Chi Phí Xây Dựng Cơ Bản Dở Dang Theo Thông Tư 200 Mà Doanh Nghiệp Cần Biết

Kế toán Xây dựng cơ bản dở dang theo TT 200. Trên thực tế, các Doanh nghiệp thường có các dự án đầu tư XDCB, như: Mua sắm TSCĐ; Sửa chữa lớn TSCĐ; Xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo đầu tư XDCB; ….Vậy, kế toán Doanh nghiệp sẽ hạch toán chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB ra sao?

Kế toán TP. Hà Nội sẽ hướng dẫn những bạn Cách hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản dở dang theo TT 200 .Bạn đang xem : Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
*

Kế toán Xây dựng cơ bản dở dang theo TT 200

Mời những bạn theo dõi bài viết .

Tài khoản sử dụng.

Theo Thông tư 200, để hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản dở tất cả chúng ta sử dụng TK 214 .

Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang: Là TK sử dụng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB và tình hình quyết toán dự án đầu tư XDCB ở các Doanh nghiệp có tiến hành công tác mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ.

Cách hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản dở dang theo TT 200.

Căn cứ vào những TK cấp 2 của TK 241 – Xây dựng cơ bản dở dang, kế toán sẽ hạch toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh đơn cử như sau :

Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản dở dang khi mua sắm tài sản cố định (TK 2411).

Kế toán hạch toán khi shopping gia tài cố định và thắt chặt phải qua lắp ráp, chạy thử theo 2 trường hợp như sau : Trường hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.Trường hợp thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ .Kế toán hạch toán :– Khi Doanh Nghiệp mua TSCĐ phải qua lắp ráp, chạy thử, hạch toán :Nợ TK 2411 : Trị giá mua TSCĐ theo giá chưa có thuế GTGTNợ TK 1332 : Tiền thuế GTGT được khấu trừCó những TK 111, 112, 331, … : Tổng trị giá phải trả .– Kế toán tập hợp chi phí lắp ráp, chạy thử phát sinh, hạch toán :Nợ TK 2411 : Trị giá mua TSCĐ theo giá chưa có thuế GTGTNợ TK 1332 : Tiền thuế GTGT được khấu trừCó những TK 111, 112, 331, 334 … : Tổng trị giá phải trả .– Khi đã hoàn thành xong lắp ráp, đưa TSCĐ vào sử dụng, hạch toán :Nợ TK 211 : Trị giá mua và chi phí lắp ráp, chạy thử TSCĐ chưa thuếCó TK 2411 : Trị giá mua và chi phí lắp ráp, chạy thử TSCĐ chưa thuế . Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ .Kế toán hạch toán :– Khi Doanh Nghiệp mua TSCĐ phải qua lắp ráp, chạy thử, hạch toán :Nợ TK 2411 : Trị giá mua TSCĐ theo giá đã có thuế GTGTCó những TK 111, 112, 331, … : Trị giá mua TSCĐ theo giá đã có thuế GTGT .– Kế toán tập hợp chi phí lắp ráp, chạy thử phát sinh, hạch toán :Nợ TK 2411 : Trị giá mua TSCĐ theo giá đã có thuế GTGTCó những TK 111, 112, 331, 334 … : Trị giá mua TSCĐ theo giá đã có thuế GTGT .– Khi đã triển khai xong lắp ráp, đưa TSCĐ vào sử dụng, hạch toán :Nợ TK 211 : Trị giá mua và chi phí lắp ráp, chạy thử TSCĐ đã có thuế GTGTCó TK 2411 : Trị giá mua và chi phí lắp ráp, chạy thử TSCĐ đã có thuế GTGT .

Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản dở dang khi xây dựng cơ bản (TK 2412).

Kế toán hạch toán 1 số ít nhiệm vụ cơ bản như sau : Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi ứng trước tiền cho nhà thầu.Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi ứng trước tiền cho nhà thầu .Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp : Trường hợp DN ứng trước bằng Đồng Việt Nam.Trường hợp Doanh Nghiệp ứng trước bằng Đồng Việt Nam .– Kế toán ghi nhận số tiền ứng trước cho nhà thầu bằng Đồng Việt Nam, hạch toán :Nợ TK 331 : Trị giá số tiền ứng trướcCó TK 1121 : Trị giá số tiền ứng trước .– Kế toán ghi nhận chi phí XDCB dở dang so với số tiền đã ứng trước khi nghiệm thu sát hoạch khối lượng XDCB hoàn thành xong, hạch toán :Nợ TK 2412 : Trị giá số tiền ứng trướcCó TK 331 : Trị giá số tiền ứng trước . Trường hợp DN ứng trước bằng ngoại tệ.Trường hợp Doanh Nghiệp ứng trước bằng ngoại tệ .– Kế toán ghi nhận số tiền ứng trước cho nhà thầu bằng ngoại tệ theo tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn tại thời gian ứng trước, hạch toán :Nợ TK 331 : Trị giá số tiền ứng trước ( tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn )Nợ TK 635 : Chênh lệch tỷ giáCó TK 1122 : Trị giá số tiền ứng trước ( tỷ giá ghi sổ BQGQ )Có TK 515 : Chênh lệch tỷ giá .– Kế toán ghi nhận chi phí XDCB dở dang so với số tiền đã ứng trước bằng ngoại tệ theo tỷ giá ghi sổ ( tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn tại thời gian ứng trước ) khi nghiệm thu sát hoạch khối lượng XDCB hoàn thành xong, hạch toán :Nợ TK 2412 : Trị giá số tiền ứng trước ( tỷ giá thanh toán giao dịch trong thực tiễn )Có TK 331 : Trị giá số tiền ứng trước ( tỷ giá thanh toán giao dịch thực tiễn ) . Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi nhận khối lượng XDCB hoàn thành do bên nhận thầu bàn giao.Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi nhận khối lượng XDCB hoàn thành xong do bên nhận thầu chuyển giao .Kế toán hạch toán theo những trường hợp sau : Trường hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.Trường hợp thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ .Căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bản nghiệm thu sát hoạch khối lượng XDCB triển khai xong, hóa đơn bán hàng, hạch toán :Nợ TK 2412 : Trị giá XDCB dở dang chưa gồm có thuế GTGTNợ TK 1332 : Tiền thuế GTGT được khấu trừCó TK 331 : Tổng trị giá phải trả cho người bán . Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ .Căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bản nghiệm thu sát hoạch khối lượng XDCB triển khai xong, hóa đơn bán hàng, hạch toán :Nợ TK 2412 : Trị giá XDCB dở dang gồm có thuế GTGTCó TK 331 : Trị giá XDCB dở dang gồm có thuế GTGT . Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi mua thiết bị đầu tư XDCB.Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi mua thiết bị góp vốn đầu tư XDCB .Kế toán hạch toán theo những trường hợp sau : Trường hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.Trường hợp thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ .– Căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho, hạch toán :Nợ TK 152 : Trị giá mua nguyên vật liệu, vật tư chưa có thuế GTGTNợ TK 1332 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ : Trị giá mua nguyên vật liệu, vật tư chưa có thuế GTGTCó TK 331 : Tổng trị giá giao dịch thanh toán .– Khi Doanh Nghiệp chuyển thẳng thiết bị không cần lắp đến khu vực kiến thiết giao cho bên nhận thầu, hạch toán :Nợ TK 2412 : Trị giá XDCB dở dang chưa gồm có thuế GTGTNợ TK 1332 : Tiền thuế GTGT được khấu trừCó TK 331 : Trị giá thanh toán giao dịchCó TK 151 : Hàng mua đang đi đường . Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ.Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ .Xem thêm : Xem Ngày Tốt Làm Nhà Tháng 2 Năm 2020, Xem Ngày Tốt Động Thổ Tháng 2 Năm 2020– Căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho, hạch toán :Nợ TK 152 : Trị giá mua nguyên vật liệu, vật tư đã có thuế GTGT

Xem thêm  Giáo án môn Công nghệ khối 10 - Tiết 44: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh - Giáo Án, Bài Giảng

Có TK 331: Trị giá mua nguyên liệu, vật liệu đã có thuế GTGT.

– Khi Doanh Nghiệp chuyển thẳng thiết bị không cần lắp đến khu vực xây đắp giao cho bên nhận thầu, hạch toán :Nợ TK 2412 : Trị giá XDCB dở dang đã gồm có thuế GTGTCó TK 331 : Trị giá XDCB dở dang đã gồm có thuế GTGT . Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi trả tiền cho người nhận thầu, người cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ có liên quan đến đầu tư XDCB.Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi trả tiền cho người nhận thầu, người phân phối vật tư, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ có tương quan đến góp vốn đầu tư XDCB .Hạch toán :Nợ TK 331 : Trị giá phải trả cho người bánCó những TK 111, 112, … : Trị giá phải trả cho người bán . Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi xuất thiết bị đầu tư XDCB giao cho bên nhận thầu.Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi xuất thiết bị góp vốn đầu tư XDCB giao cho bên nhận thầu .Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp : Trường hợp thiết bị không cần lắp, hạch toán:Trường hợp thiết bị không cần lắp, hạch toán :Nợ TK 2412 : Trị giá Nguyên liệu, vật tưCó TK 152 : Trị giá Nguyên liệu, vật tư .Trường hợp thiết bị cần lắp, hạch toán:Trường hợp thiết bị cần lắp, hạch toán :– Khi xuất thiết bị giao cho bên nhận thầu, kế toán chỉ theo dõi cụ thể thiết bị đưa đi lắp .– Khi có khối lượng lắp ráp triển khai xong của bên B chuyển giao, được nghiệm thu sát hoạch và đồng ý giao dịch thanh toán, thì giá trị thiết bị đưa đi lắp mới được tính vào chi phí góp vốn đầu tư XDCB, hạch toán :Nợ TK 2412 : Trị giá Nguyên liệu, vật tưCó TK 152 : Trị giá Nguyên liệu, vật tư . Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi phát sinh các chi phí khác.Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi phát sinh những chi phí khác .Khi phát sinh những chi phí khác, như : Chi phí lãi vay ; Chi phí phát hành trái phiếu được vốn hóa ; Chi phí đấu thầu, … hạch toán :Nợ TK 2412 : Trị giá XDCB dở dangNợ TK 1332 : Tiền thuế GTGT được khấu trừ ( nếu có )Có những TK 111, 112, 331, 335, 3411,343 … : Tổng trị giá phải trả . Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi thu tiền phạt nhà thầu.Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi thu tiền phạt nhà thầu .Kế toán hạch toán :Nợ những TK 111, 112, 331 : Trị giá tiền phạt thu đượcCó TK 2412 : Trị giá tiền phạt thu được . Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi công trình hoàn thành, việc nghiệm thu tổng thể đã được thực hiện xong, tài sản được bàn giao và đưa vào sử dụng.Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi khu công trình hoàn thành xong, việc nghiệm thu sát hoạch tổng thể và toàn diện đã được thực thi xong, gia tài được chuyển giao và đưa vào sử dụng .– Trường hợp quyết toán được duyệt ngay .Căn cứ vào giá trị gia tài hình thành qua góp vốn đầu tư được duyệt để ghi sổ, hạch toán :Nợ những TK 211, 213, 217 : Tri giá những khu công trình XDCB hoàn thành xongNợ TK 1557 : Thành phẩm Bất động sản ( sau khi hoàn thành xong có một phần BĐS Nhà Đất dùng để bán mà trước đây chưa hạch toán riêng được trên TK 154 )Có TK 2412 : XDCB dở dang ( giá được duyệt ) .– Trường hợp quyết toán chưa được phê duyệt .Hạch toán :Nợ những TK 211, 213, 217 : Tri giá những khu công trình XDCB hoàn thành xongNợ TK 1557 : Thành phẩm Bất động sản ( sau khi triển khai xong có một phần Bất Động Sản Nhà Đất dùng để bán mà trước đây chưa hạch toán riêng được trên TK 154 )Có TK 241 : XDCB dở dang ( giá tạm tính ) . Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi điều chỉnh lại giá tạm tính theo giá trị tài sản được duyệt.Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi kiểm soát và điều chỉnh lại giá tạm tính theo giá trị gia tài được duyệt .Khi quyết toán vốn góp vốn đầu tư XDCB triển khai xong được duyệt thì kế toán kiểm soát và điều chỉnh lại giá tạm tính theo giá trị gia tài được duyệt, hạch toán theo những trường hợp :– Trường hợp giá trị gia tài hình thành qua góp vốn đầu tư XDCB được duyệt có giá trị thấp hơn giá tạm tính, hạch toán :Nợ TK 1388 : Chi phí duyệt bỏ phải tịch thuCó những TK 211, 213, 217, 1557 : Chi phí duyệt bỏ phải tịch thu .– Trường hợp giá trị gia tài hình thành qua góp vốn đầu tư XDCB được duyệt có giá trị cao hơn giá tạm tính, hạch toán :Nợ những TK 211, 213, 217, 1557 : Chi phí duyệt tăng thêmCó những TK tương quan : Chi phí duyệt tăng thêm .– Trường hợp TSCĐ góp vốn đầu tư bằng nguồn vốn góp vốn đầu tư XDCB và được cấp có thẩm quyền được cho phép tăng nguồn vốn kinh doanh thương mại thì đồng thời, hạch toán :Nợ TK 441 : Nguồn vốn góp vốn đầu tư XDCBCó TK 2412 : XDCB dở dang ( những khoản thiệt hại được duyệt bỏ )Có TK 411 : Vốn góp vốn đầu tư của chủ sở hữu ( giá trị gia tài được duyệt ) .– Trường hợp TSCĐ hình thành bằng quỹ phúc lợi và dùng vào mục tiêu phúc lợi. Khi chủ góp vốn đầu tư duyệt quyết toán vốn góp vốn đầu tư, kế toán ghi tăng quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ, hạch toán :Nợ TK 3532 : Quỹ phúc lợiCó TK 3533 : Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ . Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi dự án đầu tư bị hủy bỏ hoặc thu hồi.Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư bị hủy bỏ hoặc tịch thu .Kế toán thanh lý dự án Bất Động Sản và tịch thu chi phí góp vốn đầu tư. Phần chênh lệch giữa chi phí góp vốn đầu tư và số thu từ việc thanh lý được phản ánh vào chi phí khác hoặc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường của tổ chức triển khai, cá thể, ghi :Nợ những TK 111, 112 : Số thu từ việc thanh lý dự án Bất Động SảnNợ TK 138 : Phải thu khác ( Số tổ chức triển khai, cá thể phải bồi thường )Nợ TK 811 : Chi phí khác ( Số được tính vào chi phí )Có TK 2412 : XDCB dở dang .

Xem thêm  Hướng dẫn Kinh doanh online thành công cho người mới bắt đầu 2021

Hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản khi sửa chữa TSCĐ (TK 2413).

Kế toán hạch toán những nhiệm vụ cơ bản như sau : Hạch toán khi tập hợp chi phí sửa chữa TSCĐ.Hạch toán khi tập hợp chi phí sửa chữa thay thế TSCĐ .Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp :– Trường hợp thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ, hạch toán :Nợ TK 2413 : Trị giá XDCB dở dang theo giá mua chưa có thuế GTGTNợ TK 1332 : Tiền thuế GTGT được khấu trừCó những TK 111, 112, 152, 214, … : Tổng giá giao dịch thanh toán .– Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, hạch toán :Nợ TK 2413 : Tổng giá giao dịch thanh toánCó những 111, 112, 152, 214, 334, … : Tổng giá thanh toán giao dịch . Hạch toán khi công trình sửa chữa hoàn thành.Hạch toán khi khu công trình sửa chữa thay thế triển khai xong .Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp :– Trường hợp thay thế sửa chữa tái tạo, tăng cấp không đủ điều kiện kèm theo ghi tăng nguyên giá TSCĐ, hạch toán :Nợ những TK 623, 627, 641, 642 ( nếu phát sinh nhỏ tính luôn vào chi phí trong kỳ – chưa trích trước )Nợ TK 242 : Chi phí trả trước ( nếu phát sinh lớn được phân chia dần )Nợ TK 352 : Dự phòng phải trả ( nếu trích trước chi phí sửa chữa thay thế định kỳ )Có TK 2413 : XDCB dở dang .

– Trường hợp sửa chữa cải tạo, nâng cấp thỏa mãn điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ, hạch toán:

Xem thêm  Kinh doanh gì hiệu quả nhất hiện nay - Những mặt hàng dễ kinh doanh

Xem thêm: KPI là gì? Phân loại KPI? Xây dựng chiến lược KPI hiệu quả?

Nợ TK 211 : TSCĐ hữu hìnhCó TK 2413 : XDCB dở dang .Trên đây, Kế toán TP.HN vừa hướng dẫn những bạn Cách hạch toán Kế toán Xây dựng cơ bản dở dang theo TT 200 .

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *