Phân loại chi phí theo mối quan hệ với kỳ tình kết quả kinh doanh

Căn cứ mối quan hệ với kỳ hiệu quả kinh doanh thương mại chi phí trong kỳ kế toán chia thành chi phí sản phầm và chi phí thời kỳ .

1. Chi phí thời kỳ:

Chi phí thời kỳ là những chi phí phát sinh và tác động ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu trong cùng một kỳ kế toán .
Chi phí thời kỳ gồm có :

  • Chi phí bán hàng
  • Chi phí quản lý doanh nghiệp

Các chi phí này được ghi nhận với 2 chỉ tiêu: “Chi phí bán hàng” và “Chi phí quản lý doanh nghiệp” trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kế toán tài chính. Việc phát sinh và bù đắp các chi phí này chỉ diễn ra trong cùng một kỳ kế toán, do đó, loại chi phí này còn được gọi là chi phí thời lỳ.

Trong thực tiễn, còn có những chi phí thời kỳ rất khó nhận dạng do đặ điểm kinh doanh thương mại của một số ít ngành có chu kỳ luân hồi sản xuất lê dài như ngành xây lắp, đóng tàu … Chi phí quản trị, Giao hàng, hành chính quản trị … của những ngành này bao hồm nhiều thành phần chi phí khác nhau phát sinh từ lúc thi công cho đến khi kết thúc hoàn toàn có thể kéo dàu trên một năm hoặc nhiều năm. Tuy nhiên, chúng vẫn là chi phí thời kỳ, ảnh hưởng tác động trực tiếp đến doanh thu của doanh nghiệp trong thời kỳ hiệu quả kinh doanh thương mại .

Xem thêm  8 mô hình kinh doanh online hiệu quả, nổi bật nhất hiện nay [2021]

2. Chi phí sản phẩm

Chi phí mẫu sản phẩm là những chi phí gắn liền với loại sản phẩm được sản xuất ra hoặc được mua vào trong kỳ .
Đối với hoạt động giải trí sản xuất, chi phí mẫu sản phẩm là chi phí sản xuất gồm có : chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ .
Đối với hoạt động giải trí sản xuất, chi phí loại sản phẩm là chi phí sản xuất gồm có : chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ .
Đối với hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, chi phí mẫu sản phẩm là giá vốn của hàng mua vào, bao hồm giá mua hàng hoá và chi phí mua hàng hoá trong kỳ .

 Nếu sản phẩm sản xuật hoặc hàng hoá mua vào chưa được tiêu thụ thì chi phí sản phẩm là giá vốn hàng tồn kho. Chúng được ghi nhận là một bộ phận tài sản và được phản ánh trong chỉ tiêu hàng tồn kho (“sản phẩm dở dang”, “Thành phẩm tồn kho”, “Hàng hoá tồn kho”) trong Bảng cân đối kế toán. Trong trường hợp các sản phẩm, hàng hoá đã được tiêu thụ thì chi phí sản phẩm là vốn hàng đã bán và được ghi vào chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán” trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và được bù đắp bằng doanh thu của số sản phẩm hàng hoá đã tiêu thụ.

Xem thêm  Công ty Cổ phần Thương mại-Dịch vụ Xây dựng Xuất nhập khẩu Trung Thành - TrangBDS

Xem thêm: AIDA là gì? Cách ứng dụng AIDA trong Marketing Online

Trong thực tiễn, mẫu sản phẩm sản xuất hoặc hàng hoá mua vào trong kỳ này hoàn toàn có thể được tiêu thụ ở nhiều kỳ khác nhau. Do đó, chi phí sản xuất phát sinh trong một kỳ và ảnh hưởng tác động đến nhiều kỳ sản xuất kinh doanh thương mại, kỳ tính hiệu quả kinh doanh thương mại. Hay nói cách khác, sự phát sinh và năng lực bù đắp của chi phí loại sản phẩm thưởng trả qua nhiều kỳ sản xuất kinh doanh thương mại khác nhau. Tuy nhiên, chi phí sản xuất luôn chỉ tham gia xác lập hiệu quả kinh doanh thương mại ở kỳ mà mẫu sản phẩm hàng hoá được tiêu thụ .
Vì vậy, chi phí loại sản phẩm thường gắn liền với những rủi ro đáng tiếc tiềm tàng tự sự dịch chuyển của thị trường. Để quản trị tốt hơn chi phí loại sản phẩm, hạn chế bớt những rủi ro đáng tiếc tiềm tàng những nhà quản trị hoàn toàn có thể vận dụng tương thích những chiêu thức tính giá hàng xuất bán theo những chiêu thức khác nhau ( Phương pháp giá thực tiễn đích danh, giá trung bình, giá nhập trước xuất trước, giá nhập sau xuất trước ) .
trái lại với chi phí loại sản phẩm, chi phhis thời kỳ phát sinh trong kỳ nào thì được ghi nhận ngay trong kỳ đó vào báo cáo giải trình hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và trực tiếp làm giảm doanh thu trong kỳ .
Quá trình này được ghi nhận trên báo cáo giải trình tác dụng kinh doanh thương mại của một doanh nghiệp sản xuất như sau :

Xem thêm  [DOWNLOAD cách hack lượt quay trong game coin master] - Cách Nhận Spin Và Quay Ra Tiền Tỷ Coin Master 2021 | LADIGI

Luan chuyen CP SP  CP thoi ky

Ở những doanh nghiệp thương mại, sự chuyển hoá của chi phí loại sản phẩm là quy trình chuyển hoá từ giá mua, chi phí mua hàng hoá thành giá trị giá hàng hoá chờ bán. Khi hàng hoá được tiêu thụ giá vốn hàng chờ bán sẽ chuyển sang giá vốn hàng bán trên báo cáo giải trình tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại. Đồng thời chi phí bán hàng, chi phí quản trị doanh nghiệp được ghi nhận vào một khoản chi phí làm giảm doanh thu trong kỳ phát sinh .

Luan chuyen CP SP  CP thoi ky DN TM

 Bài tiếp theo: “Các cách phân loại chi phí khác”

Source: https://wikifin.net
Category: Blog

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *