Khái niệm công cụ là gì

Nếu các bạn làm kế toán chắc hẳn đã rất nhiều lần nghe đến từ Công cụ dụng cụ. Vậy, công cụ dụng cụ là gì? Giá trị bao nhiêu thì được coi là công cụ dụng cụ. Trong sản xuất kinh doanh doanh nghiệp chắc chắn phải cần dùng đến các công cụ dụng cho quá trình hoạt động của mình. Những công cụ dụng cụ này khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh cần tuân theo những quy định nào theo pháp luật? Chúng ra sẽ cùng làm rõ ngay sau đây.

Nội dung chính

  • 1. Khái niệm công cụ dụng cụ là gì?
  • 2. Đặc điểm của công cụ dụng là gì? Phân loại công cụ dụng cụ.
  • 3. Phân bổ công cụ dụng cụ như thế nào?
  • Thứ ba: Phân bổ công cụ dụng cụ nhiều lần (tối đa 36 tháng).
  • Video liên quan

1. Khái niệm công cụ dụng cụ là gì?

Công cụ dụng cụ là những tư liệu lao động tham gia vào một hay nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhưng chưa đủ điều kiện để xếp vào tài sản cố định của doanh nghiệp. Trong thời gian sử dụng công cụ dụng cụ cũng bị hao mòn dần về mặt giá trị giống như tài sản cố định. Theo thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý và trích khấu hao tài sản cố định. Thì đối với những tư liệu lao động có giá trị nhỏ hơn 30.000.000 đồng không đủ điều kiện trở thành tài sản cố định thì được xếp vào loại công cụ dụng cụ.

Xem thêm  Hướng dẫn tạo website tin tức đơn giản và chức năng

2. Đặc điểm của công cụ dụng là gì? Phân loại công cụ dụng cụ.

* Các đặc điểm của công cụ dụng cụ.

Bạn đang đọc: Khái niệm công cụ là gì

Có giá trị dưới 30.000.000 đồng .
Mang rất đầy đủ đặc thù của gia tài cố định và thắt chặt hữu hình. Như :
+ Tham gia vào nhiều chu kỳ luân hồi sản xuất kinh doanh thương mại .
+ Giá trị bị hao mòn dần trong quy trình sử dụng .
+ Giữ được nguyên hình thái vật chất cho đến khi công cụ dụng cụ đó hỏng .
Tùy vào đặc thù và giá trị của công cụ dụng cụ mà khi đưa vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh thương mại kế toán cần triển khai phân chia .

* Phân loại các nhóm công cụ dụng cụ.

Công cụ dụng cụ được phân loại như thế nào? Tùy vào từng đặc điểm, tác dụng quản lý mà công cụ dụng cụ được phân thành các loại khác nhau. Thông thường căn cứ để phân bổ công cụ dụng cụ dựa trên các tiêu chí sau:

+ Căn cứ vào giải pháp phân chia .
+ Căn cứ vào nội dung công cụ, dụng cụ được hình thành .
+ Căn cứ vào công tác làm việc quản trị, việc làm ghi chép của kế toán .
+ Căn cứ vào mục tiêu sử dụng .
Cụ thể :

BẢNG DANH MỤC CÔNG CỤ DỤNG CỤ.

Công cụ dụng cụ là gì? Phân loại những nhóm công cụ dụng cụ theo 1 số tiêu thức nhất định .

3. Phân bổ công cụ dụng cụ như thế nào?

Các tài sản, tư liệu sản xuất về không dùng để bán mà dùng cho hoat động sản xuất, kinh doanh. Nếu không đủ là điều kiện cố định thì được ghi nhận là công cụ dụng cụ.

Xem thêm  Hướng dẫn rút/chuyển tiền từ tài khoản giao dịch chứng khoán

Xem thêm: Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế giá trị gia tăng

Cách phân chia công cụ dụng cụ được hướng dẫn tại Thông tư 96/2015 / TT-BTC. Theo đó, những gia tài là công cụ dụng cụ được phân chia dần vào ngân sách nhưng tối đa KHÔNG QUÁ 3 NĂM ( 36 tháng ) .
Đặc biệt quan tâm : Nếu kế toán phân chia quá khung trích khấu hao nêu trên thì phần khấu hao của số tháng vượt quá sẽ không được tính vào ngân sách được trừ khi tính thuế TNDN .

Chúng ta có 3 cách phân bổ công cụ dụng cụ. Đó là:

Phân bổ 1 lần .
Phân bổ 50 % giá trị .
Phân bổ nhiều lần ( thời hạn được phân chia tối đa không quá 36 tháng ) .

Cụ thể các cách phân bổ công cụ dụng cụ như sau:

Thứ nhất: Phân bổ công cụ 1 lần.

Đặc điểm của công cụ dụng cụ phân chia 1 lần là có giá trị nhỏ. Đồng thời có thời hạn sử dụng không dài .
Trường hợp phân chia 1 lần kế toán sẽ hạch luôn tổng thể giá trị của công cụ dụng cụ vào ngân sách trong kỳ .

Thứ hai: Phân bổ công cụ dụng cụ 50% giá trị.

Cách phân chia 50 % có nghĩa là khi xuất công cụ dụng cụ kế toán sẽ phân chia 50 % ( 1 nửa ) giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng vào ngân sách trong kỳ. Trường hợp bộ phận sử dụng báo hỏng công cụ dụng cụ, kế toán triển khai phân chia nốt 50 % giá trị công cụ dụng cụ còn lại .

Xem thêm  Cơn sốt túi "fake" Hermes SHY GIRL thu hút giới trẻ

Giá trị còn lại công cụ dụng cụ báo hỏng = Giá trị xuất dùng ban đầu/2 Giá trị phế liệu liệu thu hồi (nếu có) Tiền bồi thường (nếu có).

Thứ ba: Phân bổ công cụ dụng cụ nhiều lần (tối đa 36 tháng).

Các công cụ dụng cụ phân chia theo chiêu thức này thường có giá trị tương đối lớn, thời hạn sử dụng dài .
Ví dụ : máy tính, máy chiếu, máy in
Kế toán cần địa thế căn cứ vào giá trị và thời hạn sử dụng của công cụ dụng cụ để dự kiến mức phân chia sao cho tương thích. Bên cạnh đó kế toán cần lập bảng phân chia công cụ dụng cụ địa thế căn cứ vào giá trị và thời hạn sử dụng đã dự kiến .

Trên đây là tổng quan về công cụ dụng cụ. Các bạn cần nắm được khái niệm công cụ dụng cụ là gì? Các đặc điểm và cách phân loại các nhóm công cụ dụng cụ. Mức giá trị để đưa tài sản, tư liệu sản xuất ghi nhận là công cụ dụng cụ. Đặc biệt là cách phân bổ công cụ dụng cụ một cách hợp lý để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Video liên quan

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *