Cơ quan chủ quản là gì?

Cơ quan chủ quản là một khái niệm được đề cập khá nhiều trên những phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo. Tuy nhiên, khái niệm này còn lạ lẫm với nhiều người .

Chúng tôi sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ nội dung này thông qua bài viết Cơ quan chủ quản là gì?

Cơ quan chủ quản là gì?

Chủ quản được hiểu là chỉ chủ thể có nghĩa vụ và trách nhiệm chính trong việc quản lí trực tiếp việc làm, gia tài, nhân lực … của một ngành, một đơn vị chức năng công tác làm việc, một nghành hoạt động giải trí, một loại việc làm nào đó trong xã hội. Người hoặc cơ quan chủ quản có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn nhất định theo lao lý của pháp lý hoặc theo điều lệ, quy định hoạt động giải trí của tổ chức triển khai đó .

Cơ quan chủ quản là cơ quan có trách nhiệm chính trong việc quản lí trực tiếp công việc, tài sản, nhân lực của một ngành, một đơn vị công tác, một lĩnh vực hoạt động, một loại công việc nào đó trong xã hội.

Bạn đang đọc: Cơ quan chủ quản là gì?

Cơ quan chủ quản có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn nhất định theo lao lý của pháp lý hoặc theo điều lệ, quy định hoạt động giải trí của tổ chức triển khai đó .

Đặc điểm của cơ quan chủ quản?

Để giúp Quý độc giả hiểu hơn về cơ quan chủ quản là gì? chúng tôi chia sẻ về đặc điểm của cơ quan chủ quản. Cơ quan chủ quản có các đặc điểm như sau:

+ Cơ quan chủ quản có nghĩa vụ và trách nhiệm và quyền hạn nhất định theo lao lý của pháp lý hoặc theo điều lệ, quy định hoạt động giải trí của tổ chức triển khai
+ Cơ quan chủ quản có nghĩa vụ và trách nhiệm chính trong việc quản lí trực tiếp việc làm, gia tài, nhân lực … của một ngành, một đơn vị chức năng công tác làm việc, một nghành hoạt động giải trí, một loại việc làm nào đó trong xã hội .

Xem thêm  Khởi nghiệp với 50 triệu đồng, start-up của cô gái 8X đạt doanh thu 1 tỷ đồng/tháng sau 2 năm

Cơ quan chủ quản báo chí

Căn cứ theo khoản 1 điều 15 Luật báo chí truyền thông năm nay lao lý :
“ Cơ quan chủ quản báo chí truyền thông là cơ quan, tổ chức triển khai pháp luật tại Điều 14 của Luật này thay mặt đứng tên ý kiến đề nghị cấp giấy phép hoạt động giải trí báo chí truyền thông, xây dựng và trực tiếp quản trị cơ quan báo chí truyền thông. ”
Cụ thể theo điều Điều 14 Luật báo chí truyền thông năm nay thì cơ quan chủ quan báo chí truyền thông gồm :
+ Cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp, tổ chức triển khai tôn giáo từ cấp tỉnh hoặc tương tự trở lên, hoạt động giải trí hợp pháp theo pháp luật của pháp lý Nước Ta được xây dựng cơ quan báo chí truyền thông .
+ Cơ sở giáo dục ĐH theo pháp luật của Luật giáo dục ĐH ; tổ chức triển khai điều tra và nghiên cứu khoa học, tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra khoa học và tăng trưởng công nghệ tiên tiến được tổ chức triển khai dưới hình thức viện hàn lâm, viện theo pháp luật của Luật khoa học và công nghệ tiên tiến ; bệnh viện cấp tỉnh hoặc tương tự trở lên được xây dựng tạp chí khoa học .

Quyền hạn và nhiệm vụ của cơ quan chủ quản báo chí được quy định như thế nào?

Quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan chủ quản báo chí truyền thông được lao lý tại Điều 15 Luật báo chí truyền thông năm nay :
“ 2. Cơ quan chủ quản báo chí truyền thông có những quyền hạn sau đây :
a ) Xác định mô hình báo chí truyền thông, tôn chỉ, Mục đích, đối tượng người tiêu dùng Giao hàng, ngôn từ biểu lộ của từng mô hình, từng loại loại sản phẩm báo chí truyền thông, trách nhiệm, phương hướng hoạt động giải trí của cơ quan báo chí truyền thông ;
b ) Bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí truyền thông sau khi có sự thống nhất quan điểm bằng văn bản của Bộ tin tức và Truyền thông ;

Xem thêm  Block Option là gì ? “Mổ xẻ” sàn Block Option cho người mới

c) Miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí và gửi văn bản thông báo về việc miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí tới Bộ Thông tin và Truyền thông;

d ) Thanh tra, kiểm tra hoạt động giải trí của cơ quan báo chí truyền thông ; khen thưởng, kỷ luật theo pháp luật của pháp lý .
2. Cơ quan chủ quản báo chí truyền thông có những trách nhiệm sau đây :
a ) Chỉ đạo cơ quan báo chí truyền thông triển khai đúng tôn chỉ, Mục đích, trách nhiệm, phương hướng hoạt động giải trí ; tổ chức triển khai nhân sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí của cơ quan báo chí truyền thông ;
b ) Bảo đảm nguồn kinh phí đầu tư khởi đầu và Điều kiện thiết yếu cho hoạt động giải trí của cơ quan báo chí truyền thông ;
c ) Giải quyết khiếu nại, tố cáo so với cơ quan báo chí truyền thông, cá thể thuộc thẩm quyền quản trị theo lao lý của pháp lý. ”
Theo lao lý nêu trên thì cơ quan chủ quản báo chí truyền thông có quyền hạn và trách nhiệm như sau :
– Quyền hạn :
+ Xác định mô hình báo chí truyền thông, tôn chỉ, Mục đích, đối tượng người tiêu dùng ship hàng, ngôn từ bộc lộ của từng mô hình, từng loại mẫu sản phẩm báo chí truyền thông, trách nhiệm, phương hướng hoạt động giải trí của cơ quan báo chí truyền thông ;
+ Bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí truyền thông sau khi có sự thống nhất quan điểm bằng văn bản của Bộ tin tức và Truyền thông ;
+ Miễn nhiệm, không bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí truyền thông và gửi văn bản thông tin về việc không bổ nhiệm, không bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí truyền thông tới Bộ tin tức và Truyền thông ;
+ Thanh tra, kiểm tra hoạt động giải trí của cơ quan báo chí truyền thông ; khen thưởng, kỷ luật theo lao lý của pháp lý .
– Nhiệm vụ :
+ Chỉ đạo cơ quan báo chí truyền thông thực thi đúng tôn chỉ, Mục đích, trách nhiệm, phương hướng hoạt động giải trí ; tổ chức triển khai nhân sự và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về hoạt động giải trí của cơ quan báo chí truyền thông ;

Xem thêm  Sàn Kraken: Tìm hiểu và đánh giá sàn giao dịch tiền ảo hàng đầu

+ Bảo đảm nguồn kinh phí ban đầu và Điều kiện cần thiết cho hoạt động của cơ quan báo chí;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo so với cơ quan báo chí truyền thông, cá thể thuộc thẩm quyền quản trị theo pháp luật của pháp lý
Cùng với đó, cần quan tâm rằng người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí truyền thông không được kiêm nhiệm chức vụ người đứng đầu cơ quan báo chí truyền thông và trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý trong khoanh vùng phạm vi, trách nhiệm, quyền hạn của mình so với những sai phạm của cơ quan báo chí truyền thông thường trực .

Trên đây là nội dung bài viết về Cơ quan chủ quản là gì? Chúng tôi hi vọng rằng những chia sẻ từ bài viết sẽ hữu ích và giúp quý bạn đọc hiểu rõ được nội dung này. Nếu có thắc mắc về vấn đề này xin vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp.

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *