Chủ đầu tư tiếng Anh là gì – Chủ đầu tư trong tiếng Anh là gì

Chủ đầu tư tiếng Anh là gì – Chủ đầu tư trong tiếng Anh là gì

Chủ đầu tư tiếng Anh là gì – Chủ đầu tư trong tiếng Anh là gì

Chủ đầu tư tiếng Anh là gì?” là câu hỏi được khá nhiều đọc gỉa tìm kiếm. Đây là cụm từ được dung nhiều trong ngành xây dựng hay trong bản hợp đồng. Nếu bạn là một trong những người khá thắc mắc về chủ đầu tư là như thế nào trong tiếng Anh, thì bài viết này rất phù hợp với bạn

==>> Tải về bộ từ vựng của Ms Hoa Toeic

Video từ vựng tiếng anh tổng hợp 3000 từ

Chủ đầu tư tiếng Anh là gì

Chủ đầu tư trong tiếng Anh và cách phát âm của cụm từ tiếng Anh chủ đầu tư. Chủ đầu tư / ɪnˈvestər / : Investor

Chủ đầu tư là gì

Chủ đầu tư là một tổ chức triển khai ( hay người nào đó ) được giao thay mặt đại diện chủ sở hữu vốn hay là người ( hoặc tổ chức triển khai ) chiếm hữu vốn, cũng là chủ đầu tư về thiết kế xây dựng những khu công trình nhằm mục đích quản trị và sử dụng vốn trong quy trình triển khai dự án Bất Động Sản. Chủ đầu tư có quyền dừng xây đắp lại, khi khắc phục hậu quả, khi vi phạm những lao lý hay giải quyết và xử lý một yếu tố nào đó có tương quan.

Vốn đầu tư chủ sở hữu là gì

Vốn đầu tư chủ sở hữu là vốn của chủ đầu tư tự có, không vay mượn ở bất kể nơi nào. Trên đây, mình đã trình diễn khái quát về “ Chủ đầu tư tiếng Anh là gì ? ” và khái niệm về “ Vốn đầu tư chủ sở hữu là gì ? ”. Tiếp theo, mình sẽ cung ứng cho những bạn 1 số ít từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành về chủ đề thiết kế xây dựng và cách phát âm, nhằm mục đích giúp những bạn hiểu thật rõ hơn nữa về “ Chủ đầu tư tiếng Anh là gì ? ”.

Xem thêm  Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động Sản Phát Đạt - CafeLand.Vn

10 Thuật ngữ tiếng Anh cần biết trong ngành đầu tư Xây Dựng

Employer : Người đi thuê, hay còn gọi là người tuyển dụng Trong kiến thiết xây dựng, đấu thầu có ý nghĩa là với người mua, chủ đầu tư là người đứng ra tổ chức triển khai đấu thầu và cũng là người đứng ra ký hợp đồng với người trúng thầu nào đó. Repeat Orders : Đặt hàng lại Punch – list : Danh mục toàn bộ những việc làm đã hoàn tất Profit : Lợi nhuận Subconstractors : Các nhà thầu phụ Quality-Control Engineering ( QCE ) : Kỹ thuật kiểm tra chất lượng Prequalification of bidders : Sơ tuyển nhà thầu Retroactive Financing : Tài chính hồi tố Limited Tendering ( Biddinng ) : Đấu thầu hạn chế Ranking of Bidders : Xếp hạng những nhà thầu

85 Từ vựng tiếng Anh chủ đề Xây Dựng mới nhất

Architecture / ˈɑːrkɪtektʃər / : kiến trúc Architectural / ˌɑːrkɪˈtektʃərəl / : thuộc về kiến trúc Apprentice / əˈprentɪs / : người học việc Building site / ˈbɪldɪŋ / / saɪt / : công trường thi công kiến thiết xây dựng Bricklayer’s labourer / ˈbrɪkleɪərs / / ˈleɪbərər / : thợ phụ nề Brick wall / brɪk / / wɔːl / : tường gạch Brick / brɪk / : gạch Bag of cement / bæɡ / / əv / / sɪˈment / : bao xi-măng Bricklayer / ˈbrɪkleɪər / : thợ nề Carcase / ˈkɑːrkəs / : khung sườn nhà Concrete floor / ˈkɑːŋkriːt / / flɔːr / : sàn bê tông Cellar window / ˈselər / / ˈwɪndoʊ / : những bậc cầu thang bên ngoài tầng hầm Concrete base course / ˈkɑːŋkriːt / / beɪs / / kɔːrs / : hành lang cửa số tầng hầm Culvert / ˈkʌlvərt / : ống dây điện ngầm ; cống Contractor / kənˈtræktər / : nhà thầu Carpenter / ˈkɑːrpəntər / : thợ mộc Craftsman / ˈkræftsmən / : nghệ nhân Chemical engineer / ˈkemɪkl / / ˌendʒɪˈnɪr / : kỹ sư hóa Civil engineer / ˈsɪvl / / ˌendʒɪˈnɪr / : kỹ sư thiết kế xây dựng gia dụng Construction engineer / kənˈstrʌkʃn / / ˌendʒɪˈnɪr / : kỹ sư thiết kế xây dựng Construction group / kənˈstrʌkʃn / / ɡruːp / : đội kiến thiết xây dựng Consultant / kənˈsʌltənt / : tư vấn Contracting officer / ˈkɑːntræktɪŋ / / ˈɔːfɪsər / : viên chức quản trị hợp đồng Drainage system / ˈdreɪnɪdʒ / / ˈsɪstəm / : mạng lưới hệ thống thoát nước Drainage / ˈdreɪnɪdʒ / : thoát nước Electricity / ɪˌlekˈtrɪsəti / : điện Electrical / ɪˈlektrɪkl / : thuộc về điện Electrician / ɪˌlekˈtrɪʃn / : thợ điện Electrical engineer / ɪˈlektrɪkl / / ˌendʒɪˈnɪr / : kỹ sư điện Guard board / ɡɑːrd / / bɔːrdz : tấm chắn, tấm bảo vệ Ground floor / ɡraʊnd / / flɔːr / : tầng trệt Hollow block wall / ˈhɑːloʊ / / blɑːk / / wɔːl / : tường xây bằng gạch lỗ Heating system / ˈhiːtɪŋ / / ˈsɪstəm / : mạng lưới hệ thống sưởi Heavy equipment / ˈhevi / / ɪˈkwɪpmənt / : thiết bị xây đắp

Interior decoration /ɪnˌtɪriər dekəˈreɪʃn/: trang trí nội thất

Jamb / dʒæm / : thanh đứng khuôn cửa Ledger / ˈledʒər / : gióng ngang ở giàn giáo Landscape / ˈlændskeɪp / : thiết kế xây dựng vườn hoa Lintel ( window head ) / ˈlɪntl / / ˈwɪndoʊ / / hed / : rầm đỡ hành lang cửa số hoặc cửa ra vào Mechanics / məˈkænɪks / : cơ khí, cơ khí học M&E : Điện – Nước Mortar trough / ˈmɔːrtər / / trɔːf / : chậu vữa Mate / meɪt / : thợ phụ Mechanical engineer / ˌendʒɪˈnɪr / : kỹ sư cơ khí Owner / ˈoʊnər / : chủ đầu tư Owner’s representative / ˈoʊnər / / ˌreprɪˈzentətɪv / :: đại diện thay mặt chủ đầu tư Power / ˈpaʊər / : điện ( nói về nguồn năng lượng ) Plumbing system / ˈplʌmɪŋ / / ˈsɪstəm / :: mạng lưới hệ thống cấp nước Putlog ( putlock ) : thanh giàn giáo Platform railing / ˈplætfɔːrm / / ˈreɪlɪŋ / : lan can / tay vịn sàn ( bảo lãnh lao động ) Plank platform / plæŋk / / ˈplætfɔːrm / : sàn lát ván Plants and equipment / plænts / / ənd / / ɪˈkwɪpmənt / : xưởng và thiết bị Plasterer / ˈplæstərər / : thợ hồ Plumber / ˈplʌmər / : thợ ống nước People on site / ˈpiːpl / / ɑːn / / saɪt / : nhân viên cấp dưới ở công trường thi công Quality engineer / ˈkwɑːləti / / ˌendʒɪˈnɪr / : kỹ sư bảo vệ chất lượng Quantity surveyor / ˈkwɑːntəti / / sərˈveɪər / : dự trù viên Soil boring / sɔɪl / / ˈbɔːrɪŋ / : khoan đất Structural / ˈstrʌktʃərəl / : thuộc về cấu trúc Structure / ˈstrʌktʃər / : cấu trúc Storm-water / rainwater / ˈstɔːrm wɔːtər / / ˈreɪnwɔːtər / : nước mưa Sewerage / ˈsuːərɪdʒ / : mạng lưới hệ thống ống cống Sewer / ˈsuːər / : ống cống Sewage / ˈsuːɪdʒ / : nước thải trong cống Soil investigation / sɔɪl / / ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn / : thăm dò địa chất Specialized trade / ˈspeʃəlaɪzd / / treɪd / : chuyên ngành Scaffolding joint with chain / ˈskæfəldɪŋ / : giàn giáo phối hợp Scaffold pole ( scaffold standard ) / ˈskæfəld / / poʊl /, / ˈskæfəld / / ˈstændərd / : cọc giàn giáo Supervisor / ˈsuːpərvaɪzər / : giám sát Site engineer / saɪt / / ˌendʒɪˈnɪr / : kỹ sư công trường thi công Site manager / saɪt / / ˈmænɪdʒər / : trưởng khu công trình Structural engineer / ˈstrʌktʃərəl / / ˌendʒɪˈnɪr / : kỹ sư cấu trúc Sanitary engineer / ˈsænəteri / / ˌendʒɪˈnɪr / : kỹ sư cấp nước Soil engineer / sɔɪl / / ˌendʒɪˈnɪr / : kỹ sư địa chất Storekeeper / ˈstɔːrkiːpər / : thủ kho Surveyor / sərˈveɪər / : trắc đạt viên, khảo sát viên Steel-fixer / stiːl ˈfɪksər / : thợ sắt Scaffolder / ˈskæfoʊldər / : thợ giàn giáo Sub-contractor / sʌb kənˈtræktər / : nhà thầu phụ Triangulation / traɪˌæŋɡjuˈleɪʃn / : phép đạc tam giác Water supply system / ˈwɑːtər / / səˈplaɪ / / ˈsɪstəm / :: mạng lưới hệ thống cấp nước Work platform / wɜːrk / / ˈplætfɔːrm / : bục kê để xây Window ledge / ˈwɪndoʊ / / ˈledʒ / : ngưỡng ( bậu ) hành lang cửa số

Welder /ˈweldər/: thợ hàn

Worker / ’ wɜːrkər / : công nhân

Lời kết về chủ đầu tư tiếng Anh

Vậy “ Chủ đầu tư tiếng Anh là gì ? ” chắc rằng những bạn đã khá rõ. Và đã hiểu về khái niệm. Bên cạnh mình cũng cung ứng thêm 10 Thuật ngữ thiết yếu trong Xây Dựng và 85 từ vựng tiếng Anh về chủ đề Xây Dựng. Hy vọng, những bạn tìm kiếm được thông tin mình đang cần. Từ khóa tìm kiếm : chủ đầu tư tiếng anh là gì, đầu tư tiếng anh là gì, nhà đầu tư tiếng anh là gì, chủ đầu tư tiếng anh, vốn đầu tư tiếng anh là gì, đầu tư tiếng anh, nhà đầu tư tiếng anh, đầu tư trong tiếng anh, đầu tư công tiếng anh là gì, chu dau tu tieng anh, đầu tư kiến thiết xây dựng tiếng anh là gì, chủ trương đầu tư tiếng anh là gì, nhà đầu tư trong tiếng anh, chủ đầu tư dự án Bất Động Sản tiếng anh là gì, chu dau tu tieng anh la gi, dau tu tieng anh, chủ đầu tư thiết kế xây dựng tiếng anh là gì, chủ dự án Bất Động Sản tiếng anh là gì, chủ đầu tư trong tiếng anh, đại diện thay mặt chủ đầu tư tiếng anh là gì, nhà thầu tiếng anh là gì, đầu tư in english, vốn đầu tư tiếng anh, vốn chủ sở hữu tiếng anh là gì, dự án Bất Động Sản đầu tư tiếng anh là gì, nhà thầu kiến thiết xây dựng tiếng anh là gì, punch list là gì, chủ trương đầu tư tiếng anh, thầu thiết kế xây dựng tiếng anh là gì, dau tu tieng anh la gi, dđầu tư tiếng anh, chủ đầu tư tiếng trung là gì, tư vấn đầu tư tiếng anh là gì, chủ đầu tư là gì, nhà thầu thiết kế xây dựng tiếng anh là gì, đầu tư thiết kế xây dựng cơ bản tiếng anh là gì,

Xem thêm  Đánh giá Expertoption – Sàn quyền chọn nhị phân Expertoption có uy tín không? - Kiến Thức Trading - Đầu tư Forex, Chứng khoán, Coin Mới nhất

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *