Sử dụng hối phiếu trong mua bán hàng hóa quốc tế

Hối phiếu là một trong những chứng từ quan trọng dùng trong mua – bán hàng hóa quốc tế, được coi là một chứng từ thanh toán. Tuy vậy, khi làm nghề xuất nhập khẩu, nhiều người chưa biết đến sự tồn tại của Hối phiếu. Vậy Hối phiếu là gì, nội dung như thế nào, có tác dụng gì và cách viết Hối phiếu ra sao?

>>>>>> Xem thêm: Vận đơn (bill of lading) trong xuất nhập khẩu

1.Hối phiếu là gì?

Hối phiếu là tờ mệnh lệnh đòi tiền vô điều kiện do người xuất khẩu, người bán, người cung ứng dịch vụ ký phát đòi tiền người nhập khẩu, người mua, người nhận cung ứng và yêu cầu người này khi thấy hối phiếu phải trả một số tiền nhất định, tại một địa điểm nhất định trong một thời gian nhất định cho người hưởng lợi quy định trong hối phiếu hoặc theo lệnh trả của người này cho người khác.

2.Các bên tham gia Hối phiếu

Người ký phát hối phiếu (Drawer): nhà xuất khẩu, người bán, đại diện tổ chức xuất khẩu, cung ứng dịch vụ. học kế toán thực hành ở đâu tốt tại hà nội

Người có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán hối phiếu ( drawee ) : là người mà hối phiếu gửi đến cho họ, nhu yếu giao dịch thanh toán ( hoàn toàn có thể là người mua, nhà nhập khẩu, ngân hàng nhà nước mở L / C, ngân hàng nhà nước giao dịch thanh toán, .. )
Người thụ hưởng ( beneficiary ) : người sở hữu hợp pháp hối phiếu, do đó có quyền được nhận thanh toán giao dịch số tiền ghi trên hối phiếu. khóa học xuất nhập khẩu
Người chuyển nhượng ủy quyền ( endorser or assignor ) : là người chuyển quyền hưởng lợi hối phiếu cho người khác bằng cách trao tay hay bằng thủ tục ký hậu .
Người bảo lãnh : là bất kỳ người nào ký tên vào hối phiếu ngoại trừ người ký phát và người bị ký phát .

3.Chức năng Hối phiếu

Hối phiếu có 3 chức năng: khóa học xuất nhập khẩu thực tế

Hối phiếu là phương tiện đi lại thanh toán giao dịch : hối phiếu là phương tiện đi lại giúp người bán đòi tiền người mua và giúp người chuyển tiền trả nợ cho người bán ;
Hối phiếu là phương tiện đi lại bảo vệ : hối phiếu là chứng từ có giá do đó nó hoàn toàn có thể mua và bán, cầm đồ, thế chấp ngân hàng, v.v khóa học hành chính nhân sự tại tphcm
Hối phiếu là phương tiện đi lại phân phối tín dụng thanh toán : Vì hối phiếu là một chứng từ có giá nên nó hoàn toàn có thể là công cụ hữu hiệu trong việc đáp ứng những khoản tín dụng thanh toán thương mại, tín dụng thanh toán ngân hàng nhà nước .

4.Đặc điểm của Hối phiếu

Tính trừu tượng: trong hối phiếu không ghi nội dung của quan hệ tín dụng, nguyên nhân phát sinh ra hối phiếu; học nguyên lý kế toán ở đâu tại hà nội

Tính bắt buộc trả tiền : người bị ký phát bắt buộc phải trả tiền theo đúng nội dung ghi trên hối phiếu. Người trả tiền không được viện những nguyên do riêng giữa mình và người ký phát hoặc với người ký hậu hối phiếu để phủ nhận thanh toán giao dịch ;
Tính lưu thông của hối phiếu : Hối phiếu hoàn toàn có thể chuyển nhượng ủy quyền một hoặc nhiều lần trong thời hạn của nó. xuất hóa đơn công nhân
sử dụng hối phiếu trong mua bán hàng hóa quốc tế

5.Nội dung Hối Phiếu

( 1 ) Tiêu đề hối phiếu : phải ghi chữ “ Hối phiếu ” ( Bill of Exchange, có khi được viết tắt làExchange hoặc làDraft ). Tiêu đề viết bằng tiếng Anh thì hàng loạt nội dung trong hối phiếu phải viết bằng tiếng Anh .

(2) Số tiền và loại tiền: Số tiền nhất định này được ghi một cách rõ ràng, đơn giản, đúng tập quán quốc tế, được ghi cả bằng số và bằng chữ. Chú ý: Số tiền trên hối phiếu không được vượt quá số tiền ghi trên hóa đơn và số tiền ghi trong thư tín dụng (L/C). học kế toán thực tế ở đâu tốt

( 3 ). Người trả tiền hối phiếu : Họ tên và địa chỉ người trả tiền của hối phiếu phải được ghi rõ cụ thể, được ghi vào góc dưới bên trái của hối phiếu, tức là ghi vào vị trí chữ “ To … … … … … .. ” .
Trong phương pháp giao dịch thanh toán nhờ thu : người trả tiền hối phiếu là người nhập khẩu. Trong phương pháp giao dịch thanh toán tín dụng thanh toán chứng từ : người trả tiền hối phiếu là ngân hàng nhà nước mở L / C .
( 4 ) Kỳ hạn trả tiền của hối phiếu : có 2 dạng : học logistics trực tuyến
+ Trả tiền ngay : thì trên hối phiếu sẽ ghi là “ trả ngay khi nhìn thấy bản thứ nhất ( hai ) của hối phiếu này ” ( at … …. Sight of this FIRST ( SECOND ) Bill of Exchange ) .
+ Trả tiền sau : có nhiều cách thỏa thuận hợp tác : khoa hoc chuyen vien tuyen dung
* Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau khi nhìn thấy hối phiếu
( At … X.days …. after sight of this … … …. )
Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày ký phát hối phiếu
( At …. X days … after signed of this … … .. ) thông tư hướng dẫn hàng bán bị trả lại
Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày ký vận đơn
( At … .. X days …. after bill of lading date of this … .. )
Thanh toán tại 1 ngày nhất định sau ngày giao hàng
( At … .. X days … .. after shipment date of this … …. )
Thanh toán tại 1 ngày đơn cử trong tương lai
( On … … ( date ) … .. of this … … .. )

Xem thêm  Kiếm tiền online: Hãy bắt đầu với Amazon Associates

(5)  Địa điểm trả tiền của hối phiếu: khóa học xuất nhập khẩu tphcm

Nếu không có pháp luật khác, thì địa chỉ của người bị ký phát ( người trả tiền ) được xem là khu vực thanh toán giao dịch hối phiếu. Tuy nhiên, nếu trên hối phiếu pháp luật một khu vực thanh toán giao dịch khác, thì khu vực này được xem là khu vực giao dịch thanh toán hối phiếu .
( 6 ). Người được hưởng lợi hối phiếu :
Người hưởng lợi hoàn toàn có thể là : Bản thân người ký phát hối phiếu, hoặc một người khác được người ký phát chỉ định, hoặc bất kể ai được người hưởng lợi chuyển nhượng ủy quyền hối phiếu bằng thủ tục ký hậu hay trao tay. cách viết giấy đề xuất tạm ứng
Trong ngoại thương, những hối phiếu thường được ký phát cho người hưởng là ngân hàng nhà nước ship hàng nhà xuất khẩu .
( 7 ). Nơi và ngày lập hối phiếu :
Nơi lập hối phiếu : ở nước người phát hành hối phiếu ( người xuất khẩu )

Ngày lập hối phiếu: không được sớm hơn ngày lập hóa đơn, không sớm hơn ngày mở L/C và nằm trong thời gian hiệu lực của L/C. khóa học xuất nhập khẩu thực tế tphcm

( 8 ) Người ký phát hối phiếu :
Tên, địa chỉ và chữ ký của người ký phát là yếu tố bắt buộc phải biểu lộ trên hối phiếu .
Chữ ký của người ký phát muốn có hiệu lực thực thi hiện hành phải là chữ ký của người có đủ năng lựchành vi và năng lượng pháp lý. Chữ ký phải được ghi ở góc dưới bên phải của tờ hối phiếu và người ký phát hối phiếu phải ký tên bằng chữ ký thông dụng trong thanh toán giao dịch. Các chữ kýdưới dạng in, photocopy và đóng dấu … mà không phải viết tay đều không có giá trị pháp lý .

6.Phân loại hối phiếu

(1)Căn cứ vào thời hạn thanh toán:

Hối phiếu trả ngay ( Sight bill )
Hối phiếu có kỳ hạn ( Time bill )

(2) Căn cứ vào chứng từ kèm theo:

Hối phiếu trơn ( Clean bill )
Hối phiếu kèm chứng từ ( Documentary bill )

(3) Căn cứ vào tính chất chuyển nhượng: 

Hối phiếu đích danh ( Restrictive bill )
Hối phiếu theo lệnh ( To order bill )

Hối phiếu vô danh (Bear bill) phân tích tài chính

(4) Căn cứ vào người ký phát hối phiếu:

Hối phiếu thương mại ( Commercial bill )
Hối phiếu ngân hàng nhà nước ( Banking bill )

(5) Căn cứ vào trạng thái chấp nhận:

Hối phiếu chưa được ký chấp nhận

(6) Căn cứ vào loại tiền ghi trên hối phiếu:

Hối phiếu nội tệ
Hối phiếu ngoại tệ

6.Chấp nhận hối phiếu (Acceptance)

Hối phiếu sau khi được ký phát phải được xuất trình cho người trả tiền để người trả tiền ký chấp nhận trả tiền, nhất là đối với hối phiếu có kỳ hạn. Rõ ràng là, một hối phiếu đã được ký chấp nhận mới có sự tin cậy trong thanh toán.

Thông thường hối phiếu được gửi tới người trả tiền, để người này ký chấp nhận bất kỳ khi nào trước ngày hết hạn xuất trình hối phiếu. Thời hạn chấp nhận hoàn toàn có thể được lý giải trong hai trường hợp :

Trường hợp thứ nhất: nếu hai bên không có qui định gì khác thì ULB qui định thời hạn chấp nhận là 12 tháng kể từ ngày ký phát hối phiếu. học xuất nhập khẩu ở đâu

Trường hợp thứ hai : nếu hai bên qui định rõ với nhau trong hợp đồng mua và bán hoặc trong thư tín dụng thời hạn đơn cử phải xuất trình hối phiếu để chấp nhận, thì hối phiếu phải được xuất trình để chấp nhận trong thời hạn đó .
VD : thời hạn hiệu lực thực thi hiện hành của thư tín dụng là 45 ngày, hay là hết hạn 20 ngày kể từ sau ngày giao hàng thì thời hạn chấp nhận hối phiếu chỉ trong vòng 20 ngày đó, nếu quá 20 ngày đó, tức là L / C hết hiệu lực thực thi hiện hành, ngân hàng nhà nước mở L / C sẽ phủ nhận giao dịch thanh toán tờ hối phiếu gửi đến ( nếu là trả tiền ngay ) hoặc phủ nhận chấp nhận hối phiếu ( nếu là trả tiền sau ) .

Sự chấp nhận được ghi vào mặt trước, gó dưới bên trái của tờ hối phiếu và được thực hiện bằng chữ “chấp nhận” (Accepted) viết kế bên chữ ký của người trả tiền. học kế toán thực tế ở đâu tốt nhất hà nội

Ngoài công thức chấp nhận đó, ULB còn được cho phép người trả tiền dùng những chữ khác tựa như để bộc lộ sự chấp nhận của mình như “ xác nhận ”, “ chấp thuận đồng ý ”, “ đồng ý chấp thuận trả tiền ” .
Những sự chấp nhận của người trả tiền được triển khai trên tờ hối phiếu bằng những chữ mơ hồ, tối nghĩa khiến cho hối phiếu mất đặc thù luật định của nó sẽ vô giá trị .
Cũng không loại trừ năng lực, người trả tiền ký chấp nhận vào mặt sau của tờ hối phiếu. Để phân biệt giữa ký chấp nhận và ký hậu chuyển nhượng ủy quyền, người trả tiền dứt khoát phải tôn trọng đúng công thức ký chấp nhận nêu trên .
Trong thanh toán giao dịch quốc tế, người ta đã loại trừ sự chấp nhận bằng văn thư riêng không liên quan gì đến nhau hoặc chấp nhận gộp nhiều hối phiếu bằng một văn thư chung. Điều này ULB coi là vô hiệu .
Ngày tháng ký chấp nhận không phải là một nhu yếu bắt buộc của công thức ký chấp nhận. Song trong thực tiễn sử dụng hối phiếu, người ta thấy có loại hối phiếu yên cầu ký chấp nhận có ghi ngày tháng, có loại không cần ghi ngày tháng .

Đối với phiếu trả tiền ngay X ngày, người nhập khẩu muốn nhận bộ chứng từ thanh toán thì phải ký chấp nhận vào loại hối phiếu trả ngay này. Trong trường hợp này, ghi ngày tháng ký chấp nhận là không cần thiết. học logistics ở đâu tốt tốt nhất hà nội

Đối với hối phiếu có kỳ hạn mà việc qui định kỳ hạn trả tiển rõ ràng, ví dụ hối phiếu ghi “ X ngày kể từ ngày ký phát bản thứ … của hối phiếu này ” hoặc ghi “ Đến ngày … trả cho bản thứ … của hối phiếu này … ” thì việc ghi ngày tháng ký chấp nhận cũng không thiết yếu .
Song, so với hối phiếu có kỳ hạn được xác lập trong tương lai “ X ngày kể từ ngày nhìn thấy bản thứ … của hối phiếu này … ” thì ngày tháng ký chấp nhận là ngày nhìn thấy hối phiếu, là mốc thời hạn tính ra kỳ hạn của hối phiếu .
Tuy nhiên người trả tiền vẫn có quyền phủ nhận không chấp nhận thanh toán giao dịch hối phiếu, nếu như sự phủ nhận đó là hài hòa và hợp lý với nguyên do chíng đáng, ví dụ điển hình như : hàng hoá thực nhận không đúng với hợp đồng đã ký kết về mặt số lượng, chất lượng, chủng loại hoặc bộ chứng từ bất hài hòa và hợp lý không tương thích với những lao lý, điều kiện kèm theo đã pháp luật .
Xem thêm :

Xem thêm  Tamo vay tiền nhanh với lãi suất ưu đãi chỉ 0%

7.Ký hậu hối phiếu (Endorsement)

 Ký hậu hối phiếu là thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu hối phiếu từ người hưởng lợi này sang người hưởng lợi khác. học kế toán ở đâu tốt nhất tphcm

Việc ký hậu hối phiếu được triển khai bằng cách người ký hậu ( Endorser ) ký chuyển chuyển vào mặt sau của tờ hối phiếu và trao cho người được chuyển nhượng ủy quyền ( Endorsee ) .

Hành vi ký hậu có những ý nghĩa pháp lý như:

Thừa nhận sự chuyển quyền lợi hối phiếu cho người khác được qui định trong mặt sau của tờ hối phiếu. Sự ký hậu này mang đặc thù trừu tượng, có nghĩa là ng ¬ ời ký hậu không cần phải nêu nguyên do của sự chuyển nhượng ủy quyền và cũng không cần phải thông tin cho người trả tiền biết về sự chuyển nhượng ủy quyền đó, mà người được chuyển nhượng ủy quyền nhiển nhiên trở thành người hưởng quyền lợi và nghĩa vụ hối phiếu đó .
Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của người ký hậu về việc trả tiền hối phiếu so với những người hưởng lợi hối phiếu đó. Người ký hậu không những bảo vệ rằng người trả tiền hối phiếu có mắc nợ số tiền ghi trên hối phiếu mà còn bảo vệ rằng mình sẽ trả tiền hối phiếu đó cho những người được chuyển nhượng ủy quyền nếu như người trả tiền phủ nhận giao dịch thanh toán hối phiếu đó .

Ký hậu được ghi ở mặt sau của tờ hối phiếu dưới các hình thức ký hậu sau:

Ký hậu để trắng ( Blank endorsement ) : trong hình thức này, người chuyển nhượng ủy quyền chỉ đơn thuần là ký tên vào mặt sau và không chỉ định người được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ hối phiếu. Với cách ký hậu này, người nào cầm hối phiếu sẽ trở thành người được hưởng lợi hối phiếu và việc chuyển nhượng ủy quyền sau đó của người cầm phiếu này không cần phải ký hậu nửa, chỉ cần trao tay là đủ .

Người cầm phiếu có thể chuyển hình thức ký hậu để trắng này sang hình thức ký hậu khác bằng cách ghi thêm câu “trả theo lệnh ông (bà)…” nếu là ký hậu theo lệnh hoặc “chi trả cho ông (bà)…” nếu là ký hậu hạn chế, … khóa học logistics tại hà nội

Ký hậu theo lệnh ( To order endorsement ) hay còn gọi là ký hậu đặc biệt quan trọng ( Special endorsement ) : Với cách ký hậu này người chuyển nhượng ủy quyền chỉ định một cách suy đoán người hưởng lợi hối phiếu. Người ký hậu chỉ ghi câu “ trả theo lệnh ông ( bà ) X ” ( Pay to order of Mr ( Mrs ) X ) và ký tên. Như vậy, người hưởng lợi hối phiếu trong trường hợp này chưa pháp luật rõ ràng, cần phải suy đoán ý chí của ông ( bà ) X. Nếu ông ( bà ) X ra lệnh trả cho một người khác thì người đó sẽ trở thành người hưởng lợi hối phiếu, nếu ông ( bà ) X im re thì người hưởng lợi hối phiếu đương nhiên là ông X .
Với cách ký hậu này, hối phiếu sẽ được chuyển nhượng ủy quyền sau đó nhau đến khi nào người hưởng lợi sau cuối không ký hậu chuyển nhượng ủy quyền nữa, nhưng phải trước khi hối phiếu đến hạn trả tiền. Vì vậy ký hậu theo lệnh là loại ký hậu rất thông dụng trong giao dịch thanh toán quốc tế .

Ký hậu hạn chế (Restricitve emdorsement): là việc ký hậu chỉ định đích danh người hưởng lợi hối phiếu và chỉ người đó mà thôi. Người ký hậu ghi câu “Chỉ trả cho ông (bà) X” và ký tên. Đối với loại ký hậu này, chỉ có ông (bà) X mới nhận được tiền của hối phiếu, do đó ông (bà) X không thể chuyển nhượng tiếp hối phiếu này cho người khác bằng thủ tục ký hậu nữa. học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở đâu

Ký hậu miễm truy đòi ( Without recourse endorsement ) : là việc ký hậu mà người ký hậu ghi câu “ Miễn truy đòi người ký hậu ” với một trong ba loại ký hậu nêu trên. Ví dụ : “ Trả tiền theo lệnh ông ( bà ) X, miễm truy đòi ” và ký tên. Đối với loại ký hậu này, một khi hối phiếu bị khước từ trả tiền thì ông ( bà ) X không được truy đòi lại tiền của người ký hậu trực tiếp của mình .
Nếu hối phiếu có nhiều người ký hậu theo lệnh đều ghi chữ “ Miễn truy đòi ” vào chỗ ký hậu của mình, còn có một hay nhiều người không ghi chữ “ Miễn truy đòi ” đó, thì đương nhiên những người này không được hưởng quyền miễn truy đòi, khi hối phiếu bị phủ nhận giao dịch thanh toán, họ phải đứng ra giao dịch thanh toán cho người hưởng lợi sau đó. Ký hậu miễn truy đòi cũng là một loại ký hậu được sử dụng nhiều trong thanh toán giao dịch quốc tế .

Ký hậu bảo lưu (Conditioanl endorsement): là việc ký hậu chuyển nhượng hối phiếu cho một người nếu người này thực hiện những quy định do người ký hậu đề ra. học kế toán tổng hợp ở đâu

8. Bảo lãnh hối phiếu (Guarantee)

Bảo lãnh hối phiếu là sự cam kết của người thứ ba trả cho người hưởng lợi khi hối phiếu đến hạn trả tiền. Thông thường người đứng ra bảo lãnh hối phiếu là những ngân hàng nhà nước .
Hình thức bảo lãnh được thực thi bằng cách ghi chữ bảo lãnh “ good as aval ” vào mặt trước hoặc sau của tờ hối phiếu và người bảo lãnh sẽ ký tên lên hối phiếu .

Xem thêm  Bán hàng online có cần đăng ký?

Ngoài ra ở một số nước người ta có thể thực hiện việc bảo lãnh bằng một văn thư riêng gọi là bảo lãnh bí mật. Sở dĩ có hình thức bảo lãnh này là do người trả tiền không muốn người thứ ba biết tình hình tài chính của mình đến mức cần bảo lãnh. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

Nếu trên hối phiếu trong phương pháp giao dịch thanh toán tín dụng thanh toán chứng từ có ghi “ theo thư tín dụng số … mở ngày … gửi ngân hàng nhà nước mở tín dụng thanh toán … ”, thì đó cũng là một hình thức bảo lãnh hối phiếu .

9.Kháng nghị (Protest)

Khi đến hạn trả tiền của hối phiếu mà người trả tiền khước từ thì người hưởng lợi phải chứng thực sự phủ nhận đó bằng một văn bản kháng nghị. Bản kháng nghị phải do người hưởng lợi lập ra trong thời hạn không quá hai ngày thao tác tiếp sau ngày hết hạn của hối phiếu. Sau khi lập xong bản kháng nghị, trong vòng 4 ngày thao tác, người bị phủ nhận trả tiền phải báo cho người chuyển nhượng ủy quyền trực tiếp để đòi tiền hoặc có thề đòi tiền bất kể người nào đã ký hậu chuyển nhượng ủy quyền hối phiếu hoặc đòi người ký phát hối phiếu. Nếu không có bản kháng nghị về việc bị phủ nhận trả tiền thì những người được chuyển nhượng ủy quyền được miễn trách nhiêm trả tiền hối phiếu, nhưng người ký phát hối phiếu và người chấp nhận vẫn phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm này so với người kháng nghị .

Trên thực tế người ta thường làm như sau: VD: A là người ký phát hối phiếu, B,C,D là những người được chuyển nhượng tiếp theo, E là người được chuyển nhượng cuối cùng. Khi E bị từ chối trả tiền, E sẽ chuyển hối phiếu đòi tiền D kèm theo một bản tính tiền gồm số tiền của hối phiếu, chi phí làm thủ tục kháng nghị và các chi phí khác. D hoàn trả tiền cho E và truy đòi ngược lại C, và cứ như vậy cho tới A. Cuối cùng A trực tiếp đòi tiền ở người mắc nợ. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

10.Chiết khấu hối phiếu (Discount)

Chiết khấu hối phiếu là một nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước. Trong đó người hưởng lợi hối phiếu xuất trình hối phiếu chưa đến hạn trả tiền cho ngân hàng nhà nước để lấy tiền ngay với một giá thấp hơn số tiền ghi trên tờ hối phiếu .
Nếu hai bên đồng ý chấp thuận, người hưởng lợi hối phiếu sẽ triển khai nhiệm vụ ký hậu để chuyển nhượng ủy quyền hối phiếu đó cho ngân hàng nhà nước. Chênh lệch giữa số tiền ghi trên tờ hối phiếu với số tiền ngân hàng nhà nước bỏ ra mua tờ hối phiếu đó gọi là cống phẩm chiết khấu .

11.Các loại hối phiếu

Căn cứ vào thời hạn trả tiền của hối phiếu, người ta chia hối phiếu làm ba loại :
Hối phiếu trả tiền ngay : người trả tiền khi nhìn thấy hối phiếu này do người cầm phiếu xuất trình thì phải trả tiền ngay cho họ .

Hối phiếu trả tiền sau một số ngày nhất định, thường là từ 5 đến 7 ngày: người trả tiền khi nhìn thấy hối phiếu này do người cầm phiếu xuất trình thì tiến hành ký chấp nhận trả tiền, sau đó thì từ 5 đến 7 ngày thì trả tiền tờ hối phiếu đó. học kế toán thuế ở đâu tốt nhất

Hối phiếu có kỳ hạn : sau một thời hạn nhất định ghi trên hối phiếu, người trả tiền phải trả hoặc tính từ ngày ký phát hối phiếu hoặc tính từ ngày chấp nhận hối phiếu hoặc từ ngày lao lý đơn cử .
Căn cứ vào hối phiếu có kèm theo chứng từ hay không, hoàn toàn có thể chia hối phiếu làm hai loại
Hối phiếu trơn : loại hối phiếu này được gửi đến đòi tiền người trả tiền không có kèm theo chứng từ sản phẩm & hàng hóa. Trong giao dịch thanh toán quốc tế, hối phiếu này dùng để thu tiền cước phí vận tải đường bộ, bảo hiểm, hoa hồng, … hoặc dùng để đòi tiền mua hàng của những thương nhân nhập khẩu đáng đáng tin cậy .

Hối phiếu kèm chứng từ: loại hối phiếu này được gửi đến cho người nhập khẩu có kèm theo chứng từ hàng hóa. Hối phiếu kèm chứng từ có hai loại: hoc xuat nhap khau

Loại hối phiếu kèm chứng từ trả tiền ngay ( Documents against Payment ( D / P ) ) .
Loại hối phiếu kèm chứng từ có chấp nhận ( Documents against Acceptance ( D / A ) ) .
Căn cứ vào đặc thù chuyển nhượng ủy quyền của hối phiếu, hoàn toàn có thể chia hối phiếu làm hai loại :

Hối phiếu đích danh: là loại hối phiếu ghi rõ tên người hưởng lợi hối phiếu không kèm theo điều khoản “theo lệnh”. học kế toán thực tế tại hà nội

VD : Hối phiếu ghi như sau : “ Sau khi nhìn thấy hối phiếu này, trả cho ông ( bà ) X một số tiền là … ”. Hối phiếu đích danh không chuyển nhượng ủy quyền được bằng thủ tục ký hậu theo luật định .
Hối phiếu theo lệnh : là loại hối phiếu ghi trả tiền theo lệnh của người hưởng hối phiếu. VD : Hối phiếu ghi như sau : “ Sau khi nhìn thấy hối phiếu này, trả theo lệnh của ông ( bà ) X một số tiền là … ”. Hối phiếu theo lệnh chuyển nhượng ủy quyền bằng hình thức ký hậu theo luật định. Đây là loại hối phiếu được sử dụng thoáng rộng trong giao dịch thanh toán quốc tế .
Căn cứ vào người ký phát hối phiếu, người ta chia hối phiếu làm hai loại :
Hối phiếu thương mại : là hối phiếu do ng ¬ ời xuất khẩu ký phát đòi tiền người nhập khẩu trong nhiệm vụ về giao dịch thanh toán sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu hoặc đáp ứng lao vụ lẫn nhau .
Hối phiếu ngân hàng nhà nước : là hối phiếu do ngân hàng nhà nước phát hành ra lệnh cho ngân hàng nhà nước đại lý của mình thanh toán giao dịch một số tiền nhất định cho người hưởng lợi chỉ định trên hối phiếu .

Nguồn bài viết: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Bạn muốn học Xuất nhập khẩu và thực hành những phần nghiệp vụ xuất nhập khẩu cùng chuyên gia XNK, hãy tham gia Khóa học nghiệp vụ xuất nhập khẩu ở hà nội và tphcm tại Lê Ánh để bổ sung kiến thức, trải nghiệm thực tế và hoàn thiện kĩ năng. 

Đồng thời, chúng tôi cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ những vấn đề băn khoăn về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, về việc học xuất nhập khẩu đại học kinh tế, học xuất nhập khẩu đại học ngoại thương có tốt không và lộ trình học xuất nhập khẩu phù hợp với trình độ của bạn. học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại hà nội

Xuất nhập khẩu Lê Ánh – Đào tạo nghiệp vụ xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *