CỔ ĐÔNG LÀ GÌ? PHÂN LOẠI VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỪNG LOẠI CỔ ĐÔNG MỚI NHẤT – Luật Hồng Bàng

CỔ ĐÔNG LÀ GÌ? PHÂN LOẠI VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỪNG LOẠI CỔ ĐÔNG MỚI NHẤT

Kết quả hình ảnh cho CỔ ĐÔNG

Cổ đông là thành viên trong công ty cổ phần sở hữu cổ phần của doanh nghiệp, trong đó cổ đông có thể là cá nhân hoặc  tổ chức. Trong phạm vi số vốn mà các cổ đông đã góp vào Công ty, cổ đông phải chịu trách nhiệm toàn bộ những vấn đề  liên quan tới tương ứng với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp. Hiện nay, theo quy đinh Luật doanh nghiệp 2014 thì có các loại cổ đông sau: cổ đông sáng lậpcổ đông phổ thông, cổ đông ưu đãi:

Để làm Cổ đông sáng lập cần điều kiện sau:

– Cổ đông hoàn toàn có thể là cá thể, tổ chức triển khai có góp vốn bằng gia tài để chiếm hữu tối thiểu một phần CP
– Tại thời gian xây dựng doanh nghiệp, cổ đông sáng lập ký tên là thành viên sáng lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp được xây dựng phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập .
– Mỗi Cổ đông sáng lập phải chiếm hữu tối thiểu 20 % CP trên tổng số CP đại trà phổ thông của Doanh nghiệp tại thời gian xây dựng. Trường hợp cổ đông sáng lập không góp đủ số vốn đã đăng kí trong thời hạn 60 ngày từ thời gian xây dựng thì giải quyết và xử lý như sau : những cổ đông còn lại có nghĩa vụ và trách nhiệm góp phần đủ số CP mà cổ đông sáng lập không góp phần đủ. Các cổ đông còn lại góp phần dựa trên tỷ suất lúc bấy giờ họ đang chiếm hữu trong công ty ; Huy động cổ đông khác vào góp cùng ; Một trong những cổ đông còn lại đứng ra nhận góp phần đủ số CP cho cổ đông sáng lập không góp phần đủ .
Để làm Cổ đông đại trà phổ thông cần điều kiện kèm theo sau : cổ đông đại trà phổ thông phải chiếm hữu CP đại trà phổ thông của doanh nghiệp .
Để làm Cổ đông khuyễn mãi thêm cần điều kiện kèm theo sau : Cổ đông cần chiếm hữu những CP sau : cố phần tặng thêm biểu quyết, CP khuyến mại cổ tức, CP khuyến mại hoàn trả ; CP khuyến mại khác do điều lệ công ty lao lý .

Xem thêm  Dự kiến dành 2.870 nghìn tỉ đồng cho kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm

Quyền hạn của cổ đông phổ thông như sau:

– Được Tham dự buổi họp Đại hội cổ đông
– Được triển khai quyền biểu quyết của mình tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông trải qua hình thức trực tiếp hoặc trải qua người được cá thể, tổ chức triển khai ủy quyền tham gia buổi họp .
– Được phát biểu quan điểm của mình về tổng thể nội dung tại buổi họp Đại hội cổ đông ;
– Được biết số phiếu biểu quyết của cổ đông. Số phiếu biểu quyết tương ứng số lượng CP mà cổ đông đại trà phổ thông nắm giữ, ví dụ ông A năm giữ 1 CP thì có một phiếu biểu quyết ;
– Được nhận cổ tức sau hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm thuế tương ứng với mức đã được quy đinh tại Điều lệ hoặc theo quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông ;
– Cổ đông đại trà phổ thông là một trong đối tượng người tiêu dùng được ưu tiên mua CP trong trường hợp công ty nhu yếu về vốn. Các CP mới được chào bán sẽ tương ứng với tỷ suất CP đại trà phổ thông của từng cổ đông trong công ty theo Điều kệ công ty ;
– Được chuyển nhượng ủy quyền CP đại trà phổ thông mình đang chiếm hữu cho một cổ đông khác hoặc cá thể, tổ chức triển khai không phải cổ đông hoặc nhu yếu công ty mua lại .
– Trong hoạt động công ty thì cổ đông đại trà phổ thông được xem, tra cứu, tìm hiểu và khám phá thông tin, trích lục những thông tin trong list cổ đông, điều lệ công ty, số sách kế toán, những tài liệu tương quan trong buổi họp của Đại hội đồng cổ đông ; kế toán Nước Ta và những báo cáo giải trình của Ban trấn áp .
– Nếu phát hiện sai sót những thông tin trong Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết có quyền nhu yếu Công ty thực thi sửa đổi, bổ trợ những thông tin cho đúng mực ;
– Nếu công ty rơi trường hợp giải thể và phá sản thì gia tài còn lại thì cổ đông có quyền nhu yếu chia tương ứng với tỷ suất vốn mà những cổ đông đã góp vào công ty .
– Trong trường hợp công ty có Hội đồng quản trị và Ban trấn áp cổ đồng nếu phân phối đủ điều kiện kèm theo thì được quyền để cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp .

Xem thêm  Dự báo các chỉ tiêu tài chính

– Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

– Các quyền khác theo pháp luật của Luật này và Điều lệ công ty .

Quyền hạn của cổ đông sáng lập:

Ngoài quyền hạn của một cổ đông đại trà phổ thông thì cố đông sáng lập có những quyền hạn riêng sau :
– Được người ký kết để xây dựng công ty CP .
– Cổ đông sáng lập là đối tượng người tiêu dùng duy nhất được năm giữ CP khuyễn mãi thêm biểu quyết .

Quyền hạn của cổ đông ưu đãi:

Ngoài quyền hạn của một cổ đông đại trà phổ thông thì cố đông khuyễn mãi thêm có những quyền hạn riêng sau :
Đối với cổ đông đang chiếm hữu CP biểu quyết .
– Được tham gia, biểu quyết những vẫn đề thuộc thẩm quyền của một cổ đông trong phiên họp đại hội đồng cổ đông .
– Được cộng nhận số phiếu biểu quyết của cổ đông đang chiếm hữu nhiều hơn so với cổ đông đang chiếm hữu CP đại trà phổ thông địa thế căn cứ theo Điều lệ công ty pháp luật cụ thế số phiếu biểu quyết của một CP khuyến mại biểu quyết .
Đối với cổ đông đang chiếm hữu tặng thêm cổ tức
– Được nhận lại cổ tức hàng năm gồm có những loại những cổ tức sau : cổ tức cố định và thắt chặt và cổ tức thưởng, cổ tức cố định và thắt chặt không nhờ vào vào hiệu quả kinh doanh thương mại của công ty, còn cổ túc thưởng phải dựa vào hiệu quả kinh doanh thương mại của công ty. Căn cứ theo Điều lệ công ty lao lý đơn cử về mức hưởng cổ tức và phương pháp xác lập thưởng .
– Sau khi công ty thanh toán giao dịch hết những khoản nợ, phá sản, giải thể thì phần gia tài còn lại sai khi bán gia tài thì những cổ đông được nhận phần gia tài còn lại tương ứng với tỷ suất chiếm hữu CP tại công ty .
– Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, những Cổ đông chiếm hữu tặng thêm cổ tức không có quyền biểu quyết, tham gia. Ngòa ra, Cổ đông chiếm hữu khuyến mại cổ tức cũng không được đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp .
Đối với cổ đông đang chiếm hữu tặng thêm hoàn trả :
– Cổ đông chiếm hữu khuyến mại hoàn trả được hoàn trả số vốn góp vào công ty khi mua CP khuyễn mãi thêm theo nhu yếu của mình hoặc theo những điều kiện kèm theo được lao lý điều lệ công ty .

Xem thêm  Phân tích tài chính là gì? Tìm hiểu hoạt động phân tích tài chính

-Trong tất cả cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông ưu đãi hoàn lại sẽ không có quyền tham gia biểu quyết hoặc  tham dự hoặc không được  đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Quý Khách hàng nếu cần tư vấn, giải đáp chi tiết hơn cũng như cách thức tiếp cận dịch vụ này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Phó giám đốc phụ trách kinh doanh: Luật sư Mr Nhật Nam qua  hotline: 0912.35.65.75, gọi điện đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 24/7: 1900.6575 hoặc gửi yêu cầu dịch vụ qua email:  [email protected]úc Quý Khách hàng cùng gia đình mạnh khỏe, an lạc và thành công!

Trân trọng!

Công ty Luật Hồng Bàng./

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *