Chuyển đổi số trong giáo dục là gì?

Từ khóa “ Chuyển đổi số ”, “ Chuyển đổi số trong giáo dục ” đang được nhiều người chăm sóc. Vậy chuyển đổi số là gì, chuyển đổi số trong giáo dục là chuyển đổi những gì ?

Chuyển đổi số là gì?

Một số chuyên viên cho rằng chuyển đổi số là việc sử dụng những công nghệ tiên tiến số để biến hóa quy mô kinh doanh thương mại, tạo ra những thời cơ, lệch giá và giá trị mới. Microsoft lại định nghĩa chuyển đổi số là việc tư duy lại phương pháp những tổ chức triển khai tập hợp mọi người, tài liệu và quy trình tiến độ để tạo những giá trị mới .

Còn theo quan điểm của FPT, chuyển đổi số trong tổ chức, doanh nghiệp là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty. 

Do cách tiếp cận từ những giác độ khác nhau nên cách diễn đạt của những định nghĩa trên không giống nhau. Nhưng, về nội hàm toàn bộ những định nghĩa trên đều có điểm chung, đó là chuyển những hoạt động giải trí của tất cả chúng ta từ quốc tế thực sang quốc tế ảo ở trên thiên nhiên và môi trường mạng .Chuyển đổi số khác với số hóa. ” Số hóa ” là việc biến hóa những giá trị thực sang dạng số, còn ” chuyển đổi số ” là khi có tài liệu được số hoá rồi, tất cả chúng ta phải sử dụng những công nghệ tiên tiến như AI, Big Data … để nghiên cứu và phân tích tài liệu, biến hóa nó và tạo ra một giá trị khác .

Chuyển đổi số trong giáo dục là gì?

“ Chương trình Chuyển đổi số vương quốc đến năm 2025, xu thế đến năm 2030 ” được phê duyệt tại Quyết định số 749 / QĐ-TTg ngày 3.6.2020 của Thủ tướng nhà nước như sau :“ Phát triển nền tảng tương hỗ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ tiên tiến số trong công tác làm việc quản trị, giảng dạy và học tập ; số hóa tài liệu, giáo trình ; kiến thiết xây dựng nền tảng san sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ tiên tiến Giao hàng giáo dục, hướng tới giảng dạy thành viên hóa. 100 % những cơ sở giáo dục tiến hành công tác làm việc dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình huấn luyện và đào tạo được cho phép học viên, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20 % nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ tiên tiến số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự sẵn sàng chuẩn bị của học viên trước khi đến lớp học ” .

Như vậy việc chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tập trung vào hai nội dung chính: Chuyển đổi số trong quản lý và chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá.

Chuyển đổi số trong quản trị là số hóa thông tin quản trị, tạo ra những mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu lớn liên thông, tiến hành những dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng những công nghệ tiên tiến 4.0 ( AI, blockchain, nghiên cứu và phân tích tài liệu, .. ) để quản trị, điều hành quản lý, dự báo, tương hỗ những cấp chỉ huy, quản trị ra quyết định hành động trong chỉ huy, quản lý và điều hành .Chuyển đổi số trong dạy, học và kiểm tra, nhìn nhận là số hóa học liệu ( sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng nhà nước câu hỏi trắc nghiệm ), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, tiến hành mạng lưới hệ thống đào tạo và giảng dạy trực tuyến … ; chuyển đổi hàng loạt phương pháp, chiêu thức giảng dạy, kỹ thuật quản trị lớp học, tương tác với người học sang khoảng trống số, khai thác công nghệ thông tin để tổ chức triển khai giảng dạy thành công xuất sắc .

Cần gì để “Chuyển đổi số trong giáo dục”?

Chuyển đổi số yên cầu hạ tầng công nghệ tiên tiến mới, trang thiết bị mới cho cả người học, người trực tiếp giảng dạy, cơ sở giáo dục và cơ quan quản trị. Đi kèm thiết bị phần cứng là những ứng dụng ứng dụng, những nền tảng ( platform ) để hàng loạt mọi hoạt động giải trí giáo dục và quản trị của những cấp diễn ra trên đó .

Nếu như ứng dụng CNTT vào giáo dục chủ yếu đề cập đến những chương trình, phần mềm riêng lẻ, tách biệt, chuyển đổi số yêu cầu tất cả những thứ riêng lẻ này phải tương thích và kết nối với nhau, tích hợp trên cùng một nền tảng số.

Nền tảng số này được cho phép những hoạt động giải trí giảng dạy, quản trị, học tập, kiểm tra, nhìn nhận, thi tuyển, quản trị người học và việc giảng dạy, cũng như hàng loạt việc tương tác giữa người học với giáo viên và nhà trường cùng diễn ra .Đồng thời chuyển đổi số yên cầu tư duy và năng lượng quản trị của chỉ huy ngành giáo dục cũng như chỉ huy nhà trường phải đổi khác .

Cuối cùng là văn hóa giáo dục số, gồm các vấn đề về thái độ học tập, hiểu biết về đạo đức học thuật, tính tự giác, ý thức về học tập suốt đời.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *