp dùng trong kiểm tra, đánh giá trong Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

Trong tổ chức triển khai Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp, để hoàn toàn có thể đánh giá hàng loạt quy trình tham gia hoạt động giải trí của học viên, GV cần hướng dẫn HS thiết kế xây dựng hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp cá thể. Ví dụ : trong học kỳ 1, học viên A tham gia :
01 hoạt động giải trí thưởng thức dưới mô hình hoạt động giải trí giáo dục theo chủ đề định kỳ dưới hình thức du lịch thăm quan dã ngoại tại 01 khu vực di tích lịch sử lịch sử dân tộc văn hóa truyền thống địa phương .
16 17 tiết hoạt động giải trí thưởng thức dưới mô hình hoạt động giải trí giáo dục chủ đề liên tục .
16 17 tiết hoạt động giải trí thưởng thức dưới mô hình hoạt động và sinh hoạt dưới cờ .
GV hoàn toàn có thể hướng dẫn HS kiến thiết xây dựng hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp theo tiến trình những hoạt động giải trí, trong đó nhu yếu HS thiết kế xây dựng hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp cá thể gồm có : ( 1 ) nhật ký tham gia những hoạt động giải trí giáo dục chủ đề tiếp tục ( gồm có phần miêu tả trách nhiệm, quy trình tham gia trách nhiệm, những dẫn chứng hình ảnh về quy trình tham gia và loại sản phẩm ), ( 2 ) phiếu tự đánh giá, phiếu đánh giá của những thành viên khác trong nhóm sau khi kết thúc chủ đề, ( 3 ) bài thu hoạch, những mẫu sản phẩm hoặc hình ảnh mẫu sản phẩm so với hoạt động giải trí thưởng thức định kì, những loại phiếu đánh giá, ( 4 ) bài thu hoạch, phiếu đánh giá ( nếu có ) so với mô hình hoạt động và sinh hoạt dưới cờ .
Hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp cá thể học viên hoặc hoàn toàn có thể là hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp của nhóm, được HS tự phong cách thiết kế, tổng hợp những vật chứng, tư liệu. Có thể coi hồ sơ tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp là một dạng vở ghi đặc biệt quan trọng cho HĐTNHN .

Sản phẩm hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

1. Khái niệm

Bất cứ quy trình tham gia hoạt động giải trí Trải nghiệm hướng nghiệp nào của HS cũng đều có loại sản phẩm .
Sản phẩm hoạt động giải trí thưởng thức, hướng nghiệp là tác dụng của việc tham gia hoạt động giải trí của HS, là vật chứng của sự vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng mà HS đã có. Thông qua mẫu sản phẩm hoạt động giải trí thưởng thức hướng nghiệp, GV đánh giá sự văn minh của HS, đánh giá quy trình tạo ra loại sản phẩm và đánh giá mức độ đạt được những năng lượng của HS. Cần quan tâm, trong đánh giá loại sản phẩm hoạt động giải trí hay loại sản phẩm học tập vừa là một công cụ đánh giá, vừa là một đối tượng người dùng đánh giá. Khi coi loại sản phẩm hoạt động giải trí là công cụ đánh giá thì bản thân loại sản phẩm đó đã tiềm ẩn những yếu tố về phẩm chất, năng lượng của học viên trong quy trình tạo ra mẫu sản phẩm. Người đánh giá dùng mẫu sản phẩm đó để đo lường và thống kê mức độ đạt được những tiềm năng phẩm chất, năng lượng mà việc phong cách thiết kế tạo ra loại sản phẩm hướng tới .
Sản phẩm hoạt động giải trí của HS rất phong phú, là tác dụng của thực thi những trách nhiệm hoạt động giải trí như tranh vẽ, bản thiết kế những album, poster, video, làm dự án Bất Động Sản hoạt động giải trí, nghiên cứu và điều tra đề tài khoa học – kĩ thuật, bài viết cảm nhận. HS phải trình diễn mẫu sản phẩm của mình, GV sẽ nhận xét và đánh giá. Dưới đây là một số ít mẫu sản phẩm hoạt động giải trí hoạt động giải trí cơ bản của HS :
Dự án hoạt động giải trí là kế hoạch cho một hoạt động giải trí hoạt động giải trí, được phong cách thiết kế và triển khai bởi học viên trong dưới sự tương hỗ của GV. Thông qua những dự án Bất Động Sản triển khai trong vài giờ hoặc một vài tuần, GV theo dõi quy trình HS thực thi để đánh giá những em về năng lực tự tìm kiếm và tích lũy thông tin, tổng hợp và nghiên cứu và phân tích chúng theo tiềm năng của chủ đề, đánh giá những kĩ năng thiết yếu trong đời sống như cam kết thao tác, lập kế hoạch, hợp tác, nhận xét, phản hồi, xử lý yếu tố, ra quyết định hành động, thuyết trình
Sản phẩm điều tra và nghiên cứu khoa học của HS là mẫu sản phẩm của phương pháp điều tra và nghiên cứu trong tổ chức triển khai Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp. Thông qua mẫu sản phẩm điều tra và nghiên cứu khoa học của HS, GV đánh giá được kĩ năng tự tìm kiếm và tích lũy thông tin, kĩ năng tư duy, năng lực tư duy biện chứng, kĩ năng nhận xét, kĩ năng phát hiện và xử lý yếu tố, kĩ năng trình diễn
Sản phẩm thực hành thực tế, thí nghiệm / sản xuất : HS sẽ đươc đánh giá trên cơ sở hoạt động giải trí trình diễn, thực thi thực thi thí nghiệm / sản xuất để có được một loại sản phẩm đơn cử. Thông qua mẫu sản phẩm thực hành thực tế, thí nghiệm, GV đánh giá được kỹ năng và kiến thức, kĩ năng của HS, năng lực vận dụng kỹ năng và kiến thức, kĩ năng vào thực hành thực tế, thí nghiệm, ý thức, thái độ của những em, cũng như những mức độ đạt được của năng lượng mà GV cần đánh giá .

2. Mục đích sử dụng

Sử dụng những mẫu sản phẩm hoạt động giải trí thưởng thức, hướng nghiệp để giúp GV đánh giá sự văn minh của HS, đánh giá năng lượng vận dụng, năng lượng hành vi thực tiễn, kích thích động cơ, hứng thú hoạt động giải trí cho HS, phát huy tính tích tự lực, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, phát minh sáng tạo, tăng trưởng năng lượng xử lý yếu tố phức tạp, tăng trưởng năng lượng cộng tác thao tác, rèn luyện tính bền chắc, kiên trì, tăng trưởng năng lượng đánh giá .. cho HS

3. Cách sử dụng

Sử dụng những mẫu sản phẩm hoạt động giải trí để đánh giá sau khi HS kết thúc một quy trình triển khai những hoạt động giải trí hoạt động giải trí ở trên lớp, trong phòng thí nghiệm hay trong thực tiễn. GV sử dụng mẫu sản phẩm hoạt động giải trí để đánh giá sự tân tiến của HS và năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng, thái độ vào trong những hoạt động giải trí thực hành thực tế, thực tiễn .
Để việc đánh giá loại sản phẩm được thống nhất về tiêu chuẩn và những mức độ đánh giá, GV hoàn toàn có thể phong cách thiết kế thang đo. Thang đo loại sản phẩm là một loạt mẫu loại sản phẩm có mức độ chất lượng từ thấp đến cao. Người đánh giá so sánh loại sản phẩm của HS với những mẫu sản phẩm mẫu chỉ mức độ trên thang đo để tính điểm .
GV hoàn toàn có thể phong cách thiết kế Rubric định lượng và Rubric định tính để đánh giá mẫu sản phẩm hoạt động giải trí của HS .

4. Xác định yêu cầu, hướng dẫn đối với sản phẩm hoạt động.

Một mẫu sản phẩm hoạt động giải trí thưởng thức, hướng nghiệp được lựa chọn để đánh giá, cần bảo vệ những nhu yếu sau :
Sản phẩm hoạt động giải trí phải gắn với thực tiễn, có ý nghĩa thực tiễn-xã hội .
Chủ đề và mẫu sản phẩm hoạt động giải trí tương thích với hứng thú, hiểu biết, kinh nghiệm tay nghề của HS .
Thể hiện sự tham gia tích cực và tự lực của HS vào những quy trình tiến độ của quy trình tạo ra mẫu sản phẩm .
Kết hợp giữa kim chỉ nan và thực hành thực tế, kêu gọi nhiều giác quan .
Những mẫu sản phẩm hoàn toàn có thể công bố, ra mắt được .
Có sự tích hợp tri thức của nhiều nghành hoặc môn học khác nhau .
Thể hiện tính cộng tác thao tác : Các hoạt động giải trí tạo ra mẫu sản phẩm được triển khai theo nhóm, bộc lộ việc học mang tính xã hội .

5. Minh họa sản phẩm hoạt động dùng trong kiểm tra, đánh giá Hoạt động trải nghiệm, hớ́ng nghiệp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực họ sinh

Để sử dụng loại sản phẩm hoạt động giải trí của học viên như một công cụ trong đánh giá cần quan tâm tới việc xác lập rõ tiềm năng hướng tới của loại sản phẩm đó là gì, từ đó thiết kế xây dựng những công cụ đánh giá loại sản phẩm để xác lập được mẫu sản phẩm đạt ở mức độ như thế nào sẽ tương ứng với mức độ đạt được về tiềm năng đã đề ra cho hoạt động giải trí phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng mẫu sản phẩm hoạt động giải trí của học viên. Như vậy, những công cụ để đánh giá loại sản phẩm hoạt động giải trí thưởng thức, hướng nghiệp lúc này là những công cụ trung gian để đánh giá, còn công cụ trực tiếp để đánh giá sự tham gia Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp của học viên chính là mẫu sản phẩm của hoạt động giải trí thưởng thức .
Trong HĐTN, HN, loại sản phẩm hoạt động giải trí của học viên rất là phong phú, đa dạng và phong phú đặc biệt quan trọng là những HĐTN, HN được tổ chức triển khai dưới phương pháp có tính thể nghiệm tương tác, phương pháp có tính nghiên cứu và điều tra Để đánh giá loại sản phẩm hoạt động giải trí những phương pháp tổ chức triển khai này cần địa thế căn cứ vào nội dung, nhu yếu trách nhiệm hoạt động giải trí mà học viên / nhóm học viên nhận được. Ngoài ra những tiêu chuẩn đánh giá loại sản phẩm còn địa thế căn cứ vào nhu yếu về hình thức trình diễn loại sản phẩm : mẫu sản phẩm là một tiết mục sân khấu hóa sẽ có những tiêu chuẩn khác loại sản phẩm bài trình diễn dưới dạng bài thuyết trình, bài trình chiếu trên powerpoint, poster Thông thường, để đánh giá mẫu sản phẩm của học viên trong HĐTN, HN cần những tiêu chuẩn : Ý tưởng, nội dung, tài nguyen, hình thức trình diễn, phương pháp trình diễn, thời hạn trình diễn, mức độ phản hồi những nhận xét, góp ý. Thang điểm cho từng tiêu chuẩn cũng cần được cân đối, nếu loại sản phẩm là bài trình diễn thì tiêu chuẩn trình diễn loại sản phẩm ( thuyết trình ), nội dung thuyết trình sẽ đạt trọng số cao hơn những tiêu chuẩn khác. Nếu loại sản phẩm là poster tiêu chuẩn hình thức mẫu sản phẩm được ưu tiên hơn .
Ví dụ dưới đây là Phiếu đánh giá loại sản phẩm là bài báo cáo giải trình trong chủ đề có nhu yếu cần đạt là Thực hiện được việc lập kế hoạch, thực thi khảo sát và báo cáo giải trình hiệu quả đề tài Làm chủ và trấn áp được những mối quan hệ với bạn hữu ở trường cũng như qua mạng xã hội Lớp 11. Với chủ đề này học viên được giao trách nhiệm nhóm với nội dung điều tra và nghiên cứu là : khảo sát về tình hình trấn áp những mối quan hệ với bè bạn của trên mạng xã hội ; hình thức trình diễn là bài trình diễn có sử dụng những ứng dụng, ứng dụng trình chiếu quen thuộc như : Powerpoint, Movie Maker, Photostory. Nếu bài báo cáo giải trình đạt nhu yếu ( ví dụ trên mức 50 điểm ) có nghĩa học viên đã đạt được tiềm năng của Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp mà giáo viên đề ra .

60065c1c1a8d7f2f3c24dac3.png

Bảng ghi chép

1. Khái niệm

Bảng ghi chép là một công cụ đánh giá trải qua việc ghi chép lại những gì quan sát học viên trong quy trình tham gia hoạt động giải trí thưởng thức, hướng nghiệp. Những ghi chép phân phối cho GV thông tin về mức độ người học tập trung xử lí thông tin, phối hợp với nhóm bạn học, những khó khăn vất vả / vướng mắc của người học cũng như những quan sát tổng hợp về cách học, thái độ và hành vi khi tham gia hoạt động giải trí thưởng thức, hướng nghiệp .
Hàng ngày GV thao tác với HS, quan sát HS và ghi nhận được rất nhiều thông tin về hoạt động giải trí của HS. Ví dụ, HS A luôn thiếu tập trung chuyên sâu chú ý quan tâm và hay nhìn ra hành lang cửa số trong khi giáo viên hướng dẫn những trách nhiệm của hoạt động giải trí thưởng thức. HS B luôn làm xong trách nhiệm của mình sớm và giúp sức những bạn khác trong quy trình thao tác nhóm. HS C luôn gây gổ khi có sự không tương đồng trong quy trình thao tác nhóm Những sự kiện nhỏ hàng ngày như vậy có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá. Nó giúp cho GV Dự kiến năng lực và cách ứng xử của HS trong những trường hợp khác nhau hoặc lý giải cho hiệu quả thu được từ những bài thu hoạch, phiếu tự đánh giá của HS .
Tuy nhiên, những ấn tượng mà GV có được trải qua quan sát thường mang sắc tố chủ quan, thế cho nên cần phải biết cách ghi chép thật khoa học, có mạng lưới hệ thống trong khi quan sát. Cách tốt nhất là sử dụng sổ cá thể ghi chép hoạt động giải trí của học viên .
Ghi chép những hoạt động giải trí của học viên trong hoạt động giải trí thưởng thức là việc miêu tả lại những sự kiện hay những diễn biến đáng quan tâm mà GV nhận thấy trong quy trình tiếp xúc với HS. Những sự kiện cần được ghi chép lại ngay sau khi nó xảy ra. Mỗi HS cần được dành cho một vài tờ trong sổ ghi chép. Cần ghi tách biệt phần diễn đạt sự kiện với phần nhận xét về sự kiện của GV. Sau một vài sự kiện, GV hoàn toàn có thể ghi chú những cách xử lý để cải tổ tình hình tham gia hoạt động giải trí thưởng thức của của HS hoặc kiểm soát và điều chỉnh những sai lầm đáng tiếc mà HS mắc phải .

60065cdf88a4273019474c53.png

GV hoàn toàn có thể sử dụng sổ cá thể để ghi chép những sự kiện thường nhật tích lũy nhiều thông tin về tác dụng rèn luyện và tham gia hoạt động giải trí thưởng thức của HS .
Tuy nhiên, GV không có năng lực quan sát và ghi chép được toàn bộ những hành vi, sự kiện, diễn ra hàng ngày của HS mặc dầu chúng đều hoàn toàn có thể là những thông tin có giá trị. Do vậy, cần phải có sự lựa chọn trong quan sát. Để việc quan sát và ghi chép có tính khả thi, GV cần :
+ Hướng việc quan sát vào những hành vi không hề đánh giá được bằng những chiêu thức khác .
+ Giới hạn việc quan sát tập trung chuyên sâu vào một vài loại hành vi nào đó được xem là đặc trưng, nổi bật tuỳ theo mục tiêu đánh giá và tiềm năng quan sát của GV .
+ Giới hạn khoanh vùng phạm vi quan sát ở một vài đối tượng người dùng HS cần tới sự trợ giúp đặc biệt quan trọng của GV .

2. Ưu điểm

Bản ghi chép quan sát, sổ cá thể ghi chép sự kiện là nó diễn đạt lại những hành vi của HS trong trường hợp tự nhiên. Qua hoạt động giải trí và việc làm đơn cử, HS bộc lộ mình rõ nét và chân thực nhất .
Việc ghi chép sự kiện cũng hoàn toàn có thể ghi lại được những trường hợp rất khan hiếm, không nổi bật nhưng rất quan trọng trong việc đánh giá HS mà không chiêu thức nào thay thế sửa chữa được. Ví dụ, một HS rất ít nói tự nhiên lại nói rất nhiều. Một HS rất hung hăng, tự nhiên lại hiền lành dễ mến Nhờ chú ý quan tâm và ghi chép lại những trường hợp như vậy mà GV hoàn toàn có thể phát hiện ra nhiều đặc thù tính cách mới lạ và xác lập được giải pháp giáo dục tương thích với HS .
Quan sát đặc biệt quan trọng có ích so với HS nhỏ, lứa tuổi chưa có năng lực làm bài kiểm tra viết hay chưa có năng lực tự đánh giá hoặc đánh giá lẫn nhau. Trẻ nhỏ lại thường có những hành vi tự phát và không kiềm chế nên việc quan sát, lý giải hành vi thường thuận tiện và đúng chuẩn hơn .

3. Hạn chế

Việc ghi chép sự kiện thường nhật có hạn chế là nó yên cầu GV phải góp vốn đầu tư nhiều thời hạn và sức lực lao động để để ghi chép một cách liên tục và có mạng lưới hệ thống. Hơn nữa, rất khó để bảo vệ việc ghi chép và nhận xét những sự kiện một cách trọn vẹn khách quan. Tuy nhiên, việc tổng hợp quan điểm của toàn bộ những GV tham gia ghi chép về một HS thì việc đánh giá sẽ khách quan hơn .
Hành vi của HS thường có xu thế không không thay đổi, lúc này nhiệt huyết, lúc khác lại lãnh đạm ; có lúc lãnh đạm, có lúc lại cởi mở tuỳ vào từng trường hợp, thời hạn, khu vực khác nhau. Vì vậy, GV khó hoàn toàn có thể tích lũy không thiếu thông tin để có một bức tranh tổng lực về HS. GV chỉ nên đưa ra đánh giá của mình khi đã có vừa đủ lượng thông tin thiết yếu .

4. Các lưu ý để đảm bảo hiệu quả của bảng ghi chép

Để việc ghi chép hoạt động giải trí của HS có hiệu suất cao, GV cần tuân theo 1 số ít nhu yếu sau :
Xác định trước những sự kiện cần quan sát, nhưng cũng cần chú ý quan tâm đến những sự kiện không bình thường .
Quan sát và ghi chép khá đầy đủ về sự kiện đặt trong một trường hợp / toàn cảnh đơn cử để sự kiện trở nên có ý nghĩa hơn. Sự kiện xảy ra cần phải được ghi chép lại càng sớm càng tốt .
Tách riêng phần diễn đạt chân thực sự kiện và phần nhận xét của GV. Cần ghi chép cả những hành vi tích cực và hành vi xấu đi .
Cần tích lũy vừa đủ thông tin trước khi đưa ra những nhận xét, đánh giá về hành vi, thái độ của HS .

5. Minh họa bảng ghi chép các hoạt động của học sinh trong Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

Trong Hoạt động thưởng thức, hướng nghiệp giáo viên hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng bảng ghi chép theo chủ đề, theo thời hạn để ghi chép nhanh. Sau đó về update thông tin vào bảng ghi chép biểu lộ của từng cá thể học viên trong hàng loạt năm học. Như vậy, quy trình này gồm 2 khâu, ghi chép chung và update thông tin vào bảng ghi chép cá thể. Điều này tránh việc giáo viên bị mất thời hạn trong quy trình ghi chép những quan sát của mình về học viên trong quy trình tham gia hoạt động giải trí thưởng thức

60065ee30e0283229a537dba.png

Câu hỏi (bảng hỏi, bài trắc nghiệm khách quan)

1. Khái niệm

Câu hỏi là một trong những công cụ khá thông dụng được dùng trong kiểm tra, đánh giá. Câu hỏi hoàn toàn có thể được sử dụng trong kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới dạng : tự luận, trắc nghiệm, bảng hỏi ngắn, thẻ kiểm tra, bảng KWLHTrong tài liệu này, xin ra mắt công cụ câu hỏi trong kiểm tra phỏng vấn và kiểm tra viết với những dạng bảng hỏi ngắn, thẻ kiểm tra, bảng KWLH .
Câu hỏi phỏng vấn là phương pháp GV tổ chức triển khai hỏi và đáp giữa GV và HS, qua đó thu được thông tin về tác dụng hoạt động giải trí của HS. Kiểm tra bằng câu hỏi phỏng vấn hoàn toàn có thể sử dụng ở mọi thời gian trong quy trình hoạt động giải trí cũng như trong khi thi cuối học kì hoặc cuối năm học, HS cần trình diễn diễn đạt bằng ngôn từ nói .
Bảng hỏi ngắn ( với những câu hỏi mở hoặc đóng ) hoặc một bài trắc nghiệm đơn thuần là dạng bảng hỏi để kiểm tra kiến thức và kỹ năng nền của HS, trong đó nhu yếu HS triển khai xong trước khi mở màn một chủ đề mới .
Thẻ kiểm tra là những câu hỏi ngắn GV đưa ra cho HS nhằm mục đích đánh giá kiến thức và kỹ năng của HS trước, trong và sau mỗi mỗi chủ đề .

Bảng KWL là một công cụ nhằm yêu cầu HS bắt đầu chủ đề bằng việc động não tất cả những gì các em đã biết, muốn biết, biết được về chủ đề hoạt động và khuyến khích HS tìm tòi, tham gia hoạt động.

2. Mục đích sử dụng

Với việc sử dụng những dạng câu hỏi khác nhau, GV hoàn toàn có thể gợi mở, củng cố, tổng kết, kiểm tra kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ của HS trong quy trình tổ chức triển khai hoạt động giải trí .
Thông qua hỏi đáp, GV có điều kiện kèm theo tiếp xúc trực tiếp với học viên, nhờ đó hoàn toàn có thể đánh giá được thái độ của học viên, mặt khác, bằng những câu hỏi phong phú, GV không riêng gì tích lũy được thông tin về hiểu biết của người học theo tiêu chuẩn chung mà còn hoàn toàn có thể phát hiện ra những năng lượng đặc biệt quan trọng hoặc những khó khăn vất vả, thiếu sót của từng cá thể học viên. Tuy nhiên, với số lượng câu hỏi rất ít nên khó bao quát hàng loạt chương trình Hoạt dộng thưởng thức, việc đánh giá bị tác động ảnh hưởng bởi những yếu tố chủ quan, HS được hỏi những câu hỏi khác nhau với thời lượng, ở điều kiện kèm theo không như nhau, do đó ảnh hưởng tác động đến tính khách quan. Câu hỏi phỏng vấn được sử dụng hầu hết để kiểm tra kiến thức và kỹ năng của học viên, thường tốn nhiều thời hạn để triển khai .
Bảng hỏi ngắn kiểm tra kiến thức và kỹ năng nền không chỉ giúp GV có được thông tin về những kiến thức và kỹ năng HS đã chuẩn bị sẵn sàng cho chủ đề HĐTN, HN mà còn giúp xác lập được điểm khởi đầu hiệu suất cao nhất của một chủ đề mới tương thích với từng đối tượng người dùng. Bên cạnh đó, hiệu quả thu được từ bảng hỏi ngắn kiểm tra kiến thức và kỹ năng nền sẽ giúp HS mạng lưới hệ thống lại những kỹ năng và kiến thức cơ bản đã tích luỹ được tương quan đến chủ đề mới .
Thẻ kiểm tra nhằm mục đích đánh giá kiến thức và kỹ năng của HS trước, trong và sau mỗi bài học kinh nghiệm hoặc sau mỗi chủ đề học tập .
Bảng KWLH nhằm mục đích giúp GV tìm hiểu và khám phá kỹ năng và kiến thức có sẵn của HS về chủ đề, đặt ra tiềm năng cho chủ đề hoạt động giải trí, rút ra những điều đã lĩnh hội được sau khi tham gia hoạt động giải trí .

3. Cách sử dụng

Cách sử dụng câu hỏi vấn đáp

Câu hỏi phỏng vấn được sử dụng trong quy trình dạy học để kiểm tra, đánh giá kỹ năng và kiến thức, kĩ năng, thái độ của HS trên lớp học .

Yêu cầu xây dựng câu hỏi

Câu hỏi đúng chuẩn biểu lộ trong hình thức rõ ràng đơn thuần ;
Câu hỏi đúng chuẩn rõ ràng giúp học viên hình thành đ ¬ ược câu vấn đáp đúng, nếu câu hỏi đa nghĩa, phức tạp sẽ gây khó khăn vất vả cho sự t ¬ ư duy của HS ;
Câu hỏi thiết kế xây dựng theo mạng lưới hệ thống lôgíc ngặt nghèo. Để thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống câu hỏi theo nhu yếu này, cần địa thế căn cứ vào cấu trúc nội dung bài học kinh nghiệm ;
Hệ thống câu hỏi đư ¬ ợc phong cách thiết kế theo quy luật nhận thức và năng lực nhận thức của đối tượng người tiêu dùng đơn cử :
Xây dựng câu hỏi từ dễ đến khó ;
Từ đơn cử đến khái quát, từ khái quát đến đơn cử ;
Câu hỏi từ tái tạo đến phát minh sáng tạo ;
Số lượng câu hỏi vừa phải, sử dụng câu hỏi tập trung chuyên sâu vào nội dung phải biết trong bài học kinh nghiệm ( trọng tâm bài học kinh nghiệm ) .
Sử dụng những 6 loại câu hỏi, xếp thứ tự từ thấp đến cao theo thang đánh giá của Bloom : biết, hiểu, vận dụng, nghiên cứu và phân tích, tổng hợp, đánh giá

Những yêu cầu khi đặt câu hỏi

Câu hỏi được đưa ra một cách rõ ràng ;
Câu hỏi hướng tới cả lớp ;
Chỉ định một HS vấn đáp, cả lớp lắng nghe và nghiên cứu và phân tích câu vấn đáp ;
GV có Kết luận

Những yêu cầu khi giáo viên nhận xét bằng lời nói câu trả lời của học sinh

Nhận xét tích cực bằng lời nói có công dụng kiểm soát và điều chỉnh hành vi .
HS có khuynh hướng tự kiểm soát và điều chỉnh hành vi theo sự kì vọng của GV. Những HS không được tôn trọng, kì vọng cao thường có xu thế tâm lý bi quan, xấu đi và dẫn đến buông xuôi ; ngược lại những HS được tôn trọng, kỳ vọng cao có khuynh hướng tâm lý sáng sủa, tích cực sẽ đạt được những thành công xuất sắc. Điều này nhờ vào vào những lời nhận xét mang tính kiến thiết xây dựng, biểu lộ sự tin cậy, kỳ vọng của GV để giúp HS tạo dựng niềm tin, đồng thời giúp những em tự kiểm soát và điều chỉnh hành vi theo sự kì vọng của GV. Ví dụ nhận xét về năng lực thao tác hợp tác trong nhóm của một HS như sau : Em đã thực thi tốt phần việc của cá thể. Em nên tham gia thêm những việc chung của nhóm như : viết báo cáo giải trình hiệu quả, hoặc thay mặt đại diện nhóm trình diễn hiệu quả .

Cách sử dụng bảng KWLH

Tạo bảng KWLH : GV vẽ một bảng lên bảng, ngoài những, mỗi HS cũng có một mẫu bảng của những em .
Cột K : Những gì HS đã biết
Cột W : Những gì HS muốn biết
Cột L : Những gì HS đã học, khám phá được
Cột H : Những phương pháp HS liên tục tìm tòi, điều tra và nghiên cứu .
Đề nghị HS động não nhanh và nêu ra những từ, cụm từ có tương quan đến chủ đề. Cả GV và HS cùng ghi nhận hoạt động giải trí này vào cột K. Hoạt động này kết thúc khi HS đã nêu ra tổng thể những sáng tạo độc đáo. Tổ chức cho HS đàm đạo về những gì những em đã ghi nhận .

Một số lưu ý tại cột K

Chuẩn bị những câu hỏi để giúp HS động não. Đôi khi để khởi động, HS cần nhiều hơn là chỉ đơn thuần nói với những em : Hãy nói những gì những em đã biết về
Khuyến khích HS lý giải. Điều này rất quan trọng vì đôi lúc những điều những em nêu ra hoàn toàn có thể là mơ hồ hoặc không thông thường .
Hỏi HS xem những em muốn biết thêm điều gì về chủ đề. Cả GV và HS ghi nhận câu hỏi vào cột W. Hoạt động này kết thúc khi HS đã nêu ra tổng thể những sáng tạo độc đáo. Nếu HS vấn đáp bằng một câu phát biểu thông thường, hãy biến nó thành câu hỏi trước khi ghi nhận vào cột W .

Một số lưu ý tại cột W

Hỏi những câu hỏi tiếp nối và gợi mở. Nếu chỉ hỏi những em : Các em muốn biết thêm điều gì về chủ đề này ? Đôi khi HS vấn đáp đơn thuần không biết, vì những em chưa có ý tưởng sáng tạo. Hãy thử sử dụng 1 số ít câu hỏi sau : Em nghĩ mình sẽ biết thêm được điều gì sau khi em tham gia hoạt động giải trí thưởng thức với chủ đề này ?
Chọn một ý tưởng sáng tạo từ cột K và hỏi : Em có muốn khám phá thêm điều gì có tương quan đến chủ đề này ?
Chuẩn bị sẵn 1 số ít câu hỏi của riêng bạn để bổ trợ vào cột W. Có thể bạn mong ước HS tập trung chuyên sâu vào những ý tưởng sáng tạo nào đó, trong khi những câu hỏi của HS lại không mấy tương quan đến sáng tạo độc đáo chủ yếu của bài đọc. Chú ý là không được thêm quá nhiều câu hỏi của bạn. Thành phần chính trong cột W vẫn là những câu hỏi của HS .
Yêu cầu HS đọc và tự điền câu vấn đáp mà những em tìm được vào cột L. Trong quy trình tham gia hoạt động giải trí thưởng thức, HS cũng đồng thời tìm ra câu vấn đáp của những em và ghi nhận vào cột W .
HS hoàn toàn có thể điền vào cột L trong hoặc sau khi đã thưởng thức xong .

Một số lưu ý tại cột L

Ngoài việc bổ trợ câu vấn đáp, khuyến khích HS ghi vào cột L những điều những em cảm thấy thích. Để phân biệt, hoàn toàn có thể đề xuất những em ghi lại những sáng tạo độc đáo của những em. Ví dụ những em hoàn toàn có thể đánh dấu tích vào những ý tưởng sáng tạo vấn đáp cho câu hỏi ở cột W, với những sáng tạo độc đáo những em thích, hoàn toàn có thể lưu lại sao .
Đề nghị HS tìm kiếm từ những tài liệu khác để vấn đáp cho những câu hỏi ở cột W mà nội dung hoạt động giải trí thưởng thức chưa phân phối câu vấn đáp. ( Không phải toàn bộ những câu hỏi ở cột W đều được bài đọc vấn đáp hoàn hảo )
Thảo luận những thông tin được HS ghi nhận ở cột L
Khuyến khích HS nghiên cứu và điều tra thêm về những câu hỏi mà những em đã nêu ở cột W nhưng chưa tìm được câu vấn đáp từ bài đọc .

4. Minh họa câu hỏi dùng trong đánh giá trong Hoạt động Trải nghiệm hướng nghiệp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Câu hỏi vấn đáp

Trong Hoạt động thưởng thức, thưởng thức hướng nghiệp câu hỏi phỏng vấn của giáo viên so với học viên hầu hết dùng để đánh giá mức độ nhận ra, hiểu về bộc lộ, ý nghĩa và sự tăng trưởng phẩm chất và năng lượng của mỗi cá thể học viên bộc lộ qua những chủ đề HĐTN, HN .
Có thể chia việc sử dụng câu hỏi phỏng vấn trong HĐTN, HN thành 2 nhóm theo 2 mục tiêu sử dụng : ( 1 ) hỏi để kiểm tra mức độ nhận thức của học viên về nội dung chủ đề HĐTN, HN, ( 2 ) hỏi để đánh giá sự góp phần của học viên cho những hoạt động giải trí tập thể, số giờ tham gia những hoạt động giải trí và việc thực thi có hiệu quả hoạt động giải trí chung của tập thể, đánh giá những yếu tố như động cơ, ý thức, thái độ, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm, tính tích cực so với hoạt động giải trí cá thể cũng như hoạt động giải trí chung của học viên .
Ví dụ : Trong HĐTN, HN lớp 7, nội dung Hoạt động tìm hiểu và khám phá nghề nghiệp, có nhu yếu cần đạt là : Xác định được một số ít nghề hiện có ở địa phương. Nêu được việc làm đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của một số ít nghề ở địa phương. Nêu được những phẩm chất và năng lượng cần có của người làm những nghề ở địa phương. Đây là một trong những chỉ báo của năng lượng thành phần Hiểu biết về nghề nghiệp trong năng lượng Định hướng nghề nghiệp ( 1 trong 3 năng lượng đặc trưng của HĐTN, HN ). Sau khi giáo viên tổ chức triển khai hoạt động giải trí thưởng thức theo chủ đề cho học với những tiềm năng của chủ đề như trên, giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng giải pháp hỏi đáp để đánh giá mức độ đạt được những tiềm năng của chủ đề của học viên. Một số câu hỏi hoàn toàn có thể sử dụng là :
Hãy kể tên một số ít nghề hiện có ở địa phương em đã tìm hiểu và khám phá, biết được sau khi thực thi chủ đề ?
Theo khám phá của bản thân em và của những bạn, để thực thi những việc làm nêu trên, người lao động cần có những trang thiết bị, công cụ lao động nào ?
Để trở thành người lao động trong những nghành nghề nghiệp em vừa tìm hiểu và khám phá cần có những phẩm chất và năng lượng gì ?
Cần chú ý quan tâm : tránh nhầm lẫn câu hỏi phỏng vấn để đánh giá trong HĐTN, HN với câu hỏi phỏng vấn trong quy trình tiến hành hoạt động giải trí. Điểm độc lạ cơ bản nhất là thời gian sử dụng. Vẫn những câu hỏi như trên nếu sử dụng trong quy trình tiến hành hoạt động giải trí thì đặc thù của thắc mắc lại là câu hỏi phỏng vấn nhằm mục đích tiến hành, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí trong HĐTN, HN .

Bảng KWLH

Trước và sau khi tổ chức triển khai bất kỳ một HĐTN, HN nào cho học viên giáo viên cũng hoàn toàn có thể sử dụng bảng KWLH. Để hiệu suất cao hơn, GV cung ứng bảng cho học viên điền vào cột K, W trước khi thực thi những hoạt động giải trí của chủ đề và điền vào cột L, H sau khi thực thi những hoạt động giải trí của chủ đề. Ví dụ khi triển khai chủ đề HĐTNHN với nội dung Khám phá bản thân cho học viên lớp 9, giáo viên hoàn toàn có thể thiết kể bảng KWLH để phát cho học viên trước và sau khi triển khai chủ đề như dưới đây .
GV chiếu 1 số hình ảnh về tiếp xúc, nhận thức bản thân trong tiếp xúc .

6006612c6c34a470553897b7.png

GV phát bảng hỏi KWLH và hướng dẫn HS điền vào cột K, W và thu lại
GV tổ chức triển khai hoạt động giải trí TNHN .
GV phát lại bảng KWLH và hướng dẫn HS điền vào cột L, H còn lại .

6006618013d0cb5d5c3b3649.png

Bảng kiểm

1. Khái niệm

Bảng kiểm là một list ghi lại những tiêu chuẩn ( về những hành vi, những đặc thù mong đợi ) có được bộc lộ hoặc được thực thi hay không .
Dưới đây là ví dụ về một bảng kiểm đánh giá kĩ năng diễn đạt bằng lời nói trong khi thuyết trình của học viên :

6006620fd57d991c9a114288.png

Bảng kiểm thường chỉ rõ sự Open hay không Open ( xuất hiện hay không xuất hiện, được thực thi hay không được triển khai ) những hành vi, những đặc thù mong đợi nào đó nhưng nó có hạn chế là không giúp cho người đánh giá biết được mức độ Open khác của những tiêu chuẩn đó .
Ví dụ : Trong bảng kiểm về kĩ năng diễn đạt lời nói có tiêu chuẩn là diễn đạt trôi chảy, phát âm rõ ràng. Học sinh A khi trình diễn bài thuyết trình của mình, phần nhiều thời hạn học viên đó nói trôi chảy, phát âm rõ nhưng có một đoạn của bài thuyết trình, học viên này lại nói thiếu trôi chảy, bị vấp từ và à, ờ liên tục. Trong trường hợp này giáo viên có nên ghi lại vào bảng kiểm là học viên A đạt được tiêu chuẩn đề ra hay là cho học viên A không đạt tiêu chuẩn này do có phần trình diễn bị vấp ? Thỉnh thoảng đây không phải là sự lựa chọn thuận tiện do bảng kiểm không có những mức độ nằm giữa mức độ có và không .

2. Mục đích sử dụng

Bảng kiểm được sử dụng để đánh giá những hành vi hoặc những mẫu sản phẩm mà học viên thực thi. Với một list những tiêu chuẩn đã kiến thiết xây dựng sẵn, giáo viên sẽ sử dụng bảng kiểm để quyết định hành động xem những hành vi hoặc những đặc thù của loại sản phẩm mà học viên thực thi có khớp với từng tiêu chuẩn có trong bảng kiểm không .
Giáo viên hoàn toàn có thể sử dụng bảng kiểm nhằm mục đích :
Đánh giá sự văn minh của học viên : Họ hoàn toàn có thể chỉ ra cho học viên biết những tiêu chuẩn nào học viên đã biểu lộ tốt, những tiêu chuẩn nào chưa được triển khai và cần được cải tổ .
Giáo viên còn hoàn toàn có thể tổng hợp những tiêu chuẩn trong bảng kiểm và lượng hóa chúng thành điểm số theo cách tính % để xác lập mức độ học viên đạt được .
Ví dụ : Có 12 tiêu chuẩn trong bảng kiểm đánh giá kĩ năng thuyết trình và học viên A đã bộc lộ được 9 trong số 12 tiêu chuẩn đó trong bài thuyết trình của mình. Nếu ta coi mỗi tiêu chuẩn có giá trị quan trọng như nhau, thì bài thuyết trình của học viên A chuyển thành một điểm số là : 9/12 x 100 = 75 % ( tương ứng với điểm 7,5 ). Do đó học viên A đã trình diễn được 75 % những tiêu chuẩn mong ước .

3. Thời điểm sử dụng

Bảng kiểm được sử dụng trong quy trình giáo viên quan sát những thao tác thực thi 1 hoạt động giải trí đơn cử của học viên trong quy trình họ thực thi những trách nhiệm đơn cử như : thao tác nhóm, thuyết trình, đóng vai, thực hành thực tế
Bảng kiểm còn dùng trong đánh giá loại sản phẩm do học viên làm ra theo nhu yếu, trách nhiệm của giáo viên .
Bảng kiểm cũng được dùng để đánh giá những thái độ, hành vi về một phẩm chất nào đó .
Như vậy, toàn bộ những hoạt động giải trí của học viên khi thực thi một trách nhiệm nào đó mà hoàn toàn có thể phân loại thành một loạt những hành vi liên tục đơn cử, được xác lập rõ ràng hoặc những loại sản phẩm của học viên làm ra hoàn toàn có thể xác lập được những bộ phận cấu thành đều hoàn toàn có thể sử dụng bảng kiểm để đánh giá .

4. Thiết kế bảng kiểm

Giáo viên hoàn toàn có thể triển khai phong cách thiết kế bảng kiểm dùng để đánh giá học viên theo những bước sau :
Phân tích nhu yếu cần đạt của chủ đề và xác lập những phẩm chất, năng lượng học viên cần đạt được .
Phân chia những quy trình thực thi trách nhiệm hoặc loại sản phẩm của học viên thành những yếu tố cấu thành và xác lập những hành vi, đặc thù mong đợi địa thế căn cứ vào nhu yếu cần đạt ở trên .
Trình bày những hành vi, đặc thù mong đợi đó theo một trình tự để theo dõi và kiểm tra .

5. Minh họa bảng kiểm dùng trong kiểm tra, đánh giá trong Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Để đánh giá sự tăng trưởng phẩm chất, năng lượng học viên trong quy trình tham gia HĐTNHN, GV ghi lại những hành vi thường nhật của HS hoặc những thái độ, hành vi được biểu lộ trong môi trường học tập cũng như trong quy trình thực thi HĐTN .

6006630ffacc674ebc459fb8.png

GV chuẩn bị sẵn sàng sẵn bảng hỏi về những hành vi dự tính quan sát HS khi thực thi HĐTN, trong quy trình quan sát sẽ lưu lại vào những nội dung ứng với biểu hiện hành vi nhằm mục đích đánh giá khuynh hướng hoạt động giải trí của HS đó .
VD1 : Bảng kiểm để quan sát hoạt động giải trí đàm đạo nhóm của một nhóm học viên trong việc thực thi những trách nhiệm HĐTN cần có sự bàn luận nhóm .

60066338c798f165ac4153f5.png

VD 2. Bảng kiểm sử dụng để quan sát mức độ tham gia của một học viên trong quy trình tham gia hoạt động giải trí thưởng thức .

60066360a4a3096dcb401889.png

Thang đánh giá

1. Khái niệm

Thang đánh giá là công cụ đo lường và thống kê mức độ mà học viên đạt được ở mỗi đặc thù, hành vi về góc nhìn / nghành nghề dịch vụ đơn cử nào đó .
Có 3 hình thức biểu lộ cơ bản của thang đánh giá là thang dạng số, thang dạng đồ thị và thang dạng miêu tả .
Thang đánh giá dạng số : là hình thức đơn thuần nhất của thang đánh giá trong đó mỗi số lượng tương ứng với một mức độ thực thi hay mức độ đạt được của mẫu sản phẩm. Khi sử dụng, người đánh giá lưu lại hoặc khoanh tròn vào một số lượng chỉ mức độ biểu lộ mà học viên đạt được. Thông thường, mỗi số lượng chỉ mức độ được miêu tả ngắn gọn bằng lời .
Ví dụ : Hãy khoanh tròn vào số lượng biểu lộ mức độ diễn đạt ngôn từ của học viên trong quy trình thuyết trình ( trong đó 1 không khi nào ; 2 hiếm khi ; 3 đôi lúc ; 4 tiếp tục ; 5 luôn luôn )
Diễn đạt trôi chảy, phát âm rõ ràng
1 2 3 4 5
Thang dạng đồ thị miêu tả những mức độ bộc lộ của đặc thù, hành vi theo một trục đường thẳng. Một mạng lưới hệ thống những mức độ được xác lập ở những điểm nhất định trên đoạn thẳng và người đánh giá sẽ ghi lại ( X ) vào điểm bất kể biểu lộ mức độ trên đoạn thẳng đó. Với mỗi điểm cũng có những lời diễn đạt mức độ một cách ngắn gọn .
Ví dụ : Học sinh tham gia vào những hoạt động giải trí chung của lớp thế nào ?

6006644ab322865ece0f9c46.png

Thang miêu tả là hình thức thông dụng nhất, được sử dụng nhiều nhất của thang đánh giá, trong đó mỗi đặc thù, hành vi được diễn đạt một cách cụ thể, rõ ràng, đơn cử ở mỗi mức độ khác nhau. Hình thức này nhu yếu người đánh giá chọn một trong số những diễn đạt tương thích nhất với hành vi, loại sản phẩm của học viên .
Người ta còn thường phối hợp cả thang đánh giá số và thang đánh giá miêu tả để việc đánh giá được thuận tiện hơn .
Ví dụ : Chỉ ra mức độ về việc sử dụng từ ngữ của học viên khi thực thi thuyết trình .

60066480df651a210d3ac8f1.png

Như vậy, nếu bảng kiểm tra chỉ đưa ra cho người đánh giá 2 lựa chọn cho mỗi tiêu chuẩn nào đó thì thang đánh giá lại đưa ra nhiều lựa chọn với mức độ rõ ràng hơn .

2. Mục đích sử dụng

Thang đánh giá dùng để đánh giá mẫu sản phẩm, quy trình hoạt động giải trí hay một phẩm chất nào đó ở học viên. Với một thang đánh giá được phong cách thiết kế sẵn, người đánh giá so sánh hoạt động giải trí, loại sản phẩm hoặc biểu lộ về phẩm chất của học viên với những mức độ trên thang đo để xác lập xem học viên đạt được ở mức độ nào .
Thang đánh giá rất có giá trị trong việc theo dõi sự văn minh của học viên. Nếu giáo viên lưu giữ bản sao chép thang đánh giá qua một số ít bài tập / trách nhiệm khác nhau ở những thời gian khác nhau, sẽ có một hồ sơ để giúp theo dõi và đánh giá tân tiến của mỗi học viên. Để làm điều này một cách hiệu suất cao, cần phải sử dụng một khung tiêu chuẩn chung và cùng một thang đánh như nhau giá trên toàn bộ những bài tập / trách nhiệm đó. Bên cạnh đó, thang đánh giá còn phân phối thông tin phản hồi đơn cử về những điểm mạnh và điểm yếu của mỗi bài làm của học viên để giúp họ biết cách kiểm soát và điều chỉnh việc học hiệu quả hơn .

3. Thời điểm sử dụng

Thang đánh giá được sử dụng trong nhiều thời gian khác nhau của quy trình tổ chức triển khai hoạt động giải trí và giáo dục. Chúng được sử dụng nhiều nhất trong quy trình giáo viên quan sát những hoạt động giải trí học tập, văn hóa truyền thống văn nghệ, thể dục thể thao của học viên, trong quy trình quan sát những loại sản phẩm của học viên hay dùng khi đánh giá những bộc lộ về phẩm chất nhất định ở học viên .

4. Thiết kế thang đánh giá

Cách thức phong cách thiết kế thang đánh giá gồm có những bước sau :
Xác định tiêu chuẩn ( đặc thù, hành vi ) quan trọng cần đánh giá trong những hoạt động giải trí, loại sản phẩm hoặc phẩm chất đơn cử .
Lựa chọn hình thức biểu lộ của thang đánh giá dưới dạng số, dạng đồ thị hay dạng miêu tả .
Với mỗi tiêu chuẩn, xác lập số lượng mức độ đo cho tương thích ( hoàn toàn có thể từ 3 đến 5 mức độ ). Lưu ý là không nên quá nhiều mức độ, vì người đánh giá sẽ khó phân biệt rạch ròi những mức độ với nhau .
Giải thích mức độ hoặc diễn đạt những mức độ của thang đánh giá một cách rõ ràng, sao cho những mức độ đó hoàn toàn có thể quan sát được .

4/5 – ( 2 bầu chọn )

Video liên quan

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *