Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư [ Theo luật mới nhất ]

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Trong quá trình hoạt động đầu tư, vì nhiều lý do mà chủ đầu tư quyết định chuyển nhượng dự án đầu tư của mình. Vậy thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư diễn ra như nào, điều kiện ra sao, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay nhé!

Chuyển nhượng dự án đầu tư là gì?

Thế nào là chuyển nhượng dự án đầu tư ? Chuyển nhượng dự án đầu tư là quá trình nhà đầu tư chuyển toàn bộ hoặc một phần dự án của mình cho nhà đầu tư khác nhưng phải đáp ứng đủ điều kiện theo luật đất đai.

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhà đầu tư được tự do chuyển nhượng dự án đầu tư khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện theo quy định về văn bản chuyển nhượng hợp đồng của Pháp luật, bao gồm:

 • Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định về chuyển nhượng hợp đồng tại khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư năm 2020;
 • Thỏa mãn điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài
 • Chấp hành nghiêm chỉnh các điều kiện của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản nếu dự án chuyển nhượng gắn liền với chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Đáp ứng đủ điều kiện kèm theo trong giấy ghi nhận ĐK đầu tư hoặc theo lao lý khác của pháp lý có tương quan ( nếu có ) .

Bên cạnh đó thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư cần đảm bảo những tiêu chí như:

 • Không thay đổi mục tiêu dự án
 • Không thay đổi nội dung
 • Đảm bảo quyền lợi khách hàng và những đối tác liên quan

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư

Để tiến hành thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư, nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ những văn bản, giấy tờ, tài liệu sau:

 • Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án.
 • Quyết định của hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của đại hội đồng cổ đông hoặc thỏa thuận của các bên hợp doanh (đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh) về việc chuyển nhượng dự án (bản chính).
 • Hợp đồng chuyển nhượng dự án (bản chính).
 • Các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của bên chuyển nhượng.
 • Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.
 • Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị chuyển đổi.

Trình tự thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

1. Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành:

 • Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ, xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

2. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ:

 • Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Bước 3: Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, đưa ý kiến về điều kiện chuyển nhượng
 • Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, đưa ý kiến và gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Bước 5: Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Bước 6: Khi nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.
 • Bước 7:
  • Đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư.
  • Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Khi nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

3. Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh:

 • Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp hồ sơ
 • Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan xem xét, đưa ra ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình;
 • Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án
 • Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;
 • Bước 6:
  • Đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư.
  • Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Khi nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

4. Đối với dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư mà nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành thì không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư.

5. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư đó thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—————

…………, ngày ….. tháng ….. năm …….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

(HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN)

Số ………./HĐKT

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm năm trước ;Căn cứ Nghị định số : … … / năm ngoái / NĐ-CP ngày … .. tháng … … năm năm ngoái của nhà nước lao lý cụ thể thi hành một số ít điều của Luật Kinh doanh bất động sản ;Căn cứ văn bản được cho phép chuyển nhượng dự án ( một phần dự án ) … …. số … .. ngày … tháng …. năm … …. của ,Hai bên chúng tôi gồm :

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

– Tên doanh nghiệp :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .– Địa chỉ :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .– Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp / Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh số :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .– Mã số doanh nghiệp :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .– Người đại diện thay mặt theo pháp lý :. .. .. .. .. .. .. .. . Chức vụ :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .– Số CMND ( Hộ chiếu ) : … … … … … .. Cấp ngày … .. / … .. / … .. Tại :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .– Điện thoại :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Fax :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .– Tài khoản :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. tại ngân hàng nhà nước :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .– Mã số thuế :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

– Tên doanh nghiệp :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .– Địa chỉ :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .– Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp / Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh thương mại :. .. .. .. .. .. .. .. .. .– Mã số doanh nghiệp :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .– Người đại diện thay mặt theo pháp lý :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Chức vụ : … .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .– Số CMND ( Hộ chiếu ) :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Cấp ngày … .. / … .. / … .. Tại. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .– Điện thoại :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Fax :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .– Tài khoản :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Tại ngân hàng nhà nước. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .– Mã số thuế :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng hàng loạt dự án ( hoặc một phần dự án ). .. .. .. .. .. .. .. .. với những nội dung sau :

Điều 1. Thông tin cơ bản về dự án đã được phê duyệt

Nội dung chính của dự án đã được phê duyệt ( một phần dự án ) gồm :– Tên dự án :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .– Diện tích đất :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .– Nội dung về quy hoạch sử dụng đất :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .– Nội dung về quy hoạch kiến thiết xây dựng :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .– Nội dung về khu công trình thiết kế xây dựng ( tổng diện tích quy hoạnh sàn, diện tích quy hoạnh sàn nhà :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . )– Tổng mức đầu tư :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .– Tiến độ dự án :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .– Nguồn vốn :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .– Các nội dung khác :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

(Nếu chuyển nhượng một phần dự án cần thêm mục 2 về số liệu của phần dự án chuyển nhượng tương tự như trên)

Điều 2. Thông tin chi tiết về kết quả thực hiện đến thời điểm chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án)

– Về giải phóng mặt phẳng :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

– Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

– Về thiết kế xây dựng khu công trình :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .– tin tức khác :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Điều 3. Giá chuyển nhượng

Điều 4. Phương thức và thời hạn thanh toán

 1. Phương thức thanh toán: bằng (chuyển khoản hoặc hình thức khác). .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
 1. Thời hạn thanh toán:

– Trả lần đầu là :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. đồng vào ngày … …. / … …. /. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .– Trả tiếp theo là :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. đồng vào ngày … … / … … /. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .– Các pháp luật khác do hai bên thỏa thuận hợp tác :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Điều 5. Thời hạn bàn giao và nhận dự án (hoặc phần dự án)

 1. Cách thức bàn giao: Bàn giao trên hồ sơ hoặc phần nhận dự án, bàn giao trên thực địa:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
 2. Thời gian bàn giao:. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng

1. Quyền của Bên chuyển nhượng :Bên chuyển nhượng có những quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và những quyền sau :a ) Yêu cầu bên nhận chuyển nhượng trả đủ tiền đúng thời hạn ghi trong hợp đồng ;b ) Yêu cầu Bên nhận chuyển nhượng nhận chuyển giao hàng loạt dự án hoặc phần dự án đúng thời hạn ghi trong hợp đồng ;c ) Các quyền khác do hai bên thỏa thuận hợp tác :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .2. Nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng :Bên chuyển nhượng có nghĩa vụ và trách nhiệm theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và những nghĩa vụ và trách nhiệm sau :a ) Bàn giao hàng loạt dự án hoặc phần dự án trên thực địa và hàng loạt hồ sơ dự án cho bên nhận chuyển nhượng, trường hợp không chuyển giao hoặc chậm chuyển giao thì phải bồi thường thiệt hại ;b ) Bảo vệ, quản trị hàng loạt dự án trong thời hạn chưa chuyển giao xong hàng loạt dự án cả về hồ sơ và trên thực địa ;c ) Thông báo cho người mua và những bên có tương quan về việc chuyển nhượng dự án ;d ) Giải quyết dứt điểm những cam kết đã thỏa thuận hợp tác với người mua trước khi chuyển nhượng dự án hoặc phần dự án. Cùng bên nhận chuyển nhượng thống nhất với từng người mua về những yếu tố mà chủ đầu tư mới phải có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý không làm thiệt hại đến quyền lợi và nghĩa vụ của người mua ;đ ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác do hai bên thỏa thuận hợp tác :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng

1. Quyền của Bên nhận chuyển nhượng :Bên nhận chuyển nhượng có những quyền theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và những quyền sau :a ) Nhận chuyển giao hàng loạt dự án hoặc phần dự án trên thực địa và hàng loạt hồ sơ dự án hoặc phần dự án nêu tại Hợp đồng này theo đúng thời hạn lao lý tại Hợp đồng này ;b ) Yêu cầu bên chuyển nhượng tạo điều kiện kèm theo và phân phối những sách vở có tương quan đến việc thực thi tiếp dự án ;c ) Cùng bên chuyển nhượng bàn luận với người mua về xử lý quyền hạn và nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua sau khi đã nhận chuyển nhượng ;d ) Các quyền hạn khác do hai bên thỏa thuận hợp tác. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .2. Nghĩa vụ của Bên nhận chuyển nhượng :Bên nhận chuyển nhượng có những nghĩa vụ và trách nhiệm theo Điều 52 Luật Kinh doanh bất động sản và những nghĩa vụ và trách nhiệm sau :a ) Thanh toán không thiếu đúng thời hạn tiền chuyển nhượng dự án cho bên chuyển nhượng đã ghi trong Hợp đồng ;b ) Thực hiện và phân phối rất đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và của người mua mà những bên đã thống nhất ;c ) Tiếp nhận hàng loạt dự án, phần dự án tại thực địa và hồ sơ dự án đúng thời hạn đã thỏa thuận hợp tác ;d ) Thực hiện tiếp dự án theo đúng nội dung dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt ( đúng quá trình, bảo vệ chất lượng … ) ;đ ) Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác do hai bên thỏa thuận hợp tác :. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

Điều 8. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất

( do những bên thỏa thuận hợp tác )

Điều 9. Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng

( do những bên thỏa thuận hợp tác )

Điều 10. Điều khoản về phạt vi phạm hợp đồng

( do những bên thỏa thuận hợp tác )

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

( do những bên thỏa thuận hợp tác )

Điều 12. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng

( do những bên thỏa thuận hợp tác )

Điều 13. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng

( do những bên thỏa thuận hợp tác )

Điều 14. Các thỏa thuận khác

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư tại đây

Tải mẫu xác nhận chuyển nhượng của chủ đầu tư tại đây.

Tải mẫu xác nhận của chủ đầu tư tại đây.

Trên đây là những thông tin mới nhất về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tưLuật Hồng Phúc muốn thông tin đến. Hy vọng chúng sẽ có ích cho các nhà đầu tư trong quá trình chuyển nhượng.

Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tham khảo các thông tin dưới đây hoặc liên hệ ngay để được tư vấn rõ từng trường hợp cụ thể:

 • Hợp đồng chuyển nhượng có cần phải công chứng không ?
 • Chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba
 • Thuế chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Hoạch toán chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Bất cập trong việc chuyển nhượng dự án đầu tư

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *