Cách sử dụng hàm CONCATENATE để nối mọi thứ trong Excel có ví dụ

Hàm CONCATENATE trong Excel là hàm được sử dụng để nối các đoạn văn bản khác nhau lại hoặc kết hợp các giá trị từ một vài ô vào một ô và nếu bạn chưa biết cách sử dụng hàm này. Hãy  theo dõi bài viết sau để hiểu rõ hơn về hàm CONCATENATE cũng như cách sử dụng hàm này nhé.

Cách sử dụng hàm CONCATENATE để nối mọi thứ trong Excel cực chi tiết, có ví dụ dễ hiểu.

Cách sử dụng hàm CONCATENATE để nối mọi thứ trong Excel cực cụ thể, có ví dụ dễ hiểu .Hướng dẫn được thực thi trên Laptop hệ điều hành quản lý Windows 10 với phiên bản Excel 2013. Bạn cũng hoàn toàn có thể thực thi tương tự như trên những mẫu sản phẩm Excel 2007, 2010, 2013, năm nay, 2019 và trên những dòng máy tính có cùng hệ quản lý và điều hành hay dòng MacOS cũng có cùng thao tác .

I. Hàm CONCATENATE là gì? Ứng dụng của hàm CONCATENATE trong Excel

Hàm CONCATENATE là hàm được sử dụng để nối các đoạn văn bản khác nhau lại hoặc kết hợp các giá trị từ một vài ô vào một ô.

Ứng dụng của hàm CONCATENATE trong Excel:

  • Thường được sử dụng để xử lý bảng dữ liệu bao gồm cột Họ và Tên hoặc kết hợp các giá trị từ một vài ô vào một ô.
  • Kết hợp được với nhiều hàm thông dụng khác để hỗ trợ công việc.

II. Cách sử dụng hàm CONCATENATE trong Excel

1. Cú pháp hàm

Cú pháp hàm CONCATENATE: =CONCATENATE (text1, [text2], …)

Trong đó:

  • Text 1: Là một chuỗi văn bản, tham chiếu ô hoặc giá trị trong công thức.
  • Text 2: Là chuỗi có thể có hoặc không. Tối đa cho chuỗi Text 2 là 255 và cần có dấu phẩy giữa các chuỗi.

Lưu ý:

  • Giữa các đối số Text cần sử dụng dấu phẩy để ngăn cách.
  • Khi trong chuỗi ký tự có khoảng cách cần thêm đối số ” ” vào giữa các từ.
  • Trong trường hợp kết quả báo lỗi với lỗi #NAME, nghĩa là trong công thức đã không sử dụng dấu ngoặc kép ” ” khi thêm đối số là các ký tự văn bản.
  • Từ phiên bản Excel 2016 trở đi hàm sẽ được đổi tên thành CONCAT và cách sử dụng và cấu trúc sẽ thực hiện tương tự như khi sử dụng với hàm ConcateNate.
  • Bạn cũng có thể dùng ký tự “&” để nối hàm nhanh hơn.

2. Dùng ký tự “&” để nối từ thông thường trong Excel

Ví dụ: Hãy sử dụng ký tự & để nối Họ và Tên trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =(B4&” “&C4) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả như hình.

Ví dụ minh họa sử dụng ký tự

Ví dụ minh họa sử dụng ký tự ” và ” để nối từ .

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị tác dụng .

3. Dùng hàm CONCATENATE nối từ thông thường trong Excel

Ví dụ: Hãy sử dụng hàm CONCATENATE để nối Họ và Tên trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =CONCATENATE(B4,C4) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối từ thông thường.

Ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối từ thường thì .

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị hiệu quả .

4. Dùng hàm CONCATENATE nối từ có ký tự khoảng trắng

Ví dụ: Hãy sử dụng hàm CONCATENATE để nối Họ và Tên có ký tự khoảng trắng trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =CONCATENATE(B5,” “,C5) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối từ có ký tự khoảng trắng.

Ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối từ có ký tự khoảng chừng trắng .

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị hiệu quả .

5. Dùng hàm CONCATENATE nối thêm từ vào văn bản

Ví dụ: Hãy sử dụng hàm CONCATENATE để nối Họ và Tên và thêm từ “Cát” vào trong bảng sau.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =CONCATENATE(B7,” Cát “,C7) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối thêm từ vào văn bản.

Ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối thêm từ vào văn bản .

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị hiệu quả .

6. Dùng hàm CONCATENATE nối số và ngày tháng ở các định dạng khác nhau

Ví dụ: Hãy sử dụng hàm CONCATENATE để nối số và ngày tháng hôm nay theo định dạng.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu tính Excel, bạn nhập hàm =CONCATENATE(“Hôm nay là”, TEXT(TODAY(),”mm/dd/yy”)) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối số và ngày tháng.

Ví dụ minh họa hàm CONCATENATE nối số và ngày tháng .

Bước 2: Nhấn phím Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Nhấn Enter để hiển thị tác dụng .

Trên đây là cách sử dụng hàm CONCATENATE để nối mọi thứ trong Excel cực chi tiết, có ví dụ dễ hiểu. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn thực hiện được hàm CONCATENATE trong công việc cũng như học tập và nếu bạn có góp ý hãy để lại bình luận bên dưới và đứng quên chia sẻ nếu thấy hữu ích bạn nhé.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *